Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Inductos (dibotermin alfa) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - M05BC01

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaInductos
Kodiċi ATCM05BC01
Sustanzadibotermin alfa
ManifatturMedtronic BioPharma B.V.

1 ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

InductOs 1.5 mg/ml trab, solvent u matriċi għall-matriċi ta’ impjant

2 GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kunjett wieħed fih 4 mg (pakkett ta’ 4 mg) jew 12 mg (pakkett ta’ 12 mg) ta’ dibotermin alfa. Wara r- rikostituzzjoni, InductOs ikun fih 1.5 mg/ml ta’ dibotermin alfa.

Dibotermin alfa (Proteina-2 Morfoġenika ta’ l-Għadam umana rikombinanti; rhBMP-2) hi proteina umana derivata minn razza ta’ ċelluli rikombinanti ta’ l-Ovarju tal-Ħamster Ċiniż (Chinese Hamster

Ovary - CHO).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3 GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab, solvent u matriċi għall-matriċi ta’ impjant.

It-trab huwa abjad. Is-solvent huwa likwidu ċar mingħajr kulur. Il-matriċi hija bajda.

4 TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

InductOs hu indikat għall-fużjoni tas-sinsla tad-dahar interkorporali lumbari fuq livell wieħed bħala sostitut għal trapjanti ta’ l-għadam awtoġenu f’adulti li jkollhom mard deġenerattiv tad-disk, li kellhom mill-anqas 6 xhur ta’ kura mhix kirurġika għal din il-kundizzjoni.

InductOs hu indikat għall-kura ta’ ksur akut fil-qasba tas-sieq fl-adulti, bħala żieda mal-kura standard billi tintuża operazzjoni tar-riduzzjoni tal-ksur u twaħħil permezz ta’ msiemer unreamed intramedullari.

Ara sezzjoni 5.1.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

InductOs għandu jintuża minn kirurgu li jkun ikkwalifikat kif suppost.

Pożoloġija

InductOS għandu jkun ippreparat eżattament skont l-istruzzjonijiet għall-preparazzjoni (ara sezzjoni 6.6).

Id-doża xierqa hi ddeterminata mill-volum tal-matriċi mxarrba meħtieġa għall-indikazzjoni intiża.

Jekk l-isfond kirurġiku jeħtieġ li porzjon wieħed tal-prodott biss ikun meħtieġ, il-matriċi mxarrba għandha tinqata’ sad-daqs mixtieq, u l-porzjon li ma jintużax għandu jintrema.

Tabella tad-dożaġġ għall-pakkett ta’ 4 mg ta’ InductOs

Matriċijiet imxarrba

Dimensjonijiet

Volum

Konċentrazzjoni

Doża ta’

InductOs

tal-matriċi

tal-matriċi

tal-matriċi

dibotermin

(pakkett ta’ 4 mg)

mxarrba

mxarrba

mxarrba

alfa

1 matriċi

2.5 ċm x 5 ċm

1.3 ċm3

1.5 mg/ċm3

2 mg

2 matriċijiet

2 x (2.5 ċm x 5

2.7 ċm3

1.5 mg/ċm3

4 mg

 

ċm)

 

 

 

Tabella tad-dożaġġ għall-pakkett ta’ 12 mg ta’ InductOs

 

 

Prozjon ta’ matriċi

Dimensjonijiet

Volum

Konċentrazzjoni

Doża ta’

mxarrba InductOs

tal-matriċi

tal-matriċi

tal-matriċi

dibotermin

 

mxarrba

mxarrba

mxarrba

alfa

1/6 tal-matriċi

2.5 ċm x 5 ċm

1.3 ċm3

1.5 mg/ċm3

2 mg

1/3 tal-matriċi

2.5 ċm x 10 ċm

2.7 ċm3

1.5 mg/ċm3

4 mg

2/3 tal-matriċi

5 ċm x 10 ċm

5.3 ċm3

1.5 mg/ċm3

8 mg

Matriċi sħiħa

7.5 ċm x 10 ċm

8 ċm3

1.5 mg/ċm3

12 mg

Operazzjoni tal-fużjoni intrakorporali tas-sinsla tad-dahar lumbari anterjuri

Il-volum meħtieġ ta’ InductOS hu determinat mill-ispazju tad-diska intervertebrali u d-daqs, forma u volum intern tat-tagħmir ta’ fużjoni intrakorporali tas-sinsla tad-dahar li jkun qed jintuża. Għandha tingħata attenzjoni li l-prodott ma jingħafasx jew li ma jimtelix aktar mill-volum intiż għall-formazzjoni ta’ għadam ġdid (ara sezzjoni 4.4).

Tipikament, 4 mg (2.7 ċm3 tal-matriċi mxarrba) ta’ InductOs jintuża fl-ispazju tad-diska intervertebrali. Id-dożaġġ massimu hu limitat għal 8 mg (5.3 ċm3 tal-matriċi mxarrba) ta’ InductOS) fl-ispazju tad-diska intervertebrali. InductOS irid jitqiegħed fit-tagħmir ta’ fużjoni intrakorporali tas- sinsla tad-dahar jew fuq il-porzjon anterjuri tal-ispazju tad-diska intervertebrali .

Kirurġija għal ksur akut fil-qasba tas-sieq

Il-volum ta’ InductOs li għandu jkun impjantat, ikun stabbilit mill-anatomija tal-ksur u l-kapaċità li tagħlaq il-ferita mingħajr ma tippakkja jew tikkompressa żżejjed il-prodott. Ġeneralment, kull żona ta’ ksur tkun ikkurata bil-kontenut ta’ pakkett wieħed ta’ 12 mg. Id-dożaġġ massimu hu limitat għal 24 mg (2 matriċi sħaħ ta’ pakkett ta’ 12 mg).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ InductOs fi tfal b’età inqas minn 18-il sena ma ġewx determinati s’issa. Dejta mhux disponibbli.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-prodott rikostitwit jingħata permezz ta’ impjantazzjoni.

Għal struzzjonijiet dwar ir-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali qabel l-amministrazzjoni, ara sezzjoni 6.6. Fin-nuqqas li il-metodu ta’ għoti ta’ InductOs jiġi segwit jista’ jikkomprometti s-sigurtà u l-effettività tiegħu.

Forbiċi għandhom jintużaw waqt l-użu ta’ InductOs. Matul il-ġestjoni u l-impjantazzjoni, naqqas kemm jista’ jkun t-telf ta’ fluwidu mill-matriċi. Tagħfasx.

Operazzjoni tal-fużjoni intrakorporali tas-sinsla tad-dahar lumbari

InductOs m’għandux jintuża waħdu għal din l-operazzjoni, iżda għandu jintuża ma’ tagħmir tal- fużjoni intrakorporali lumbari approvat (marka CE). Il-kompatibilità ġiet murija mat-titanju, mal polyetheretherketone (PEEK), u mal-għadma trapjantata.

Failure to follow the product preparation instructions for InductOs may compromise its safety and effectiveness. Għandha tingħata kura u attenzjoni biex jiġi evitat li t-tagħmir tal-fużjoni lumbari u/jew il-porzjon anterjuri tal-ispazju tad-diska intervertebrali jimtela b’mod eċċessiv (ara sezzjoni

4.4).

Qabel l-Impjantazzjoni

Pakkett ta’ 4 mg:

Il-matriċi tinqata’ minn qabel f’2 biċċiet, kull waħda ta’ 2.5 x 5 ċm.

Pakkett ta’ 12 mg:

Il-matriċi hi f’biċċa 1 ta’ 7.5 ċm x 10 ċm. Il-matriċi mxarrba għandha tinqata’ f’6 biċċiet ugwali (madwar 2.5 x 5 ċm) bħala għajnuna għall-għażla tad-doża. Il-biċċiet magħżula jistgħu jinqasmu aktar skont kif meħtieġ.

L-ispazju vojt tat-tagħmir tal-fużjoni intrakorporali lumbari għandu jimtela b’attenzjoni u b’mod mhux issikkat bil-volum ta’ InductOs li jikkorrispondi għall-volum intern tat-tagħmir.

Impjantazzjoni

Skont il-prattika standard, materjal tad-disk u porzjonijiet kartilaġinużi tal-pjanċi tat-truf tal-vertebra għandhom jitneħħew u l-porzjonijiet kortikali tal-pjanċi tat-truf għandhom jiġu ppreservati, u għandha tinkiseb emostażi (ara sezzjoni 4.5).

Għal struzzjonijiet ta l-impjantazzjoni tat-tagħmir tal-fużjoni interkorporali lumbari jekk jogħġbok irreferi għall-istruzzjonijiet tal-użi tal-manifattur.

InductOs m’għandux ikun impjantat wara t-tagħmir tal-fużjoni interkorporali lumbari fejn ikun possibbli aċċess dirett għall-kanal tas-sinsla tad-dahar u/jew l-għerq/għeruq tan-nerv. Jekk ikun hemm il-possibbiltà li jgħaddi għall-kanal tas-sinsla tad-dahar u l-għeruq tan-nerv, ostaklu fiżiku bejn il-matriċi u t-tessut newroloġiku għandu jerġa’ jinħoloq bl-użu ta’ għadam lokali jew trapjanti (ara sezzjoni 4.5).

Wara l-impjantazzjoni

Ġaladarba InductOs u t-tagħmir tal-fużjoni interkorporali lumbari jkunu impjantati, il-parti ta’ ġewwa tal-ispazju tad-diska intervertebrali m’għandiex tiġi irrigata. Barra mill-ispazju tad-diska intervertebrali, il-kamp kirurġiku għandu jkun irrigat kif meħtieġ, u kull telf ta’ fluwidu mill-matriċi mxarrba għandu jiġi maħsul ’l hemm.

Jekk ikun meħtieġ drejn kirurġiku, poġġi d-drejn ’il bogħod mis-sit ta’ l-impjantazzjoni, jew, preferibbilment, fis-saff li jmiss li jkun l-eqreb tal-ġilda esterna (bħal fascia jew muskolu) mill- impjantazzjoni tas-sit.

Kirurġija għal ksur akut fil-qasba tas-sieq

Qabel l-Impjantazzjoni

It-tnaqqis definittiv tal-ksur, it-twaħħil, u l-emostasi għandu jitwettaq qabel l-impjant ta’ InductOs.

InductOs għandu jintrewa jew jinqata’ kif meħtieġ qabel l-impjantazzjoni.

L-impjantazzjoni

InductOs jiġi impjantat wara t-tlestija tal-immaniġġjar tal-ksur standard u tal-ferita, i.e. fil-ħin tal- għeluq tat-tessut artab.

Sakemm ikun possibbli, il-wiċċ taż-żona aċċessibbli tal-ksur (il-linji u d-difetti tal-ksur) għandhom jinksew b’InductOs. InductOs għandu jitpoġġa b’tali mod li jifforma pont fuq iż-żona tal-ksur u jkollu kuntatt tajjeb mal-biċċiet distali u prossimali maġġuri.

InductOs jista’ jitpoġġa f’żona vojta (xi ftit ippakkjat), mitwi, irrumblat, jew imgeżwer, skond kif titlob il-ġeometrija tal-ksur. InductOs ma jipprovdix stabbiltà mekkanika u m’għandux jintuża biex jimla l-vojt fil-preżenza ta’ forzi kompressivi.

Wara l-impjant

Ġaladarba InductOs ikun impjantat, ixxarrabx il-ferita.

Jekk ikun meħtieġ drejn kirurġiku, poġġi d-drejn ’il bogħod mis-sit ta’ l-impjant, jew, preferibbilment, fis-saff li jmiss li jkun l-eqreb tal-ġilda esterna (bħal fascia jew muskolu) mill-impjant tas-sit.

Biex tikseb l-effikaċja potenzjali massima, hu importanti li tilħaq il-kopertura sħiħa tat-tessut artab ta’ InductO wara l-impjant tiegħu.

4.3Kontraindikazzjonijiet

InductOs hu kontraindikat għal pazjenti li għandhom:

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

Immaturità skeletrika

Kwalunkwe malinn attiv jew jekk il-pazjent ikun qed jingħata kura għal malinn

Infezzjoni attiva fis-sit kirurġiku

Is-sindrome tal-kompartiment persistenti jew fdal newrovaskulari tas-sindrome tal- kompartiment

Ksur patoloġiku bħal dak osservat (iżda mhux limitat għal) marda ta’ Paget jew fl-għadam metastatiku

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Nuqqas li ssegwi l-istruzzjonijiet għall-preparazzjoni tal-prodott f’sezzjoni 6.6 u l-metodu ta’ kif għandu jingħata f’sezzjoni 4.2, jista’ jikkomprometti s-sigurtà u l-effettività ta’ InductOs.

Operazzjoni Ċervikali fis-Sinsla tad-Dahar

Is-sigurtà u l-effettività ta’ InductOs f’operazzjonijiet tas-sinsla tad-dahar ċervikali ma kinitx stabbilita, u InductOs m’għandux jintuża f’din il-kundizzjoni. Edima lokalizzata marbuta mal-użu ta’ InductOs kienet irrappurtata f’pazjenti li jkun qed ikollhom operazzjoni ċervikali fis-sinsla tad-dahar. L-edima damet ma seħħet u ġeneralment seħħet fl-ewwel ġimgħa wara l-operazzjoni. F’xi każijiet, l- edima kienet severa biżżejjed biex tikkomprometti l-passaġġ tan-nifs..

Tumur malinn

InductOs m’għandux jintuża f’pazjenti bi storja medika jew suspett kliniku ta’ tumur malinn fis-sit tal-applikazzjoni (ara sezzjoni 4.3).

Ossifikazzjoni eterotopika

L-użu ta’ InductOs jista’ jikkawża ossifikazzjoni eterotopika fis-sit tal-impjantazzjoni u/jew fit-tessut tal-madwar, li tista’ tirriżulta f’kumplikazzjonijiet.

Żieda fl-assorbiment mill-ġdid tal-għadam

InductOs jista’ jikkawża l-assorbiment mill-ġdid inizjali tal-għadam trabekulari tal-madwar kif evidenzjat mir-radjoluċenza. Għalhekk, fl-assenza ta’ informazzjoni klinika, il-prodott m’għandux

jintuża għal applikazzjonijiet diretti fuq għadam trabekulari, meta l-assorbiment mill-ġdid temporanju ta’ l-għadam jista’ joħloq riskju ta’ fraġilità ta’ l-għadam (ara sezzjoni 4.8).

Formazzjoni ta’ ġbir ta’ fluwidu

Il-formazzjoni ta’ ġbir ta’ fluwidu (psewdoċisti, edima lokalizzata, effużjoni fis-sit tal-impjant), xi kultant enkapsulata, li f’xi każijiet irriżultat f’kompressjoni tan-nervaturi u wġigħ, kienet irrappurtata f’assoċjazzjoni mal-użu ta’ InductOs. Intervent kliniku (aspirazzjoni u/jew tneħħija kirurġika) jista’ jkun meħtieġ jekk is-sintomi jippersistu (ara sezzjoni 4.8).

Rispons immuni

Kemm dibotermin alfa kif ukoll il-kollaġen tal-baqar ta’ Tip I, instabu li jikkawżaw risponsi immuni fil-pazjenti.

Antikorpi anti-dibotermin alfa: Fi studji dwar il-fużjoni tas-sinsla tad-dahar, 1.3% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu InductOs żviluppaw antikorpi għal dibotermin alfa meta mqabbla ma’ 0.8% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu trapjant tal-għadam awtoġenu. Fi studji kliniċi li saru fuq il-ksur akut tal-għadma t- twila, 6.3% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu dibotermin alfa b’matriċi tal-kollaġen tal-baqar ta’ Tip I,

żviluppaw antikorpi meta mqabbla ma’ 1.3% fil-grupp tal-kontroll. Il-pazjenti kollha li kienu ttestjati għall-antikorpi newtralizzanti għall-proteina-2 morfoġenetika tal-għadam kienu negattivi.

Antikorpi ta’ kontra l-kollaġen tal-baqar ta’ Tip I: Fi studji li saru dwar il-fużjoni tas-sinsla tad- dahar, 13.5% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu InductOs żviluppaw antikorpi kontra l-kollaġen tal- baqar ta’ Tip I, meta mqabbla ma’ 14.3% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu trapjant tal-għadam awtoġenu. Fi studji dwar ksur tal-għadma t-twila, 13.0% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu dibotermin alfa b’matriċi tal-kollaġen tal-baqar ta’ Tip I, żviluppaw antikorpi għall-kollaġen tal-baqar ta’ Tip I, meta mqabbla ma’ 5.3% tal-pazjenti fil-grupp tal-kontroll. Ebda mill-pazjenti b’titers pożittivi għal kollaġen tal-baqar ta’ Tip I ma kellhom antikorpri b’reazzjoni inversa għall-kollaġen tal-bniedem tat- Tip I.

Għalkemm fl-istudji kliniċi ma setgħet tkun osservata l-ebda rabta mar-riżultat kliniku jew mal-effetti mhux mixtieqa, il-possibbiltà ta’ żvilupp ta’ antikorpi li jinnewtralizzaw jew reazzjonijiet tat-tip ta’ sensittività eċċessiva, ma jistgħux jiġu esklużi. Il-possibbiltà ta’ rispons immuni għall-prodott għandha tkun evalwata f’każijiet fejn effett mhux mixtieq bi sfond immunoloġiku jkun issuspettat. Għandha tingħata konsiderazzjoni speċjali dwar ir-riskji u l-benefiċċji għal pazjenti li fil-passat kienu rċivew kollaġen li jista’ jiġi injettat (ara sezzjoni 4.3). Fl-assenza ta’ kull tip ta’ esperjenza, l-użu ripetut ta’ InductOs mhux rakkomandat.

Popolazzjonijiet speċjali

Is-sigurtà u l-effikaċja tal-użu ta’ InductOs f’pazjenti li hu magħruf li għandhom mard awtoimmuni, ma kinux stabbiliti. Dan il-mard awtoimmuni jinkludi artrite rewmatojde, lupus erythematosus sistemiku, skleroderma, is-sindrome ta’ Sjögren jew dermatomijosite/polimijosite.

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ InductOs ma ntwerewx f’pazjenti b’mard metaboliku ta’ l-għadam.

Ma saru l-ebda studji fuq pazjenti b’insuffiċjenza epatika,renali jew kardijaka.

Għal dawn il—popolazzjonijiet speċjali, it-tabib huwa rrakkomandat li jagħti konsiderazzjoni b’attenzjoni għall-benefiċċji u r-riskji għall-pazjent speċifiku qabel ma jintuża InductOs. Monitoraġġ mill-qrib tal-pazjent għal xi reazzjonijiet avversi u s-suċċess tal-kura huwa rrakkomandat.

Eċċipjenti

Dan il-prodott mediċinali fih inqas minn 1 mmol (23 mg) sodium f’kull doża massima (2 paketti ta’ 12 mg), jiġifieri huwa essenzjalment ‘mingħajr sodium’.

Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu speċifiku għal proċeduri ta’ fużjoni interkorporali tas-sinsla tad-dahar lumbari

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ InductOs ma kinux stabbiliti fil-kundizzjonijiet li ġejjin:

meta jintuża ma’ tagħmir ta’ fużjoni interkorporali magħmula minn materjal li mhux titanju, PEEK jew għadam

meta jkun impjantat f’postijiet oħrajn minbarra fis-sinsla tad-dahar lumbari

meta jintuża f’tekniċi kirurġiċi oħrajn minbarra fużjoni interkorporali lumbari

Biex ikunu evitati effetti farmakoloġiċi esaġerati ta’ InductOs, għandha tingħata kura u attenzjoni li t-tagħmir tal-fużjoni lumbari interkorporali u/jew il-prozjoni anterjuri tal-ispazju tad-diski intervertebrali ma jimtlewx b’mod eċċessiv.

Ossifikazzjoni eterotopika

Il-formazzjoni ta’ għadam barra mill-ispazju tad-diski interverebrali mhux mixtieq għaliex jista’ jkollu impatt negattiv fuq l-istrutturi newrovaskulari lokali.

Fi studji kliniċi fejn mard deġenerattiv tad-diska kien ikkurat bi proċedura ta’ fużjoni lumbari interkorporali posterjuri b’dibotermin alfa, f’CT scans ġew osservati formazzjonijiet posterjuri ta’ għadam. F’xi każijiet dan jista’ jwassal għall-kompressjoni tan-nervituri li potenzjalment jista’ jkun jeħtieġ intervent kirurġiku (ara sezzjoni 4.8). Bħala prekawzjoni, għandu jerġa’ jinħoloq ostaklu fiżiku bejn il-matriċi u t-tessut newroloġiku (ara sezzjoni 4.2).

Ċalqiq tat-tagħmir

Jista’ jseħħ ċaqliq tat-tagħmir wara l-użu ta’ InductOs meta ssir operazzjoni tal-fużjoni tas-sinsla tad- dahar, u dan jista’ jikkaġuna l-bżonn li ssir operazzjoni oħra (ara sezzjoni 4.8).

Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu li huma speċifiċi għal ksur akut fil-qasba tas-sieq

InductOs hu intenzjonat għall-użu f’pazjenti li għandhom dawn li ġejjin:

tnaqqis adegwat tal-ksur u stabilizzazzjoni biex tiżgura l-istabbiltà mekkanika

stat newrovaskulari adegwat (eż. l-assenza tas-sindrome tal-kompartiment, riskju baxx ta’ amputazzjoni)

emostasi adegwata (jiġifieri, li tipprovdi sit ta’ l-impjantazzjoni relattivament xott)

l-assenza ta’ tiswija ta’ difett segmentali kbir ta’ għadam twil, li fih tista’ sseħħ kompressjoni sinifikanti fit-tessut artab

L-impjant jista’ jitpoġġa biss fis-sit fejn ikun hemm il-ksur sit, meta l-kirurgu jkun jista’ jara s-sit b’mod adegwat u bl-akbar attenzjoni (ara sezzjoni 4.2).

Informazzjoni dwar l-effikaċja fil-ksur tal-qasba tas-sieq, hi disponibbli biss mill-provi kliniċi biss li fihom ksur miftuħ tal-qasba tas-sieq kien ikkurat bl-użu ta’ twaħħil permezz ta’ msiemer intramedullari (ara sezzjoni 5.1). Fi studju kliniku li fih il-kanal intramedullari kien reamed mal- cortical chatter, kienet osservata żieda fir-rata ta’ l-infezzjoni fil-grupp li kien ikkurat b’InductOs meta mqabbel mal-grupp tal-kontroll tal-kura (ara sezzjoni 4.8). L-użu ta’ InductOs b’imsiemer reamed f’operazzjoni biex ikun ikkurat ksur miftuħ tal-qasba tas-sieq mhuwiex rakkomandat.

InductOs ma jipprovdix stabbiltà mekkanika u m’għandux jintuża biex jimla l-vojt fil-preżenza ta’ forzi kompressivi. Ksur fl-għadam it-twil u proċeduri ta’ l-immaniġġjar ta’ tessut artab għandu jkun ibbażata fuq il-prattika standard, li tinkludi l-kontroll ta’ l-infezzjoni.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma twettaq l-ebda studju ta’ interazzjoni.

Minħabba li dibotermin alfa hu proteina u ma kienx identifikat fiċ-ċirkolazzjoni ġenerali, x’aktarx li mhux ser jikkawża interazzjonijiet farmakokinetiċi bejn mediċina u oħra.

Fi studji kliniċi li saru fuq il-ksur akut fil-qasba tas-sieq, aktar pazjenti li ngħataw InductOs u li kienu qed jirċievu NSAIDs fl-istess ħin għal 14-il jum konsekuttiv, kellhom każijiet avversi minn ħfief sa moderati, li kienu assoċjati mal-fejqan tal-ferita (eż. it-tneħħija ta’ likwidu mill-ferita) milli minn pazjenti li ngħataw InductOs li ma kinux qed jieħdu NSAIDs. Għalkemm ir-riżultat tal-pazjent ma kienx affettwat, interazzjoni bejn NSAIDs u InductOs ma tistax tiġi eskluża.

Informazzjoni minn studji kliniċi li saru fuq il-ksur akut fil-qasba tas-sieq, indikat li l-użu ta’ InductOs f’pazjenti li jkunu qed jirċievu l-glukokortikojdi, ma kien assoċjat ma’ l-ebda reazzjonijiet avveri apparenti. Fi studji mhux kliniċi, l-għoti tal-glukokortikojdi fl-istess ħin, naqqas il-fejqan ta’ l-għadam (imkejjel bħala bidla f’% mill-kontroll), iżda l-effetti ta’ InductOs ma nbidlux.

Fi studju in vitro, intwera li dibotermin alfa jingħaqad ma’ aġenti jew siġġilaturi emostatiċi b’bażi ta’ fibrin. L-użu ta’ dawn il-prodotti qrib ħafna ta’ InductOs mhux rakkomandat għax jista’ jwassal għal formazzjoni ta’ għadam fis-sit tal-impjantazzjoni tal-aġent jew siġġilatur emostatiku b’bażi ta’ fibrin

(ara sezzjoni 4.2).

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx jew m’hemmx biżżejjed tagħrif biżżejjed dwar l-użu ta’ dibotermin alfa waqt it-tqala.

Studji fuq il-bhejjem urew tossiċità riproduttiva (ara sezzjoni 5.3).

Minħabba r-riskji mhux magħrufa għall-fetu marbuta ma’ l-iżvilupp potenzjali ta’ antikorpi li jinnewtralizzaw għal dibotermin alfa, InductOs mhxu rakkomandat waqt it-tqala u f’nisa li jista’ jkollhom it-tfal li ma jkunux qed jużaw kontraċezzjoni (ara sezzjoni 4.4).

Treddigħ

M’hemmx informazzjoni dwar l-eliminazzjoni ta’ dibotermin alfa/metaboliti miill-ħalib tas-sider tal- bniedem. B’konsiderazzjoni tat-tip tal-prodott, mhix mistennija espożizzjoni sistematika għat-tarbija li qed terda’, madankollu, ma jistax jiġi eskluż riskju għat-tarbija/tfal żgħar.

Għandha tittieħed deċiżjoni jekk il-mara twaqqafx jitwaqqafx it-treddigħ jew twaqqafx it-terapija b’InductOs wara li jiġi kkunsidrat il-benefiċċju tat-treddigħ għat-tarbija u l-benefiċċju tat-trattament

għall-mara.

Fertilità

Ma ntwera l-ebda impatt fuq il-fertilità fi studji mhux kliniċi. M’hemmx dejta klinika disponibbli, ir- riskju potenzjali għall-bniedem mhux magħruf.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

InductOs m’għandu ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-aktar reazzjonijiet avversi komuni għal InductOs f’operazzjoni tas-sinsla tad-dahar lumbari interkorporali kienu avvenimenti radjokulopatiċi, u f’kirurġija ta’ ksur fil-qasba tas-sieq kienet

infezzjoni lokalizzata. L-aktar reazzjoni avversa severa hija edima lokalizzata f’operazzjoni ċervikali fis-sinsla tad-dahar. L-inċidenza ta’ reazzjonijiet avversi b’InductOs ma kienetx affettwata minn sess, età jew razza.

Lista ta’ reazzjonijiet avversi f’tabella

Aktar minn 1700 pazjent irċevew InductOs fi studji kliniċi. Fi studji dwar ksur fl-għadam it-twil, aktar minn 500 pazjent irċivew InductOs. Fi studji dwar il-fużjoni interkorporali lumbari, aktar minn

600 pazjent irċivew InductOs. Il-bqija tal-pazjenti ħadu sehem fi studji dwar l-użu ta’ InductOs għall- indikazzjonijiet li bħalissa mhumiex approvati fl-UE. Din id-dejta hija msaħħa b’tagħrif mill-użu ta’ InductOs fil-popolazzjoni ġenerali.

Il-frekwenza tar-reazzjonijiet avversi f’pazjenti esposti għall-kura b’InductOs hija ppreżentaat fit-tabella taħt. Il-frekwenzi huma definiti bħala komuni ħafna (≥1/10) jew komuni (≥1/100 sa <1/10). Ma kienux osservati reazzjonijiet bi frekwenza mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100), rari (≥1/10,000 sa <1/1,000) jew rari ħafna (<1/10,000).

Il-frekwenzi ta’ reazzjonijiet avversi identifikati waqt l-użu ta’ InductOs wara t-tqegħid fis-suq mhux magħrufa peress li dawn ir-reazzjonijiet kienu rrappurtati minn popolazzjoni ta’ daqs mhux ċert.

Sistema tal-

 

Frekwenzi

 

klassifika tal-

Komuni ħafna

Komuni

Mhux magħruf

organi

 

 

 

Disturbi ġenerali u

 

Ċaqliq tat-tagħmir1*

 

kondizzjonijiet ta’

 

Akkumulazzjoni ta’

 

mnejn jingħata

 

fluwidu*

 

Disturbi muskolu-

 

Ossifikazzjoni

Osteolisi*

skeletriċi u tat-

 

eterotopika)1 3

Żjieda fl-assorbiment

tessuti konnettivi

 

 

mill-ġdid tal-għadam*

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema

Avvenimenti

 

 

nervuża

radjukulopatiċi 1 4

 

 

Infezzjonijiet u

Infezzjoni

 

 

infestazzjonijiet

lokalizzata5*

 

 

1Osservati waqt l-użu f’fużjoni interkorporali lumbari

2Akkumulazzjoni ta’ fluwidu jinkludi edima lokalizzata, psewdoċesta u effużjoni fis-sit tal-impjant

3Ossifikazzjoni eterotopika tinkludi ekostożi, ossifikazzjoni ekstraskeletali, kalċifikazzjoni eterotopika wara l-operazzjoni, żjieda fil-formazzjoni tal-għadam u kalaċifikazzjoni fis-sit tal- impjantazzjoni.

4Każijiet radjukulopatiċi jinkludu radikulite, radjukulopatija lumbari, uġigħ radikulari, radikulite lumbosakrali, radikulopatija u xatka.5 Osservati waqt l-użu fi fratturi akuti tal-qasba tas-sieq

* Aktar tagħrif ipprovdut taħt

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Formazzjoni ta’ għadam ġdid u mmudellar mill-ġdid tal-għadam

Bħala parti mill-mekkaniżmu farmakoloġiku ta’ azzjoni ta’ dibotermin alfa, kien osservat immudellar mill-ġdid tal-għadam (ara sezzjoni 5.1). F’dan il-proċess iseħħ kemm assorbiment mill-ġdid kif ukoll formazzjoni tal-għadam . F’xi ċirkustanzi, esaġerazzjoni ta’ dawn il-proċessi jistgħu jwasslu għal kumplikazzjonijiet bħal kompressjoni tan-nervaturi (minħabba ossifikazzjoni eterotopika) jew ċaqliq tal-impjant (assoċjata ma’ assorbiment mill-ġdid tal-għadam jew osteolisi).

Matul l-istudji kliniċi ta’ segwitu ta’ sentejn għal fużjoni interkorporali lumbar bl-użu ta’ approċċ posterjuri, l-ossifikazzjoni eterotopika murija fuq ir-radjografiji seħħet aktar ta’ spiss f’pazjenti kkurati b’InductOs meta mqabbla dawk bi trapjant tal-għadam (ara sezzjoni 4.4). Din is-sejba radjografika tista’ tkun asintomatika jew sintomatika.

Ġabra ta’ fluwidu

Minħabba l-attività anġjoġenika ta’ InductOs, jista’ jklin hemm ġbir ta’ fluwidu (psewdoċesta, edima lokalizzata, effużjoni fis-sit tal-impjant), xi kultant f’kapsuli, xi kultant jirriżultaw f’kompressjoni tan- nervaturi u/jew uġigħ.

Edima lokalizzata kienethi komuni ħafna meta InductOs intuża għal fużjoni tas-sinsla tad-dahar fl- ispina ċervikali. L-edima damet ma seħħet, u f’xi każijiet kienet gravi biżżejjed biex tikkomprometti l- passaġġ tal-arja (ara sezzjoni 4.4).

Infezzjoni lokalizzata

Infezzjoni lokalizzata speċifika għar-riġel miksur kienet komuni ħafna (≥1/10) f’pazjenti fi studju kliniku fejn il-passaġġ intramedullari kien imwessa’ maċ-chatter kortikali. Rata akbar ta’ infezzjoni kienet osservata fil-grupp ikkurat b’InductOs kotnra l-grupp b’kura ta’ kontroll standard (19% kontra 9% rispettivament; ara sezzjoni 4.4). Għall-użu ma’ dwiefer mhux imwessa’, ir-rati stmati ta’ infezjoni kienu simili bejn il-kura u l-gruppi ta’ kontroll fi studju (21% kontra 23%, rispettivament).

Rappurtaġġ ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Ir-rappurtaġġ ta’ reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali huwa important. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ riskju/benefiċċju tal-prodott mediċinali. Il- professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kull reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtaġġ nazzjonali elenkat fl-Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Fil-każ ta’ doża eċċessiva (jiġifieri l-pazjent jirċievi konċentrazzjoni jew ammont ta’ dibotermin alfa akbar milli rakkomandat), il-kura għandha tkun ta’ sapport.

L-użu ta’ InductOs f’pazjenti li jkun qed ikollhom operazzjoni ċervikali fis-sinsla tad-dahar f’ammonti anqas jew simili minn dawk rakkomandati għal fużjoni interkorporali lumbari kien assoċjat ma’ rapport ta’ edima lokalizzata severa biżżejjed li tikkomprometti l-passaġġ tal-arja (ara sezzjoni 4.4).

PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini għall-kura ta’ mard fl-għadam, Proteini Morfoġenetiċi ta’ Għadam; Kodiċi ATC: M05BC01

Dibotermin alfa hu proteina osteoinduttiva li tirriżulta fl-induzzjoni ta’ tessut ġdid tal-għadam fis-sit tal-impjant. Dibotermin alfa jeħel mar-riċetturi fuq il-wiċċ ta’ ċelluli mesenchymal u jikkawża liċ- ċelluli biex li jinbidlu f’ċelluli li jiffurmaw il-kartilaġni u l-għadam. Dawn iċ-ċelluli mibdula jiffurmaw għadam trabekulari hekk kif il-matriċi tiddegrada, b’invażjoni vaskulari li tkun evidenti fl- istess ħin. Il-proċess tal-formazzjoni ta’ l-għadam jiżviluppa min-naħa ta’ barra ta’ l-impjant lejn iċ- ċentru, sakemm l-impjant sħiħ ta’ InductOs ikun sostiwit minn għadam trabekulari.

It-tqegħid fil-post ta’ InductOs ġol-għadam trabekulari rriżulta fl-assorbiment temporanju mill-ġdid tal-għadam ta’ madwar l-impjant, segwit minn sostituzzjoni ta’ għadam ġdid u aktar dens. L-immudellar mill-ġdid ta’ l-għadma tal-madwar iseħħ b’mod li hu konsistenti mal-forzi bijomekkaniċi li jitqiegħdu fuqu. Il-ħila ta’ InductOs li jissapportja l-immudellar mill-ġdid ta’ l- għadam, tista’ tkun responsabbli għall-integrazzjoni bijoloġika u bijomekkanika ta’ l-għadam il-ġdid li jkun ġie ffurmat minn InductOs, ma’ dak ta’ l-għadam tal-madwar. Evalwazzjoni radjografika, bijomekkanika, u istoloġika ta’ l-għadam li jkun ġie ffurmat, tindika li dan jiffunzjona bijoloġikament u bijomekkanikament bħall-għadam naturali. Flimkien ma’ dan, studji mhux kliniċi indikaw li l- għadam li jkun ġie ffurmat minn InductOs, jekk jinkiser, jista’ jirranġa lilu nnifsu b’mod li ma jkunx jintgħaraf mill-għadam naturali.

Studji mjux kliniċi ssuġġerrixxew li l-formazzjoni ta’ l-għadam li tinbeda minn InductOs hu proċess li jillimita lilu nnifsu, u tifforma volum ta’ għadam li jkun definit tajjeb. Din l-awto-limitazzjoni x’aktarx li tiġri minħabba t-telf ta’ dibotermin alfa mis-sit ta’ l-impjant, kif ukoll minħabba l-preżenza ta’ inibituri BMP fit-tessut tal-madwar. Flimkien ma’ dan, diversi studji mhux kliniċi jindikaw li hemm mekkaniżmu negattiv tal-feedback fil-livell molekulari, li jillimita l-formazzjoni ta’ l-għadam induzzjoni mill-BMPs.

Evidenza istoloġika minn studji fuq il-bhejjem tal-fużjoni interkorporali lumbar bl-użu ta’ approċċ kiruġiku anterjuri jew posterjuri wera li dibotermin alfa mogħti mat-titanju, PEEK jew tagħmir ta’ trapjant tal-għadam interkorprali kien bijokompatibbli u produċa b’mod konsistenti rati għoljin ta’ fużjoni, indipendentement mill-approċċ kirurġiku jew materjal ta’ tagħmir b’inqas tessut fibruż evidenti meta mqabbel mat-trapjant tal-għadam.

Studji farmakoloġiċi kliniċi juru li l-matriċi waħidha mhijiex osteoinduttiva u ma tistabx iżjed f’bijopsiji li jittieħdu wara 16-il ġimgħa wara l-impjantazzjoni.

Informazzjoni farmakodinamika speċifika għal studji dwar il-fużjoni intrakorporali tas-sinsla tad- dahar lumbari

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ InductOs intwerew fi studju randomised, ikkontrollat, multiċetriku, non- inferiority fuq 279 pazjent li kellhom bejn 19–78 sena, li kien qed ikollhom proċedura ta’ fużjoni interbody lumbari anterjuri. Il-pazjenti kienu rċivew mill-anqas sitt xhur ta’ kura mhux kirurġika qabel il-kura b’InductOs għall-fużjoni tas-sinsla tad-dahar lumbari anterjuri. Il-pazjenti kienu randomised biex jirċievu t-tagħmir ta’ fużjoni interkorporali tat-titanju mimli jew b’InductOs jew bit- trapjant ta’ l-għadam awtoġenu meħud mill-iliac crest.

Wara 24 xahar mill-operazzjoni, intwera li InductOs kien statistikament mhux inferjuri għat-trapjant tal-għadam awtoġenu b’rata ta’ suċċess għall-fużjoni stabbilita permezz tar-radjoloġija kienet ta’ 94.4% għal InductOs kontra 88.9% għat-trapjant tal-għadam awtoġenu (95% two-sided CI tad- differenza: -1.53, 12.46). Għall-uġigħ u diżabilità (punteġġ Oswestry), ir-rata ta’ suċċess kienet ta’ 72.9% fil-grupp li uża InductOs kontra 72.5% fil-grupp li uża trapjant tal-għadam awtoġenu (95% two-sided CI tad-differenza: -11.2, 12.0).

Analiżi post-hoc ta’ 6 provi kliniċi b’kontrolli b’dejta minn pazjenti kkurati b’InductOs jew trapjant tal-għadam awtoġenu li ngħata b’tagħmir ta’ fużjoni interkorporali mmarkata KE jew spacers tat- trapjant tal-għadam u approċċi kirurġiċi differenti wrew li, sa 24 xahar wara l-kirurġija, InductOs kien assoċjat ma’ rata ta’ suċċess tal-fużjoni ogħla (95%, 241 minn 255 pazjent) meta mqabbla ma’ trapjant tal-għadam awtoġenu (85%, 177 minn 209 pazzjent), b’rata ta’ possibbiltà ta’ 3.26 (95% CI:

1.172, 9.075; P = 0.024). Id-differenza assoluta stmata fir-rata ta’ suċċess tal-fużjoni bejn InductOs u t-trapjant tal-għadam awtoġenu kienet ta’ 11.7% (95% CI: 0.8%, 22.5%; P = 0.035).

F’analiżi ta’ dejta miġbura dwar is-sigurtà ta’ 8 provi kliniċi 24 xahar wara l-kirurġija, il-frekwenza tal-pazjenti b’psewdoartrożi li kienu ta’ madwar darbtejn anqas wara l-kura b’ InductOs (4.8%, 22 minn 456 pazjent) meta mqabbel mat-trapjant tal-għadam awtoġenu (12.7%, 31 minn 244 pazjent).

Informazzjoni farmakodinamika li hi speċifika għal studji dwar ksur akut fil-qasba tas-sieq

L-effikaċja ta’ InductOs intweriet fi studju multinazzjonali, randomized, ikkontrollat, single-blind ta’

450 pazjent (medda ta’ età minn 18 sa 87 sena; 81% irġiel) li kellhom ksur miftuħ tax-xaft tal-qasba tas-sieq li kien jeħtieġ immaniġġjar kirurġiku. Il-pazjenti rċivew (fi proporzjon ta’ 1:1:1) kura standard (il-grupp tal-kontroll) li kienet tikkonsisti fi twaħħil bl-imsiemer fiż-żona intramedullari (IM) u mmaniġġjar ta’ rutina tat-tessut artab, kura standard flimkien ma’ InductOs 0.75 mg/ml, jew kura standard flimkien ma’ InductOs 1.5 mg/ml. Il-pazjenti kienu segwiti għal 12-xahar wara l-għeluq tat- tessut artab.

Fi prova importanti dwar ksur akut fil-qasba tas-sieq, InductOs żied il-probabbiltà tal-fejqan tal-ksur; pazjenti kkurati b’InductOs 1.5 mg/ml kellhom riskju mnaqqas ta’ 44% li l-kura ma tirnexxix (intervent sekondarju biex jippromwovi l-fejqan mill-ksur) meta mqabbla ma’ pazjenti fil-grupp tal-kura standard (RR = 0.56; 95% CI = 0.40 sa 0.78). Dawn ir-riżultati kienu indipendentement ikkonfermati minn panel radjoloġiku li kien blinded għall-kura. In-numru ta’ interventi sekondarji u sussegwenti kien imnaqqas b’mod sinifikanti għal pazjenti li ngħataw InductOs, partikularment fir- rigward ta’ interventi aktar invażivi, bħal trapjant tal-għadam u exchange nailing (P=0.0326).

Il-proporzjon ta’ pazjenti li fiequ wara l-kura b’InductOs 1.5 mg/ml kien ogħla b’mod sinifikanti fil- viżti kollha minn 10 ġimgħat sa 12-il xahar wara l-operazzjoni, u dan jissuġġerixxi fejqan aktar mgħaġġel tal-ksur.

InductOs 1.5 mg/ml kien effettiv b’mod sinifikanti (meta mqabbel mal-kura standard) f’pazjenti kemm b’passat ta’ tipjip u kemm mingħajru.

Is-severità tal-ksur: Il-kura b’InductOs 1.5 mg/ml kienet effettiva b’mod sinifikanti fil-klassijiet kollha tal-ksur, li jinkludu ksur sever tat-tip Gustilo IIIB (riskju mnaqqas bi 52% ta’ interventi sekondarji meta mqabbla ma’ pazjenti li kienu qed jirċievu kura standard).

Il-proporzjon ta’ pazjenti li kellhom fejqan ta’ feriti fit-tessut artab, kien ogħla b’mod sinifikanti fil- viżta ta’ wara l-kura wara 6 ġimgħat fil-grupp ta’ InductOs 1.5 mg/ml, meta mqabbel mal-grupp li kien qed jirċievi kura standard (83% kontra 65%; P=0.0010). Il-proporzjon ta’ pazjenti li kellhom ħsara fit-tagħmir tal-metall (viti locking mgħawġin jew miksurin) kien aktar baxx b’mod sinifikanti fil-grupp ta’ InductOs 1.5 mg/ml meta mqabbel mal-grupp li ngħata kura standard (11% kontra 22%; P=0.0174).

5.2Tagħrif farmakokinetiku

InductOs hu attiv fis-sit ta’ l-impjantazzjoni. F’żewġ studji esploratorji, li saru qabel u wara l- operazzjoni, inġabru kampjuni tas-serum minn ftit pazjenti li kellhom ksur fl-għadam it-twil. Dibotermin alfa ma kienx osservat fis-serum.

Fi studji fuq l-annimali (firien) bl-użu ta’ InductOs li kien fih dibotermin alfa radjutikkettat, il-medja taż-żmien tar-residenza fis-sit ta’ l-impjantazzjoni kienet ta’ 4-8 ijiem. Il-livelli massimi ta’ dibotermin alfa fiċ-ċirkolazzjoni (0.1% tad-doża impjantata) kienu osservati fi żmien 6 sigħat wara l- impjantazzjoni. Meta injettat minn ġol-vina, il-half-life terminali ta’ dibotermin alfa kienet ta’ 16-il minuta fil-firien u 6.7 minuti fix-xadini cynomolgus. Għalhekk, wieħed jista’ jikkonkludi li fis-sit ta’ l-impjantazzjoni, dibotermin alfa jintreħa bil-mod mill-matriċi u jitneħħa malajr meta jidħol fiċ- ċirkolazzjoni sistemika.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Informazzjoni li mhix klinika ma tiżvela ebda periklu speċjali għal bniedem, fuq bażi ta’ studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett akut u tossiku minn dożi ripetutiu ġenotossiċità.

Fi studji dwar it-tossiċità riproduttiva fil-firien, fejn dibotermin alfa ngħata minn ġol-vina biex jimmassimizza l-espożizzjoni sistemika, żieda fil-piż tal-fetu u żieda fl-ossifikazzjoni tal-fetu kienet osservata, u effett relatat mal-kura ma setax jiġi eskluż. Ir-rilevanza klinika ta’ dawn l-effetti mhijiex magħrufa.

Antikorpi anti-dibotermin kienu investigati fi fniek tqal wara iper-immunizzazzjoni b’dibotermin alfa biex tikkaġuna antikorpi anti-dibotermin alfa b’mod sperimentali. F’xi feti li kellhom tnaqqis fil-piż tal-ġisem, kien hemm tnaqqis fl-ossifikazzjoni ta’ l-għadam frontali u parjetali (4 minn 151 fetu), li hu ġeneralment ikkunsidrat li hu riversibbli, u effetti relatati ma’ l-antikorpi ma setgħux jiġu esklużi. Ma kien hemm l-ebda tibdil ieħor fil-morfoloġija fetali esterna, vixxerali, jew skeletrika.

Dibotermin alfa wera effetti varjabbli fuq razez ta’ ċelluli umani tat-tumur in vitro. L-informazzjoni disponibbli in vivo ma tissuġġerixxix potenzjal għal promozzjoni ta’ tkabbir tat-tumur jew metastażi. Bħala prodott li jintuża darba, InductOs ma kienx ittestjat għal karċinoġenoċità in vivo.

InductOs kien studjat f’mudell ta’ l-impjant fis-sinsla tal-klieb. InductOs kien impjantat direttament fuq id-dura esposta wara laminektomija. Għalkemm kien osservat it-tidjiq tan-newroforamen u stenosi, ma kienet osservata l-ebda mineralizzazzjoni tad-dura, l-ebda stenosi tas-sinsla, u l-ebda tnaqqis newroloġiku wara l-għoti ta’ InductOs.

6 TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Trab:

Sucrose

Glycine

Glutamic acid

Sodium chloride

Polysorbate 80

Sodium hydroxide

Solvent:

Ilma għall-injezzjonijiet

Matriċi:

Kollaġen tal-baqar ta’ Tip I

6.2Inkompatibbiltajiet

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn ħlief dawk imsemmija f’sezzjoni 6.6.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C. Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Pakkett ta’ 4 mg ta’ InductOs fih:

Trab f’kunjett (10 ml; ħġieġ ta’ Tip I) b’tapp (lastku tal-bromobutyl).

Solvent f’kunjett (10 ml; ħġieġ ta’ Tip I) b’tapp (lastku tal-bromobutyl).

Żewġ matriċijiet (2.5 ċm x 5 m) f’pakkett bil-folji (polyvinyl chloride - PVC).

Żewġ siringi (5 ml; polypropylene).

Żewġ labar (azzar li ma jsaddadx).

Pakkett ta’ 12 mg ta’ InductOs jinkludi:

Trab f’kunjett (20 ml; ħġieġ tat-Tip I) b’tapp (lastku tal-bromobutyl,)

Solvent f’kunjett (10 ml; ħġieġ ta’ Tip I) b’tapp (lastku tal-bromobutyl)

Matriċi waħda (7.5 ċm x 10 ċm) f’pakkett bil-folji (polyvinyl chloride PVC)

Żewġ siringi (10 ml; polypropylene)

Żewġ labar i (azzar li ma jsaddadx).

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

InductOs ikun ippreparat immedjatament qabel l-użu. Dibotermin alfa għandu jintuża biss wara r-rikostituzzjoni mas-solvent u mal-matriċi provduti fil-pakkett ta’ InductOs.

Ġaladarba jkun ippreparat, InductOs ikun fih dibotermin alfa f’konċentrazzjoni ta’ 1.5 mg/ml. InductOs m’għandux jintuża f’konċentrazzjonijiet ogħla minn 1.5 mg/ml (ara sezzjoni 4.9).

Preparazzjoni tal-prodott

Biex tipprevjeni li tagħmel ammonti żejda fuq il-matriċi, hu importanti li tirrikostitwixxi d-dibotermin alfa u li xxarrab il-matirċi kollha kif deskritt hawn taħt.

Pakkett ta’ 4 mg:Fil-kamp mhux sterili

1.Bl-użu tat-teknika sterili, poġġi siringa waħda, labra waħda u l-pakkett ta’ ġewwa tal-matriċi fil-kamp sterili.

2.Iddiżinfetta t-tappijiet ta’ dibotermin alfa u tal-kunjetti tas-solvent.

3.Billi tuża s-siringa u l-labra li jibqa’ fil-pakkett, irrikostitwixxi l-kunjett b’dibotermin alfa bi 3.2 ml ta’ solvent. Injetta s-solvent bil-mod ġol-kunjett li jkun fih dibotermin alfa lajofilizzat. Dawwar il-kunjett bil-mod biex tgħin biex issir ir-rikostituzzjoni. Iċċaqlaqx bis-saħħa. Armi s- siringa u l-labra wara l-użu.

3.2 ml

ta’ solvent

4.Iddiżinfetta t-tapp tal-kunjett ta’ dibotermin alfa rikostitwit.

Fil-kamp sterili

5.Qaxxar u iftaħ il-pakkett ta’ ġewwa tal-matriċijiet u ħalli l-matriċijiet fit-trejs tagħhom.

6.Billi tuża t-teknika asettika tat-trasferiment u s-siringa u l-labra minn pass 1, iġbed 2.8 ml tas- soluzzjoni rikostitwita ta’ dibotermin alfa mill-kunjett fil-kamp mhux sterili, filwaqt li żżomm

’il fuq il-kunjett maqlub ta’ taħt fuq biex tiffaċilita l-ġbid.

7.Filwaqt li tħalli l-matriċi fit-trej tagħha, iddistribwixxi B’MOD UNIFORMI s-soluzzjoni ta’ dibotermin alfa fuq kull waħda miż-żewġ matriċijiet billi ssegwi d-disinn muri fil-figura hawn taħt.

8.Stenna MINIMU ta’ 15-il minuta qabel ma tuża l-prodott ippreparat ta’ InductOs. Il-prodott irid jintuża fi żmien sagħtejn wara li jkun ippreparat.

Pakkett ta’ 12 mg:

Fil-kamp mhux sterili

1.Bl-użu tat-teknika sterili, poġġi siringa waħda, labra waħda u l-pakkett ta’ ġewwa tal-matriċi fil-kamp sterili.

2.Iddiżinfetta t-tappijiet ta’ dibotermin alfa u tal-kunjetti tas-solvent.

3.Billi tuża s-siringa u l-labra li jibqa’ fil-pakkett, irrikostitwixxi l-kunjett b’dibotermin alfa bi 8.4 ml tas-solvent. Injetta s-solvent bil-mod ġol-kunjett li jkun fih dibotermin alfa lijofilizzat. Dawwar il-kunjett bil-mod biex tgħin biex issir ir-rikostituzzjoni. tħawwadx. Armi s-siringa u l- labra wara l-użu.

8.4ml

ta‘solvent

4.Iddiżinfetta t-tapp tal-kunjett ta’ dibotermin alfa rikostitwit.

Fil-kamp sterili

5.Iftaħ il-pakkett ta’ ġewwa tal-matriċi u ħalli l-matriċi fit-trej tagħha.

6.Billi tuża t-teknika asettika tat-trasferiment, u s-siringa u l-labra minn pass 1, iġbed 8.0 ml tas- soluzzjoni rikostitwita ta’ dibotermin alfa mill-kunjett fil-kamp mhux sterili, filwaqt li żżomm il-kunjett ta’ taħt fuq biex tiffaċilita l-ġbid.

7.Filwaqt li tħalli l-matriċi fit-trej tagħha, poġġi B’MOD UNIFORMI s-soluzzjoni ta’ dibotermin alfa fuq il-matriċi billi ssegwi l-mod muri fil-figura hawn taħt.

8.Stenna MINIMU ta’ 15-il minuta qabel ma tuża l-prodott ippreparat ta’ InductOs. Il-prodott għandu jintuża fi żmien sagħtejn wara li jkun ippreparat.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7 DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Medtronic BioPharma B.V. Earl Bakkenstraat 10

6422 PJ Heerlen L-Olanda

telefon +31 (0) 45 566 8000 fax +31 (0) 45 566 8012

8 NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/226/001

EU/1/02/226/002

9 DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Date tal-ewwel awtorizzazzjoni: 9 ta’ Settembru 2002

Data tal-aħħar tiġdid: 20 Lulju, 2012

10 DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Materjal edukattiv addizzjonali għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa huwa disponibbli fuq il-URL li

ġej: [il-URL irid jiġi inkluż] <u l-websajt tal-<Istat Membru>>.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati