Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lifmior (etanercept) – Tikkettar - L04AB01

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaLifmior
Kodiċi ATCL04AB01
Sustanzaetanercept
ManifatturPfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA KITBA FUQ IL-KARTUNA- EU/1/16/1165/002-004

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

LIFMIOR 25 mg trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni etanercept

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull kunjett ta’ LIFMIOR fih 25 mg ta’ etanercept.

3.LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Is-sustanzi l-oħra f’LIFMIOR huma:

Trab: Mannitol, sucrose u trometamol

Solvent: Ilma għall-injezzjonijiet.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni.

4 kunjetti ta’ trab

4 siringi mimlija għal-lest b’1 ml ta’ solvent 4 labar ta’ l-istainless steel għall-injezzjoni 4 adapters tal-kunjetti

8 swabs ta’ l-alkoħol

8 kunjetti ta’ trab

8 siringi mimlija għal-lest b’1 ml ta’ solvent 8 labar ta’ l-istainless steel għall-injezzjoni 8 adapters tal-kunjetti

16-il swab ta’ l-alkoħol

24 kunjett ta’ trab

24 siringa mimlija għal-lest b’1 ml ta’ solvent 24 labra ta’ l-istainless steel għall-injezzjoni 24 adapter tal-kunjetti

48swab ta’ l-alkoħol

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ META JISKADI

JIS

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Irreferi għall-fuljett ta’ tagħrif għal dettalji ta’ ħżin alternattiv.

Wara li tipprepara s-soluzzjoni ta’ LIFMIOR, hu rakkomandat li tintuża minnufih (sa massimu ta’

6sigħat).

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BZONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

United Kingdom.

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/16/1165/002

EU/1/16/1165/003

EU/1/16/1165/004

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

LIFMIOR 25 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru} [kowd tal-prodott] SN: {numru} [numru tas-serje]

NN: {numru} [numru tar-rimborż nazzjonali jew numru nazzjonali tal-identifikazzjoni ieħor għall- prodott mediċinali]

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KITBA FUQ IT-TIKKETTA TAL-KUNJETT - EU/1/16/1165/002-004

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

LIFMIOR 25 mg trab għall-injezzjoni etanercept

Użu għal taħt il-ġilda

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3.DATA META JISKADI

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6.OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KITBA FUQ IT-TIKKETTA TAS-SIRINGA - EU/1/16/1165/002-004

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Solvent għal LIFMIOR

Użu għal taħt il-ġilda

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3. DATA META JISKADI

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1 ml ilma għall-injezzjonijiet

6. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KITBA FUQ IL-KARTUNA EU/1/16/1165/005-007 (Siringa mimlija għal-lest 25 mg)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

LIFMIOR 25 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest etanercept

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull siringa mimlija għal-lest ta’ LIFMIOR fih 25 mg ta’ etanercept.

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Is-sustanzi l-oħra f’LIFMIOR huma:

Sucrose, sodium chloride, L-arginine hydrochloride, sodium phosphate monobasic dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

4 siringi mimlija għal-lest

4 swabs ta’ l-alkoħol

8 siringi mimlija għal-lest

8 swabs ta’ l-alkoħol

24 siringa mimlija għal-lest

24 swab ta’ l-alkoħol

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda

Rakkomandazzjoni dwar l-injezzjoni:

Injetta s-soluzzjoni meta tkun laħqet it-temperatura ambjentali tal-kamra (15 sa 30 minuta wara li tkun ħriġt il-prodott minn ġol-friġġ).

Injetta bil-mod, f’angolu ta’ 45° sa 90° minn mal-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Irreferi għall-fuljett ta’ tagħrif għal dettalji ta’ ħżin alternattiv.

Żomm is-siringi mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BZONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

United Kingdom.

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/16/1165/005

EU/1/16/1165/006

EU/1/16/1165/007

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

LIFMIOR 25 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru} [kowd tal-prodott] SN: {numru} [numru tas-serje]

NN: {numru} [numru tar-rimborż nazzjonali jew numru nazzjonali tal-identifikazzjoni ieħor għall- prodott mediċinali]

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KITBA FUQ IT-TIKKETTA TAS-SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST EU/1/16/1165/005-007

(Siringa mimlija għal-lest 25 mg)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

LIFMIOR 25 mg injezzjoni etanercept

Użu għal taħt il-ġilda

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3. DATA META JISKADI

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

25 mg/0.5 ml

6. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KITBA FUQ IL-KARTUNAEU/1/16/1165/008-010 (Siringa mimlija għal-lest 50 mg)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

LIFMIOR 50 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest etanercept

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull siringa mimlija għal-lest ta’ LIFMIOR fih 50 mg ta’ etanercept.

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Is-sustanzi l-oħra f’LIFMIOR huma:

Sucrose, sodium chloride, L-arginine hydrochloride, sodium phosphate monobasic dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

2 siringi mimlija għal-lest

2 swabs ta’ l-alkoħol

4 siringi mimlija għal-lest

4 swabs ta’ l-alkoħol

12-il siringa mimlija għal-lest

12-il swab ta’ l-alkoħol

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda

Rakkomandazzjoni dwar l-injezzjoni:

Injetta s-soluzzjoni meta tkun laħqet it-temperatura ambjentali tal-kamra (15 sa 30 minuta wara li tkun ħriġt il-prodott minn ġol-friġġ).

Injetta bil-mod, f’angolu ta’ 45° sa 90° minn mal-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Irreferi għall-fuljett ta’ tagħrif għal dettalji ta’ ħżin alternattiv.

Żomm is-siringi mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BZONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

United Kingdom.

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/16/1165/008

EU/1/16/1165/009

EU/1/16/1165/010

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

LIFMIOR 50 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru} [kowd tal-prodott] SN: {numru} [numru tas-serje]

NN: {numru} [numru tar-rimborż nazzjonali jew numru nazzjonali tal-identifikazzjoni ieħor għall- prodott mediċinali]

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KITBA FUQ IT-TIKKETTA TAS-SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST - EU/1/16/1165/008-010

(Siringa mimlija għal-lest 50 mg)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

LIFMIOR 50 mg injezzjoni etanercept

Użu għal taħt il-ġilda

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3. DATA META JISKADI

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

50 mg/1 ml

6. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KITBA FUQ IL-KARTUNA EU/1/16/1165/011-013 (Pinna Mimlija għal-Lest 50 mg)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

LIFMIOR 50 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest etanercept

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pinna mimlija għal-lest ta’ LIFMIOR fiha 50 mg ta’ etanercept.

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Is-sustanzi l-oħra f’LIFMIOR huma:

Sucrose, sodium chloride, L-arginine hydrochloride, sodium phosphate monobasic dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest (MYCLIC)

2 pinen MYCLIC mimlija għal-lest

2 swabs ta’ l-alkoħol

4 pinen MYCLIC mimlija għal-lest

4 swabs ta’ l-alkoħol

12-il pinna MYCLIC mimlija għal-lest

12-il swab ta’ l-alkoħol

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda.

Rakkomandazzjoni dwar l-injezzjoni:

Injetta s-soluzzjoni meta tkun laħqet it-temperatura ambjentali tal-kamra (15 sa 30 minuta wara li tkun ħriġt il-prodott minn ġol-friġġ).

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Irreferi għall-fuljett ta’ tagħrif għal dettalji ta’ ħżin alternattiv.

Żomm il-pinen mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BZONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

United Kingdom.

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/16/1165/011

EU/1/16/1165/012

EU/1/16/1165/013

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

LIFMIOR 50 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru} [kowd tal-prodott] SN: {numru} [numru tas-serje]

NN: {numru} [numru tar-rimborż nazzjonali jew numru nazzjonali tal-identifikazzjoni ieħor għall- prodott mediċinali]

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KITBA GĦALL-PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST EU/1/16/1165/011-013 (Pinna Mimlija għal-

Lest 50 mg)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

LIFMIOR 50 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest etanercept

Użu għal taħt il-ġilda

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3. DATA META JISKADI

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

50 mg/1 ml

6. OĦRAJN

MYCLIC Pinna mimlija għal-lest

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KITBA FUQ IL-KARTUNA – EU/1/16/1165/001 (Għal użu pedjatriku)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

LIFMIOR 10 mg trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni għal użu pedjatriku etanercept

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull kunjett ta’ LIFMIOR fih 10 mg ta’ etanercept.

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Is-sustanzi l-oħra f’LIFMIOR huma:

Trab: Mannitol, sucrose u trometamol

Solvent: Ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni.

4 kunjetti ta’ trab

4 siringi mimlija għal-lest b’1 ml ta’ solvent 4 labar ta’ l-istainless steel għall-injezzjoni 4 adapters tal-kunjetti

8 swabs ta’ l-alkoħol

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda.

Il-kunjett ta’ 10 mg jintuża għal pazjenti pedjatriċi li għalihom ġiet preskritta doża ta’ 10 mg jew inqas. Segwi l-istruzzjonijiet mogħtija mit-tabib.

Kull kunjett għandu jintuża għal massimu ta’ doża 1 mogħtija lill-istess pazjent, u l-bqija tal-kontenut tal-kunjett għandu jintrema.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Irreferi għall-fuljett ta' tagħrif għal dettalji alternattivi dwar il-ħżin.

Wara li tipprepara s-soluzzjoni ta’ LIFMIOR, hu rakkomandat li tintuża minnufih (sa massimu ta' 6 sigħat).

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BZONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

United Kingdom.

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/16/1165/001

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

LIFMIOR 10 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru} [kowd tal-prodott] SN: {numru} [numru tas-serje]

NN: {numru} [numru tar-rimborż nazzjonali jew numru nazzjonali tal-identifikazzjoni ieħor għall- prodott mediċinali]

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KITBA FUQ IT-TIKKETTA TAL-KUNJETT – EU/1/16/1165/001 (Għal użu pedjatriku)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

LIFMIOR 10 mg trab għall-injezzjoni etanercept

Użu għal taħt il-ġilda

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3. DATA META JISKADI

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6. OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KITBA FUQ IT-TIKKETTA TAS-SIRINGA – EU/1/16/1165/001 (Għal użu pedjatriku)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Solvent għal LIFMIOR

Użu għal taħt il-ġilda

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3. DATA META JISKADI

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1 ml ilma għall-injezzjonijiet

6. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati