Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

INOmax (nitric oxide) – Tikkettar - R07AX

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaINOmax
Kodiċi ATCR07AX
Sustanzanitric oxide
ManifatturLinde Healthcare AB

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Ċilindru tal-gass ta’ 2 litri

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INOmax 400 ppm mol/mol gass għat-teħid man-nifs

Nitric oxide.

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Nitric oxide (NO) 400 ppm mol/mol.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih in-nitroġenu wkoll.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Gass li jittieħed man-nifs

Ċilindru tal-gass ta’ 2 litri mimli f’155 bar assoluti jġib 307 litri ta’ gass taħt pressjoni ta’ 1 bar fi 15oC.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu endotrakeopulmonari.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Assigura li l-ġenitur jew il-gwardjan qara u huwa konxju tal-indikazzjonijiet u t-twissijiet ippreżentati fil-fuljett ta’ tagħrif qabel l-amministrazzjoni fuq it-tarbija tiegħu.

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Ir-regolamenti kollha li jikkonċernaw l-immaniġġjar tar-reċipjenti tal-pressjoni jridu jiġu segwiti.

Aħżen iċ-ċilindri tal-gass b’mod vertikali fi kmamar ivventilati sewwa.

Ipproteġi ċ-ċilindri tal-gass minn xokkijiet, waqgħat, ossidazzjoni u materjali li jieħdu n-nar, umdità, sorsi ta’ sħana jew li jqabbdu.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Tarmix ċilindri tal-gass użati. Iċ-ċilindri tal-gass kollha għandhom jintraddu lura lill-fornitur biex jarmihom.

11.ISEM U INDIRIZZTAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-

SUQ

Linde Healthcare AB

SE-181 81 Lidingö

L-Iżvezja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/01/194/002

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

Ċilindru tal-gass ta’ 10 litri

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INOmax 400 ppm mol/mol gass għat-teħid man-nifs

Nitric oxide.

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Nitric oxide (NO) 400 ppm mol/mol.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih in-nitroġenu wkoll.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Gass li jittieħed man-nifs

Ċilindru tal-gass ta’ 10 litri mimli f’155 bar assoluti jġib 1535 litri ta’ gass taħt pressjoni ta’ 1 bar fi 15oC.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu endotrakeopulmonari.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Assigura li l-ġenitur jew il-gwardjan qara u hu konxju tal-indikazzjonijiet u t-twissijiet ippreżentati fil-fuljett ta’ tagħrif qabel l-amministrazzjoni fuq it-tarbija tiegħu.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Ir-regolamenti kollha li jikkonċernaw l-immaniġġjar tar-reċipjenti bi pressjoni jridu jiġu segwiti.

Aħżen iċ-ċilindri tal-gass b’mod vertikali fi kmamar ivventilati sewwa.

Ipproteġi ċ-ċilindri tal-gass minn xokkijiet, waqgħat, ossidazzjoni u materjali li jieħdu n-nar, umdità, sorsi ta’ sħana jew li jqabbdu.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Tarmix ċilindri tal-gass użati. Iċ-ċilindri tal-gass kollha għandhom jintraddu lura lill-fornitur biex jarmihom.

11. ISEM U INDIRIZZTAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-

SUQ

Linde Healthcare AB

SE-181 81 Lidingö

L-Iżvezja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/01/194/001

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Ċilindru tal-gass ta’ 2 litri

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INOmax 800 ppm mol/mol gass għat -teħid man-nifs

Nitric oxide.

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Nitric oxide (NO) 800 ppm mol/mol.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih in-nitroġenu wkoll.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Gass li jittieħed man-nifs

Ċilindru tal-gass ta’ 2 litri mimli f’155 bar assoluti jġib 307 litri ta’ gass taħt pressjoni ta’ 1 bar fi 15oC.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu endotrakeopulmonari.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Assigura li l-ġenitur jew il-gwardjan qara u huwa konxju tal-indikazzjonijiet u t-twissijiet ippreżentati fil-fuljett ta’ tagħrif qabel l-amministrazzjoni fuq it-tarbija tiegħu.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Ir-regolamenti kollha li jikkonċernaw l-immaniġġjar tar-reċipjenti tal-pressjoni jridu jiġu segwiti.

Aħżen iċ-ċilindri tal-gass b’mod vertikali fi kmamar ivventilati sewwa.

Ipproteġi ċ-ċilindri tal-gass minn xokkijiet, waqgħat, ossidazzjoni u materjali li jieħdu n-nar, umdità, sorsi ta’ sħana jew li jqabbdu.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Tarmix ċilindri tal-gass użati. Iċ-ċilindri tal-gass kollha għandhom jintraddu lura lill -fornitur biex jarmihom.

11. ISEM U INDIRIZZTAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-

SUQ

Linde Healthcare AB

SE-181 81 Lidingö

L-Iżvezja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/01/194/003

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

Ċilindru tal-gass ta’ 10 litri

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INOmax 800 ppm mol/mol gass għat -teħid man-nifs

Nitric oxide.

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Nitric oxide (NO) 800 ppm mol/mol.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih in-nitroġenu wkoll.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Gass li jittieħed man-nifs

Ċilindru tal-gass ta’ 10 litri mimli f’155 bar assoluti jġib 1535 litri ta’ gass taħt pressjoni ta’ 1 bar fi 15oC.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu endotrakeopulmonari.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Assigura li l-ġenitur jew il-gwardjan qara u hu konxju tal-indikazzjonijiet u t-twissijiet ippreżentati fil-fuljett ta’ tagħrif qabel l-amministrazzjoni fuq it-tarbija tiegħu.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Ir-regolamenti kollha li jikkonċernaw l-immaniġġjar tar-reċipjenti bi pressjoni jridu jiġu segwiti.

Aħżen iċ-ċilindri tal-gass b’mod vertikali fi kmamar ivventilati sewwa.

Ipproteġi ċ-ċilindri tal-gass minn xokkijiet, waqgħat, ossidazzjoni u materjali li jieħdu n-nar, umdità, sorsi ta’ sħana jew li jqabbdu.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Tarmix ċilindri tal-gass użati. Iċ-ċilindri tal-gass kollha għandhom jintraddu lura lill -fornitur biex jarmihom.

11. ISEM U INDIRIZZTAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-

SUQ

Linde Healthcare AB

SE-181 81 Lidingö

L-Iżvezja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/01/194/004

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati