Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kineret (anakinra) – Tikkettar - L04AA14

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaKineret
Kodiċi ATCL04AA14
Sustanzaanakinra
ManifatturSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Kineret 100 mg soluzzjoni għall-injezzjoni ġo siringa mimlija għal-lest

Anakinra

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull siringa mimlija għal-lest ta’ 0.67 ml fiha 100 mg ta’ anakinra.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sustanzi mhux attivi: citric acid anidru, sodium chloride, disodium edetate dihydrate, polysorbate 80, sodium hydroxide u ilma għall-injezzjonijiet.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni ġo siringa waħda mimlija għal-lest Siringa waħda mimlija għal-lest

7 siringi mimlija għal-lest

Pakkett multiplu: 28 (4 x 7) siringa mimlija għal-lest.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu ta’ darba.

Użu għal taħt il-ġilda

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

L-Iżvezja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/203/001 – Pakkett ta’ waħda

EU/1/02/203/002 – Pakkett ta’ 7

EU/1/02/203/003 – Pakkett ta’ 28

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Kineret 100 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ 7 SIRINGI MIMLIJA GĦAL-LEST BĦALA PAKKETT INTERMEDJU (MINGĦAJR KAXXA BLU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Kineret 100 mg soluzzjoni għall-injezzjoni ġo siringa mimlija għal-lest

Anakinra

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull siringa mimlija għal-lest ta’ 0.67 ml fiha 100 mg ta’ anakinra.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sustanzi mhux attivi: citric acid anidru, sodium chloride, disodium edetate dihydrate, polysorbate 80, sodium hydroxide u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni ġo siringa waħda mimlija għal-lest 7 siringi mimlija għal-lest

Din il-kaxxa li fiha 7 siringi mimlija għal-lest hi parti mill-pakkett ta’ 28.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu ta’ darba

Użu għal taħt il-ġilda

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

L-Iżvezja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/203/003

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Kineret 100 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

SIRINGI MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Kineret 100 mg injezzjoni

Anakinra

SC

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA RTA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.67 ml

6.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Kineret 100 mg/0.67 ml soluzzjoni għall-injezzjoni ġo siringa mimlija għal-lest Anakinra

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull siringa gradwata mimlija għal-lest ta’ 0.67 ml fiha 100 mg ta’ anakinra.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sustanzi mhux attivi: aċidu ċitriku anidru, sodium chloride, disodium edetate dihydrate, polysorbate 80, sodium hydroxide u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni ġo siringa waħda mimlija għal-lest Siringa waħda GRADWATA mimlija għal-lest

7 siringi GRADWATI mimlija għal-lest

Pakkett multiplu: 28 (4 x 7) siringa GRADWATA mimlija għal-lest.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu ta’ darba

Għal użu għal taħt il-ġilda

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

L-Iżvezja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/203/005 – Pakkett ta’ waħda

EU/1/02/203/006 – Pakkett ta’ 7

EU/1/02/203/007 – Pakkett ta’ 28

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Kineret 100 mg 0.67 ml

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ 7 SIRINGI MIMLIJA GĦAL-LEST BĦALA PAKKETT INTERMEDJU (MINGĦAJR KAXXA BLU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Kineret 100 mg/0.67 ml soluzzjoni għall-injezzjoni ġo siringa mimlija għal-lest Anakinra

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull siringa gradwata mimlija għal-lest ta’ 0.67 ml fiha 100 mg ta’ anakinra.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sustanzi mhux attivi: aċidu ċitriku anidru, sodium chloride, disodium edetate dihydrate, polysorbate 80, sodium hydroxide u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni ġo siringa waħda mimlija għal-lest 7 siringi GRADWATI mimlija għal-lest

Din il-kaxxa li fiha 7 siringi mimlija għal-lest, hi parti mill-pakkett ta’ 28.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu ta’ darba

Għal użu għal taħt il-ġilda

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

L-Iżvezja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/203/007

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Kineret 100 mg 0.67 ml

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

SIRINGI MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Kineret 100 mg/0.67 ml injezzjoni

Anakinra

SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA RTA’ SKADENZA

EXP.:

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.67 ml

6. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati