Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Keytruda (pembrolizumab) - L01

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaKeytruda
Kodiċi ATCL01
Sustanzapembrolizumab
ManifatturMerck Sharp

Keytruda

pembroliżumab

Xʼin hu K e y tru da u għ a l x ie x j in tu ż a ?

Keytruda huwa mediċina użata għall-kura tal-mard li ġej:

jintuża biss wara li l-kuri bi brentussimab vedotin u trapjant awtologu taċ-ċelloli staminali (ASCT, tip ta trapjant użat biex jissostitwixxi l-mudullun biċ-ċelloli staminali tal-pazjent innifsu), ma jkunux irnexxew jew wara li brentussimab vedotin ma jkunx irnexxa u trapjant ma jkunx possibbli.

Il-mediċina fiha s-sustanza attiva l-pembroliżumab.

Kif jintuża Keytruda?

Keytruda jingħata bħala infużjoni (dripp) fil-vina darba kull tliet ġimgħat. Id-doża rakkomandata għal NSCLC li ma kienx diġà ġie kkurat fil-passat u għal-linfoma ta' Hodgkin klassika hija 200 mg. Għall-

melanoma u għall-NSCLC li kien diġà ġie kkurat fil-passat, id-doża tiddependi mill-piż tal-pazjent u hija 2 mg għal kull kilogramma tal-piż tal-ġisem.

It-tabib jistaʼ-dożijkollujekkbżonniseħħujittardjaċertideffetti sekondarji, jew iwaqqaf il-kura kompletament jekk l-effetti sekondarji jkunu severi. Il-kura titkompla sakemm il-marda tmur għall- agħar jew sakemm l-effetti sekondarji ma jibqgħux maniġġabbli.

Għall-pazjenti bil-kanċer tal-pulmun, qabel ma jibdew il-kura, it-tobba għandhom jittestjaw it-tumuri biex jivverifikaw jekk -ċelloli tal-kanċer jipproduċux il-proteina PD-L1.

Għal aktar informazzjoni, ara s-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott (parti wkoll mill-EPAR).

Kif jaħdem Keytruda?

Keytruda wera li kien effettiv fit-tneħħija parzjali jew kompleta taċ-ċelloli tal-kanċer fil-linfoma ta ʼ Hodgkin klassika li ma kinitx irrispondiet għall-kura bi brentussimab vedotin jew kienet reġgħet irritornat, bi trapjant awtologu taċ-ċelloli staminali jew mingħajru.

Fi studju ewlieni fuq 210 pazjenti, Keytruda pproduċa remissjoni kompleta jew parzjali (tneħħija) tal-

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b’Keytruda (li jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna 1 minn kull 10) huma dijarea, nawżja (tħossok ma tiflaħx), ħakk, raxx, uġigħ fil-ġogi u għeja, li ħafna minnhom huma ħfief jew moderati fis-severità. Effetti sekondarji komuni oħ-rajn ta attività tas-sistema immunitarja li tikkawża infjammazzjoni tal-organi tal-ġisem. Ħafna minnhom jgħaddu wara kura xierqa jew malli jitwaqqaf Keytruda.

Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji u r-restrizzjonijiet kollha bʼ-Keytrudfuljett a, ara l ʼ tagħrif.

Għaliex ġie approvat Keytruda?

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) tal-Aġenzija iddeċieda li l-benefiċċji

Il-kumpanija li tipproduċi Keytruda ser tipprovdi pakketti edukattivi għat-tobba li huma mistennija jippreskrivu Keytruda li fihom informazzjoni dwar kif il-mediċina għandha tintuża u kif għandhom jiġu ġestiti l-effetti sekondarji, partikolarment effetti sekondarji fuq is-sistema immunitarja. Ser tkun inkluża wkoll informazzjoni dwar ir-riskji li wieħed jingħata trapjanti taċ-ċelloli staminali mingħand

lit-tabib tagħhom jekk jesperjenzaw sintomi.

Informazzjoni oħra dwar Keytruda

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għal Keytruda valida fl-Unjoni Ewropea kollha fis-17 ta ʼLulju 2015.

L-EPAR sħiħ u s-sommarju tal-pjan tal-ġestjoni tar-riskju għal Keytruda jinstabu fis-sit elettroniku tal-

Aġenzija: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Għal

aktar informazzjoni rigward il-kura b’Keytruda, aqra l-fuljett taʼ-EPAR)tagħrifjew(parti wkoll mill ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati