Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hycamtin (topotecan) – Tikkettar - L01XX17

Updated on site: 07-Oct-2017

Isem tal-MediċinaHycamtin
Kodiċi ATCL01XX17
Sustanzatopotecan
ManifatturNovartis Europharm Limited

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

Fjala 1 x 1mg 5 Fjali x 1mg

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

HYCAMTIN 1 mg trab għall-konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni topotecan

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

L-ammont totali tas-sustanza attiva fil-fjala jipprovdi 1 mg kull ml tas-sustanza attiva meta jiġi rikostitwit skont ir-rakkomandazzjonijiet (ara l-Fuljett ta’ Tagħrif).

3.LISTA TAEĊĊIPJENTI

tartaric acid (E334), mannitol (E421), hydrochloric acid (E507), sodium hydroxide.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

1 x 1 mg

5 x 1 mg

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu għal ġol-vini. Irrikostitwixxi qabel l-użu.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TASKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żomm il-fjala fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR- RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

AVVIŻ: Prodotti ċitotossiċi, istruzzjonijiet speċjali għal manniġġar (ara l-Fuljett ta’ Tagħrif). L- affarijiet kollha li ntużaw biex ingħatat il-mediċina jew għat-tindif ta’ wara, u dawn jinkludu l- ingwanti, għandhom jitpoġġew f’boroż speċjali li wara jiġu maħruqa f’temperaturi għolja. Skart likwidu jista’ jiġi mormi u għandu jintefa ħafna ilma fuqu.

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL- AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/027/005 fjala 1 x 1mg

EU/1/96/027/004 5 fjali x 1mg

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN FJALA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN JINGĦATA

HYCAMTIN 1 mg trab għall-konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni topotecan

Użu IV

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

Fjala ta’ 1 mg

6.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

Fjala 1 x 4mg 5 Fjali x 4mg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

HYCAMTIN 4 mg trab għall-konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni topotecan

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

L-ammont totali tas-sustanza attiva fil-fjala jipprovdi 1 mg / ml tas-sustanza attiva meta jiġi rikostitwit skont ir-rakkomandazzjonijiet (ara l-Fuljett ta’ Tagħrif).

3. LISTA TAEĊĊIPJENTI

tartaric acid (E334), mannitol (E421), hydrochloric acid (E507), sodium hydroxide.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

1 x 4 mg

5 x 4mg

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu għal ġol-vini. Irrikostitwixxi qabel l-użu.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TASKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żomm il-fjala fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR- RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

AVVIŻ: Prodotti ċitotossiċi, istruzzjonijiet speċjali għal manniġġar (ara l-Fuljett ta’ Tagħrif). L- affarijiet kollha li ntużaw biex ingħatat il-mediċina jew għat-tindif ta’ wara, u dawn jinkludu l- ingwanti, għandhom jitpoġġew f’boroż speċjali li wara jiġu maħruqa f’temperaturi għolja. Skart likwidu jista’ jiġi mormi u għandu jintefa ħafna ilma fuqu.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL- AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/027/003 fjala 1 x 4 mg

EU/1/96/027/001 5 fjali x 4 mg

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN FJALA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN JINGĦATA

HYCAMTIN 4 mg trab għall-konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni topotecan

Użu IV

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3.DATA TASKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

Fjala ta’ 4 mg

6. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

HYCAMTIN 0.25 mg kapsuli ibsin topotecan

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula fiha topotecan hydrochloride ekwivalenti għal 0.25 mg ta’ topotecan.

3. LISTA TAEĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

10 kapsuli

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Il-kapsuli HYCAMTIN m’għandomx jinqasmu jew jitfarrku.

8. DATA TASKADENZA

JIS

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ (2 C – 8 C).

Żomm il-karta blister fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl. Tagħmlux fil-friża.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR- RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

AVVIŻ: Prodott ċitotossiku, istruzzjonijiet speċjali għal manniġġar (ara l-Fuljett ta’ Tagħrif).

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL- AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/027/006

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

hycamtin 0.25 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-ISTRIXXI BLISTERS

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN JINGĦATA

HYCAMTIN 0.25 mg kapsuli ibsin topotecan

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

3. DATA TASKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

HYCAMTIN 1 mg kapsuli ibsin topotecan

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula fiha topotecan hydrochloride ekwivalenti għal 1 mg ta’ topotecan.

3. LISTA TAEĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

10 kapsuli

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Il-kapsuli HYCAMTIN m’għandomx jinqasmu jew jitfarrku.

8. DATA TASKADENZA

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ (2 C – 8 C).

Żomm il-karta blister fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl. Tagħmlux fil-friża.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR- RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

AVVIŻ: Prodott ċitotossiku, istruzzjonijiet speċjali għal manniġġar (ara l-Fuljett ta’ Tagħrif).

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL- AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/027/007

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

hycamtin 1 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-ISTRIXXI BLISTERS

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN JINGĦATA

HYCAMTIN 1 mg kapsuli ibsin topotecan

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

3. DATA TASKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati