Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Inflectra (infliximab) – Tikkettar - L04AB02

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaInflectra
Kodiċi ATCL04AB02
Sustanzainfliximab
ManifatturHospira UK Limited

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Inflectra 100 mg trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Infliximab

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kunjett wieħed fih 100 mg ta’ infliximab

Wara r-rikostituzzjoni kull mL ikun fih 10 mg ta’ infliximab.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sucrose, polysorbate 80, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, disodium phosphate dihydrate

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni.

1kunjett

2kunjetti

3kunjetti

4kunjetti

5kunjetti

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu għal ġol-vini wara li jkun rikostitwit u dilwit.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

JIS, jekk mhux fil-friġġ ___________________

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Jista’ jinħażen f’temperatura tal-kamra (sa 25°C) għal perjodu wieħed sa’ 6 xhur.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/854/001 1 kunjett

EU/1/13/854/002 2 kunjetti

EU/1/13/854/003 3 kunjetti

EU/1/13/854/004 4 kunjetti

EU/1/13/854/005 5 kunjetti

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Inflectra 100 mg trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Infliximab

Użu IV biss

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

100 mg

6.OĦRAJN

Inflectra

100 mg trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

infliximab

Kartuna ta’ Allert għal Pazjent

Uri din il-kartuna lil kwalunkwe tabib involut fil- kura tiegħek.

Din il-Kartuna ta’ Allert fiha tagħrif importanti dwar sigurtà li inti għandek tkun taf qabel ma tingħata u waqt il-kura b’Inflectra

Isem il-pazjent:

Isem il-tabib:

Numru tat-telefon tat-tabib:

Jekk jogħġbok aqra sew il-‘Fuljett ta’ Tagħrif’ta’ Inflectra qabel ma tibda tuża din il-mediċina.

Data ta’ meta bdiet it-terapija b’Inflectra:

Għoti ta’ mediċini kurrenti:

Huwa importanti li inti u t-tabib tiegħek tirreġistraw l-isem kummerċjali u n-numru tal-lott tal-medikazzjoni tiegħek.

Saqsi lit-tabib tiegħek sabiex iniżżel it-tip u d- data tal-aħħar screening(s) għat-tuberkulosi (TB)

hawn taħt:

 

Test

Test

Data

Data

Riżultat

Riżultat:

Jekk jogħġbok kun ċert li jkollok ukoll lista tal- mediċini l-oħra kollha li qed tuża miegħek waqt kull żjara għand professjonist fil-kura tas-saħħa.

Lista ta’ allerġiji:

Lista ta’ mediċini oħra:

Infezzjonijiet

Qabel kura b’Inflectra:

Għid lit-tabib tiegħek jekk għandek infezzjoni anki jekk hi waħda żgħira ħafna

Huwa importanti ħafna li tgħid lit-tabib tiegħek jekk qattx kellek it-tuberkulożi (TB), jew jekk kellek kuntatt mill-qrib ma’ xi ħadd li kellu t-TB. It-tabib tiegħek ser jeżaminak biex jara għandekx TB. Saqsi lit-tabib tiegħek biex iniżżel it-tip u d-data tal-aħħar screening(s) li kellek għat-TB fuq il-kartuna

Għid lit-tabib tiegħek jekk għandek epatite B jew jekk taf jew tissuspetta li inti qed iġġorr il-virus tal-epatite B.

Waqt il-kura b’Inflectra

Għid lit-tabib tiegħek immedjatament jekk għandek sinjali ta’ infezzjoni. Sinjali jinkludu deni, tħossok għajjien, sogħla (persistenti), qtugħ ta’ nifs, telf tal-piż, issir għarqan bil-lejl, dijarea, ġrieħi, problemi fis- snien, ħruq meta tgħaddi l-awrina, jew sinjali “bħal tal-influwenza”.

Insuffiċjenza tal-Qalb

Qabel il-kura b’Inflectra

Għid lit-tabib tiegħek jekk għandek xi problemi tal-qalb bħal insuffiċjenza ħafifa tal-qalb.

Waqt il-kura b’Inflectra

Għid lit-tabib tiegħek immedjatament jekk tinnota xi sinjali ta’ problema fil-qalb. Sinjali jinkludu qtugħ ta’ nifs, nefħa tar- riġlejn jew tibdil fil-mod kif tħabbat qalbek.

Tqala u Tilqim

Fil-każ li rċevejt Inflectra waqt li kont tqila, huwa importanti li tgħarraf lit-tabib tat- tarbija tiegħek dwar dan qabel it-tarbija tiegħek tirċievi xi tilqima. It-tarbija tiegħek m’għandhiex tirċievi ‘tilqim ħaj’, bħal BCG (użat biex jipprevjeni t-tuberkulosi) fl- ewwel 6 xhur wara t-twelid.

Żomm din il-kartuna miegħek għal 4 xhur wara d- Lista ta’ mediċini oħra:doża tiegħek ta’ Inflectra, jew f’każ ta’ tqala għal mill-inqas 6 xhur wara t-twelid tat-tarbija tiegħek.

Effetti sekondarji jistgħu jseħħu żmien twil wara li tkun ħadt l-aħħar doża tiegħek.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati