Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Laventair (umeclidinium bromide / vilanterol) – Tikkettar - R03AL03

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaLaventair
Kodiċi ATCR03AL03
Sustanzaumeclidinium bromide / vilanterol
ManifatturGlaxo Group Ltd

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA (PAKKETTI SINGOLI U PAKKETT MULTIPLU BISS) 55 mikrogramma/22 mikrogramma

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

LAVENTAIR 55 mikrogramma/22 mikrogramma trab li jittieħed man-nifs, bid-dożi mqassmin minn qabel umeclidinium/vilanterol

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull doża mogħtija fiha 55 mikrogramma umeclidinium (ekwivalenti għal 65 mikrogramma ta’ umeclidinium bromide) u 22 mikrogramma vilanterol (bħala trifenatate).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll lactose u magnesium stearate.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab li jittieħed man-nifs, bid-dożi mqassmin minn qabel. ELLIPTA 1 inalatur ta’ 7 dożi

1 inalatur ta’ 30 doża

Pakkett multiplu: 90 (3 inalaturi ta’ 30) doża 3 x 30 doża

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Sabiex jittieħed man-nifs, darba kuljum

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

Kemm idum tajjeb wara li jinfetaħ: 6 ġimgħat.

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Żommu fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-

SUQ

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Ir-Renju Unit. Glaxo Group Ltd logo

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/899/001 1 inalatur ta’ 7 dożi

EU/1/14/899/002 1 inalatur ta’ 30 doża

EU/1/14/899/003 Pakkett multiplu: 90 (3 inalaturi ta’ 30) doża

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

LAVENTAIR ellipta

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA INTERMEDJA TA’ BARRA (MINGĦAJR IL-KAXXA L-BLU PAKKETT MULTIPLU BISS)

55 mikrogramma/22 mikrogramma

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

LAVENTAIR 55 mikrogramma/22 mikrogramma trab li jittieħed man-nifs, bid-dożi lesti minn qabel umeclidinium/vilanterol

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull doża mogħtija fiha 55 mikrogramma umeclidinium (ekwivalenti għal 65 mikrogramma ta’ umeclidinium bromide) u 22 mikrogramma ta’ vilanterol (bħala trifenatate).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll lactose u magnesium stearate

Għal aktar informazzjoni, ara l-fuljett ta’ tagħrif

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

1 inalatur ta’ 30 doża ELLIPTA

Komponent ta’ pakkett multiplu, m’għandux jinbiegħ separatament.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Sabiex jittieħed man-nifs, darba kuljum

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

Kemm idum tajjeb ladarba jinfetaħ: 6 ġimgħat.

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Żommu fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-

SUQ

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Ir-Renju Unit. Glaxo Group Ltd logo

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/899/003

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

LAVENTAIR ellipta

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI GĦATU TAT-TREJ LAMINAT TAL-FOJL

55 mikrogramma/22 mikrogramma

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

LAVENTAIR 55/22 mcg trab li jittieħed man-nifs umeclidinium/vilanterol

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Glaxo Group Ltd logo

Glaxo Group Limited

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

Tiftħux qabel tkun lest biex tieħdu man-nifs. Kemm idum tajjeb ladarba jinfetaħ: 6 ġimgħat. 7 dożi

30 doża ELLIPTA

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-INALATUR

55 mikrogramma/22 mikrogramma

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

LAVENTAIR 55/22 mcg trab li jittieħed man-nifs umeclidinium/vilanterol

Jittieħed man-nifs biss

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

7 dożi

30 doża

6.OĦRAJN

Kemm idum tajjeb ladarba jinfetaħ: 6 ġimgħat.

Armi sa:

ELLIPTA

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati