Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levemir (insulin detemir) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - A10AE05

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaLevemir
Kodiċi ATCA10AE05
Sustanzainsulin detemir
ManifatturNovo Nordisk A/S

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Levemir Penfill 100 unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ.

Levemir FlexPen 100 unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest. Levemir InnoLet 100 unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest. Levemir FlexTouch 100 unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest.

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Levemir Penfill

Millilitru tas-soluzzjoni fih 100 unità ta’ insulin detemir* (ekwivalenti għal 14.2 mg). Skartoċċ fih 3 ml ekwivalenti għal 300 unità.

Levemir FlexPen/Levemir InnoLet/Levemir FlexTouch

Millilitru tas-soluzzjoni fih 100 unità ta’ insulin detemir* (ekwivalenti għal 14.2 mg). Pinna mimlija għal-lest fiha 3 ml ekwivalenti għal 300 unità.

*Insulin detemir hu magħmul fis-Saccharomyces cerevisiae permezz tat-teknoloġija tad-DNA rikombinanti.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

Is-soluzzjoni hija ċara, bla kulur u akweja.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Levemir huwa indikat għall-kura tad-dijabete mellitus fl-adulti, fl-adolexxenti u fit-tfal minn sena ’l fuq.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Il-qawwa tal-analogi tal-insulina inkluż l-insulin detemir hija rrappreżentata permezz ta’ unitajiet, waqt li l- qawwa tal-insulina umana hija rrappreżentata permezz ta’ unitajiet internazzjonali. Unità 1 ta’ insulin detemir tikkorrispondi għal unità internazzjonali 1 ta’ insulina umana.

Levemir jista’ jintuża waħdu bħala insulina bażilari jew flimkien mal-insulina mogħtija bħala bolus. Jista’ wkoll jintuża flimkien ma’ prodotti mediċinali antidijabetiċi orali u/jew agonisti tar-riċettur GLP-1.

Meta Levemir jintuża flimkien ma’ prodotti mediċinali antidijabetiċi orali jew meta jiżdied ma’ agonisti tar- riċettur GLP-1, huwa rrikkmandat li Levemir jintuża darba kuljum, għall-bidu f’doża ta’ 0.1–0.2 unitajiet/kg jew ta’10 unitajiet f’pazjenti adulti. Id-doża ta’ Levemir għandha tiġi ddeterminata skont il-bżonnijiet individwali tal-pazjenti.

Meta agonist tar-riċettur GLP-1 jiżdied ma’ Levemir, huwa rrakkomandat li tnaqqas id-doża ta’ Levemir b’20 % biex tnaqqas kemm tista’ ir-riskju ta’ ipogliċemija. Sussegwentement, id-dożaġġ għandu jiġi aġġustat fuq bażi individwali.

Għall-aġġustamenti fid-doża fuq bażi individwali , huma rrakkomandati ż-żewġ linji gwida ta’ aġġustamenti li ġejjin għall-adulti:

Linja gwida għall-aġġustamenti fid-dożaġġ għall-adulti bid-dijabete tat-tip 2:

Il-medja ta’ l-SMPG* ta’ qabel il-

Aġġustament tad-doża ta’ Levemir

kolazzjon

 

>10.0 mmol/l (180 mg/dl)

+8 unitajiet

9.110.0 mmol/l (163180 mg/dl)

+6 unitajiet

8.19.0 mmol/l (145162 mg/dl)

+4 unitajiet

7.18.0 mmol/l (127144 mg/dl)

+2 unitajiet

6.17.0 mmol/l (109-126 mg/dl)

+2 unitajiet

4.16.0 mmol/l (73108 mg/dl)

Ebda bidla fid-doża (l-għan)

3.14.0 mmol/l (5672 mg/dl)

-2 unitajiet

<3.1 mmol/l (<56 mg/dl)

-4 unitajiet

*Monitoraġġ mill-pazjent stess tal-glukożju fil-plażma

Linja gwida sempliċi għall-aġġustament fid-dożaġġ magħmul mill-pazjent stess għall-adulti bid- dijabete tat-tip 2:

Il-medja ta’ l-SMPG* ta’ qabel il-

Aġġustament tad-doża ta’

kolazzjon

Levemir

>6.1 mmol/l (>110 mg/dl)

+3 unitajiet

4.4–6.1 mmol/l (80–110 mg/dl)

Ebda bidla fid-doża (l-għan)

<4.4 mmol/l (<80 mg/dl)

-3 unitajiet

*Monitoraġġ mill-pazjent stess tal-glukożju fil-plażma

Meta Levemir jiġi użat bħala parti minn kors ta’ insulina ta’ bażilari-bolus, Levemir għandu jiġi mgħoti darba jew darbtejn kuljum skont il-bżonnijiet tal-pazjenti. Id-doża ta’ Levemir teħtieġ li tkun aġġustata individwalment.

Aġġustament fid-dożaġġ jista’ jkun neċessarju jekk il-pazjenti jżidu l-attività fiżika tagħhom, jibdlu d-dieta normali tagħhom jew waqt xi mard li jseħħ fl-istess żmien.

Il-pazjenti għandhom jingħataw parir sabiex joqgħodu attenti għas-sinjali tal-ipogliċemija waqt li jkunu qegħdin jaġġustaw id-doża biex itejbu l-kontroll tal-glukosju.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani (≥65 sena)

Levemir jista’ jintuża f’pazjenti anzjani. F’pazjenti anzjani, il-monitoraġġ tal-glukosju għandu jsir b’mod aktar intensiv u d-doża ta’ Levemir aġġustata fuq bażi individwali.

Indeboliment renali u epatiku

Indeboliment renali jew epatiku jista’ jnaqqas il-ħtiġijiet tal-pazjent għall-insulina.

F’pazjenti b’indeboliment renali jew epatiku, il-monitoraġġ tal-glukosju għandu jsir b’mod aktar intensiv u d-dożaġġ ta’ Levemir aġġustat fuq bażi individwali.

Popolazzjoni pedjatrika

Levemir jista’ jintuża fl-adolexxenti u fit-tfal mill-età ta’ sena (ara sezzjoni 5.1). Meta l-insulina bażali tinbidel għal Levemir, it-tnaqqis fid-doża tal-insulina bażali u tal-bolus għandu jiġi kkunsidrat fuq bażi individwali, sabiex jitnaqqas ir-riskju ta’ ipogliċemija (ara sezzjoni 4.4).

Fit-tfal u fl-adolexxenti, il-monitoraġġ tal-glukosju għandu jsir b’mod aktar intensiv u d-dożaġġ ta’ Levemir aġġustat fuq bażi individwali.

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Levemir fit-tfal taħt l-età ta’ sena ma ġewx stabbiliti.

M’hemmx dejta disponibbli.

It-trasferiment minn prodotti mediċinali oħra ta' insulina

Meta tkun qed taqleb minn prodotti mediċinali oħra tal-insulina li jaħdmu b’mod intermedju jew fit-tul, jista’ jkun hemm bżonn ta’ aġġustament fid-doża u fil-ħin ta’ l-għoti (ara sezzjoni 4.4).

Huwa rrakkomandat li jsir monitoraġġ mill-qrib tal-glukosju waqt it-trasferiment u fil-ġimgħat wara li jsir it- trasferiment (ara sezzjoni 4.4).

It-trattament tad-dijabete li jingħata fl-istess ħin jista’ jkun jeħtieġ aġġustament (id-doża u/jew l-ħin ta’ l- għoti tal-prodotti mediċinali antidijabetiċi orali jew prodotti mediċinali tal-insulina li jintuzaw fl-istess ħin u li jaħdmu f’ħin qasir/ta’ malajr).

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Levemir huwa analogu ta’ l-insulina li jaħdem fit-tul, użat bħala insulina bażilari. Levemir għandu jingħata biss minn taħt il-ġilda. Levemir m’għandux jingħata minn ġol-vini għax jista’ jikkawża ipogliċemija severa. L-għoti minn ġol-muskoli għandu wkoll jiġi evitat. Levemir m’għandux jintuża f’pompi tal-infużjoni tal- insulina.

Levemir jingħata taħt il-ġilda b’injezzjoni fiż-żaqq, fil-koxxa, fin-naħa ta’ fuq tad-driegħ, fiż-żona tad- deltojd jew fiż-żona glutejali. Fl-istess żona ,għandha ssir rotazzjoni tas-sit ta' l-injezzjoni sabiex jitnaqqas ir- riskju ta’ lipodistrofija. Id-dewmien tal-azzjoni tvarja skont id-doża, is-sit ta' l-injezzjoni. il-fluss tad-demm, it-temperatura u l-livell ta' attività fiżika. L-injezzjoni tista’ tingħata f’kwalunkwe ħin tal-ġurnata, iżda dejjem fl-istess ħin kuljum. Għal pazjenti li jeħtieġu dożaġġ darbtejn kuljum biex jikkontrollaw aħjar il- glukosju fid-demm, id-doża ta’ filgħaxija tista’ tingħata filgħaxija jew f’ħin l-irqad.

Għal istruzzjonijiet dwar l-użu aktar dettaljati, jekk jogħġbok irreferi għall-fuljett ta’ tagħrif.

Levemir Penfill

It-teħid permezz ta’ sistema ta’ għoti tal-insulina

Levemir Penfill hu maħsub biex jintuża ma’ sistemi ta’ għoti ta’ insulina Novo Nordisk u labar tat-tip NovoFine jew NovoTwist.

Levemir Flex-Pen

It-teħid b’FlexPen

Levemir FlexPen hija pinna mimlija għal-lest (immarkata b’kulur partikolari) maħsuba biex tintużaw mal- labar NovoFine jew NovoTwist li jintremew wara l-użu u li għandhom tul ta’ mhux iżjed minn 8 mm. FlexPen tagħti minn 1- 60 unità f'inkrementi ta' unità 1.

Levemir InnoLet

It-teħid b’InnoLet

Levemir InnoLet hija pinna mimlija għal-lest maħsuba biex tintużaw mal-labar NovoFine jew NovoTwist li jintremew wara l-użu u li għandhom tul ta’ mhux iżjed minn 8 mm. InnoLet tagħti minn 1- 50 unità f'inkrementi ta' unità 1.

Levemir FlexTouch

It-teħid b’FlexTouch

Levemir FlexTouch hija pinna mimlija għal-lest (immarkata b’kulur partikolari) maħsuba biex tintużaw mal- labar NovoFine jew NovoTwist li jintremew wara l-użu u li għandhom tul ta’ mhux iżjed minn 8 mm. FlexTouch tagħti minn 1- 80 unità f'inkrementi ta' unità 1.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieħed mill-eċċipjenti (ara sezzjoni 6.1).

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Qabel ma jivvjaġġa bejn pajjiżi li għandhom żoni differenti ta’ ħin, il-pazjent għandu jfittex il-parir tat-tabib għax dan jista’ jfisser li l-pazjent irid jieħu l-insulina u l-ikel f’ħinijiet differenti.

Ipergliċemija

Dożaġġ mhux adegwat jew twaqqif tal-kura, speċjalment f’dijabete ta’ tip 1, jista’ jwassal għal ipergliċemija u ketoaċidożi dijabetika. Normalment l-ewwel sintomi ta’ ipergliċemija jiżviluppaw gradwalment matul perijodu ta’ sigħat jew ġranet. Dawn jinkludu għatx, frekwenza miżjuda ta’ għamil ta’ l-awrina, dardir, rimettar, nagħas, ġilda xotta u ħamra, ħalq xott, nuqqas ta’ aptit, kif ukoll riħa ta’ aċetun fin-nifs. F’dijabete ta’ tip 1, avvenimenti ipergliċemiċi li ma jkunux ittrattati, eventwalment iwasslu għal ketoaċidożi dijabetika, li tista’ tkun fatali.

Ipogliċemija

Li taqbeż ikla jew li tagħmel eżerċizzju fiżiku qawwi mhux ippjanat jista’ jwassal għal ipogliċemija. Fit-tfal, wieħed għandu jogħqod attent li jorbot id-dożi tal-insulina (speċjalment f’skedi ta’ dożaġġ bażali- bolus) mat-teħid tal-ikel u l-attivitajiet fiżiċi sabiex jitnaqqas ir-riskju ta’ ipogliċemija.

L-ipogliċemija tista’ sseħħ jekk id-doża tal-insulina tkun għolja wisq meta mqabbla mal-ħtieġa tal-insulina. F’każ ta’ ipogliċemija jew ta’ suspett ta’ ipogliċemija, Levemir m’għandux jiġi injettat. Wara li l-livell tal- glukosju fid-demm tal-pazjent ikun ġie lura għan-normal, wieħed għandu jikkunsidra jaġġusta d-doża (ara sezzjonijiet 4.8 u 4.9).

Pazjenti li l-kontroll tal-glukosju fid-demm tagħhom jitjieb bil-kbir, eż. permezz ta’ terapija bl-insulina intensifikata, jista’ jkollhom bidla fis-sintomi normali ta’ twissija tagħhom ta’ ipogliċemija, u għandhom jingħataw parir kif xieraq. Is-sintomi normali ta’ twissija jistgħu jisparixxu f’pazjenti li ilhom bid-dijabete għal żmien twil.

Mard li jseħħ fl-istess żmien, speċjalment infezzjonijiet u kondizzjonijiet ta’ deni, normalment iżidu l- ħtiġijiet ta’ l-insulina tal-pazjent. Jista’ jkun hemm bżonn ta’ tibdil fid-doża tal-insulina jekk fl-istess waqt ikun hemm mard fil-kliewi, fil-fwied jew mard li jaffettwa l-glandola adrenali, pitwitarja jew tat-tirojde.

Meta l-pazjenti jkunu ttrasferiti bejn tipi differenti ta’ prodotti mediċinali ta’ l-insulina, is-sintomi bikrija ta’ twissija ta’ ipogliċemija jistgħu jinbidlu jew isiru inqas prominenti minn dawk li kien ikollhom bl-insulina ta’ qabel tagħhom.

It-trasferiment minn prodotti mediċinali oħra tal-insulina

It-trasferiment ta’ pazjent għal tip ieħor jew marka oħra ta’ insulina għandu jsir taħt sorveljanza medika stretta. Tibdil fil-qawwa, marka (manifattur), tip, oriġini (insulina mill-annimali, insulina umana, jew analogu tal-insulina ) u/jew fil-metodu ta’ manifattura (DNA rikombinanti kontra insulina li ġejja mill- annimali) jista’ jirriżulta fil-ħtieġa ta’ bidla fid-doża. Pazjenti li ġew trasferiti fuq Levemir minn tip ieħor ta' insulina jistgħu jeħtieġu bidla fid-doża minn dik li jieħdu mal-prodotti mediċinali tal-insulina tas-soltu tagħhom. Jekk ikun meħtieġ xi aġġustament, dan jista’ jseħħ ma’ l-ewwel doża jew matul l-ewwel ftit ġimgħat jew xhur.

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni

Bħalma ma jiġri fi kwalunkwe terapija bl-insulina, jistgħu jseħħu reazzjonijiet fis-sit ta’ l-injezzjoni u dawn jinkludu wġigħ, ħmura, urtikarja, infjammazzjoni, tbenġil, nefħa u ħakk. Rotazzjoni kontinwa tas-sit ta’ l-

injezzjoni f’żona partikulari tista’ tgħin biex tnaqqas jew tevita dawn ir-reazzjonijiet. Ir-reazzjonijiet normalment ifiequ fi żmien ftit jiem sa ftit ġimgħat. F’okkażjonijiet rari, reazzjonijiet fis-sit ta’ l-injezzjoni jista’ jkollhom bżonn li t-trattament b’Levemir titwaqqaf.

Ipoalbuminemija

Hemm informazzjoni limitata dwar pazjenti b’ipoalbuminemija serja. Fil-każ ta’ dawn il-pazjenti, huwa rrikkmandat monitoraġġ attent.

It-teħid flimkien ta’ Levemir ma’ pioglitazone

Ġew irrapportati każijiet ta’ insuffiċjenza kardijaka meta ġew użati fl-istess waqt pioglitazone u l-insulina, speċjalment f’dawk il-pazjenti li għandhom fatturi ta’ riskju għall-iżvilupp ta’ insuffiċjenza kardijaka. Wieħed għandu jżomm dan f’moħħu jekk tiġi kkunsidrata l-kura fejn pioglitazone u Levemir jintużaw flimkien. Jekk jintużaw flimkien, il-pazjenti għandhom jiġu osservati għal sinjali u sintomi ta’ insuffiċjenza kardijaka, żieda fil-piż jew edima. Pioglitazone għandu jitwaqqaf jekk jeħżienu xi sintomi kardijaċi.

L-evitar ta’ taħwid b’mod aċċidentali/żbalji ta’ medikazzjoni

Il-pazjenti għandhom jiġu mgħarrfa biex qabel kull injezzjoni dejjem jiċċekkjaw it-tikketta tal-insulina sabiex jevitaw xi taħwid b’mod aċċidentali bejn Levemir u prodotti oħra tal-insulina.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Numru ta’ prodotti mediċinali huma magħrufa li jkollhom azzjoni reċiproka mal-metaboliżmu tal-glukosju.

Dawn is-sustanzi li ġejjin jistgħu jnaqqsu l-ħtiġijiet tal-pazjent għall-insulina:

Prodotti mediċinali kontra d-dijabete li jittieħdu mill-ħalq, agonisti tar-riċettur GLP-1, inibituri ta’ monoamine oxidase (MAOI), beta-blokkanti, inibituri ta’ l-enżima li tibdel angiotensin (ACE), salicylates, sterojdi anaboliċi u sulphonamides.

Dawn is-sustanzi li ġejjin jistgħu jżidu l-ħtiġijiet tal-pazjent għall-insulina:

Kontraċettivi li jittieħdu mill-ħalq, thiazides, glukokortikojdi, ormoni tat-tirojde, simpatomimetiċi, ormon tat-tkabbir u danazol.

Sustanzi beta-blokkanti jistgħu jaħbu s-sintomi ta’ ipogliċemija.

Octreotide/lanreotide jistgħu jew iżidu jew inaqqsu l-ħtieġa ta’ l-insulina.

L-alkoħol jista’ jżid jew inaqqas l-effett ipogliċemiku ta’ l-insulina.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

It-tqala

Il-kura b’Levemir tista’ tiġi kkunsidrati waqt it-tqala iżda kwalunkwe benefiċċju li jista’ jkun hemm għandu jitqies kontra ż-żieda fir-riskju li xi ħaġa tista’ tmur ħażina fit-tqala.

B’mod ġenerali, kontroll intensifikat tal-glukosju fid-demm u l-monitoraġġ ta’ nisa tqal bid-dijabete huma rrikkmandati matul it-tqala u meta dawn in-nisa jkunu qegħdin jippjanaw li jinqabdu tqal. Il-ħtiġijiet ta’ l- insulina normalment jonqsu fl-ewwel tliet xhur u jiżdiedu sussegwentement matul it-tieni u t-tielet trimestri. Wara l-ħlas, il-ħtiġijiet ta’ l-insulina normalment jerġgħu lura malajr għal-livelli ta’ qabel it-tqala.

F’studju kliniku ‘open-label’, ikkontrollat u magħmul b’mod arbitrarju, nisa tqal bid-dijabete tat-tip 1 (n=310) ġew ikkurati b’skeda ta’ kura bażilari-bolus b’Levemir (n=152) jew b’NPH insulin (n=158) bħala

insulina bażilari, it-tnejn flimkien ma’ NovoRapid. L-għan ewlieni ta’ dan l-istudju kien biex jiġi evalwat l- effett ta’ Levemir fuq ir-regolazzjoni tal-glukosju fid-demm fin-nisa tqal bid-dijabete (ara sezzjoni 5.1).

Ir-rati totali ta’ avvenimenti avversi materni kienu simili bejn il-gruppi ta’ kura b’Levemir u b’NPH insulin madankollu kien hemm frekwenza numerikament ogħla ta’ avvenimenti avversi serji fl-ommijiet (61 (40%) vs. 49 (31%)) u fit-trabi tat-twelid (36 (24%) vs. 32 (20%)) b’Levemir meta mqabbel ma’ NPH insulin. In- numru ta’ trabi li twieldu ħajjin minn nisa li saru tqal wara li ntagħżlu b’mod arbitrarju kien ta’ 50 (83%) għal Levemir u ta’ 55 (89%) għal NPH. Il-frekwenza ta’ difetti fiżiċi konġenitali kien ta’ 4 (5%) għal Levemir u 11 (7%) għal NPH b’3 (4%) difetti fiżiċi maġġuri għal Levemir u 3 (2%) għal NPH.

Wara li l-prodott tqiegħed fis-suq, tagħrif minn 250 nisa tqal li temmew it-tqala tagħhom u li ġew esposti għal Levemir ma indika ebda effett avvers ta’ insulin detemir fuq it-tqala u ebda malformazzjoni jew tossiċità feto/neonatali minħabba insulin detemir.

Tagħrif miġbur mill-annimali ma jindika ebda effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3).

It-treddigħ

Mhux magħruf jekk insulin detemirt jiġix eliminati mill-ħalib tas-sider tal-bniedem. Mhu mistenni ebda effett metaboliku minn insulin detemir li jittiekel mit-tarbija tat-twelid/tarbija li qiegħda tiġi mredda’, minħabba li insulin detemir, bħala peptide, jitkisser f’aċidi aminiċi fil-passaġġ gastro-intestinali uman.

Nisa li qed ireddgħu jistgħu jeħtieġu aġġustament fid-doża ta’ l-insulina u fid-dieta.

Il-fertilità

Studji fl-annimali ma jindikaw ebda effetti ħżiena fir-rigward tal-fertilità.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Il-ħila tal-pazjent li jikkonċentra u jirreaġixxi tista’ titnaqqas minħabba ipogliċemija. Dan jista’ joħloq riskju f’sitwazzjonijiet meta dawn il-ħiliet huma ta’ importanza speċjali (eż. waqt li tkun qed issuq karozza jew tħaddem xi magni).

Il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex jieħdu prewkawzjonijiet biex jevitaw ipogliċemija waqt is- sewqan. Dan huwa partikolarment importanti f’dawk li għandhom għarfien imnaqqas jew ma għandhomx għarfien tas-sinjali ta’ twissija ta’ ipogliċemija jew li għandhom episodji spissi ta’ ipogliċemija. F’ċirkostanzi bħal dawn, huwa rrikkmandat li s-sewqan isir bi prudenza.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

Ir-reazzjonijiet avversi osservati f’pazjenti li kienu qed jużaw Levemir huma fil-parti l-kbira minħabba l- effett farmakoloġiku ta’ l-insulina. Il-perċentwal totali ta’ pazjenti ttrattati li kien mistenni li jkollhom reazzjonijiet avversi huwa stmat li hu ta’ 12%.

Waqt il-kura, l-ipogliċemija hija r-reazzjoni avversa li ġiet irrapportata b’mod l-aktar frekwenti, jekk jogħġbok ara sezzjoni 4.8 Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi partikulari.

Mill-investigazzjonijiet kliniċi huwa magħruf li ipogliċemija maġġuri, imfissra bħala l-bżonn ta’ intervent minn terza persuni, isseħħ f’kwazi 6 % tal-pazjenti kkurati b’Levemir.

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjon huma aktar frekwenti waqt il-kura b’Levemir milli bil-prodotti tal-insulina umana. Dawn ir-reazzjonijiet jinkludu wġigħ, ħmura, urtikarja, infjammazzjoni, tbenġil, tinfiħ u ħakk tal- ġilda fil-parti injettata. Il-biċċa l-kbira tar-reazzjonijiet fis-sit ta’ l-injezzjoni huma ħfief u ta’ natura

temporanja, jiġifieri normalment jisparixxu matul it-tkomplija tat-trattament fi żmien ftit jiem sa ftit ġimgħat.

Fil-bidu tal-kura bl-insulina jistgħu jseħħu, anomaliji fir-rifrazzjoni u edima; ħafna drabi dawn ir- reazzjonijiet huma ta’ natura temporanja. Titjib ta’ malajr fil-kontroll tal-glukosju fid-demm jista’ jkun assoċjat ma’ newropatija akuta bl-uġigħ, li s-soltu tkun riversibbli. L-intensifikazzjoni tat-terapija bl- insulina, b’titjib f’daqqa fil-kontroll gliċemiku, tista’ tkun assoċjata ma’ retinopatija dijabetika li b’mod temporanju tmur għall-agħar waqt li titjib fil-kontroll gliċemiku fit-tul inaqqas ir-riskju tal-progressjoni tar- retinopatija dijabetika.

Lista ta’ reazzjonijiet avversi f’forma tabulari

Ir-reazzjonijiet avversi mniżżla hawn taħt huma bbażati fuq tagħrif minn studji kliniċi u kklassifikati skont il- frekwenza MedDRA u s-Sistema tal-Klassifika tal-Organi. Il-kategoriji ta’ frekwenzi ġew stabbiliti skont il- konvenzjoni li ġejja: Komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100); rari (≥1/10,000 sa <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000) ; mhux magħrufa (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli).

Disturbi fis-sistema immuni

Mhux komuni – Reazzjonijiet allerġiċi, reazzjonijiet

 

potenzjalment allerġiċi, urtikarja, raxx, eruzzjonijiet*

 

 

 

Rari ħafna – Reazzjonijiet anafilattiċi*

 

 

Distrubi fil-metaboliżmu u n-

Komuni ħafna- Ipogliċemija*

nutrizzjoni

 

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

Rari - Newropatija periferali (newropatija bl-uġigħ)

 

 

Disturbi fl-għajnejn

Mhux komuni - Disturbi fir-rifrazzjoni

 

 

 

Mhux komuni - Retinopatija dijabetika

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti

Mhux komuni - Lipodistrofija*

ta’ taħt il-ġilda

 

 

 

Disturbi ġenerali u

Komuni – Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni

kundizzjonijiet ta’ mnejn

 

jingħata

 

 

Mhux komuni - Edima

* ara sezzjoni 4.8 Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi partikulari

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi partikulari

Reazzjonijiet allerġiċi, reazzjonijiet potenzjalment allerġiċi, urtikarja, raxx, eruzzjonijiet

Reazzjonijiet allerġiċi, reazzjonijiet potenzjalment allerġiċi, urtikarja, raxx u eruzzjonijiet mhumiex komuni meta Levemir jintuża f’dożaġġ ta’ bolus-bażilari. Madankollu meta jintuża flimkien ma’ prodotti mediċinali antidijabetiċi orali, tliet studji kliniċi wrew frekwenza ta’ komuni ( ġew osservati 2.2 % ta’ reazzjonijiet allerġiċi u ta’ reazzjonijiet potenzjalment allerġiċi).

Reazzjonijiet anafilattiċi

Każijiet ta’ reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva ġeneralizzata (li jinkludu raxx ġeneralizzat fil-ġilda, ħakk,

għaraq, disturbi gastrointestinali, edima anġjonewrotika, diffikultà biex tieħu n-nifs, palpitazzjoni u tnaqqis fil-pressjoni tad-demm) huma rari ħafna iżda jistgħu potenzjalment ikunu ta’ periklu għall-ħajja.

Ipogliċemija

L-ipogliċemija hija r-reazzjoni avversa li ġiet irrapportata b’mod l-aktar frekwenti. Din tista’ sseħħ jekk id- doża ta’ l-insulina tkun għolja wisq meta mqabbla mal-ħtieġa tal-insulina. Ipogliċemija severa tista’ twassal għal telfien mis-sensi u/jew konvulżjonijiet u tista’ twassal għal tnaqqis temporanju jew permanenti fil- funzjoni tal-moħħ jew saħansitra għall-mewt. Is-soltu, is-sintomi ta’ l-ipogliċemija jseħħu f’daqqa. Dawn jistgħu jinkludu għaraq kiesaħ, ġilda pallida u kiesħa, telqa, nervożità jew tregħid, ansjetà, għeja jew debbulizza mhux tas-soltu, konfużjoni, diffikultà biex tikkonċentra, tħeddil, ħafna ġuħ li ma jkunx normali, tibdil fil-vista, uġigħ ta’ ras, dardir u palpitazzjoni.

Lipodistrofija

Il-lipodistrofija (fosthom lipoipertrofija, lipoatrofija) tista’ sseħħ fis-sit ta’ l-injezzjoni. Rotazzjoni kontinwa tas-sit tal-injezzjoni f’dik iż-żona partikulari tal-injezzjoni tnaqqas ir-riskju li jiżviluppaw dawn ir- reazzjonijiet.

Popolazzjoni pedjatrika

Skont sorsi wara li l-prodott tqiegħed fis-suq u studji kliniċi, m’hemm ebda indikazzjoni li turi li hemm xi differenzi fil-frekwenza, fit-tip u fis-severità tar-reazzjonijiet avversi osservati fil-popolazzjoni pedjatrika minn dawk li dehru fil-popolazzjoni dijabetika ġenerali.

Popolazzjonijiet speċjali oħra

Skont sorsi wara li l-prodott tqiegħed fis-suq u studji kliniċi, m’hemm ebda indikazzjoni li turi li hemm xi differenzi fil-frekwenza, fit-tip u fis-severità tar-reazzjonijiet avversi osservati f’pazjenti anzjani u f’pazjenti b’indeboliment renali jew epatiku minn dawk li dehru fil-popolazzjoni ġenerali.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Doża eċċessiva speċifika għall-insulina ma tistax tiġi definita, madankollu, ipogliċemija tista’ tiżviluppa fuq medda ta’ stadji sekwenzjali jekk jingħataw dożi qawwija wisq meta mqabbla mal-ħtieġa tal-pazjent.

Episodji ipoglikemiċi ħfief jistgħu jiġu ttrattati bl-għoti mill-ħalq ta’ prodotti tal-glukosju jew prodotti li fihom iz-zokkor. Għalhekk huwa rrikkmandat li l-pazjent dijabetiku dejjem iżomm fuqu prodotti li jkun fihom iz-zokkor

Episodji ipoglikemiċi serji, meta l-pazjent ikun intilef minn sensih, jistgħu jiġu ttrattati bi glucagon (0.5 sa 1 mg) mogħti ġol-muskoli jew taħt il-ġilda minn persuna mħarrġa jew bil-glukosju li jingħata ġol-vina minn professjonist fil-kura tas-saħħa. Il-glukosju għandu wkoll jingħata ġol-vina, jekk il- pazjent ma jirrispondix għal glucagon fi żmien 10 sa 15-il minuta. Meta jerġa’ jiġi f’sensih, l-għoti mill-ħalq ta’ karboidrati huwa rrikkmandat għall-pazjent sabiex tkun evitata rikaduta.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini użati fid-dijabete.Insulini u analogi għall-injezzjoni, li jaħdmu fit- tul. Kodiċi ATC: A10AE05.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni u effetti farmakodinamiċi

Levemir huwa analogu ta’ l-insulina li jinħall u li jaħdem fit-tul, b’effett li jibqa’ għal tul ta’ żmien u użat bħala insulina bażilari.

L-effett ta’ Levemir li jbaxxi l-livell tal-glucose fid-demm huwa minħabba d-dħul faċilitat ta’ glucose wara l- irbit tal-insulina mar-riċetturi fuq iċ-ċelluli tal-muskoli u tax-xaħam u l-inibizzjoni fl-istess ħin tal- produzzjoni ta’ glucose mill-fwied.

Il-profil ta’ l-azzjoni mal-ħin ta’ Levemir huwa statistikament ferm inqas varjabbli u għalhekk jista’ jitbassar iktar milli għall-insulina NPH (Neutral Protamine Hagedorn) kif jidher mill-Ko-effiċjenti tal-Varjazzjoni (CV) fl-istess suġġett għall-effett farmakodinamiku totali u massimu f’Tabella 1.

Tabella 1. Varjabilità fis-suġġetti tal-profil tal-azzjoni mal-ħin ta’ Levemir u tal-insulina NPH.

Ir-Riżultat

Levemir

Insulina

CV (%)

NPH

Farmakodinamiku Aħħari

 

CV (%)

 

 

AUCGIR,0-24siegħa*

GIRmas**

*Erja taħt il-kurva **Rata ta’ Infużjoni tal-Glukosju valur p <0.001 għall-paraguni kollha b’Levemir

L-azzjoni fit-tul ta’ Levemir hija mtaffija bl-assoċjazzjoni qawwija tal-molekuli ta’ insulin detemir infushom fis-sit ta’ l-injezzjoni u mit-tgħaqqid ta’ l-albumina permezz tas-side-chain ta’ l-aċidi grassi. Insulin detemir jinxtered iktar bil-mod lit-tessuti periferali fil-mira meta mqabbel ma’ insulina NPH. Dawn il-mekkaniżmi ta’ titwil flimkien jipprovdu assorbiment u profil ta’azzjoni ta’ insulin detemir iktar riproduċibbli, meta mqabbla ma’ insulina NPH.

 

Parametri Farmakodinamici għal Levemir u NPH

 

glucose-

valuri stmati

 

Levemir

 

NPH

0.2 U/kg

0.3 U/kg

0.4 U/kg

0.3 IU/kg

 

 

 

It-tul ta’ l-azzjoni

17

 

(sighat)

 

 

 

 

 

GIRmax (mg/kg/min)

1.1

1.4

1.7

1.6

infuzjoni tal (mg/kg/min)

 

 

 

 

 

Rata ta’

 

 

 

 

 

Ħin mill-Injezzjoni ta l-Insulina (sigħat) Levemir ….. 0.2 U/kg ______ 0.3 U/kg . . .0.4 U/kg

Figura 1. Profili ta’ attività ta’ Levemir f’pazjenti b’dijabete ta’ tip 1.

L-azzjoni tieħu sa 24 siegħa u dan jiddependi mid-doża, li tista’ tingħata darba jew darbtejn kuljum. Jekk tingħata darbtejn kuljum, l-istat stabbli jseħħ wara l-għoti ta’ 2–3 dożi. Għal dożi fl-intervall ta’ 0.2–

0.4 unitajiet/kg (U/kg), Levemir jeżerċita iktar minn 50% ta’ l-effett massimu tiegħu minn 3–4 sigħat u sa madwar 14-il siegħa wara l-għoti tad-doża.

Il-proporzjonalità tad-doża fir-rispons farmakodinamiku (l-effett massimu, it-tul ta’ l-azzjoni, l-effett totali) huwa osservat wara l-għoti taħt il-ġilda.

F’studji kliniċi fit-tul ġie muri li waqt kura b’Levemir kien hemm inqas varjabilità ġurnata b’ġurnata fl-FPG meta mqabbel mal-NPH.

Studji f’pazjenti bid-dijabete ta’ tip 2 ikkurati b’insulina bażilari flimkien ma’ prodotti mediċinali antidijabetiċi orali wrew li l-kontroll gliċemiku (HbA1c) b’Levemir huwa simili għal dak b’insulina NPH u b’insulina glargine u assoċjat ma’ żieda inqas fil-piż, jekk jogħġbok ara Tabella 2 hawn taħt. Fl-istudju kontra insulina glargine, Levemir seta’ jiġi mogħti darba jew darbtejn kuljum waqt li insulina glargine kien mgħoti darba kuljum. Fuq il-kors ta’ darbtejn kuljum, 55% tal-pazjenti kkurati b’Levemir spiċċaw il-52 ġimgħa ta’ kura.

Tabella 2. Tibdil fil-piż wara kura b’insulina

Żmien ta’

Levemir darba

Levemir

Insulina NPH

Insulina

studju

kuljum

darbtejn kuljum

 

glargine

 

 

 

 

 

20 ġimgħa

+0.7 kg

 

+1.6 kg

 

 

 

 

 

 

26 ġimgħa

 

+1.2 kg

+2.8 kg

 

 

 

 

 

 

52 ġimgħa

+2.3 kg

+3.7 kg

 

+4.0 kg

 

 

 

 

 

Fi studji li investigaw l-użu ta’ prodotti mediċinali antidijabetiċi orali, irriżulta li meta jittieħdu flimkien ma’ Levemir kien hemm 61-65% ta’ riskju inqas ta’ ipogliċemija minuri ta’ matul il-lejl meta mqabbla ma’ insulina NPH.

Sar studju kliniku open-label u magħmul b’mod arbitrarju f’pazjenti bid-dijabet tat-tip 2 li ma laħqux il-miri b’prodotti mediċinali orali antdijabetiċi. L-istudju beda b’perijodu inizjali ta’ 12-il ġimgħa b’liraglutide+metformin, fejn 61% laħqu HbA1c <7%. B’mod arbitrarju, id-39% tal-pazjenti li ma laħqux il- mira ġew magħżula biex jew jiżdidilhom Levemir darba kuljum jew ikomplu fuq liraglutide+metformin għal 52 ġimgħa. Iż-żieda ta’ Levemir wassal għal iżjed tnaqqis fl-HbA1c minn 7.6% għal 7.1% wara 52 ġimgħa. Ma kien hemm ebda episodji serji ta’ ipogliċemija. Episodju serju ipogliċemiku huwa definit bħala episodju fejn is-suġġett ma jkunx jista’ jikkura lilu/lilha nnifsu/nnifisha u jekk ikun hemm il-bżonn ta’ glucagon jew ta’ glukosju i.v. Ara tabella 3.

Tabella 3. Dejta tal-istudju kliniku - Levemir bħala żieda ma’ liraglutide+metformin

 

Ġimgħa ta’

Għażla

Għażla b’mod

P-value

 

studju

b’mod

arbitrarju għal

 

 

 

arbitrarju

Liraglutide +

 

 

 

għal Levemir

metformin

 

 

 

+ liraglutide

N =149

 

 

 

+ metformin

 

 

 

N =160

 

 

 

 

 

 

 

 

0–26

-0.51

0.02

<0.0001

Żieda medja fl-HbA1c mill-

ġimgħa

 

 

 

 

 

 

 

linja bażi (%)

 

 

 

 

0–52

-0.50

0.01

<0.0001

 

 

ġimgħa

 

 

 

 

 

 

 

 

Numru ta’ pazjenti li laħqu il-

0–26

43.1

16.8

<0.0001

miri ta’ HbA1c <7% (%)

ġimgħa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0–52

51.9

21.5

<0.0001

 

ġimgħa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0–26

-0.16

-0.95

0.0283

Bidla fil-piż tal-ġisem mill-

ġimgħa

 

 

 

 

 

 

 

linja bażi (kg)

 

 

 

 

0–52

-0.05

-1.02

0.0416

 

 

ġimgħa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0–26

0.286

0.029

0.0037

Episodji ħfief ta’ ipogliċemija

ġimgħa

 

 

 

 

 

 

 

(kull sena ta’ pazjent)

 

 

 

 

0–52

0.228

0.034

0.0011

 

 

ġimgħa

 

 

 

 

 

 

 

 

Saret prova klinika magħmula b’mod arbitrarju, double-blind u li damet 26 ġimgħa sabiex jiġu investigati l- effikaċja u s-sigurtà taż-żieda ta’ liraglutide (1.8 mg) kontra plaċebo f’pazjenti bid-dijabete tat-tip 2 li ma kinux ikkontrollati b’mod adegwat b’insulina bażilari flimkien jew mingħajr metformin. Id-doża tal-insulina kienet imnaqqsa b’20% għal pazjenti li kellhom linja ta’ bażi ta’ HbA1c ≤ 8.0% sabiex jitnaqqas kemm jista’ jkun ir-riskju ta’ ipogliċemija. Sussegwentement, il-pazjenti setgħu jaġġustaw ’il fuq id-doża tal-insulina tagħhom sa mhux aktar mid-doża li kellhom qabel ma ntgħażlu biex jidħlu fil-prova. Levemir kien il-prodott ta’ insulina bażilari għal 33% (N =147) tal-pazjenti (97.3% kienu qed jużaw metformin). F’dawn il-pazjenti , iż-żieda ta’ liraglutide waslet għal tnaqqis akbar fl-HbA1c meta mqabbla maż-żieda tal-plaċebo (sa 6.93% vs. sa 8.24%), tnaqqis akbar fil-livell tal-glukosju fil-plażma fl-istat sajjem (sa 7.20 mmol/l vs. sa 8.13 mmol/l), u tnaqqis akbar fil-piż tal-ġisem (-3.47 kg vs. -0.43 kg). Il-valuri fil-linja bażi għal dawn il-parametri kienu simili fiż-żewġ gruppi. Ir-rati osservati ta’ episodji ħfief ta’ ipogliċemija kieni simili u f’ebda grupp ma ġew osservati episodji severi ta’ ipogliċemija.

Fi provi ta’ trattament fit-tul f’pazjenti bid-dijabete ta’ tip 1 li kienu qed jirċievu terapija tal-insulina bażilari- bolus, il-glukosju fil-plażma fl-istat sajjem kien imtejjeb b’Levemir meta mqabbel ma’ insulina NPH. Il- kontroll gliċemiku (HbA1c) b’Levemir kien komparabbli ma’ insulina NPH, b’riskju inqas ta’ ipogliċemija ta’ matul il-lejl u l-ebda żjieda assoċjata fil-piż.

Fi provi kliniċi bl-użu tat-terapija ta’ l-insulina bażilari bolus, ir-rati totali ta’ ipogliċemija ma’ Levemir u l- insulina NPH kienu simili. Analiżi ta’ ipogliċemija ta’ matul il-lejl f’pazjenti b’dijabete ta’ tip 1 uriet riskju ferm iktar baxx ta’ ipogliċemija ta’ matul il-lejl minuri (u kapaċi li jikkura lilu nnifsu u kkonfermat mill- glukosju fid-demm kapillari ta’ inqas minn 2.8 mmol/l jew 3.1 mmol/l jekk espress bħala glukosju fil- plażma) milli bl-insulina NPH, filwaqt li l-ebda differenza ma ġiet innotata f’dijabete ta’ tip 2.

Ġie osservat l-iżvilupp ta’ antikorpi, bl-użu ta’ Levemir. Madankollu dan ma jidhirx li għandu xi effett fuq il- kontroll gliċemiku.

Tqala

Levemir ġie studjat f’studju kliniku ‘open-label’, ikkontrollat u magħmul b’mod arbitrarju, fejn nisa tqal bid-dijabete tat-tip 1 (n=310) ġew ikkurati b’skeda ta’ kura bażilari-bolus b’Levemir (n=152) jew b’NPH insulin (n=158) bħala insulina bażilari, it-tnejn flimkien ma’ NovoRapid (ara sezzjoni 4.6).

Levemir ma kienx inferjuri għal NPH insulin skont il-livelli ta’ HbA1c fis-36 ġimgħa ta’ ġestazzjoni (ĠĠ) u t-tnaqqis fil-medja tal-HbA1c minħabba t-tqala kien simili, ara tabella 4.

Tabella 4. Kontroll gliċemiku matern

 

Levemir

NPH

Differenza/ Proporzjon ta’

 

 

 

Probabbiltà/

 

 

 

 

Proporzjon ta’ Rata 95% CI

Medja ta’ HbA1c (%)

 

6.27

6.33

Differenza:

f’ĠĠ 36

 

 

 

-0.06 [-0.21; 0.08]

Medja ta’ FPG f’ĠĠ 36

 

4.76

5.41

Differenza:

(mmol/l)

 

 

 

-0.65 [-1.19; -0.12]

Ammont ta’ pazjenti li

 

41%

32%

Proporzjon ta’ Probabbiltà:

laħqu il-mira ta’ HbA1c

 

 

 

1.36 [0.78; 2.37]

≤6% kemm f’ĠĠ 24 u

 

 

 

 

kemm f’ĠĠ 36 (%)

 

 

 

 

In-numru totali ta’

 

1.1

1.2

Proporzjon ta’ Rata:

episodji ta’

 

 

 

0.82 [0.39; 1.75]

ipogliċemija maġġura

 

 

 

 

waqt it-tqala (għal kull

 

 

 

 

sena ta’ pazjent)

 

 

 

 

Popolazzjoni pedjatrika

 

 

 

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Levemir ġew studjati għal 12-il xahar f’tliet provi kliniċi kkontrollati b’mod arbitrarju u li saru fl-adolexxenti u fit-tfal (total ta’ n=1045); il-provi kienu jinkludi total ta’ 167 tifel u tifla b’etajiet minn 1–5 snin. Il-provi wrew li l-kontroll gliċemiku (HbA1c) b’Levemir kien simili għal dak bl- insulina NPH u insulina degludec meta mogħtija bħala terapija bażali – bolus, bl-użu ta’ marġni ta’ non- inferiority ta’ 0.4 %. Fil-prova li qabblet Levemir vs insulina degludec, ir-rata ta’ episodji ipergliċemiċi b’ketosi kienet ogħla b’mod sinifikanti b’Levemir, 1.09 u 0.68 ta’ episodju għal kull sena ta’ esponiment tal- pazjent, rispettivament. Ġie osservat li kien hemm inqas żieda fil-piż ( il-punteġġ SD, il-piż ikkoreġut għas- sess u età) b’Levemir milli b’insulina NPH.

Il-prova li kienet tinkludi tfal ’il fuq minn sentejn ġiet estiża għal 12 il-xahar ieħor (total ta’ 24 xahar ta’ tagħrif dwar il-kura), sabiex tiġi studjata l-produzzjoni ta’ antikorpi wara kura fit-tul b’Levemir. Wara żieda fl-antikorpi għall-insulina matul l-ewwel sena, l-antikorpi għall-insulina naqsu matul it-tieni sena għal livell li kien ftit akatar għoli mill-livell ta’ qabel ma beda l-istudju. Ir-riżultati juru li l-iżvilupp tal-antikorpi ma kellu ebda effett negattiv fuq il-kontroll gliċemiku u fuq id-doża ta’ Levemir.

Id-dejta dwar l-effikaċja u s-sigurtà għall-pazjenti adolexxenti bid-dijabete mellitus tat-tip 2 ġew estrapolati mid-dejta għal pazjenti tfal, adolexxenti u adulti bid-dijabete mellitus tat-tip 1 u pazjenti adulti bid-dijabete mellitus tat-tip 2. Ir-riżultati jsaħħu l-użu ta’ Levemir f’pazjenti adolexxenti bid-dijabete mellitus tat-tip 2.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Il-konċentrazzjoni massima tas-serum tintlaħaq bejn 6 sa 8 sigħat wara l-għoti. Meta jingħata darbtejn kuljum, l-istati stabbli tal-konċentrazzjonijiet tas-serum jintlaħqu wara 2-3 dożi.

Il-varjazzjoni fl-assorbiment fil-pazjenti stess hija iktar baxxa għal Levemir milli għal preparazzjonijiet oħrajn ta’ insulina bażilari.

Il-bijo-disponibilità assoluta ta’ insulin detemir meta mogħti taħt il-ġilda hija ta’ madwar 60%.

Distribuzzjoni

Volum apparenti ta’ distribuzzjoni ta’ Levemir (madwar 0.1 l/kg) jindika li porzjon għoli ta’ insulin detemir qed jiċċirkola fid-demm.

Ir-riżultati ta’ studji ta’ rbit mal-proteini kemm in vitro u kemm in vivo jindikaw li m’hemm ebda interazzjoni klinikament rilevanti bejn insulin detemir u l-aċidi grassi jew ma’ prodotti mediċinali oħra li jintrabtu mal-proteini.

Bijotrasformazzjoni

Id-degradazzjoni ta’ insulin detemir hija simili għal dik ta’ l-insulina umana; il-metaboliti kollha li jiffurmaw huma inattivi.

Eliminazzjoni

Il-half-life terminali wara l-għoti taħt il-ġilda huwa stabbilit mir-rata ta’ l-assorbiment mit-tessut ta’ taħt il- ġilda. Il-half life terminali huwa bejn 5 sa 7 sigħat jiddependi mid-doża.

Linearità

Il-proporzjonalità tad-doża fil-konċentrazzjonijiet tas-serum (il-konċentrazzjoni massima, il-firxa ta’ l- assorbiment) hija osservata wara l-għoti taħt il-ġilda fil-medda tad-doża terapewtika.

Ma dehru ebda interazzjonijiet farmakokinetiċi jew farmakodinamiċi bejn liraglutide u Levemir meta, fl-istat fiss, ġiet mogħtija doża waħda ta’ Levemir 0.5 ta’ U/kg flimkien ma’ liraglutide 1.8 mg f’pazjenti biddi jabete tat-tip 2.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani (≥ 65 sena)

Ma kien hemm l-ebda differenza klinikament rilevanti fil-farmakokinetika ta’ Levemir bejn pazjenti anzjani u dawk iżgħar.

Indeboliment renali u epatiku

Ma kien hemm l-ebda differenza klinikament rilevanti fil-farmakokinetika ta’ Levemir bejn pazjenti b’indeboliment renali jew epatiku u individwi f’saħħithom. Minħabba li l-farmakokinetika ta’ Levemir ma ġietx studjata b’mod estensiv f’dawn il-popolazzjonijiet, huwa rrikkmandat li l-glukosju fil-plażma jiġi mmonitorjat mill-qrib f’dawn il-popolazzjonijiet.

Sess

Bejn is-sessi ma kien hemm l-ebda differenza klinikament rilevanti fil-karatteristiċi farmakokinetiċi ta’

Levemir

Popolazzjoni pedjatrika

Il-karatteristiċi farmakokinetiċi ta’ Levemir ġew investigati fit-tfal żgħar (1–5 snin), tfal (6–12-il sena) u fl- adoloxxenti (13–17-il sena) u mqabbla ma’ adulti b’dijabete ta’ tip 1. Ma kienx hemm differenzi klinikament rilevanti fil-karatteristiċi farmakokinetiċi bejn tfal żgħar, tfal, adolexxenti u adulti.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Informazzjoni li mhiex klinika, magħmula fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva, ma turi l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.. L-informazzjoni dwar l-affinità tar-riċettur u testijiet tal- mitoġeiċità in vitro ma rrilevaw l-ebda evidenza ta’ żjieda fil-potenzjal mitoġeniku meta mqabbla ma’ l- insulina umana.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Glycerol

Phenol

Metacresol

Zinc acetate

Disodium phosphate dihydrate

Sodium chloride

Hydrochloric acid (għall-aġġustament tal-pH)

Sodium Hydroxide (għall-aġġustament tal-pH)

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2Inkompatibbilitajiet

Sustanzi miżjuda ma’ Levemir jistgħu jikkawżaw id-degradazzjoni ta’ insulin detemir, eż. jekk il-prodott mediċinali fih thiols jew sulphites. Levemir m’għandux jiżdied ma’ fluwidi għall-infużjoni.

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħra.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċnali

Qabel ma jinfetaħ: 30 xahar.

Waqt l-użu jew meta jinġarr bħala sper: Il-prodott jista’ jinħażen għal massimu ta’ 6 ġimgħat.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Għal kondizzjonijiet ta’ ħażna tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ (2°C–8°C) . Żommu ’l bogħod mill-element li jkessaħ. Tiffriżax.

Levemir penfill

Waqt l-użu jew meta jinġarr bħala sper:. Aħżen f’temperatura taħt 30ºC. Tagħmlux fil-friġġ. Tiffriżax. Żomm l-iskartoċċ fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Levemir FlexPen/Levemir FlexTouch

Waqt l-użu jew meta jinġarr bħala sper: Aħżen f’temperatura taħt 30ºC. Jista’ jinħażen fi friġġ (2°C–8°C). Tiffriżax.

Levemir InnoLet

Waqt l-użu jew meta jinġarr bħala sper:. Aħżen f’temperatura taħt 30ºC. Tagħmlux fil-friġġ. Tiffriżax. Żomm l-għatu fuq il-pinna sabiex tilqa’ mid-dawl.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Levemir penfill

Soluzzjoni ta’ 3 ml f’skartoċċ (ħġieġ ta’ tip 1) bi planġer (bromobutyl) u tapp tal-lastku (bromobutyl/polyisoprene).

Daqs tal-pakketti ta’ 1, 5 u 10 skrataċ. Jista’ jkun li mhux il-pakketti kollha jkunu għal skop kummerċjali.

Levemir FlexPen

Soluzzjoni ta’ 3 ml f’skartoċċ (ħġieġ ta’ tip I) bi planġer (bromobutyl) u tapp tal-lastku (bromobutyl/polyisoprene) f’pinna mimlija għal-lest b’ħafna dożi li tintrema wara li tintuża u magħmula mill-polypropylene.

Daqs tal-pakketti ta’ 1 (bil-labar jew mingħajr), 5 (mingħajr labar) u 10 (mingħajr labar) pinen mimlijin għal- lest. Jista’ jkun li mhux il-pakketti kollha jkunu għal skop kummerċjali.

Levemir InnoLet

Soluzzjoni ta’ 3 ml f’skartoċċ (ħġieġ ta’ tip I) bi planġer (bromobutyl) u tapp tal-lastku (bromobutyl/polyisoprene) f’pinna mimlija għal-lest b’ħafna dożi li tintrema wara li tintuża u magħmula mill-polypropylene.

Daqs tal-pakketti ta’ 1, 5 u 10 pinen mimlijin għal-lest. Jista’ jkun li mhux il-pakketti kollha jkunu għal skop kummerċjali.

Levemir FlexTouch

Soluzzjoni ta’ 3 ml f’skartoċċ (ħġieġ ta’ tip I) bi planġer (bromobutyl) u tapp tal-lastku (bromobutyl/polyisoprene) f’pinna mimlija għal-lest b’ħafna dożi li tintrema wara li tintuża u magħmula mill-polypropylene.

Daqs tal-pakketti ta’ 1 (bil-labar jew mingħajr), 5 (mingħajr labar) jew pakkett multiplu b’2 x 5 (mingħajr labar) pinen mimlijin għal-lest ta’ 3 ml. Jista’ jkun li mhux il-pakketti kollha jkunu għal skop kummerċjali.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Tużax dan il-prodott mediċinali jekk tinduna li s-soluzzjoni mhijiex ċara, bla kulur u akweja.

Levemir li ġie ffriżat m’għandux jintuża.

Il-pazjent għandu jingħata parir biex jarmi l-labar użati wara kull injezzjoni.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali

Il-labar, l-iskrataċ u l-pinen mimlijin għal-lest m’għandhomx jinqasmu ma’ persuni oħra.

L-iskartoċċ m’għandux jimtela mill-ġdid.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

8.NUMRUI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Levemir Penfill

EU/1/04/278/001

EU/1/04/278/002

EU/1/04/278/003

Levemir FlexPen

EU/1/04/278/004

EU/1/04/278/005

EU/1/04/278/006

EU/1/04/278/010

EU/1/04/278/011

Levemir InnoLet

EU/1/04/278/007

EU/1/04/278/008

EU/1/04/278/009

Levemir FlexTouch

EU/1/04/278/012

EU/1/04/278/013

EU/1/04/278/014

EU/1/04/278/015

EU/1/04/278/016

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 1 ta' Ġunju 2004

Data tal-aħħar tiġdid: 16 ta' April 2009

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati