Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Incresync (alogliptin / pioglitazone) – Tikkettar - A10BD09

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaIncresync
Kodiċi ATCA10BD09
Sustanzaalogliptin / pioglitazone
ManifatturTakeda Pharma A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KARTUNA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Incresync 25 mg/30 mg pilloli miksija b'rita

Alogliptin/pioglitazone

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 25 mg alogliptin (bħala benzoate) u 30 mg pioglitazone (bħala hydrochloride)

3.LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih lactose. Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

10 pilloli miksija b'rita

14-il pillola miksija b'rita

28 pillola miksija b'rita

30 pillola miksija b'rita

56 pillola miksija b'rita

60 pillola miksija b'rita

90 pillola miksija b'rita

98 pillola miksija b'rita

100 pillola miksija b'rita

5.MOD TA' KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA' SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Id-Danimarka

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/842/019 10 pilloli miksija b'rita

EU/1/13/842/020 14-il pillola miksija b'rita

EU/1/13/842/021 28 pillola miksija b'rita

EU/1/13/842/022 30 pillola miksija b'rita

EU/1/13/842/023 56 pillola miksija b'rita

EU/1/13/842/024 60 pillola miksija b'rita

EU/1/13/842/025 90 pillola miksija b'rita

EU/1/13/842/026 98 pillola miksija b'rita

EU/1/13/842/027 100 pillola miksija b'rita

13.NUMRU TAL-LOTT

LOT

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Incresync 25 mg/30 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Incresync 25 mg/30 mg pilloli

Alogliptin/pioglitazone

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Takeda

3.DATA TA' SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

LOT

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KARTUNA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Incresync 25 mg/45 mg pilloli miksija b’rita

alogliptin/pioglitazone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 25 mg alogliptin (bħala benzoate) u 45 mg pioglitazone (bħala hydrochloride)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose. Ara l-fuljett għal aktar inormazzjoni

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

10 pilloli miksija b’rita

14-il pillola miksija b’rita

28 pillola miksija b’rita

30 pillola miksija b’rita

56 pillola miksija b’rita

60 pillola miksija b’rita

90 pillola miksija b’rita

98 pillola miksija b’rita

100 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINĦAŻEN FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA' SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĠĦID FIS-SUQ

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Id-Danimarka

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/842/028 10 pilloli miksija b’rita

EU/1/13/842/029 14-il pillola miksija b’rita

EU/1/13/842/030 28 pillola miksija b’rita

EU/1/13/842/031 30 pillola miksija b’rita

EU/1/13/842/032 56 pillola miksija b’rita

EU/1/13/842/033 60 pillola miksija b’rita

EU/1/13/842/034 90 pillola miksija b’rita

EU/1/13/842/035 98 pillola miksija b’rita

EU/1/13/842/036 100 pillola miksija b’rita

13. NUMRU TAL-LOTT

LOT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Incresync 25 mg/45 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Incresync 25 mg/45 mg pilloli

Alogliptin/pioglitazone

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Takeda

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

LOT

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Incresync 12.5 mg/30 mg pilloli miksija b’rita

Alogliptin/pioglitazone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 12.5 mg alogliptin (bħala benzoate) u 30 mg pioglitazone (bħala hydrochloride)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

10 pilloli miksija b’rita

14-il pillola miksija b’rita

28 pillola miksija b’rita

30 pillola miksija b’rita

56 pillola miksija b’rita

60 pillola miksija b’rita

90 pillola miksija b’rita

98 pillola miksija b’rita

100 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Id-Danimarka

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/842/001 10 pilloli miksija b’rita

EU/1/13/842/002 14-il pillola miksija b’rita

EU/1/13/842/003 28 pillola miksija b’rita

EU/1/13/842/004 30 pillola miksija b’rita

EU/1/13/842/005 56 pillola miksija b’rita

EU/1/13/842/006 60 pillola miksija b’rita

EU/1/13/842/007 90 pillola miksija b’rita

EU/1/13/842/008 98 pillola miksija b’rita

EU/1/13/842/009 100 pillola miksija b’rita

13. NUMRU TAL-LOTT

LOT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Incresync 12.5 mg/30 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Incresync 12.5 mg/30 mg pilloli

Alogliptin/pioglitazone

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Takeda

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

LOT

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Incresync 12.5 mg/45 mg pilloli miksija b’rita

Alogliptin/pioglitazone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 12.5 mg alogliptin (bħala benzoate) u 45 mg pioglitazone (bħala hydrochloride)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

10 pilloli miksija b’rita

14-il pillola miksija b’rita

28 pillola miksija b’rita

30 pillola miksija b’rita

56 pillola miksija b’rita

60 pillola miksija b’rita

90 pillola miksija b’rita

98 pillola miksija b’rita

100 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali

6. TWISSJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINĦAŻEN FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Id-Danimarka

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/842/010 10 pilloli miksija b’rita

EU/1/13/842/011 14-il pillola miksija b’rita

EU/1/13/842/012 28 pillola miksija b’rita

EU/1/13/842/013 30 pillola miksija b’rita

EU/1/13/842/014 56 pillola miksija b’rita

EU/1/13/842/015 60 pillola miksija b’rita

EU/1/13/842/016 90 pillola miksija b’rita

EU/1/13/842/017 98 pillola miksija b’rita

EU/1/13/842/018 100 pillola miksija b’rita

13. NUMRU TAL-LOTT

LOT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Incresync 12.5 mg/45 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Incresync 12.5 mg/45 mg pilloli

Alogliptin/pioglitazone

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Takeda

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

LOT

5. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati