Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levetiracetam Hospira (levetiracetam) – Fuljett ta’ tagħrif - N03AX14

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaLevetiracetam Hospira
Kodiċi ATCN03AX14
Sustanzalevetiracetam
ManifatturHospira UK Limited

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-pazjent

Levetiracetam Hospira 100 mg/ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Levetiracetam

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel inti jew it-tifel/tifla tibdew tieħdu din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

-Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

-Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew spiżjar tiegħek.

-Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’ tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek.

-Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett:

1.X’inhu Levetiracetam Hospira u għalxiex jintuża

2.X’għandek tkun taf qabel ma tieħu Levetiracetam Hospira

3.Kif jingħata Levetiracetam Hospira

4.Effetti sekondarji possibbli

5.Kif taħżen Levetiracetam Hospira

6.Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.X’inhu Levetiracetam Hospira u għalxiex jintuża

Levetiracetam huwa mediċina għal kontra l-epilessija (użata biex tittratta l-aċċessjonijiet (attakki tal- qamar) f‘epilessija).

Levetiracetam Hospira huwa użat:

waħdu f'pazjenti adulti u adolexxenti minn 16-il sena b’epilessija li għadha kif ġiet iddijanjostikata, fit-trattament ta' ċertu forma ta’ epilessija. L-epilessija hija kundizzjoni fejn il- pazjent ikollu aċċessjonijiet ripetuti. Levetiracetam huwa użat għat-tip ta’ epilessija fejn fil- bidu l-aċċessjonijiet jaffetwaw naħa waħda biss tal-moħħ (aċċessjoni partial onset kemm bil, kif ukoll mingħajr ġeneralizazzjoni sekondarja). Levetiracetam ingħata lilek mit-tabib sabiex inaqqas in-numru ta’ aċċessjonijiet.

biex jiżdied ma’ mediċini oħra ta’ kontra l-epilessija fit-trattament ta’:

aċċessjonijiet tat-tip parzjali kemm bil, kif ukoll mingħajr ġeneralizazzjoni f’pazjenti minn 4 snin.

aċċessjonijiet tat-tip mijokloniċi (skossi qosra, bħal xokk f’muskolu jew grupp ta’ muskoli) f’pazjenti minn 12-il sena b’epilessija tat-tip mijoklonika ġovanili

aċċessjonijiet primarji u ġeneralizzati tat-tip tonic-clonic (aċċessjonijiet maġġuri, inkluż telf ta’ koxjenza) f’ adulti u addoloxxenti 12 il-sena b’epilessija idjopatika.ġeneralizzata (it-tip ta’ epilessija li hi maħsuba li għandha kawża ġenetika).

Levetiracetam Hospira konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni huwa alternattiva għal pazjenti meta l-għoti ta’ mediċina antiepilettika b’levetiracetam mill-ħalq ma tistax tingħata b’mod temporanju.

2. X’għandek tkun taf qabel ma tieħu Levetiracetam Hospira

Tiħux Levetiracetam Hospira

Jekk inti allerġiku għal levetiracetam, derivattivi ta’ pyrrolidone jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina (elenkati fis-sezzjoni 6).

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib tiegħek qabel ma tieħu Levetiracetam Hospira

Jekk int tbati minn problemi fil-kliewi, oqgħod fuq li jgħidlek it-tabib. Dan/din jista' jiddeċiedi li jbidillek id-doża.

Jekk tinnota li it-tifel/tifla tiegħek qed tikber iżjed bil-mod jew tara żvilupp tal-pubertà mhux mistenni, jekk jogħoġbok kellem lit-tabib tiegħek.

Numru żgħir ta’ persuni fuq trattament b’mediċini ta’ kontra l-epilessija bħal Levetiracetam Hospira kellhom ħsibijiet li jweġġgħu jew joqtlu lilhom infushom. Jekk għandek xi sintomi ta’ depressjoni u/jew ħsibijiet ta’ suwiċidju, jekk jogħġbok għarraf lit-tabib tiegħek.

Tfal u adoloxxenti

Levetiracetam Hospira mhux indikat biex jintuża waħdu (monterapija) fit-tfal u adoloxxenti taħt is- 16-il sena.

Mediċini oħra u Levetiracetam Hopira

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar, jew tista’ tieħu xi mediċini oħra, anki dawk mingħajr riċetta.

Tieħux macrogol (mediċina li tintuża bħala lassativ) għal siegħa qabel u siegħa wara li tieħu levetiracetam għaliex dan jista’ jirriżulta f’ telf tal-effett tiegħu.

Tqala u treddigħ

Jekk inti tqila jew qed tredda’, taħseb li inti tqila. jew qed tippjana li tinqabad tqila, kellem lit-tabib tiegħek għal parir qabel ma tieħu Levetiracetam Hospira.

Levetiracetam Hospira m’għandux jintuża waqt it-tqala għajr meta tassew ikun meħtieġ. Riskju li jista’ jkun hemm difetti għat-tarbija ġol-ġuf ma jistax jiġi kompletament eskluż. Levetiracetam kellu effetti mhux mixtieqa fuq ir-riproduzzjoni, fi studji li saru fuq l-annimali b’dożi li huma ogħla minn dawk li għandek bżonn biex tikkontrolla l-aċċessjonijiet.

Mhux irrikkmandat t-treddigħ waqt it-trattament.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

Għaliex Levetiracetam Hospira jista' jħeddlek, jista’ jkollu effett fuq l-ħila tiegħek li ssuq jew tagħmel użu minn għodda jew tħaddem magni. Dan jista' jiġri l-iżjed fil-bidu tat-trattament jew wara żieda fid- doża. M’għandekx issuq jew tuża magni sakemm ma jiġi stabbilit li ma jaffettwax il-ħila tiegħek li tagħmel dawn l-attivitajiet.

Levetiraceram Hospira fih sodium

Doża waħda massima ta’ konċentrat ta’ Levetiracetam Hospira fiha 2.5 mmol (jew 57 mg) ta’ sodium (0.8 mmol (jew 19 mg) ta’ sodium f’kull kunjett). Dan għandu jittieħed inkonsiderazzjoni jekk qed tieħu dieta ta’ sodium kontrollat.

3.Kif jingħata Levetiracetam Hospira

Tabib jew infermier ser jamministralek Levetiracetam Hospira bħala infużjoni ġol-vina. Levetiracetam Hospira għandu jingħata darbtejn kuljum, darba filgħodu u darba filgħaxija, madwar l- istess fl-istess ħin kuljum.

Il-formulazzjoni ġol-vina hija alternattiva għall-għoti orali. Tista’ taqleb minn pilloli miksija b’rita jew mis-soluzzjoni orali għall-għamla li tittieħed minn ġol-vina jew bil-kontra mingħajr aġġustament fid-doża. Id-doża totali kuljum u l-frekwenza tibqa l-istess.

Monoterapija

Doża fl-adulti u adolexxenti (minn 16-il sena):

Doża normali: bejn 1,000 mg u 3000 mg kuljum.

Meta l-ewwel tibda tieħu Levetiracetam Hospira, it-tabib tiegħek ser jiktiblek doża aktar baxxa matul il-ġimagħtejn qabel ma jibdik fuq l-iżjed doża ġenerali baxxa.

Terapija miżjuda

Dożaġġ f’adulti u adolexxenti (12 sa 17-il sena) li jiżnu 50 kg jew iżjed:

Doża normali: bejn 1,000 mg u 3,000 mg kuljum.

Doża fi tfal (4 sa 11-il sena) u adolexxenti (12 sa 17-il sena) li jiżnu inqas minn 50 kg:

Doża ġenerali: bejn 20 mg għal kull kg ta’ piż tal-ġisem u 60 mg għal kull kg ta’ piż tal-ġisem kuljum

Kif u mnejn jittieħed:

Levetiracetam Hospira huwa għall-użu mill-vina.

Id-doża rrikkmandata għandhatiġi dilwita f’tal-anqas 100 ml ta’ diluwent kompatibbli u infuż fuq perijodu ta’ 15-il minuta.

Għal tobba u infermiera, ara istruzzjonijiet dettaljati dwar l-użu korrett ta’ Levetiracetam Hospira f’sezzjoni 6.

Kemm għandu jdum it-trattament:

M’hemmx esperjenza bl-għoti ta’ levetiracetam ġol-vina għal perjodu itwal minn 4 ijiem.

Jekk tieqaf tieħu Levetiracetam Hospira:

Bħalma jsir b'mediċini oħra kontra l-epilessija, jekk tkun ser twaqqaf it-trattament, għandek tnaqqas Levetiracetam Hospira bil-mod biex ma jkunx hemm żieda fl-aċċessjonijiet. Jekk it-tabib tiegħek jiddeċiedi li jwaqqaflek it-trattament b’ Levetiracetam Hospira, huwa ser jgħallmek kif għandek tnaqqas Levetiracetam Hospira bil-mod.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4.Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f’kulħadd.

Għid lit-tabib tiegħek immedjatament, jew mur fl-eqreb dipartiment tal-emerġenza, jekk ikollok:

dgħufija, tħossok stordut/a jew ikollok il-mejt jew ikollok diffikultà biex tieħu n-nifs, għax dawn jistgħu jkunu sinjali ta’ reazzjoni allerġika (anafilattika) serja

nefħa tal-wiċċ, tax-xufftejn, tal-ilsien jew tal-gerżuma (edema ta’ Quincke)

sintomi bħal tal-influwenza u raxx fuq il-wiċċ segwiti minn raxx estiż u deni qawwi, żieda fil- livelli tal-enzimi tal-fwied osservati fit-testijiet tad-demm u żieda f’tip ta’ ċellula tad-demm bajda (eosinofilija) u tkabbir tal-għoqod tal-limfa (Reazzjoni tal-Mediċina b’Eoeinofilija u Sintomi Sistemiċi [DRESS, Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms])

sintomi bħal volum baxx ta’ awrina, għeja, dardir, rimettar, konfużjoni u nefħa fir-riġlejn, fl- għekiesi jew fis-saqajn, għax dan jista’ jkun sinjal ta’ tnaqqis f’daqqa tal-funzjoni tal-kliewi

raxx tal-ġilda li jista’ jifforma nfafet li jidhru qishom miri żgħar (tikek skuri ċentrali mdawrin minn żona aktar pallida, b’ċirku skur madwar ix-xifer) (eritema multiforme)

raxx mifrux bl-infafet u tqaxxir tal-ġilda, partikularment madwar il-ħalq, l-imnieħer, l-għajnejn u l-partijiet ġenitali (Sindrome ta’ Stevens Johnson)

forma aktar severa ta’ raxx li jikkawża tqaxxir tal-ġilda fuq aktar minn 30% tal-wiċċ tal-ġisem (nekrolisi epidermali tossika)

sinjali ta’ tibdil mentali serju, jew jekk xi ħadd madwarek jinnota sinjali ta’ konfużjoni, sonnolenza (ngħas), amnesija (telf tal-memorja), indeboliment tal-memorja (tinsa), imġiba mhux normali jew sinjali newroloġiċi oħrajn li jinkludu movimenti involontarji jew mhux ikkontrollati. Dawn jistgħu jkunu sintomi ta’ enċefalopatija.

L-iżjed effetti mhux mixtieqa rrappurtati huma nażofarinġite, nagħas, uġigħ ta’ ras, għajja u sturdament.

Fil-bidu tat-trattament jew meta tiżdied id-doża, xi effetti mhux mixtieqa bħal ħedla, għeja u sturdament jistgħu jkunu iżjed komuni. Dawn l-effetti għandhom iżda jonqsu maż-żmien.

Komuni ħafna (jistgħu jaffettwaw aktar minn utent 1 f’10 persuni)

nasofarinġite (infezzjoni fl-imnieħer jew il-griżmejn);

ngħas (ħedla), uġigħ ta’ ras;

Komuni (jistgħu jaffettwaw 1 sa 10 utenti f’100 persuna):

anoressija (nuqqas ta’ aptit);

depressjoni, ostilità jew aggressjoni, ansjetà, insomnja , nervożiżmu jew irritabilità;

konvulżjoni, disturb fil-bilanċ (disturb fl-ekwilibriju) sturdament (sensazzjoni ta’ instabilità), għeja kbira (nuqqas ta’ enerġija u entużjażmu), rogħda (tiċċaqlaq b’mod involontarju);

vertigo (sensazzjoni li kollox idur bik);

sogħla;

uġigħ ta’ żaqq, dijarea, dispepsja (indiġestjoni), remettar, tqalligħ;

raxx;

astenja/għeja

Mhux komuni (jistgħu jaffettwaw minn 1 sa 10 utenti f’1,000 persuna)

għadd imnaqqas ta’ plejtlets fid-demm; għadd imnaqqas ta’ ċelluli bojod tad-demm;

tnaqqis fil-piż, żieda fil-piż;

attentat ta’ suwiċidju jew ħsibijiet ta’ suwiċidju, disturbi mentali, imġieba abnormali, alluċinazzjoni, rabja, konfużjoni, attakki ta’ paniku, instabilità emozzjonali, bidliet bil-burdata, aġitazzjoni;

amneżija (telf ta' memorja), indeboliment fil-memorja (tinsa), koordinazzjoni abnormali/atassja (movimenti koordinati indeboliti), paraestesija (tnemnim), disturbi f’attenzjoni (telf ta’ konċentrazzjoni);

diplopja (viżjoni doppja), viżjoni mċajpra;

valuri għolja/abnormali fit- testi tal-funzjonament tal-fwied;

telf ta’ xagħar, ekżema, ħakk;

dgħufija muskolari,mijalġja (uġigħ muskolari);

ferriment.

Rari (jistgħu jaffettwaw minn 1 sa 10 utenti f’10,000 persuna)

infezzjoni

għadd imnaqqas f’kull tip ta’ ċelluli tad-demm;

reazzjonijiet allerġiċi serji (DRESS, reazzjoni anafillattika [reazzjoni severa u importanti], edima ta’ Quinke [nefħa fil-wiċċ, xofftejn u griżmejn]);

tnaqqis fil-konċentrazzjoni ta’ sodium fid-demm;

suwiċidju, disturbi marbuta mal-personalità (problemi ta’ mġieba), taħseb b’mod abnormali (taħseb bil-mod, mhux kapaċi tikkonċentra);

spażmi muskolari mhux kontrollati li jaffettwaw ir-ras, is-sider, id-dirgħajn u r-riġlejn, diffikultà biex jiġu kontrollati l-movimenti, iperkinesja (iperattività);

pankreatite (infjammazzjoni tal-frixa)

falliment tal-fwied, epatite;

nuqqas f’daqqa fil-funzjoni tal-kliewi;

raxx tal-ġilda, li jistgħu jifformaw infafet u jidhru bħal bersallji żgħir (dbabar suwed fiċ-ċentru mdawwrin b’żona aktar ċara, b’ċirku skur madwar it-tarf) (eritema multiforme), raxx mifrux b’infafet u ġilda li titqaxxar, partikularment madwar il-ħalq, l-imnieħer, l-għajnejn u l-organi ġenitali (sindromu ta’ Stevens-Johnson), u forma aktar severa li tikkaġuna l-ġilda titqaxxarf’aktar minn 30% tal-wiċċ tal-ġisem (nekrolisi epidermali tossika)

rabdomijolożi (it-tkissir ta’ tessut tal-muskoli) u żieda assoċjata ta’ creatine phosphokinase fid- demm. Il-prevalenza hi ferm aktar għolja f’pazjenti Ġappuniżi meta mqabbla ma’ pazjenti mhux Ġappuniżi.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew l-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediċina.

Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediċina.

5.Kif taħżen Levetiracetam Hospira

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-kunjett u l-kaxxa tal-kartun, wara EXP. Id-data ta’ meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ta’ dak ix-xahar.

Din il-mediċina m’għandhiex bżonn ħażna speċjali.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Levetiracetam Hospira

-Is-sustanza attiva hi levetiracetam. Kull ml fiha 100 mg levetiracetam.

-Is-sustanzi l-oħra huma: sodium acetate trihydrate, glacial acetic acid, sodium chloride, ilma għal injezzjonijiet.

Kif jidher Levetiracetam Hospira u l-kontenut tal-pakkett

Levetiracetam Hospira konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni (konċentrat sterili) huwa soluzzjoni ċara, mingħajr kulur.

Levetiracetem Hospira konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni huwa ppakkjat f’kaxxa tal-kartun li fiha10 jew 25 kunjett ta 5ml.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u l-Manifattur

Hospira UK Limited

Horizon

Honey Lane

Hurley

Maidenhead

SL6 6RJ

Ir-Renju Unit

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq.

BE / LU / NL

CY

Pfizer S.A. / N.V.

Name: N.Karoullas

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

Pharmaceutical Trading Co Ltd

 

33, Artemidos avenue, 6025 Larnaca

 

Tel: 24656165/ Mob.: 99403969

 

Email: n.karoullas@ptc-ltd.com

BG / EL / MT / PL / RO / UK

LV

Hospira UK Limited

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel: + 44 (0) 1628 515500

Tel.: + 371 670 35 775

CZ

LT

Pfizer, spol. s r.o.

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel: +420-283-004-111

Tel. + 370 52 51 4000

DK

HU

Pfizer ApS

Pfizer Kft.

Tlf: + 45 44 20 11 00

Tel: + 36 1 488 37 00

DE

NO

Pfizer Pharma PFE GmbH

Pfizer AS

Tel: + 49 (0)800 8535555

Tlf: +47 67 52 61 00

EE

AT

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H

Tel: +372 666 7500

ES

PT

Pfizer GEP, S.L.

Hospira Portugal Lda

Tel: +34 91 490 99 00

Tel: +351 21 423 55 00

FR

SI

Pfizer PFE France

Pfizer Luxembourg SARL

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

 

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

 

Tel: +386 (0)1 52 11 400

HR

SK

Pfizer Croatia d.o.o.

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +385 1 3908 777

Tel: +421–2–3355 5500

IE

FI

Hospira Ireland Sales Limited

Pfizer PFE Finland Oy

Tel: 1800 633 363 (toll free)

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

+44 (0) 1304 616161

 

IS

SE

Icepharma hf.

Pfizer AB

Sími: +354 540 8000

Tel: +46 (0)8 550 520 00

IT

 

Pfizer Italia Srl

 

Tel: +39 06 33 18 21

 

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’

 

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini http://www.ema.europa.eu

It-tagħrif li jmiss qed jingħata biss għall-professjonisti fil-qasam mediku:

Istruzzjonijiet dwar l-użu kif suppost ta’ Levetiracetam Hospira hu mogħti f’sezzjoni 3.

Kunjett wieħed ta’ Levetiracetam Hospira fih 500 mg ta’ levetiracetam (5 ml ta’ konċentrat

f’100 mg/ml). Ara t-tabella t’hawn isfel għall-preparazzjoni rakkomandata u l-għoti ta’ konċentrat ta’ Levetiracetam Hospira sabiex tintlaħaq id-doża totali ta’ kuljum ta’ 500 mg, 1,000 mg, 2,000 mg jew 3,000 mg f’żewġ dożi maqsuma.

Il-preparazzjoni u l-għoti tal-konċentrat ta’ Levetiracetam Hospira

Doża

Volum li jrid

Volum ta’

Ħin tal-

Frekwenza ta’

Doża Totali

 

jinġibed

diluwent

infużjoni

kif jingħata

ta’ Kuljum

250 mg

2.5 ml (nofs kunjett

100 ml

15-il minuta

Darbtejn

500 mg/

 

ta’ 5 ml)

 

 

kuljum

ġurnata

500 mg

5 ml (kunjett wieħed

100 ml

15-il minuta

Darbtejn

1,000 mg/

 

ta’ 5 ml)

 

 

kuljum

ġurnata

1,000 mg

10 ml (żewġ kunjetti

100 ml

15-il minuta

Darbtejn

2,000 mg/

 

ta’ 5 ml)

 

 

kuljum

ġurnata

1,500 mg

15 ml (tliet kunjetti

100 ml

15-il minuta

Darbtejn

3,000 mg/

 

ta’ 5 ml)

 

 

kuljum

ġurnata

Il-prodott mediċinali huwa għal użu ta’ darba biss; kull soluzzjoni li ma tintużax għandha tintrema.

Kemm idum tajjeb il-prodott waqt l-użu:

Stabilità kimika u fiżika waqt l-użu tal-prodott dilwit miżmum f’boroż tal-PVC ġiet murija għal 24 siegħa f’temperatura ta’ 30 oC u f’temperatura ta’ 2-8 oC. Mil-lat mikrobijoloġiku, ħlief meta l-metodu ta’ dilwazzjoni jipprekludi r-riskju ta’ tniġġis mikrobijali, il-prodott għandu jintuża minnufih. Jekk ma jintużax minnufih, l-użu waqt il-ħin li jkun maħżun u l-kondizzjonijiet ta’ qabel l-użu huwa responsabbli għalihom l-utent.

Il-konċentrat ta’ Levetiracetam instab li hu fiżikament kompatibbli u kimikament stabbli meta jitħallat mad-diluwenti li ġejjin

Sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) soluzzjoni għall-injezzjoni

Soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ Lactated Ringer

Soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ dextrose 50 mg/ml (5%)

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati