Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Matever (levetiracetam) – Tikkettar - N03AX14

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaMatever
Kodiċi ATCN03AX14
Sustanzalevetiracetam
ManifatturPharmathen S.A.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kaxxa ta' 20, 30, 50, 60, 100

pakkett b’ħafna fih 200 (2 x 100) [INKLUŻA IL-KAXXA Ċ-ĊELESTI]

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Matever 250 mg pilloli miksija b' rita

Levetiracetam

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 250 mg ta' levetiracetam

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih sunset yellow FCF aluminium lake (E110) u propylene glycol (E1520). Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

20 pillola miksija b'rita

30 pillola miksija b'rita

50 pillola miksija b'rita

60 pillola miksija b'rita

100 pillola miksija b'rita

Pakkett b’ħafna: 200 (2 pakketti b’100) pillola miksija b'rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN

FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

7.TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Il-Greċja Tel.: +30 210 66 04 300 Email: info@pharmathen.com

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/711/001

EU/1/11/711/002

EU/1/11/711/003

EU/1/11/711/004

EU/1/11/711/005

EU/1/11/711/006

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Matever 250 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU - BARCODE 2D

Bar code 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DEJTA TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett intermedjarju li fih 100 pillola għal pakkett b’ħafna ta’ 200 (2 x 100) pillola [MINGĦAJR IL-KAXXA Ċ-ĊELESTI]

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Matever 250 mg pilloli miksija b' rita

Levetiracetam

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 250 mg ta' levetiracetam

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih sunset yellow FCF aluminium lake (E110) u propylene glycol (E1520). Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

100 pillola miksija b'rita. Jagħmel parti minn pakkett b’ħafna li fih, dan il-pakkett m’għandux jinbiegħ separatament.

Parti minn pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN

MA’ JIDHIRX U MA’ JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma’ jidhirx u ma’ jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Il-Greċja Tel.: +30 210 66 04 300 Email: info@pharmathen.com

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/711/006

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Matever 250 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU - BARCODE 2D

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DEJTA TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-ISTRIXXI JEW FUQ IL-FOLJI

Aluminjum/ folja tal- PVC/PE/PVDC

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Matever 250 mg pilloli miksija b' rita

Levetiracetam

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pharmathen S.A.

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA ta' 10, 20, 30, 50, 60, 100, 120

pakkett b’ħafna fih 200 (2 x 100) [INKLUŻA IL-KAXXA Ċ-ĊELESTI]

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Matever 500 mg pilloli miksija b' rita

Levetiracetam

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 500 mg ta' levetiracetam

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih propylene glycol (E1520). Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

10 pillola miksija b'rita

20 pillola miksija b'rita

30 pillola miksija b'rita

50 pillola miksija b'rita

60 pillola miksija b'rita

100 pillola miksija b'rita

120 pillola miksija b'rita

Pakkett b’ħafna: 200 (2 pakketti b’100) pillola miksija b'rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Il-Greċja Tel.: +30 210 66 04 300 Email: info@pharmathen.com

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/711/007

EU/1/11/711/008

EU/1/11/711/009

EU/1/11/711/010

EU/1/11/711/011

EU/1/11/711/012

EU/1/11/711/013

EU/1/11/711/014

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Matever 500 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU - BARCODE 2D

Bar code 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DEJTA TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett intermedjarju li fih 100 pillola għal pakkett b’ħafna ta’ 200 (2 x 100) pillola [MINGĦAJR IL-KAXXA Ċ-ĊELESTI]

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Matever 500 mg pilloli miksija b' rita

Levetiracetam

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 500 mg ta' levetiracetam

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih propylene glycol (E1520). Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

100 pillola miksija b'rita. Part minn pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN

MA’ JIDHIRX U MA’ JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma’ jidhirx u ma’ jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Il-Greċja Tel.: +30 210 66 04 300 Email: info@pharmathen.com

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/711/014

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Matever 500 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU - BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DEJTA TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-ISTRIXXI JEW FUQ IL-FOLJI

Aluminjum/ folja tal- PVC/PE/PVDC

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Matever 500 mg pilloli miksija b' rita

Levetiracetam

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pharmathen S.A.

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA ta' 20, 30, 50, 60, 80, 100, 120

pakkett b’ħafna fih 200 (2 x 100) [INKLUŻA IL-KAXXA Ċ-ĊELESTI]

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Matever 750 mg pilloli miksija b' rita

Levetiracetam

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 750 mg ta' levetiracetam

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih sunset yellow FCF aluminium lake (E110). Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

20 pillola miksija b'rita

30 pillola miksija b'rita

50 pillola miksija b'rita

60 pillola miksija b'rita

80 pillola miksija b’rita

100 pillola miksija b'rita

120 pillola miksija b'rita

Pakkett b’ħafna: 200 (2 pakketti b’100) pillola miksija b'rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Il-Greċja Tel.: +30 210 66 04 300 Email: info@pharmathen.com

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/711/015

EU/1/11/711/016

EU/1/11/711/017

EU/1/11/711/018

EU/1/11/711/019

EU/1/11/711/020

EU/1/11/711/021

EU/1/11/711/022

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Matever 750 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU - BARCODE 2D

Bar code 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DEJTA TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett intermedjarju li fih 100 pillola għal pakkett b’ħafna ta’ 200 (2 x 100) pillola [MINGĦAJR IL-KAXXA Ċ-ĊELESTI]

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Matever 750 mg pilloli miksija b' rita

Levetiracetam

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 750 mg ta' levetiracetam

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih sunset yellow FCF aluminium lake (E110). Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

100 pillola miksija b'rita. Parti minn pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN

MA’ JIDHIRX U MA’ JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma’ jidhirx u ma’ jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Il-Greċja Tel.: +30 210 66 04 300 Email: info@pharmathen.com

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/711/022

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Matever 750 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU - BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DEJTA TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-ISTRIXXI JEW FUQ IL-FOLJI

Aluminjum/ folja tal- PVC/PE/PVDC

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Matever 750 mg pilloli miksija b' rita

Levetiracetam

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pharmathen S.A.

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA ta' 10, 20, 30, 50, 60, 100

pakkett b’ħafna fih 200 (2 x 100) [INKLUŻA IL-KAXXA Ċ-ĊELESTI]

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Matever 1000 mg pilloli miksija b' rita

Levetiracetam

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 1000 mg ta' levetiracetam

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lattożju. Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

10 pillola miksija b’rita

20 pillola miksija b'rita

30 pillola miksija b'rita

50 pillola miksija b'rita

60 pillola miksija b'rita

100 pillola miksija b'rita

Pakkett b’ħafna: 200 (2 pakketti b’100) pillola miksija b'rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIETSPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Il-Greċja Tel.: +30 210 66 04 300 Email: info@pharmathen.com

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/711/023

EU/1/11/711/024

EU/1/11/711/025

EU/1/11/711/026

EU/1/11/711/027

EU/1/11/711/028

EU/1/11/711/029

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Matever 1000 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU - BARCODE 2D

Bar code 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DEJTA TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett intermedjarju li fih 100 pillola għal Pakkett b’ħafna ta’ 200 (2 x 100) pillola [MINGĦAJR IL-KAXXA Ċ-ĊELESTI]

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Matever 1000 mg pilloli miksija b' rita

Levetiracetam

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 1,000 mg ta' levetiracetam

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lattożju. Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

100 pillola miksija b'rita. Part minn pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN

MA’ JIDHIRX U MA’ JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma’ jidhirx u ma’ jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ META JISKADI

EXP

9. KONDIZZJONIJIETSPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Il-Greċja Tel.: +30 210 66 04 300 Email: info@pharmathen.com

12.NUMRU(I) TA’ L -AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/711/029

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Matever 1000 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU - BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DEJTA TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-ISTRIXXI JEW FUQ IL-FOLJI

Aluminjum/ folja tal- PVC/PE/PVDC

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Matever 1000 mg pilloli miksija b' rita

Levetiracetam

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pharmathen S.A.

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA ta' 10 vjali

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Matever 100 mg/ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Levetiracetam

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Vjala waħda fiha 500 mg /5 ml levitiracetam.

Kull ml fih 100 mg levetiracetam.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih glacial acetic acid, ilma għall-injezzjonijiet, sodium acetate trihydrate, sodium chloride. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

500 mg/ 5 ml

10 vjali ta’ konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed minn ġol-vina

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

Uża immedjatament wara li jiġi dilwit.

9. KONDIZZJONIJIETSPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

M'hemmx prekawzjonijiet speċjali għal ħażna qabel ir-rikostituzzjoni. Wara li jiġi dilwit is-soluzzjoni għall-infużjoni hija stabbli għal 24 siegħa f'2 ° C - 8 ° C (fi friġġ).

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki, Il-Greċja Tel.: +30 210 66 04 300 Email: info@pharmathen.com

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/711/030

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Matever 100 mg/ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

17. IDENTIFIKATUR UNIKU - BARCODE 2D

2D barcode li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DEJTA TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

vjala ta’ 5 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Matever 100 mg/ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Levetiracetam

IV

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3.DATA SKADENZA

EXP

Uża immedjatament wara li jiġi dilwit.

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

500 mg/5ml

6.OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati