Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levetiracetam Actavis (levetiracetam) – Tikkettar - N03AX14

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaLevetiracetam Actavis
Kodiċi ATCN03AX14
Sustanzalevetiracetam
ManifatturActavis Group PTC ehf

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kaxxa ta’250 mg pilloli miksija b’rita f’kontenituri tal-pilloli

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Levetiracetam Actavis 250 mg pilloli miksija b' rita

Levetiracetam

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 250 mg ta' levetiracetam.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 pillola miksija b'rita

100 pillola miksija b'rita

200 pillola miksija b'rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jittieħed mill-ħalq

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður L-Islanda

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/713/008 30 pilloli

EU/1/11/713/009 100 pilloli

EU/1/11/713/010 200 pilloli

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Levetiracetam Actavis 250 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D b’identifikatur uniku inkluż

18.IDENTIFIKATUR UNIKU – DEJTA TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT Tiketta ta’ 250 mg pilloli miksija b’rita

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Levetiracetam Actavis 250 mg pilloli

Levetiracetam

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 250 mg ta' levetiracetam

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 pilloli

100 pilloli

200 pilloli

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jittieħed mill-ħalq

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ META JISKADI

EXP

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

[Actavis logo]

12.NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/713/008 30 pilloli

EU/1/11/713/009 100 pilloli

EU/1/11/713/010 200 pilloli

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DEJTA TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA Kaxxa għal folji ta’ Aluminium/PVC

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Levetiracetam Actavis 250 mg pilloli miksija b' rita

Levetiracetam

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 250 mg ta' levetiracetam.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

20 pilloli miksija b'rita

30 pilloli miksija b'rita

50 pilloli miksija b'rita

60 pilloli miksija b'rita

100 pilloli miksija b'rita

120 pilloli miksija b'rita

200 pilloli miksija b'rita

60 x 1 pilloli miksija b'rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jittieħed mill-ħalq

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA’ JIDHIRX U MA’ JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma’ jidhirx u ma’ jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður L-Islanda

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/713/001 20 pilloli

EU/1/11/713/002 30 pilloli

EU/1/11/713/003 50 pilloli

EU/1/11/713/004 60 pilloli

EU/1/11/713/005 100 pilloli

EU/1/11/713/006 120 pilloli

EU/1/11/713/007 200 pilloli

Folji perforati b’ doża waħda:

EU/1/11/713/041 60 x 1 pilloli

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Levetiracetam Actavis 250 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D b’identifikatur uniku inkluż

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DEJTA TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-ISTRIXXI JEW FUQ IL-FOLJI Folji għal 250 mg pilloli miksija b’rita

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Levetiracetam Actavis 250 mg pilloli

Levetiracetam

2.ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

[Actavis logo]

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kaxxa ta’ 500 mg pilloli miksija b’rita f’kontenituri tal-pilloli

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Levetiracetam Actavis 500 mg pilloli miksija b' rita

Levetiracetam

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 500 mg ta' levetiracetam.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 pillola miksija b'rita

100 pillola miksija b'rita

200 pillola miksija b'rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jittieħed mill-ħalq

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

EXP

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður L-Islanda

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/713/018 30 pilloli

EU/1/11/713/019 100 pilloli

EU/1/11/713/020 200 pilloli

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Levetiracetam Actavis 500 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D b’identifikatur uniku inkluż

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DEJTA TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT Tiketta ta’ 500 mg pilloli miksija b’rita f’kontenituri tal-pilloli

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Levetiracetam Actavis 500 mg pilloli

Levetiracetam

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 500 mg ta' levetiracetam

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 pilloli

100 pilloli

200 pilloli

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jittieħed mill-ħalq

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

[Actavis logo]

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/713/018 30 pilloli

EU/1/11/713/019 100 pilloli

EU/1/11/713/020 200 pilloli

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DEJTA TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA Kaxxa għal folji ta’ Aluminium/PVC

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Levetiracetam Actavis 500 mg pilloli miksija b' rita

Levetiracetam

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 500 mg ta' levetiracetam

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

20 pilloli miksija b'rita

30 pilloli miksija b'rita

50 pilloli miksija b'rita

60 pilloli miksija b'rita

100 pilloli miksija b'rita

120 pilloli miksija b'rita

200 pilloli miksija b'rita

60 x 1 pilloli miksija b'rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jittieħed mill-ħalq

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA’ JIDHIRX U MA’ JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma’ jidhirx u ma’ jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður L-Islanda

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/713/011 20 pilloli

EU/1/11/713/012 30 pilloli

EU/1/11/713/013 50 pilloli

EU/1/11/713/014 60 pilloli

EU/1/11/713/015 100 pilloli

EU/1/11/713/016 120 pilloli

EU/1/11/713/017 200 pilloli

Folji perforati b’ doża waħda:

EU/1/11/713/042 60 x 1 pilloli

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Levetiracetam Actavis 500 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D b’identifikatur uniku inkluż

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DEJTA TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-ISTRIXXI JEW FUQ IL-FOLJI Folji għal 500 mg pilloli miksija b’rita

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Levetiracetam Actavis 500 mg pilloli

Levetiracetam

2. ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

[Actavis logo]

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kaxxa ta’ 750 mg pilloli miksija b’rita f’kontenituri tal-pilloli

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Levetiracetam Actavis 750 mg pilloli miksija b' rita

Levetiracetam

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 750 mg ta' levetiracetam.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih sunset yellow (E 110). Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 pillola miksija b'rita

100 pillola miksija b'rita

200 pillola miksija b'rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jittieħed mill-ħalq

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður L-Islanda

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/713/028 30 pilloli

EU/1/11/713/029 100 pilloli

EU/1/11/713/030 200 pilloli

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Levetiracetam Actavis 750 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D b’identifikatur uniku inkluż

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DEJTA TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT Tiketta ta’ 750 mg pilloli miksija b’rita f’kontenituri tal-pilloli

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Levetiracetam Actavis 750 mg pilloli

Levetiracetam

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 750 mg ta' levetiracetam

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih kolorant sunset yellow (E110). Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 pilloli

100 pilloli

200 pilloli

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jittieħed mill-ħalq

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

EXP

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

[Actavis logo]

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/713/028 30 pilloli

EU/1/11/713/029 100 pilloli

EU/1/11/713/030 200 pilloli

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DEJTA TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA Kaxxa għal folji ta’ Aluminium/PVC

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Levetiracetam Actavis 750 mg pilloli miksija b' rita

Levetiracetam

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 750 mg ta' levetiracetam

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih kolorant sunset yellow (E110). Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

20 pilloli miksija b'rita

30 pilloli miksija b'rita

50 pilloli miksija b'rita

60 pilloli miksija b'rita

100 pilloli miksija b'rita

120 pilloli miksija b'rita

200 pilloli miksija b'rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jittieħed mill-ħalq

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA’ JIDHIRX U MA’ JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma’ jidhirx u ma’ jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

EXP

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður L-Islanda

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/713/021 20 pilloli

EU/1/11/713/022 30 pilloli

EU/1/11/713/023 50 pilloli

EU/1/11/713/024 60 pilloli

EU/1/11/713/025 100 pilloli

EU/1/11/713/026 120 pilloli

EU/1/11/713/027 200 pilloli

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Levetiracetam Actavis 750 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D b’identifikatur uniku inkluż

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DEJTA TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-ISTRIXXI JEW FUQ IL-FOLJI Folji għal 750 mg pilloli miksija b’rita

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Levetiracetam Actavis 750 mg pilloli

Levetiracetam

2. ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

[Actavis logo]

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kaxxa ta’ 1,000 mg pilloli miksija b’rita f’kontenituri tal-pilloli

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Levetiracetam Actavis 1,000 mg pilloli miksija b' rita

Levetiracetam

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 1,000 mg ta' levetiracetam.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 pillola miksija b'rita

100 pillola miksija b'rita

200 pillola miksija b'rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jittieħed mill-ħalq

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður L-Islanda

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/713/038 30 pilloli

EU/1/11/713/039 100 pilloli

EU/1/11/713/040 200 pilloli

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Levetiracetam Actavis 1,000 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D b’identifikatur uniku inkluż

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DEJTA TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT Tiketta ta’ 1,000 mg pilloli miksija b’rita f’kontenituri tal-pilloli

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Levetiracetam Actavis 1,000 mg pilloli

Levetiracetam

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 1,000 mg ta' levetiracetam

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 pilloli

100 pilloli

200 pilloli

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jittieħed mill-ħalq

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

[Actavis logo]

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/713/038 30 pilloli

EU/1/11/713/039 100 pilloli

EU/1/11/713/040 200 pilloli

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DEJTA TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA Kaxxa għal folji ta’ Aluminium/PVC

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Levetiracetam Actavis 1,000 mg pilloli miksija b' rita

Levetiracetam

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 1,000 mg ta' levetiracetam

.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

20 pilloli miksija b'rita

30 pilloli miksija b'rita

50 pilloli miksija b'rita

60 pilloli miksija b'rita

100 pilloli miksija b'rita

120 pilloli miksija b'rita

200 pilloli miksija b'rita

60 x 1 pilloli miksija b'rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jittieħed mill-ħalq

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA’ JIDHIRX U MA’ JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma’ jidhirx u ma’ jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður L-Islanda

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/713/031 20 pilloli

EU/1/11/713/032 30 pilloli

EU/1/11/713/033 50 pilloli

EU/1/11/713/034 60 pilloli

EU/1/11/713/035 100 pilloli

EU/1/11/713/036 120 pilloli

EU/1/11/713/037 200 pilloli

Folji perforati b’ doża waħda:

EU/1/11/713/043 60 x 1 pilloli

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Levetiracetam Actavis 1,000 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D b’identifikatur uniku inkluż

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DEJTA TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-ISTRIXXI JEW FUQ IL-FOLJI Folji għal 1,000 mg pilloli miksija b’rita

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Levetiracetam Actavis 1,000 mg pilloli

Levetiracetam

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

[Actavis logo]

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati