Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Incivo (telaprevir) – Tikkettar - J05AE

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaIncivo
Kodiċi ATCJ05AE
Sustanzatelaprevir
ManifatturJanssen-Cilag International N.V.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA (pakkett b’flixkun wieħed)

1. ISEM

TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INCIVO pilloli ta’ 375 mg miksijin b’rita

 

awtorizzat

telaprevir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

 

 

 

Kull pillola miksija b’rita fiha 375 mg ta’ telaprevir.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

 

 

Fih is-sodium.

adux

 

 

 

 

 

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

42 pillola miksijin b’rita

 

 

 

ħ

 

5.

 

 

 

 

li

 

 

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

Għoti mill-ħalq.

 

 

 

 

 

Ibla’ l-pilloli sħaħ.

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

medi

 

 

 

 

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

 

Żomm fejn a jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

8.

DATA TA’ SKADENZA

 

 

 

JIS

 

 

 

 

 

 

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-flixkun oriġinali. Żomm il-flixkun magħluq sewwa sabiex tilqa’ mill-umdità.

10.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

 

 

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

 

 

BŻONN

 

 

 

 

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

 

 

FIS-SUQ

 

 

Janssen Cilag International NV

 

 

Turnhoutseweg 30

 

 

B-2340 Beerse

 

 

Il-Belġju

 

 

 

 

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

EU/1/11/720/002

awtorizzat

 

 

13. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

Lot

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

 

li

 

 

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tab b. m’g

 

 

15.

 

 

inali

 

 

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

ċ

 

 

16.

 

medi

 

 

 

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

incivo 375 mg

 

 

 

Prodott

 

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT TIKKETTA TAL-FLIXKUN (pakkett b’flixkun wieħed)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INCIVO pilloli ta’ 375 mg miksijin b’rita

 

awtorizzat

telaprevir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

 

 

 

Kull pillola miksija b’rita fiha 375 mg ta’ telaprevir.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

 

 

Fih is-sodium.

adux

 

 

 

 

 

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 pillola miksijin b’rita

 

 

 

ħ

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

m’g

 

 

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

li

 

 

 

Għoti mill-ħalq.

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibla’ l-pilloli sħaħ.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

ċ

 

 

 

 

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

 

 

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

 

Tneħħix id-desikkant.

 

 

 

 

 

 

8.

DATA TA’ SKADENZA

 

 

 

 

JIS

 

 

 

 

 

 

 

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-flixkun oriġinali. Żomm il-flixkun magħluq sewwa sabiex tilqa’ mill-umdità.

10.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

 

 

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

 

 

BŻONN

 

 

 

 

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

 

 

FIS-SUQ

 

 

Janssen Cilag International NV

 

 

Turnhoutseweg 30

 

 

B-2340 Beerse

 

 

Il-Belġju

 

 

 

 

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

EU/1/11/720/002

awtorizzat

 

 

13. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

Lot

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

 

li

 

 

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tab b. m’g

 

 

15.

 

 

inali

 

 

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

ċ

 

 

16.

 

medi

 

 

 

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

Prodott

 

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA KARTUNA TA’ BARRA (pakkett b’4 fliexken)
1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INCIVO pilloli ta’ 375 mg miksijin b’rita telaprevir

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

 

 

 

Kull pillola miksija b’rita fiha 375 mg ta’ telaprevir.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

 

 

Fih is-sodium.

adux

awtorizzat

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

 

 

 

 

 

 

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

168 pillola miksijin b’rita (4 ifliexken b'42 tablets f’kull flixkun)ħ Il-fliexken mhux qegħdin biex jiġu ddistribwiti individwalment.

 

5.

 

 

 

li

m’g

 

 

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

Għoti mill-ħalq.

ċ

 

 

 

Ibla’ l-pilloli sħaħ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

medi

 

 

 

 

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

 

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

 

 

Żomm fejn a jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

 

 

 

 

 

8.

DATA TA’ SKADENZA

 

 

 

JIS

 

 

 

 

 

 

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-flixkun oriġinali. Żomm il-flixkun magħluq sewwa sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

 

11.

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

 

 

 

FIS-SUQ

 

 

 

 

 

Janssen Cilag International NV

 

 

 

 

 

Turnhoutseweg 30

 

 

 

 

 

B-2340 Beerse

 

 

 

 

 

 

Il-Belġju

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

EU/1/11/720/001

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

Lot

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-litabib.

 

 

 

 

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

16.

 

medi

 

 

 

 

 

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

 

incivo 375 mg

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT TIKKETTA TAL-FLIXKUN (pakkett b’4 fliexken)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INCIVO pilloli ta’ 375 mg miksijin b’rita

 

awtorizzat

telaprevir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

 

 

 

Kull pillola miksija b’rita fiha 375 mg ta’ telaprevir.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

 

 

Fih is-sodium.

adux

 

 

 

 

 

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 pillola miksijin b’rita

 

 

 

ħ

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

m’g

 

 

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

li

 

 

 

Għoti mill-ħalq.

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibla’ l-pilloli sħaħ.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

ċ

 

 

 

 

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

 

 

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

 

Tneħħix id-desikkant.

 

 

 

 

 

 

8.

DATA TA’ SKADENZA

 

 

 

 

JIS

 

 

 

 

 

 

 

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-flixkun oriġinali. Żomm il-flixkun magħluq sewwa sabiex tilqa’ mill-umdità.

10.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

 

 

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

 

 

BŻONN

 

 

 

 

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

 

 

FIS-SUQ

 

 

Janssen Cilag International NV

 

 

Turnhoutseweg 30

 

 

B-2340 Beerse

 

 

Il-Belġju

 

 

 

 

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

EU/1/11/720/001

awtorizzat

 

 

13. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

Lot

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

 

li

 

 

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tab b. m’g

 

 

15.

 

 

inali

 

 

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

ċ

 

 

16.

 

medi

 

 

 

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

Prodott

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati