Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Incruse (umeclidinium bromide) – Tikkettar - R03BB07

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaIncruse
Kodiċi ATCR03BB07
Sustanzaumeclidinium bromide
ManifatturGlaxo Group Ltd

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA (PAKKETTI SINGOLI U PAKKETT MULTIPLU BISS) 55 mikrogramma

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Incruse 55 mikrogramma trab li jittieħed man-nifs, lest minn qabel umeclidinium (umeclidinium bromide)

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull doża mogħtija fiha 55 mikrogramma umeclidinium (ekwivalenti għal 65 mikrogramma ta’ umeclidinium bromide).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll lactose u magnesium stearate.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab li jittieħed man-nifs, lest minn qabel.

7 dożi.

30 doża

3 x 30 doża.

1 inalatur (Ellipta) ta’ 7 dożi.

1 inalatur (Ellipta) ta’ 30 doża.

Pakkett multiplu: 90 (3 inalaturi Ellipta ta’ 30) doża – 3 x 30 doża.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Sabiex jittieħed man-nifs, DARBA KULJUM

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

Kemm idum tajjeb ladarba jinfetaħ: 6 ġimgħat.

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS,Ir-Renju Unit Glaxo Group Ltd logo

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/922/001

1 inalatur (Ellipta) ta’ 7 dożi

 

 

EU/1/14/922/002

1 inalatur (Ellipta) ta’ 30 doża

 

EU/1/14/922/003

Pakkett multiplu: 90 (3 inalaturi

Ellipta ta’ 30) doża – 3 x 30 doża

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

incruse ellipta

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li għandha l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU – DEJTA LI TISTA’ TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA INTERMEDJA (MINGĦAJR KAXX BLU – PAKKETT MULTIPLU BISS) 55 mikrogramma

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Incruse 55 mikrogramma trab li jittieħed man-nifs, lest minn qabel umeclidinium (umeclidinium bromide)

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull doża mogħtija fiha 55 mikrogramma umeclidinium (ekwivalenti għal 65 mikrogramma ta’ umeclidinium bromide).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll lactose u magnesium stearate.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

1 inalatur ta’ 30 doża. Ellipta

Komponent ta’ pakkett multiplu, ma għandux jinbiegħ separatament.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Sabiex jittieħed man-nifs, DARBA KULJUM

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

Kemm idum tajjeb ladarba jinfetaħ: 6 ġimgħat.

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Ir-Renju Unit Glaxo Group Ltd logo

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/922/003

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

incruse ellipta

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18.IDENTIFIKATUR UNIKU – DEJTA LI TISTA’ TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI GĦATU TA’ TREJ LAMINAT TAL-FOJL

55 mikrogramma

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Incruse 55 mcg trab li jittieħed man-nifs umeclidinium (umeclidinium bromide)

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Glaxo Group Ltd logo

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

Tiftaħx sakemm tkun lest/a biex tieħdu man-nifs. Kemm idum tajjeb ladarba jinfetaħ: 6 ġimgħat. 7 dożi

30 doża Ellipta

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-INALATUR

55 mikrogramma

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Incruse 55 mcg trab li jittieħed man-nifs. umeclidinium (umeclidinium bromide)

Sabiex jittieħed man-nifs

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

Kemm idum tajjeb ladarba jinfetaħ: 6 ġimgħat.

Armi sa:

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

7 dożi

30 doża

6.OĦRAJN

Ellipta

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati