Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Karvezide (irbesartan / hydrochlorothiazide) – Tikkettar - C09DA04

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaKarvezide
Kodiċi ATCC09DA04
Sustanzairbesartan / hydrochlorothiazide
ManifatturSanofi-aventis groupe

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

PAKKETT TA’ BARRA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pilloli Karvezide 150 mg/12.5 mg irbesartan/hydrochlorothiazide

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZI ATTIVI

Kull pillola fiha: irbesartan 150 mg u hydrochlorothiazide 12.5 mg

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: fih ukoll lactose monohydrate.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14-il pillola

28 pillola

56 pillola

56 x 1 pillola

98 pillola

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Paris - Franza

12.NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/98/085/007 - 14-il pillola

EU/1/98/085/001 - 28 pillola

EU/1/98/085/002 - 56 pillola

EU/1/98/085/009 - 56 x 1 pillola

EU/1/98/085/003 - 98 pillola

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Karvezide 150 mg/12.5 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Karvezide 150 mg/12.5 mg pilloli irbesartan/hydrochlorothiazide

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

sanofi-aventis groupe

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

14 - 28 - 56 – 98-il pillola: It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erbgħa

Il-Ħamis

Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd

56 x 1 pillola

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

PAKKETT TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pilloli Karvezide 300 mg/12.5 mg irbesartan/hydrochlorothiazide

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZI ATTIVI

Kull pillola fiha: irbesartan 300 mg u hydrochlorothiazide 12.5 mg

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: fih ukoll lactose monohydrate.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14-il pillola

28 pillola

56 pillola

56 x 1 pillola

98 pillola

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Paris - Franza

12. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/98/085/008 - 14-il pillola

EU/1/98/085/004 - 28 pillola

EU/1/98/085/005 - 56 pillola

EU/1/98/085/010 - 56 x 1 pillola

EU/1/98/085/006 - 98 pillola

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Karvezide 300 mg/12.5 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Karvezide 300 mg/12.5 mg pilloli irbesartan/hydrochlorothiazide

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

sanofi-aventis groupe

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

14 - 28 - 56 – 98-il pillola: It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erbgħa

Il-Ħamis

Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd

56 x 1 pillola

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

PAKKETT TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Karvezide 150 mg/12.5 mg pilloli miksijin b’rita irbesartan/hydrochlorothiazide

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZI ATTIVI

Kull pillola fiha: irbesartan 150 mg u hydrochlorothiazide 12.5 mg

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: fih ukoll lactose monohydrate.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14-il pillola

28 pillola

30 pillola

56 pillola

56 x 1 pillola

84 pillola

90 pillola

98 pillola

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Paris - Franza

12. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/98/085/011 - 14-il pillola

EU/1/98/085/012 - 28 pillola

EU/1/98/085/029 - 30 pillola

EU/1/98/085/013 - 56 pillola

EU/1/98/085/014 - 56 x 1 pillola

EU/1/98/085/021 - 84 pillola

EU/1/98/085/032 - 90 pillola

EU/1/98/085/015 - 98 pillola

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Karvezide 150 mg/12.5 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Karvezide 150 mg/12.5 mg pilloli irbesartan/hydrochlorothiazide

2.ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

sanofi-aventis groupe

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

14 - 28 - 56 - 84 - 98-il pillola: It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erbgħa

Il-Ħamis

Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd

30 - 56 x 1 - 90 pillola

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

PAKKETT TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Karvezide 300 mg/12.5 mg pilloli miksijin b’rita irbesartan/hydrochlorothiazide

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZI ATTIVI

Kull pillola fiha: irbesartan 300 mg u hydrochlorothiazide 12.5 mg

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: fih ukoll lactose monohydrate.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14-il pillola

28 pillola

30 pillola

56 pillola

56 x 1 pillola

84 pillola

90 pillola

98 pillola

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Paris - Franza

12. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/98/085/016 - 14-il pillola

EU/1/98/085/017 - 28 pillola

EU/1/98/085/030 - 30 pillola

EU/1/98/085/018 - 56 pillola

EU/1/98/085/019 - 56 x 1 pillola

EU/1/98/085/022 - 84 pillola

EU/1/98/085/033 - 90 pillola

EU/1/98/085/020 - 98 pillola

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Karvezide 300 mg/12.5 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Karvezide 300 mg/12.5 mg pilloli irbesartan/hydrochlorothiazide

2. ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

sanofi-aventis groupe

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

14 - 28 - 56 - 84 - 98-il pillola: It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erbgħa

Il-Ħamis

Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd

30 - 56 x 1 - 90 pillola

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

PAKKETT TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Karvezide 300 mg/25 mg pilloli miksijin b’rita irbesartan/hydrochlorothiazide

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZI ATTIVI

Kull pillola fiha: irbesartan 300 mg u hydrochlorothiazide 25 mg

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: fih ukoll lactose monohydrate.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14-il pillola

28 pillola

30 pillola

56 pillola

56 x 1 pillola

84 pillola

90 pillola

98 pillola

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Paris - Franza

12. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/98/085/023 - 14-il pillola

EU/1/98/085/024 - 28 pillola

EU/1/98/085/031 - 30 pillola

EU/1/98/085/025 - 56 pillola

EU/1/98/085/028 - 56 x 1 pillola

EU/1/98/085/026 - 84 pillola

EU/1/98/085/034 - 90 pillola

EU/1/98/085/027 - 98 pillola

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Karvezide 300 mg/25 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Karvezide 300 mg/25 mg pilloli irbesartan/hydrochlorothiazide

2. ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

sanofi-aventis groupe

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

14 - 28 - 56 - 84 - 98-il pillola: It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erbgħa

Il-Ħamis

Il-Ġimgħa Is-Sibt Il-Ħadd

30 - 56 x 1 - 90 pillola

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati