Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kepivance (palifermin) – Fuljett ta’ tagħrif - V03AF08

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaKepivance
Kodiċi ATCV03AF08
Sustanzapalifermin
ManifatturSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)

 

Fuljett ta’ taghrif: Informazzjoni għall-utent

 

Kepivance 6.25 mg trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni

 

palifermin

 

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina peress li fih informazzjoni

importanti ghalik.

 

-

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

 

-

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

-

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tieghek. Dan jinkludi xi effe

 

sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett:

awtorizzat

1.

X’inhu Kepivance u għalxiex jintuża

2.

X’għandek tkun taf qabel ma tuża Kepivance

3.

Kif għandek tuża Kepivance

4.

Effetti sekondarji possibbli

5.

Kif taħżen Kepivance

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

 

1.

X’inhu Kepivance u gћalxiex jintuża

 

Kepivance fih is-sustanza attiva palifermin li hija proteina mag mula minn bioteknoloġija f’batterja

 

adux

msejħa Escherichia coli. Palifermin jistimula t-tkabbir ta’ ħċelluli speċifiċi msejħa ċelluli tal-epitilju li

jiffurmaw it-tessut tal-kisja f’ħalqek u fl-apparat gastro-intestinali tiegħek, kif ukoll f’tessuti oħra bħal

m’g

 

ġilda. Palifermin jaħdem bl-istess mod bħall-fattur tat-tkabbir tal-keratinoċit (KGF) li huwa magħmul b’mod naturali mill-ġisem tiegħek fi kwantitajliet żgħar.

Kepivance jintuża għall-kura ta’ mukożite orali (uġigħ, nixfa u infjammazzjoni tal-ħalq) li sseħħ bħala effett sekondarju ta’ kuri għall-kanċer t d-demm tiegħek.

 

ċ

Għall-kura tal-kanċer fid-demm t egħek, inti tista’ tkun qed tirċievi kimoterapija, radjuterapija u

 

medi

trapjant ta’ ċelluli staminali ematopoietiċiinaliawtologi (ċelluli minn ġismek stess li jipproduċu ċelluli tad-

demm). Wieħed mill-effetti sekondarji ta’ dawn il-kuri hi mukożite orali. Kepivance jintuża biex

inaqqas il-frekwenza, it-tul u-severità tas-sintomi ta’ mukożite orali.

Kepivance għandu jintuża biss f’persuni adulti li għandhom iktar minn 18-il sena.

ProdottTużax Kepicvace:

2.

X'għandek tkun taf qabel ma tuża Kepicvace

-jekk inti allerġiku/a għal palifermin, proteini ġejjin minn Escherichia coli jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina (elenkati fis-sezzjoni 6).

Tfal

Kepivance mhuwiex rakkomandat fit-tfal (minn 0 sa 18-il sena).

Mediċini oħra u Kepivance

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi mediċina oħra. Kepivance jista’ jinteraġixxi ma’ mediċina msejħa eparina. Jekk jogħġbok informa lit-tabib tiegħek jekk qed tirċievi jew jekk dan l-aħħar irċivejt l-eparina.

21
Meta tinghata Kepivance
Itlob il-parir tat-tabib jew ta’ l-ispiżjar tiegħek qabel tieħu din il-mediċina.

Tqala u treddigħ

Kepivance ma ġiex ittestjat f’nisa tqal. Huwa importanti li tgħid lit-tabib tiegħek jekk:

-inti tqila;

-taħseb li tista’ tkun tqila; jew

-qed tippjana li jkollok tarbija.

Jekk inti tqila m’għandekx tuża Kepivance ħlief jekk ikun hemm bżonn b’mod ċar.

Mhux magħruf jekk Kepivance jinstabx fil-ħalib uman. Tużax Kepivance jekk qed tredda’.

3. Kif gћandek tuża Kepivance

Abraxane ser jingħatalek minn tabib jew infermiera b’esperjenza fil-kura tal-awtorizzatkanċer.

Id-doża tas-soltu ta’ Kepivance hija 60 mikrogamma ta’ Kepivance kull kilogramma ta’ piż tal-ġisem kuljum. Din id-doża ser tingħatalek bħala injezzjoni ġol-vini (ġo vina).

Ser tingħata Kepivance għal tlett ijiem wara xulxin qabel kimoterapija radjuterapija u għal tlett ijiem

wara xulxin wara kimoterapija uradjuterapija għal total ta’ sitt ożi.

 

 

 

 

 

ħ

L-aħħar minn tliet dożi li jingħataw qabel il-kimoterapija u radjuterapija,aduxtrid tingħata mill-

 

 

 

 

 

m’g

inqas 24 sa 48 siegħa qabel tibda l-kimoterapija u radjuterapija. L-ewwel tliet dożi mogħtija wara l-

kimoterapija u radjuterapija jridu jingħataw

minn tal-inqas 7 ijiem wara l-iktar doża riċenti ta’

Kepivance

 

li

Għal informazzjoni dwar il-preparazzjoni u

-għoti ta’ Kepivance, jekk jogħġbok ara informazzjoni

għal professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa fl-aħħar ta’ dan il-fuljett.

 

 

 

ċ

 

 

4.

Effetti sekondarji possibbliinali

 

 

 

 

medi

 

 

Bħal kull mediċina oħra, in il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux

f’kulħadd.

 

 

 

Effetti sekondarji ko uni ħafna (jaffettwaw iktar minn utent 1 minn kull 10) huma:

Prodott

 

 

 

raxx fil-ġilda;

 

 

ħakk u ħmura (ħakk u eritema);

 

 

żie

a fil-ħxuna tal-ħalq jew tal-ilsien;

 

 

bi

la fil-kulur tal-ħalq jew tal-ilsien;

 

 

nefħa ġeneralizzata (edema);

 

 

nefħa tal-idejn, l-għekiesi jew tas-saqajn;

 

uġigħ;

 

 

 

deni;

 

 

 

uġigħ fil-ġogi (artralġja);

bidla fit-togħma

żieda fil-livelli ta lipase u amylase (enżimi diġestivi) fid-demm (li ma jeħtiġux kura u ġeneralment jirritornaw għan-normal wara li titwaqqaf il-kura b’Kepivance)

Effetti komuni (jaffettwaw minn 1 sa 10 utenti minn kull 100) sekondarji huma:

tingiż tal-ħalq

skurar ta’ żona tal-ġilda (iperpigmentazzjoni)

nefħa fil-kappell tal-għajnejn

nefħa fix-xufftejn

Mhux magħruf (il-frekwenza ma tistax tkun stmata mid-data disponibbli)

ħmura, ponot jew nefħa fl-ilsien;

 

nefħa (edema) tal-wiċċ jew ħalq;

 

nefħa jew ħmura tal-vaġina

awtorizzat

reazzjoni fil-ġilda tal-idejn u s-saqajn (tnemnin fil-kefef tal-idejn jew fil-qiegħ tas-saqajn, ma

 

tħosshomx, tħoss uġigħ, jintefħu jew jiħmaru)

 

reazzjonijiet allerġiċi.

 

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. D n jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sig rtà ta’ din il-mediċina.

5. Kif taħżen Kepivance

adux

 

 

ħ

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta t skadi li tidher fuq il-kartuna u t-tikketta tal-kunjett, wara

JIS. Id-data ta’ meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnatam’gta’ dak ix-xahar.

 

 

li

Aħżen fi friġġ (2 °C – 8 °C).

inali

Tagħmlux fil-friża.

 

 

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabċex tilqa’ mid-dawl.

6.

medi

 

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Kepivance:

-Is-sus anza attiva hi palifermin. Kull kunjett fih 6.25 mg ta’ palifermin.

-Is-sustanzi l-oħra huma mannitol, sucrose, L-histidine, polysorbate 20 u hydrochloric acid

Prodottilwit.

Kif jidher Kepivance u l-kontenut tal-pakkett

Kepivance huwa trab abjad disponibbli f’kunjetti. Kull pakkett fih 6 kunjetti.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u l-Manifattur

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

L-Iżvezja

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall- Mediċini http://www.ema.europa.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

It-tagħrif li jmiss qed jingħata biss għall-professjonisti fil-qasam mediku:

Kepivance hu prodott sterili iżda mhuwiex ippreservat u hu intenzjonat biex jintuża darba biss.

Kepivance għandu jiġi rikostitwit b’1.2 ml ilma għall-injezzjonijiet. Id-dilwent għandu jiġi injettat bil-

mod fil-kunjett ta’ Kepivance. Il-kontenuti għandhom jiddawru bil-mod waqt id-dissoluzzjoni.

Tħawwadx jew iċċaqlaqx bis-saħħa il-kunjett.

awtorizzat

 

Ġeneralment, id-dissoluzzjoni ta’ Kepivance tieħu inqas minn 5 minuti. Ispezzjona b’mod viżwali is- soluzzjoni għal bidla fil-kulur jew frak li jidher qabel l-għoti. Kepivance m’għandux jingħata jekk tkun osservata bidla fil-kulur jew ikun hemm frak li jidher.

Qabel l-injezzjoni, Kepivance jista’ jitħalla jilħaq it-temperatura tal-kamra għal massimu ta’ siegħa iżda għandu jiġi protett mid-dawl. Kepivance li jitħalla fit-temperatura tal-kamra għal aktar minn siegħa għandu jintrema.

 

 

 

 

adux

Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif

jitolbu l-liġijiet lokali.

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

m’g

 

 

 

inali

li

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati