Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Instanyl (fentanyl citrate) – Tikkettar - N02AB03

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaInstanyl
Kodiċi ATCN02AB03
Sustanzafentanyl citrate
ManifatturTakeda Pharma A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TA’ BARRA REŻISTENTI GĦAT-TFAL (Ħafna dożi)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Instanyl 50 mikrogramma/sprej iddożat għall-imnieħer, soluzzjoni

Fentanyl

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

1 ml fih fentanyl citrate ekwivalenti għal 500 mikrogramma fentanyl. Doża waħda ta’ 100 mikrolitru hi ugwali għal 50 mikrogramma fentanyl.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll: sodium dihydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, ilma ppurifikat

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Sprej għall-imnieħer, soluzzjoni 1.8 ml

Sprej għall-imnieħer, soluzzjoni 2.9 ml

Sprej għall-imnieħer, soluzzjoni 5.0 ml

1.8 ml - 10 dożi

2.9 ml - 20 doża

5.0 ml - 40 doża

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għall-imnieħer

Struzzjonijiet biex tiftaħ u tagħlaq il-kaxxa:

-Iġbor il-kaxxa

-Neħħi l-evidenza tas-siġill l-ewwel darba li l-kaxxa tinfetaħ

-Poġġi s-saba’ l-kbir u s-saba’ l-fustani fuq il-lametti tal-ġnub

-Agħfas il-lametti billi tuża s-saba’ l-kbir u l-fustani.

-Fl-istess ħin, poġġi is-saba’ l-kbir l-ieħor fuq il-pad tal-pressjoni ta’quddiem u mbotta l-ġewwa wkoll

-Ibqa’ agħfas fuq it-tliet postijiet

-Iġbed l-għatu biex tiftaħ

-Wara li Instanyl jintuża, l-isprej irid jiddaħħal fit-trej ta’ ġewwa għal darb’ oħra u l-kaxxa tingħalaq

-Meta l-kaxxa tingħalaq, kun żgur li l-lametti tal-ġnub jidħlu lura fl-islotts

-Agħfas ’l isfel sew sakemm il-lametti jikklikkjaw fil-pożizzjoni

Immarka kaxxa waħda wara kull doża

[Immarka l-kaxex ta’ 10, 20 jew 40 kaxxa biex timmarka fuqha]

Dejjem żomm l-isprej għall-imnieħer ġol-kaxxa li hi reżistenti għal ftuħ mit-tfal wara li jintuża.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura taħt 30°C. Żomm il-flixkun maħżun rasu ’l fuq.

Tagħmlux fil-friża.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Irreferi għall-fuljett ta’ tagħrif għal informazzjoni dwar ir-rimi

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Id-Danimarka

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/531/001

EU/1/09/531/002

EU/1/09/531/003

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Instanyl 50

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA / FLIXKUN (Ħafna dożi)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Instanyl 50 mikrogramma/sprej tal-imnieħer iddożat

Fentanyl

Użu għall-imnieħer

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1.8 ml - 10 dożi

2.9 ml - 20 doża

5.0 ml - 40 doża

6.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TA’ BARRA REŻISTENTI GĦAT-TFAL (Ħafna dożi)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Instanyl 100 mikrogramma/sprej iddożat għall-imnieħer, soluzzjoni

Fentanyl

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

1 ml fih fentanyl citrate ekwivalenti għal 1,000 mikrogramma fentanyl. Doża waħda ta’ 100 mikrolitru hi ugwali għal 100 mikrogramma fentanyl.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll: sodium dihydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, ilma ppurifikat

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Sprej għall-imnieħer, soluzzjoni 1.8 ml

Sprej għall-imnieħer, soluzzjoni 2.9 ml

Sprej għall-imnieħer, soluzzjoni 5.0 ml

1.8 ml - 10 dożi

2.9 ml - 20 doża

5.0 ml - 40 doża

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għall-imnieħer

Struzzjonijiet biex tiftaħ u tagħlaq il-kaxxa:

-Iġbor il-kaxxa

-Neħħi l-evidenza tas-siġill l-ewwel darba li l-kaxxa tinfetaħ

-Poġġi s-saba’ l-kbir u s-saba’ l-fustani fuq il-lametti tal-ġnub

-Agħfas il-lametti billi tuża s-saba’ l-kbir u l-fustani.

-Fl-istess ħin, poġġi is-saba’ l-kbir l-ieħor fuq il-pad tal-pressjoni ta’ quddiem u mbotta l-ġewwa wkoll

-Ibqa’ agħfas fuq it-tliet postijiet

-Iġbed l-għatu biex tiftaħ

-Wara li Instanyl jintuża, l-isprej irid jiddaħħal fit-trej ta’ ġewwa għal darb’ oħra u l-kaxxa tingħalaq

-Meta l-kaxxa tingħalaq, kun żgur li l-lametti tal-ġnub jidħlu lura fl-islotts

-Agħfas ’l isfel sew sakemm il-lametti jikklikkjaw fil-pożizzjoni

Immarka kaxxa waħda wara kull doża

[Immarka l-kaxex ta’ 10, 20 jew 40 kaxxa biex timmarka fuqha]

Dejjem żomm l-isprej għall-imnieħer ġol-kaxxa li hi reżistenti għal ftuħ mit-tfal wara li jintuża.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura taħt 30°C. Żomm il-flixkun maħżun rasu ’l fuq. Tagħmlux fil-friża.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Irreferi għall-fuljett ta’ tagħrif għal informazzjoni dwar ir-rimi

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Id-Danimarka

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/531/004

EU/1/09/531/005

EU/1/09/531/006

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Instanyl 100

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA / FLIXKUN (Ħafna dożi)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Instanyl 100 mikrogramma/sprej tal-imnieħer iddożat

Fentanyl

Użu għall-imnieħer

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1.8 ml - 10 dożi

2.9 ml - 20 doża

5.0 ml - 40 doża

6. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TA’ BARRA REŻISTENTI GĦAT-TFAL (Ħafna dożi)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Instanyl 200 mikrogramma/sprej iddożat għall-imnieħer, soluzzjoni

Fentanyl

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

1 ml fih fentanyl citrate ekwivalenti għal 2,000 mikrogramma fentanyl. Doża waħda ta’ 100 mikrolitru hi ugwali għal 200 mikrogramma fentanyl.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll: sodium dihydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, ilma ppurifikat

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Sprej għall-imnieħer, soluzzjoni 1.8 ml

Sprej għall-imnieħer, soluzzjoni 2.9 ml

Sprej għall-imnieħer, soluzzjoni 5.0 ml

1.8 ml - 10 dożi

2.9 ml - 20 doża

5.0 ml - 40 doża

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għall-imnieħer

Struzzjonijiet biex tiftaħ u tagħlaq il-kaxxa:

-Iġbor il-kaxxa

-Neħħi l-evidenza tas-siġill l-ewwel darba li l-kaxxa tinfetaħ

-Poġġi s-saba’ l-kbir u s-saba’ l-fustani fuq il-lametti tal-ġnub

-Agħfas il-lametti billi tuża s-saba’ l-kbir u l-fustani.

-Fl-istess ħin, poġġi is-saba’ l-kbir l-ieħor fuq il-pad tal-pressjoni ta’ quddiem u mbotta l-ġewwa wkoll

-Ibqa’ agħfas fuq it-tliet postijiet

-Iġbed l-għatu biex tiftaħ

-Wara li Instanyl jintuża, l-isprej irid jiddaħħal fit-trej ta’ ġewwa għal darb’ oħra u l-kaxxa tingħalaq

-Meta l-kaxxa tingħalaq, kun żgur li l-lametti tal-ġnub jidħlu lura fl-islotts

-Agħfas ’l isfel sew sakemm il-lametti jikklikkjaw fil-pożizzjoni

Immarka kaxxa waħda wara kull doża

[Immarka l-kaxex ta’ 10, 20 jew 40 kaxxa biex timmarka fuqha]

Dejjem żomm l-isprej għall-imnieħer ġol-kaxxa li hi reżistenti għal ftuħ mit-tfal wara li jintuża.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura taħt 30°C. Żomm il-flixkun maħżun rasu ’l fuq. Tagħmlux fil-friża.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Irreferi għall-fuljett ta’ tagħrif għal informazzjoni dwar ir-rimi

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Id-Danimarka

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/531/007

EU/1/09/531/008

EU/1/09/531/009

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Instanyl 200

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA / FLIXKUN (Ħafna dożi)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Instanyl 200 micrograms/sprej tal-imnieħer iddożat

Fentanyl

Użu għall-imnieħer

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1.8 ml - 10 dożi

2.9 ml - 20 doża

5.0 ml - 40 doża

6. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TA’ BARRA - KARTUNA (Doża Waħda)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Instanyl 50 mikrogramma sprej għall-imnieħer, soluzzjoni f'kontenitur b’doża waħda Fentanyl

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Doża waħda (100 mikrolitru) fiha fentanyl citrate ekwivalenti għal 50 mikrogramma ( g) fentanyl.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll: sodium dihydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Sprej għall-imnieħer,

2 kontenituri tal-isprej b’doża waħda

6 kontenituri tal-isprej b’doża waħda

8 kontenituri tal-isprej b’doża waħda

10 kontenituri tal-isprej b’doża waħda

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu. Użu għall-imnieħer

Il-kontenitur tal-isprej fih doża waħda biss. M’għandekx tittestja qabel ma tuża.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

L-isprej għall-imnieħer fih biss doża waħda. M’għandekx tittestja qabel l-użu.

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura taħt 30°C.

Żomm il-folja fil-kartuna ta' barra. Żomm maħżun wieqaf.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Refer to the package leaflet for information on disposal

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Id-Danimarka

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/531/010

EU/1/09/531/011

EU/1/09/531/012

EU/1/09/531/013

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Instanyl 50, doża waħda

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA REŻISTENTI GĦALL-FTUĦ MIT-TFAL INTERMEDJARJU (Doża Waħda)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Instanyl 50 mikrogramma ta’ sprej għall-imnieħer

Fentanyl

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Takeda Pharma A/S

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

Użu għall-imnieħer Doża 1

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA / SPREJ TAL-IMNIEĦER TA’ (Doża Waħda)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Instanyl 50 g sprej għall-imnieħer

Fentanyl

Użu għall-imnieħer

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

Doża 1

6. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TA’ BARRA – KARTUNA (Doża Waħda)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Instanyl 100 mikrogramma sprej għall-imnieħer, soluzzjoni f'kontenitur ta’ doża waħda Fentanyl

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Doża waħda (100 mikrolitru) fiha fentanyl citrate ekwivalenti għal 100 mikrogramma ( g) fentanyl

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll: sodium dihydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Sprej għall-imnieħer, soluzzjoni

2 kontenituri b’doża waħda

6 kontenituri b’doża waħda

8 kontenituri b’doża waħda

10 kontenituri b’doża waħda

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għall-imnieħer

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Il-kontenitur tal-isprej fih doża waħda biss. M’għandekx tittestja qabel ma tuża.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

L-isprej għall-imnieħer fih biss doża waħda. M’għandekx tittestja qabel l-użu.

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura taħt 30°C.

Żomm il-folja fil-kartuna ta' barra. Żomm maħżun wieqaf.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Irreferi għall-fuljett ta’ tagħrif għal informazzjoni dwar ir-rimi

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Id-Danimarka

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/531/014

EU/1/09/531/015

EU/1/09/531/016

EU/1/09/531/017

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Instanyl 100, doża waħda

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

PAKKETT TAL-FOLJA REŻISTENTI GĦALL-FTUĦ MIT-TFAL INTERMEDJARJU (Doża

Waħda)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Instanyl 100 mikrogramma ta’ sprej għall-imnieħer

Fentanyl

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Takeda Pharma A/S

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

Użu għall-imnieħer Doża 1

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA / SPREJ TAL-IMNIEĦER TA’ DOŻA WAĦDA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Instanyl 100 g sprej għall-imnieħer

Fentanyl

Użu għall-imnieħer

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

Doża 1

6. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TA’ BARRA – KARTUNA (Doża Waħda)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Instanyl 200 mikrogramma sprej għall-imnieħer, soluzzjoni f'kontenitur ta’ doża waħda Fentanyl

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Doża waħda (100 mikrolitru) fiha fentanyl citrate ekwivalenti għal 200 mikrogramma ( g) fentanyl

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll: sodium dihydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, ilma ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Sprej għall-imnieħer, soluzzjoni

2 kontenituri b’doża waħda

6 kontenituri b’doża waħda

8 kontenituri b’doża waħda

10 kontenituri b’doża waħda

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għall-imnieħer

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Il-kontenitur tal-isprej fih doża waħda biss. M’għandekx tittestja qabel ma tuża.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura taħt 30°C.

Żomm il-folja fil-kartuna ta' barra. Żomm maħżun wieqaf.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Irreferi għall-fuljett ta’ tagħrif għal informazzjoni dwar ir-rimi

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Id-Danimarka

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/531/018

EU/1/09/531/019

EU/1/09/531/020

EU/1/09/531/021

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Instanyl 200, doża waħda

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

PAKKETT TAL-FOLJA REŻISTENTI GĦALL-FTUĦ MIT-TFAL INTERMEDJARJU (Doża

Waħda)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Instanyl 200 mikrogramma ta’ sprej għall-imnieħer

Fentanyl

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Takeda Pharma A/S

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

Użu għall-imnieħer Doża 1

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA / SPREJ TAL-IMNIEĦER TA’ (Doża Waħda)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Instanyl 200 g sprej għall-imnieħer

Fentanyl

Użu għall-imnieħer

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

Doża 1

6. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TA’ BARRA REŻISTENTI GĦAT-TFAL DoseGuard

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Instanyl 50 mikrogramma/sprej iddożat għall-imnieħer, soluzzjoni

Fentanyl

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

1 ml fih fentanyl citrate ekwivalenti għal 500 mikrogramma fentanyl. Doża waħda ta’ 100 mikrolitru hi ugwali għal 50 mikrogramma fentanyl.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll: sodium dihydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, ilma ppurifikat

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

DoseGuard

Sprej għall-imnieħer, soluzzjoni 2.0 ml

Sprej għall-imnieħer, soluzzjoni 3.2 ml

Sprej għall-imnieħer, soluzzjoni 4.3 ml

Sprej għall-imnieħer, soluzzjoni 5.3 ml

10 dożi (2.0 ml)

20 doża (3.2 ml)

20 doża (4.3 ml)

40 doża (5.3 ml)

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għall-imnieħer

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Dejjem agħlaq wara l-użu billi tpoġġi l-għatu li ma jistax jinfetaħ mit-tfal lura f’postu fuq l-isprej nażali.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura taħt 30°C.

Tagħmlux fil-friża.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Irreferi għall-fuljett ta’ tagħrif għal informazzjoni dwar ir-rimi

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Id-Danimarka

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/531/022

EU/1/09/531/023

EU/1/09/531/024

EU/1/09/531/025

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Instanyl 50

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA / FLIXKUN DoseGuard

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Instanyl 50 mikrogramma/sprej tal-imnieħer iddożat

Fentanyl

Użu għall-imnieħer

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

10 dożi (2.0 ml)

20 doża (3.2 ml)

20 doża (4.3 ml)

40 doża (5.3 ml)

6. OĦRAJN

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Dejjem agħlaq wara l-użu billi tpoġġi l-għatu li ma jistax jinfetaħ mit-tfal lura f’postu fuq l-isprej nażali.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA/SPREJ NAŻALI DoseGuard

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Instanyl 100 mikrogramma/sprej iddożat għall-imnieħer, soluzzjoni

Fentanyl

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

1 ml fih fentanyl citrate ekwivalenti għal 1000 mikrogramma fentanyl. Doża waħda ta’ 100 mikrolitru hi ugwali għal 100 mikrogramma fentanyl.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll: sodium dihydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, ilma ppurifikat

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

DoseGuard

Sprej għall-imnieħer, soluzzjoni 2.0 ml

Sprej għall-imnieħer, soluzzjoni 3.2 ml

Sprej għall-imnieħer, soluzzjoni 4.3 ml

Sprej għall-imnieħer, soluzzjoni 5.3 ml

10 dożi (2.0 ml)

20 doża (3.2 ml)

20 doża (4.3 ml)

40 doża (5.3 ml)

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għall-imnieħer

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Dejjem agħlaq wara l-użu billi tpoġġi l-għatu li ma jistax jinfetaħ mit-tfal lura f’postu fuq l-isprej nażali.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura taħt 30°C.

Tagħmlux fil-friża.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Irreferi għall-fuljett ta’ tagħrif għal informazzjoni dwar ir-rimi

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Id-Danimarka

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/531/026

EU/1/09/531/027

EU/1/09/531/028

EU/1/09/531/029

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Instanyl 100

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA / FLIXKUN DoseGuard

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Instanyl 100 mikrogramma/sprej tal-imnieħer iddożat

Fentanyl

Użu għall-imnieħer

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

10 dożi (2.0 ml)

20 doża (3.2 ml)

20 doża (4.3 ml)

40 doża (5.3 ml)

6. OĦRAJN

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Dejjem agħlaq wara l-użu billi tpoġġi l-għatu li ma jistax jinfetaħ mit-tfal lura f’postu fuq l-isprej nażali.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TA’ BARRA REŻISTENTI GĦAT-TFAL DoseGuard

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Instanyl 200 mikrogramma/sprej iddożat għall-imnieħer, soluzzjoni

Fentanyl

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

1 ml fih fentanyl citrate ekwivalenti għal 2000 mikrogramma fentanyl. Doża waħda ta’ 100 mikrolitru hi ugwali għal 200 mikrogramma fentanyl.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll: sodium dihydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, ilma ppurifikat

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

DoseGuard

Sprej għall-imnieħer, soluzzjoni 2.0 ml

Sprej għall-imnieħer, soluzzjoni 3.2 ml

Sprej għall-imnieħer, soluzzjoni 4.3 ml

Sprej għall-imnieħer, soluzzjoni 5.3 ml

10 dożi (2.0 ml)

20 doża (3.2 ml)

20 doża (4.3 ml)

40 doża (5.3 ml)

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għall-imnieħer

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Dejjem agħlaq wara l-użu billi tpoġġi l-għatu li ma jistax jinfetaħ mit-tfal lura f’postu fuq l-isprej nażali.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura taħt 30°C.

Tagħmlux fil-friża.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Irreferi għall-fuljett ta’ tagħrif għal informazzjoni dwar ir-rimi

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Id-Danimarka

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/531/030

EU/1/09/531/031

EU/1/09/531/032

EU/1/09/531/033

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Instanyl 200

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA / FLIXKUN DoseGuard

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Instanyl 200 mikrogramma/sprej tal-imnieħer iddożat

Fentanyl

Użu għall-imnieħer

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

10 dożi (2.0 ml)

20 doża (3.2 ml)

20 doża (4.3 ml)

40 doża (5.3 ml)

6. OĦRAJN

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Dejjem agħlaq wara l-użu billi tpoġġi l-għatu li ma jistax jinfetaħ mit-tfal lura f’postu fuq l-isprej nażali.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati