Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jentadueto (linagliptin / metformin) – Tikkettar - A10BD11

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaJentadueto
Kodiċi ATCA10BD11
Sustanzalinagliptin / metformin
ManifatturBoehringer Ingelheim International GmbH

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦALL-FOLJI

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Jentadueto 2.5 mg/850 mg pilloli miksija b’rita

Linagliptin/metformin hydrochloride

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 2.5 mg ta’ linagliptin u 850 mg ta’ metformin hydrochloride

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

10 x 1 pilloli miksija b’rita

14 x 1 pillola miksija b’rita

28 x 1 pillola miksija b’rita

30 x 1 pillola miksija b’rita

56 x 1 pillola miksija b’rita

60 x 1 pillola miksija b’rita

84 x 1 pillola miksija b’rita

90 x 1 pillola miksija b’rita

98 x 1 pillola miksija b’rita

100 x 1 pillola miksija b’rita

120 x 1 pillola miksija b’rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żommu fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Il-Ġermanja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/780/001 10 x 1 pilloli miksija b’rita

EU/1/12/780/002 14 x 1 pillola miksija b’rita

EU/1/12/780/003 28 x 1 pillola miksija b’rita

EU/1/12/780/004 30 x 1 pillola miksija b’rita

EU/1/12/780/005 56 x 1 pillola miksija b’rita

EU/1/12/780/006 60 x 1 pillola miksija b’rita

EU/1/12/780/007 84 x 1 pillola miksija b’rita

EU/1/12/780/008 90 x 1 pillola miksija b’rita

EU/1/12/780/009 98 x 1 pillola miksija b’rita

EU/1/12/780/010 100 x 1 pillola miksija b’rita

EU/1/12/780/011 120 x 1 pillola miksija b’rita

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Jentadueto 2.5 mg/850 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Jentadueto 2.5 mg/850 mg pilloli

Linagliptin/metformin HCl

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim (Logo)

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

PAKKETTI MULTIPLI - KARTUNA INTERMEDJA MINGĦAJR IL-KAXXA BLU - 2.5 MG/850 MG PILLOLI MIKSIJA B’RITA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Jentadueto 2.5 mg/850 mg pilloli miksija b’rita

Linagliptin/metformin hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 2.5 mg ta’ linagliptin u 850 mg ta’ metformin hydrochloride.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

60 x 1 pillola miksija b’rita. Komponent ta’ pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament. 90 x 1 pillola miksija b’rita. Komponent ta’ pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament. 100 x 1 pillola miksija b’rita. Komponent ta’ pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żommu fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/780/029 (120 (2 x 60 x 1) pillola miksija b’rita)

EU/1/12/780/030 (180 (2 x 90 x 1) pillola miksija b’rita)

EU/1/12/780/031 (200 (2 x 100 x 1) pillola miksija b’rita)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Jentadueto 2.5 mg/850 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA TAR-WRAPPER TA’ BARRA FUQ IL-PAKKETTI MULTIPLI - IMĠEŻWRIN ĠO FOJL TRASPARENTI - LI TINKLUDI L-KAXXA BLU - 2.5 MG/850 MG PILLOLI MIKSIJA B’RITA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Jentadueto 2.5 mg/850 mg pilloli miksija b’rita

Linagliptin/metformin hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 2.5 mg ta’ linagliptin u 850 mg ta’ metformin hydrochloride.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett multiplu li fih 2 pakketti, li kull wieħed fih 60 x 1 pillola miksija b’rita Pakkett multiplu li fih 2 pakketti, li kull wieħed fih 90 x 1 pillola miksija b’rita Pakkett multiplu li fih 2 pakketti, li kull wieħed fih 100 x 1 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żommu fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/780/029 (120 (2 x 60 x 1) pillola miksija b’rita)

EU/1/12/780/030 (180 (2 x 90 x 1) pillola miksija b’rita)

EU/1/12/780/031 (200 (2 x 100 x 1) pillola miksija b’rita)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Jentadueto 2.5 mg/850 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦALL-FOLJI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Jentadueto 2.5 mg/1,000 mg pilloli miksija b’rita

Linagliptin/metformin hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 2.5 mg ta’ linagliptin u 1,000 mg ta’ metformin hydrochloride

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

10 x 1 pilloli miksija b’rita

14 x 1 pillola miksija b’rita

28 x 1 pillola miksija b’rita

30 x 1 pillola miksija b’rita

56 x 1 pillola miksija b’rita

60 x 1 pillola miksija b’rita

84 x 1 pillola miksija b’rita

90 x 1 pillola miksija b’rita

98 x 1 pillola miksija b’rita

100 x 1 pillola miksija b’rita

120 x 1 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żommu fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/780/015 10 x 1 pilloli miksija b’rita

EU/1/12/780/016 14 x1 pillola miksija b’rita

EU/1/12/780/017 28 x 1 pillola miksija b’rita

EU/1/12/780/018 30 x 1 pillola miksija b’rita

EU/1/12/780/019 56 x 1 pillola miksija b’rita

EU/1/12/780/020 60 x 1 pillola miksija b’rita

EU/1/12/780/021 84 x 1 pillola miksija b’rita

EU/1/12/780/022 90 x 1 pillola miksija b’rita

EU/1/12/780/023 98 x 1 pillola miksija b’rita

EU/1/12/780/024 100 x 1 pillola miksija b’rita

EU/1/12/780/025 120 x 1 pillola miksija b’rita

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Jentadueto 2.5 mg/1,000 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Jentadueto 2.5 mg/1,000 mg tablets

Linagliptin/metformin HCl

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim (Logo)

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

PAKKETTI MULTIPLI - KARTUNA INTERMEDJA MINGĦAJR IL-KAXXA BLU - 2.5 MG/1,000 MG PILLOLI MIKSIJA B’RITA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Jentadueto 2.5 mg/1,000 mg pilloli miksija b’rita

Linagliptin/metformin hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 2.5 mg ta’ linagliptin u 1,000 mg ta’ metformin hydrochloride.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

60 x 1 pillola miksija b’rita. Komponent ta’ pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament. 90 x 1 pillola miksija b’rita. Komponent ta’ pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament. 100 x 1 pillola miksija b’rita. Komponent ta’ pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif fil-pakkett qabel tuża-.

Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żommu fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/780/032 (120 (2 x 60 x 1) pillola miksija b’rita)

EU/1/12/780/033 (180 (2 x 90 x 1) pillola miksija b’rita)

EU/1/12/780/034 (200 (2 x 100 x 1) pillola miksija b’rita)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Jentadueto 2.5 mg/1,000 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA TAR-WRAPPER TA’ BARRA FUQ IL-PAKKETTI MULTIPLI - IMĠEŻWRIN ĠO FOJL TRASPARENTI - LI TINKLUDI L-KAXXA BLU - 2.5 MG/1,000 MG PILLOLI MIKSIJA B’RITA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Jentadueto 2.5 mg/1,000 mg pilloli miksija b’rita

Linagliptin/metformin hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 2.5 mg ta’ linagliptin u 1,000 mg ta’ metformin hydrochloride.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett multiplu li fih 2 pakketti, li kull wieħed fih 60 x 1 pillola miksija b’rita Pakkett multiplu li fih 2 pakketti, li kull wieħed fih 90 x 1 pillola miksija b’rita Pakkett multiplu li fih 2 pakketti, li kull wieħed fih 100 x 1 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif fil-pakkett qabel tuża-.

Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żommu fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/780/032 (120 (2 x 60 x 1) pillola miksija b’rita)

EU/1/12/780/033 (180 (2 x 90 x 1) pillola miksija b’rita)

EU/1/12/780/034 (200 (2 x 100 x 1) pillola miksija b’rita)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Jentadueto 2.5 mg/1,000 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U L-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

KARTUNA TA’ BARRA U TIKKETTA - FLIXKUN TAL-HDPE (17 U 18 JAPPLIKAW BISS GĦALL-KARTUNA)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Jentadueto 2.5 mg/850 mg pilloli miksija b’rita

Linagliptin/metformin hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 2.5 mg ta’ linagliptin u 850 mg ta’ metformin hydrochloride.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14-il pillola miksija b’rita

60 pillola miksija b’rita

180 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żomm il-flixkun magħluq sewwa sabiex tilqa’ mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/780/012 14-il pillola miksija b’rita

EU/1/12/780/013 60 pillola miksija b’rita

EU/1/12/780/014 180 pillola miksija b’rita

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Jentadueto 2.5 mg/850 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U L-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

KARTUNA TA’ BARRA U TIKKETTA - FLIXKUN TAL-HDPE (17 U 18 JAPPLIKAW BISS GĦALL-KARTUNA)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Jentadueto 2.5 mg/1,000 mg pilloli miksija b’rita

Linagliptin/metformin hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 2.5 mg ta’ linagliptin u 1,000 mg ta’ metformin hydrochloride

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14-il pillola miksija b’rita

60 pillola miksija b’rita

180 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żomm il-flixkun magħluq sewwa sabiex tilqa’ mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/780/026 14-il pillola miksija b’rita

EU/1/12/780/027 60 pillola miksija b’rita

EU/1/12/780/028 180 pillola miksija b’rita

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Jentadueto

2.5 mg/1,000 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati