Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Inductos (dibotermin alfa) – Tikkettar - M05BC01

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaInductos
Kodiċi ATCM05BC01
Sustanzadibotermin alfa
ManifatturMedtronic BioPharma B.V.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA GĦALL-PAKKETT TA’ 4 MG

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

InductOs 1.5 mg/ml trab, solvent u matriċi għall-matriċi ta’ impjantDibotermin alfa

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kunjett fih 4 mg ta’ dibotermin alfa. Meta rikostitwit, InductOs ikun fih 1.5 mg/ml ta’ dibotermin alfa.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti

Trab: sucrose, glycine, glutamic acid, sodium chloride, sodium hydroxide u polysorbate 80

Solvent: ilma għall-injezzjonijiet Matriċi: Kollaġen tal-baqar ta’ Tip I

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab, solvent u matriċi għall-matriċi ta’ impjant fihom:

Kunjett b’4mg dibotermin alfa

Kunjett b’10 ml ilma għall-injezzjonijiet 2 matriċijiet sterili ta’ (2.5 x 5ċm)

2 siringi (5 ml)

2 labar

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Impjantazzjoni. Aqra s-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott qabel l-użu.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C. Tagħmlux fil-friża. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Medtronic BioPharma B.V.

Earl Bakkenstraat 10

6422 PJ Heerlen

L-Olanda

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/226/002

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma’ jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKKETTA TA’ L-GĦATU TA’ FUQ TAT-TRAY GĦALL-PAKKETT TA’ 4 MG

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

InductOs 1.5 mg/ml trab, solvent u matriċi għall-matriċi ta’ impjant

Dibotermin alfa

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kunjett fih 4 mg ta’ dibotermin alfa. Meta rikostitwit, ikun fih 1.5 mg/ml ta’ dibotermin alfa.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti

Trab: sucrose, glycine, glutamic acid, sodium chloride, sodium hydroxide u polysorbate 80

Solvent: ilma għall-injezzjonijiet Matriċi: Kollaġen tal-baqar ta’ Tip I

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab, solvent u matriċi għall-matriċi ta’ impjant fihom:

Kunjett b’4 mg dibotermin alfa

Kunjett b’10 ml ilma għall-injezzjonijiet 2 matriċijiet sterili ta’ (2.5 x 5 ċm)

2 siringi (5 ml)

2 labar

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Impjantazzjoni. Aqra s-Sommarju tal-Karatteristiċi tal- qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C. Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Medtronic BioPharma B.V.

Earl Bakkenstraat 10

6422 PJ Heerlen

L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/226/002

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma’ jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

IT-TREJ FUQ IN-NAĦA TA’ TAĦT TA’ L-ISTIKER TA’ L-GĦATU GĦALL-PAKKETT TA’ 4 MG

Poġġi fuq il-matriċi u stenna 15-il minuta

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT BIL-PROTEINA GĦALL-PAKKETT TA’ 4 MG

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Trab għal InductOs 1.5 mg/ml dibotermin alfa Impjantazzjoni

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra s-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott li hawn inkluż qabel l-użu.

3.DATA META JISKADI

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

4 mg dibotermin alfa

6.OĦRAJN

Medtronic BioPharma B.V.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT BIS-SOLVENT GĦALL-PAKKETT TA’ 4 MG

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Solvent għal InductOs

Ilma għall-injezzjonijiet

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra s-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott qabel l-użu.

3. DATA META JISKADI

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

10ml

6. OĦRAJN

Medtronic BioPharma B.V.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-MATRIĊI GĦALL-PAKKETT TA’ 4 MG

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Matriċi għal InductOs 1.5 mg/ml

Kollaġen tal-baqar ta’ Tip I

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Impjantazzjoni. Aqra s-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott l qabel l-użu.

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS: ara n-naħa ta’ wara

4. NUMRU TAL-LOTT

LOTT: ara n-naħa ta’ wara

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

2 matriċijiet sterili (2.5 x 5 ċm)

6. OĦRAJN

7.NAĦA TA’ WARA

{numru}

{SSSS XX}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA GĦALL-PAKKETT TA’ 12 MG

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

InductOs 1.5 mg/ml trab, solvent u matriċi għall-matriċi ta’ impjantDibotermin alfa

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kunjett fih 12 mg ta’ dibotermin alfa. Meta rikostitwit, InductOs ikun fih 1.5 mg/ml ta’ dibotermin alfa.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti

Trab: sucrose, glycine, glutamic acid, sodium chloride, sodium hydroxide u polysorbate 80

Solvent: ilma għall-injezzjonijiet Matriċi: Kollaġen tal-baqar ta’ Tip I

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab, solvent u matriċi għall-matriċi ta’ impjant fihom:

Kunjett b’12 mg dibotermin alfa

Kunjett b’10 ml ilma għall-injezzjonijiet Matriċi sterili ta’ (7.5 x 10 ċm)

2 siringi (10 ml)

2 labar

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Impjantazzjoni. Aqra s-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C. Tagħmlux fil-friża. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Medtronic BioPharma B.V.

Earl Bakkenstraat 10

6422 PJ Heerlen

L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/226/001

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma’ jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKKETTA TA’ L-GĦATU TA’ FUQ TAT-TRAY GĦALL-PAKKETT TA’ 12 MG

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

InductOs 1.5 mg/ml trab, solvent u matriċi għall-matriċi ta’ impjant

Dibotermin alfa

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kunjett fih 12 mg ta’ dibotermin alfa. Meta rikostitwit, ikun fih 1.5 mg/ml ta’ dibotermin alfa.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti

Trab: sucrose, glycine, glutamic acid, sodium chloride, sodium hydroxide u polysorbate 80

Solvent: ilma għall-injezzjonijiet Matriċi: Kollaġen tal-baqar ta’ Tip I

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab, solvent u matriċi għall-matriċi ta’ impjant fihom:

Kunjett b’12 mg dibotermin alfa

Kunjett b’10 ml ilma għall-injezzjonijiet Matriċi sterili ta’ (7.5 x 10 ċm)

2 siringi (10 ml)

2 labar

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Impjantazzjoni. Aqra s-Sommarju tal-Karatteristiċi tal- qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C. Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Medtronic BioPharma B.V.

Earl Bakkenstraat 10

6422 PJ Heerlen

L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/226/001

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma’ jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

IT-TREJ FUQ IN-NAĦA TA’ TAĦT TA’ L-ISTIKER TA’ L-GĦATU GĦALL-PAKKETT TA’ 12 MG

Poġġi fuq il-matriċi u stenna 15-il minuta

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT BIL-PROTEINA GĦALL-PAKKETT TA’ 12 MG

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Trab għal InductOs 1.5 mg/ml dibotermin alfa Impjantazzjoni

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra s-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott li hawn inkluż qabel l-użu.

3. DATA META JISKADI

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

12 mg dibotermin alfa

6. OĦRAJN

Medtronic BioPharma B.V.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT BIS-SOLVENT GĦALL-PAKKETT TA’ 12 MG

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Solvent għal InductOs

Ilma għall-injezzjonijiet

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra s-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott qabel l-użu.

3. DATA META JISKADI

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

10ml

6. OĦRAJN

Medtronic BioPharma B.V.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-MATRIĊI GĦALL-PAKKETT TA’ 12 MG

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Matriċi għal InductOs 1.5 mg/ml

Kollaġen tal-baqar ta’ Tip I

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Impjantazzjoni. Aqra s-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott l qabel l-użu.

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS: ara n-naħa ta’ wara

4. NUMRU TAL-LOTT

LOTT: ara n-naħa ta’ wara

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

Matriċi 1 sterili (7.5 x 10 ċm)

6. OĦRAJN

7. NAĦA TA’ WARA

{numru}

{SSSS XX}

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati