Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kivexa (abacavir / lamivudine) – Tikkettar - J05AR02

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaKivexa
Kodiċi ATCJ05AR02
Sustanzaabacavir / lamivudine
ManifatturViiV Healthcare UK Limited 

Kontenut tal-Artiklu

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA GĦALL-PAKKETT BIL-FOLJI

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Kivexa 600 mg/300 mg pilloli miksija b’rita abacavir/lamivudine

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 600 mg abacavir (bħala sulfate) u 300 mg lamivudine

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih sunset yellow (E110), ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 pillola miksija b’rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Neħħi l-Kartuna ta’ twissija li tinsab fuq ġewwa, fiha informazzjoni importanti dwar is-sigurta’ tal-mediċina

TWISSIJA! Fil-każ li jkollok xi sintomi ta’ reazzjonijiet ta’ sensittivita’ eċċessiva, agħmel kuntatt mat-tabib IMMEDJATAMENT

“Iġbed hawn”

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temeperatura ’l fuq minn 30°C

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/04/298/002

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

kivexa

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Tikketta ta’ barra ta’ 90 (3 pakketti ta’ 30 pillola miksija b’rita) (b’Kaxxa Blu) issiġillati f’plastik li jgħaddi d-dawl minnu

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Kivexa 600 mg/300 mg pilloli miksija b’rita abacavir/lamivudine

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 600 mg abacavir (bħala sulfate) u 300 mg lamivudine

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih sunset yellow (E110), ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Multipack li fih 90 (3 pakketti ta’ 30) pillola miksija b’rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu orali

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

TWISSIJA! F’każ ta’ xi sintomi li jissuġerixxu reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva, ikkuntatja lit- tabib tiegħek IMMEDJATAMENT

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30˚C

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTT MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTT MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/04/298/003

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGĦRIF LI JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakketti mulitipli ta’ 90 (3 pakketti ta’ 30 pillola miksija b’rita) – mingħajr kaxxa blu KARTUNA TA’ BARRA PAKKETT BIL-FOLJI

30 PILLOLA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Kivexa 600 mg/300 mg pilloli miksija b’rita abacavir/lamivudine

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 600 mg abacavir (bħala sulfate) u 300 mg lamivudine

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih sunset yellow (E110), ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 pillola miksija b’rita

Il-kontenut ta’ multipack, li m’għandhomx jinbiegħu separatament

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu orali

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Aqla' l-Alert Card li jkun hemm ġewwa l-pakkett, fiha informazzjoni importanti fuq sigurtà

TWISSIJA! F’każ ta’ xi sintomi li jissuġerixxu reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva, ikkuntatja lit- tabib tiegħek IMMEDJATAMENT

Iġbed hawn

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30˚C

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

kivexa

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Kivexa pilloli ta’ 600 mg/300 mg. abacavir/lamivudine

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

ViiV Healthcare UK Limited

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.OĦRAJN

KARTUNA TA’ TWISSIJA GĦALL-PILLOLI KIVEXA

NAĦA 1

IMPORTANTI – KARTUNA TA’ TWISSIJA

Pilloli Kivexa (abacavir /lamivudine)

Dejjem żomm din il-kartuna fuqek

Billi Kivexa fih abacavir xi pazjenti li jieħdu Kivexa jistgħu jiżviluppaw reazzjoni ta’ sensitivita’ eċċessiva (reazzjoni allerġika serja) li tista’ tipperikola l-ħajja jekk Kivexa tibqa’ tittieħed. STAQSI

LIT-TABIB TIEGĦEK IMMEDJATAMENT għal parir biex tara jekk għandekx tieqaf tieħu Kivexa f’każ li:

1)ikollok raxx fil-ġilda JEW

2)ikollok wieħed jew aktar sintomi ta’ mill-anqas TNEJN minn dawn il-gruppi li ġejjin:

-deni

-qtugħ ta’ nifs, uġigħ fil-griżmejn jew sogħla

-nawżeja jew remettar jew dijarreja jew uġigħ addominali

-għeja kbira jew jaqbduk weġgħat jew ma tħossokx tiflaħ

Jekk waqft tieħu Kivexa minħabba din ir-reazzjoni, QATT M’GĦANDEK TERĠA’ TIEĦU Kivexa jew xi mediċina li fiha abacavir (eż. Ziagen, Triumeq jew Trizivir) minħabba li fi ftit sigħat tista’ titbaxxilek il-pressjoni f’daqqa u tkun ta’ periklu għall-ħajtek, jew tmut.

(ara fuq wara tal-kartuna)

NAĦA 2

Għandek tgħid mill-ewwel lit-tabib tiegħek jekk taħseb li għandek xi reazzjoni ta’ sensittivita’ eċċessiva għal Kivexa. Ikteb id-dettalji tat-tabib tiegħek hawn taħt:

ISEM TAT-TABIB...................................

TEL...........................................

Jekk it-tabib tiegħek ma jkunx dispost, għandek tfittex għajnuna medika oħra immedjatament

(e.g. id-dipartiment ta’ l-emerġenza fl-eqreb sptar).

Għal informazzjoni ġenerali fuq Kivexa, kellem lil [isem il-kumpanija lokali u n-numru tat-telefown imdaħħla hawnhekk]

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati