Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lysodren (mitotane) – Tikkettar - L01XX23

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaLysodren
Kodiċi ATCL01XX23
Sustanzamitotane
ManifatturLaboratoire HRA Pharma

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U IL-PAKKETT LI

JMISS MAL-PRODOTT

KARTUNA TA’ BARRA

TIKKETTA TAL-FLIXKUN

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Lysodren 500 mg pilloli

Mitotane

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 500 mg ta’ mitotane.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pillola.

Flixkun ta’ 100 pillola.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Ċitotossiku.

Għandu jintmiss biss minn pazjenti, jew minn persuni li jagħtu l-kura jekk ikunu liebsin ingwanti.

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara li jinfetaħ: sena

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-kontenitur oriġinali.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Laboratoire HRA Pharma 15 rue Béranger

75003 Paris Franza

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/04/273/001

13.NUMRU TAL- LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Lysodren (Il-Braille japplika għall-kartuna ta’ barra biss)

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

<Mhux applikabbli.>

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA

MILL-BNIEDEM

<Mhux applikabbli.>

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati