Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Javlor (vinflunine) – Tikkettar - L01CA05

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaJavlor
Kodiċi ATCL01CA05
Sustanzavinflunine
ManifatturPierre Fabre Médicament

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIêINALI

Javlor 25 mg/mL konëentrat għall-soluzzjoni għall-infuŜjoni vinflunine

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Millilitru wieħed ta’ konëentrat fih 25 mg ta’ vinflunine (bħala ditartrat).

Kunjett wieħed ta’ 2 mL fih 50 mg ta’ vinflunine (b ħala ditartrat).

Kunjett wieħed ta’ 4 mL fih 100 mg ta’ vinflunine (b ħala ditartrat).

Kunjett wieħed ta’ 10 mL fih 250 mg ta’ vinflunine (b ħala ditartrat).

3.LISTA TA’ EêêIPJENTI

Ilma għall-injezzjonijiet bħala eëëipjent.

4.GĦAMLA FARMAêEWTIKA U KONTENUT

Konëentrat ghas-soluzzjoni għall-infuŜjoni

Kunjett wieħed ta’ 2 mL 10 kunjetti ta’ 2 mL Kunjett wieħed ta’ 4 mL 10 kunjetti ta’ 4 mL Kunjett wieħed ta’ 10 mL 10 kunjetti ta’ 10 mL

50 mg /2 mL

100 mg /4 mL

250 mg /10 mL

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Āħall-uŜu BISS āol-vina, wara li jiāi dilwit Fatali jekk mogħti minn x’imkien ieħor. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-uŜu.

6.TWISSIJA SPEêJALI LI L-PRODOTT MEDIêINALI GĦANDU JINśAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

śomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEêJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĀ(A)

êitotossiku. UŜa b’kawtela.

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS:

Aqra dan il-fuljett biex tkun taf iŜ-Ŝmien kemm iddum tajba l-mediëina dilwita.

9.KONDIZZJONIJIET SPEêJALI TA’ KIF JINĦAśEN

śommu fi friāā.

AħŜen fil-pakkett oriāinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEêJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIêINALI MHUX UśATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIêINALI, JEKK HEMM BśONN

Kull fdal tal-prodott mediëinali li ma jkunx intuŜa jew skart li jibqa’ wara l-u Ŝu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liāijiet lokali.

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pierre Fabre Médicament

45, Place Abel Gance

F-92100 Boulogne

Franza

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/550/001 (kaxxa ta’ kunjett wieħed ta’ 2 mL b’tapp gri Ŝ)

EU/1/09/550/002 (kaxxa ta’ 10 kunjetti ta’ 2 mL b’t app griŜ)

EU/1/09/550/003 (kaxxa ta’ kunjett wieħed ta’ 4 mL b’tapp gri Ŝ)

EU/1/09/550/004 (kaxxa ta’ 10 kunjetti ta’ 4 mL b’t app griŜ)

EU/1/09/550/005 (kaxxa ta’ kunjett wieħed ta’ 10 mL b’tapp gri Ŝ)

EU/1/09/550/006 (kaxxa ta’ 10 kunjetti ta’ 10 mL b’ tapp griŜ)

EU/1/09/550/007 (kaxxa ta’ kunjett wieħed ta’ 2 mL b’tapp iswed)

EU/1/09/550/008 (kaxxa ta’ 10 kunjetti ta’ 2 mL b’t app iswed)

EU/1/09/550/009 (kaxxa ta’ kunjett wieħed ta’ 4 mL b’tapp iswed)

EU/1/09/550/010 (kaxxa ta’ 10 kunjetti ta’ 4 mL b’t app iswed)

EU/1/09/550/011 (kaxxa ta’ kunjett wieħed ta’ 10 mL b’tapp iswed)

EU/1/09/550/012 (kaxxa ta’ 10 kunjetti ta’ 10 mL b’ tapp iswed)

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĀENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediëinali li jingħata bir-riëetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UśU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-āustifikazzjoni biex ma jkunx inkluŜ il-Braille hija aëëettata.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI ś-śGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIêINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Javlor 25 mg/mL konëentrat sterili vinflunine

UŜu BISS āol-vini, wara li jiāi dilwit

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Ara l-fuljett

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot:

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIś, IL-VOLUM JEW PARTI INDIVIDWALI

50 mg/2 mL

100 mg/4 mL

250 mg/10 mL

6.OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati