Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Keppra (levetiracetam) – Tikkettar - N03AX14

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaKeppra
Kodiċi ATCN03AX14
Sustanzalevetiracetam
ManifatturUCB Pharma SA

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kaxxa ta' 20, 30, 50, 60, 100, 100 (100 x 1)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Keppra 250 mg pilloli miksija b' rita

Levetiracetam

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 250 mg ta' levetiracetam

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

20 pillola miksija b'rita

30 pillola miksija b'rita

50 pillola miksija b'rita

60 pillola miksija b'rita

100 pillola miksija b'rita

100 x 1 pillola miksija b'rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussell

Belġju

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/146/001 20 pillola

EU/1/00/146/002 30 pillola

EU/1/00/146/003 50 pillola

EU/1/00/146/004 60 pillola

EU/1/00/146/005 100 pillola

EU/1/00/146/029 200 pillola (2 pakketti ta’ 100)

EU/1/00/146/034 100 x 1 pillola

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Keppra 250 mg

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż Braille hija aċċettata 100 x 1 pillola

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA Kaxxa ta’ 200 (2 x 100) bil-blue box

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Keppra 250 mg pilloli miksija b' rita

Levetiracetam

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 250 mg ta' levetiracetam

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett multiplu, 200 (2 pakketti ta’ 100) pilloli miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA’ JIDHIRX U MA’ JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma’ jidhirx u ma’ jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussell

Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/146/001 20 pillola

EU/1/00/146/002 30 pillola

EU/1/00/146/003 50 pillola

EU/1/00/146/004 60 pillola

EU/1/00/146/005 100 pillola

EU/1/00/146/029 200 pillola (2 pakketti ta’ 100)

EU/1/00/146/034 100 x 1 pillola

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Keppra 250 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett intermedjarju li fih 100 pillola għal kaxxa ta’ 200 (2 x 100) pillola mingħajr blue box

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Keppra 250 mg pilloli miksija b' rita

Levetiracetam

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 250 mg ta' levetiracetam

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

100 pillola miksija b'rita

Parti minn pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA’ JIDHIRX U MA’ JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma’ jidhirx u ma’ jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussell

Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Keppra 250 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-ISTRIXXI JEW FUQ IL-FOLJI Aluminjum/ folja tal-PVC

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Keppra 250 mg pilloli miksija b' rita

Levetiracetam

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

UCB logo

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA ta' 10, 20, 30, 50, 60, 100, 100 (100 x 1), 120

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Keppra 500 mg pilloli miksija b' rita

Levetiracetam

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 500 mg ta' levetiracetam

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

10 pillola miksija b'rita

20 pillola miksija b'rita

30 pillola miksija b'rita

50 pillola miksija b'rita

60 pillola miksija b'rita

100 pillola miksija b'rita

100 x1 pillola miksija b'rita

120 pillola miksija b'rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussell

Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/146/006 10 pillola

EU/1/00/146/007 20 pillola

EU/1/00/146/008 30 pillola

EU/1/00/146/009 50 pillola

EU/1/00/146/010 60 pillola

EU/1/00/146/011 100 pillola

EU/1/00/146/012 120 pillola

EU/1/00/146/013 200 pillola (2 pakketti ta’ 100)

EU/1/00/146/035 100 x 1 pillola

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Keppra 500 mg

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż Braille hija aċċettata 100 x 1 pillola

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA Kaxxa ta’ 200 (2 x 100) bil-blue box

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Keppra 500 mg pilloli miksija b' rita

Levetiracetam

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 500 mg ta' levetiracetam

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett multiplu: 200 (żewġ pakketti ta’ 100) pilloli miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA’ JIDHIRX U MA’ JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma’ jidhirx u ma’ jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussell

Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/146/006 10 pillola

EU/1/00/146/007 20 pillola

EU/1/00/146/008 30 pillola

EU/1/00/146/009 50 pillola

EU/1/00/146/010 60 pillola

EU/1/00/146/011 100 pillola

EU/1/00/146/012 120 pillola

EU/1/00/146/013 200 pillola (2 pakketti ta’ 100)

EU/1/00/146/035 100 x 1 pillola

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Keppra 500 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett intermedjarju li fih 100 pillola għal kaxxa ta’ 200 (2 x 100) pillola mingħajr blue box

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Keppra 500 mg pilloli miksija b' rita

Levetiracetam

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 500 mg ta' levetiracetam

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

100 pillola miksija b'rita

Part minn pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA’ JIDHIRX U MA’ JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma’ jidhirx u ma’ jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussell

Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Keppra 500 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-ISTRIXXI JEW FUQ IL-FOLJI Aluminjum/ folja tal-PVC

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Keppra 500 mg pilloli miksija b' rita

Levetiracetam

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

UCB logo

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA ta' 20, 30, 50, 60, 80, 100, 100 (100 x 1), 200 (2 x 100)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Keppra 750 mg pilloli miksija b' rita

Levetiracetam

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 750 mg ta' levetiracetam

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih sunset yellow (E 110). Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

20 pillola miksija b'rita

30 pillola miksija b'rita

50 pillola miksija b'rita

60 pillola miksija b'rita

80 pillola miksija b’rita

100 pillola miksija b'rita

100 x1 pillola miksija b'rita

Pakkett multiplu:200 (2 pakketti ta’ 100) pillola miksija b'rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussell

Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/146/014 20 pillola

EU/1/00/146/015 30 pillola

EU/1/00/146/016 50 pillola

EU/1/00/146/017 60 pillola

EU/1/00/146/018 80 pillola

EU/1/00/146/019 100 pillola

EU/1/00/146/028 200 pillola (2 pakketti ta’ 100)

EU/1/00/146/036 100 x1 pillola

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Keppra 750 mg

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż Braille hija aċċettata 100 x 1 pillola

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA Kaxxa ta’ 200 (2 x 100) bil-blue box

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Keppra 750 mg pilloli miksija b' rita

Levetiracetam

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 750 mg ta' levetiracetam

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih sunset yellow (E 110). Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett multiplu: 200 (2 pakketti ta’ 100) pilloli miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA’ JIDHIRX U MA’ JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma’ jidhirx u ma’ jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussell

Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/146/014 20 pillola

EU/1/00/146/015 30 pillola

EU/1/00/146/016 50 pillola

EU/1/00/146/017 60 pillola

EU/1/00/146/018 80 pillola

EU/1/00/146/019 100 pillola

EU/1/00/146/028 200 pillola (2 pakketti ta’ 100)

EU/1/00/146/036 100 x1 pillola

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Keppra 750 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA Pakkett intermedjarju li fih 100 pillola għal kaxxa ta’ 200 (2 x 100) pillola

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Keppra 750 mg pilloli miksija b' rita

Levetiracetam

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 750 mg ta' levetiracetam

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih sunset yellow (E 110). Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

100 pillola miksija b'rita

Parti minn pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA’ JIDHIRX U MA’ JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma’ jidhirx u ma’ jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussell

Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Keppra 750 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-ISTRIXXI JEW FUQ IL-FOLJI Aluminjum/ folja tal-PVC

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Keppra 750 mg pilloli miksija b' rita

Levetiracetam

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

UCB logo

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA ta' 10, 20, 30, 50, 60, 100, 100 (100 x 1)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Keppra 1000 mg pilloli miksija b' rita

Levetiracetam

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 1000 mg ta' levetiracetam

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

10 pillola miksija b’rita

20 pillola miksija b'rita

30 pillola miksija b'rita

50 pillola miksija b'rita

60 pillola miksija b'rita

100 pillola miksija b'rita

100 pillola x1 miksija b'rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussell

Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/146/020 10 pillola

EU/1/00/146/021 20 pillola

EU/1/00/146/022 30 pillola

EU/1/00/146/023 50 pillola

EU/1/00/146/024 60 pillola

EU/1/00/146/025 100 pillola

EU/1/00/146/026 200 pillola (2 pakketti ta’ 100)

EU/1/00/146/037 100 x1 pillola

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Keppra 1000 mg

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż Braille hija aċċettata 100 x 1 pillola

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA Kaxxa ta’ 200 (2 x 100) pillola bil-blue box

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Keppra 1000 mg pilloli miksija b' rita

Levetiracetam

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 1,000 mg ta' levetiracetam

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett multiplu: 200 (2 pakketti ta’ 100) pilloli miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA’ JIDHIRX U MA’ JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma’ jidhirx u ma’ jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ META JISKADI

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussell

Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/146/020 10 pillola

EU/1/00/146/021 20 pillola

EU/1/00/146/022 30 pillola

EU/1/00/146/023 50 pillola

EU/1/00/146/024 60 pillola

EU/1/00/146/025 100 pillola

EU/1/00/146/026 200 pillola (2 pakketti ta’ 100)

EU/1/00/146/037 100 x1 pillola

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Keppra 1000 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett intermedjarju li fih 100 pillola għal kaxxa ta’ 200 (2 x 100) pillola mingħajr blue box

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Keppra 1000 mg pilloli miksija b' rita

Levetiracetam

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 1,000 mg ta' levetiracetam

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

100 pillola miksija b'rita

Part minn pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA’ JIDHIRX U MA’ JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma’ jidhirx u ma’ jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussell

Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Keppra 1000 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-ISTRIXXI JEW FUQ IL-FOLJI Aluminjum/ folja tal-PVC

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Keppra 1000 mg pilloli miksija b' rita

Levetiracetam

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

UCB logo

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

Flixkun ta’ 300 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Keppra 100 mg/ml soluzzjoni orali

Levetiracetam

Għal adulti u tfal ta’ 4 snin ‘l fuq.

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull ml fih 100 mg ta' levetiracetam

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih E216, E218 u maltitol likwidu.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

300 ml soluzzjoni orali.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jittieħed mill-ħalq

Uża biss is-siringa ta’ 10ml inkluża fil-pakkett

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

Tużax wara 7 xhur wara li l-ewwel tiftaħ il-flixkun.

Data ta’ ftuħ għall-pakkett ta’ barra biss

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-flixkun oriġinali sabiex tipproteġi mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussell

Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/146/027

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Keppra 100 mg/ml għall-kaxxa tal-kartun ta’ barra biss

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

Flixkun ta’ 150 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Keppra 100 mg/ml soluzzjoni orali

Levetiracetam

Għal tfal ta’ 6 xhur sa inqas minn 4 snin.

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull ml fih 100 mg ta' levetiracetam

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih E216, E218 u maltitol likwidu.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

150 ml soluzzjoni orali.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jittieħed mill-ħalq

Uża biss is-siringa ta’ 3 ml inkluża fil-pakkett.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

Tużax wara 7 xhur wara li l-ewwel tiftaħ il-flixkun.

Data ta’ ftuħ għall-pakkett ta’ barra biss

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-flixkun oriġinali sabiex tipproteġi mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussell

Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/146/031

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Keppra 100 mg/ml għall-kaxxa tal-kartun ta’ barra biss

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

Flixkun ta’ 150 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Keppra 100 mg/ml soluzzjoni orali

Levetiracetam

Għal tfal ta’xahar sa inqas minn 6 xhur.

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull ml fih 100 mg ta' levetiracetam

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih E216, E218 u maltitol likwidu.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

150 ml soluzzjoni orali.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jittieħed mill-ħalq

Uża biss is-siringa ta’ 1 ml inkluża fil-pakkett.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

Tużax wara 7 xhur wara li l-ewwel tiftaħ il-flixkun.

Data ta’ ftuħ għall-pakkett ta’ barra biss

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-flixkun oriġinali sabiex tipproteġi mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussell

Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/146/032

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Keppra 100 mg/ml għall-kaxxa tal-kartun ta’ barra biss

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA ta' 10 vjali

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Keppra 100 mg/ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Levetiracetam

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Vjala waħda fiha 500 mg /5 ml levitiracetam.

Kull ml fih 100 mg levetiracetam.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sustanzi mhux attivi jinkludu sodium acetate, glacial acetic acid, sodiun chloride, ilma għall-injezzjoni Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

500 mg/ 5 ml

10 vjali ta’ konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed minn ġol-vina

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

Uża immedjatament wara li jiġi dilwit.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussell

Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/146/030 (għatu b’wiċċ tat-Teflon)

EU/1/00/146/033 (għatu mhux miksi)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

vjala ta’ 5 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Keppra 100 mg/ml konċentrat sterili

Levetiracetam

IV

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3.DATA SKADENZA

EXP

Uża immedjatament wara li jiġi dilwit.

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

500 mg/5ml

6.OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati