Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Metalyse (tenecteplase) – Tikkettar - B01AD11

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaMetalyse
Kodiċi ATCB01AD11
Sustanzatenecteplase
ManifatturBoehringer Ingelheim International GmbH

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKKETTA TAL-KAXXA TAL-KARTUN (CYCLOOLEFINE-COPOLYMER) SIRINGA/PAKKETT TA’ BARRA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Metalyse 8,000 U

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Tenecteplase

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

8,000 U ta’ tenecteplase f’kull kunjett

Meta rikostitwit b’8 ml ta’ ilma għall-injezzjonijiet, kull 1 ml fih 1,000 U ta’ tenecteplase

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: L-Arginine, Phosphoric Acid, Polysorbate 20

Residwu f’ammonti traċċa mill-proċess ta’ produzzjoni: Gentamicin

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kunjett 1 bit-trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Siringa 1 mimlija għal-lest ta’ solvent għall-użu permezz ta’ tilqima

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-użu ġol-vina wara r-rikostituzzjoni b’8 ml ta’ solvent

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Jekk jogħġbok segwi bl-attenzjoni l-istruzzjonijiet għall-użu. Jekk ma tagħmilx hekk jista’ jwassal li tingħata doża ikbar mid-doża meħtieġa ta’ Metalyse.

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30 C.

Żomm il-kontenitur fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Il-Ġermanja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/169/005

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

DETTALJI LI JIDHRU FUQ IN-NAĦA TA’ ĠEWWA TAL-GĦATU TAL-KAXXA TAL- KARTUN FIL-FORMA TA’ PICTOGRAMM

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKKETTA TAL-KUNJETT GĦAT-TRAB GĦAL SOLUZZJONI

GĦALL-INJEZZJONI/PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Metalyse 8,000 U

Trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni.

Tenecteplase

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-użu ġol-vina wara r-rikostituzzjoni b’8 ml ta’ solvent

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żomm il-kontenitur fil-kartuna ta’ barra.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAS-SIRINGA GĦAS-SOLVENT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Solvent għal Metalyse 8,000 U

Solvent għall-użu permezz ta’ tilqima

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Soluzzjoni rikostitwita, għal pazjenti li għandhom piż tal-ġisem (kg):

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

8 ml ta’ ilma għall-injezzjonijiet

6.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKKETTA TAL-KAXXA TAL-KARTUN (CYCLOOLEFINE-COPOLYMER) SIRINGA/PAKKETT TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Metalyse 10,000 U

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Tenecteplase

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

10,000 U ta’ tenecteplase f’kull kunjett

Meta rikostitwit b’10 ml ta’ ilma għall-injezzjonijiet, kull 1 ml fih 1,000 U ta’ tenecteplase

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: L-Arginine, Phosphoric Acid, Polysorbate 20

Residwu f’ammonti traċċa mill-proċess ta’ produzzjoni: Gentamicin

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kunjett 1 bit-trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Siringa 1 mimlija għal-lest ta’ solvent għall-użu permezz ta’ tilqima

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-użu ġol-vina wara r-rikostituzzjoni b’10 ml ta’ solvent

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Jekk jogħġbok segwi bl-attenzjoni l-istruzzjonijiet għall-użu. Jekk ma tagħmilx hekk jista’ jwassal li tingħata doża ikbar mid-doża meħtieġa ta’ Metalyse.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30 C.

Żomm il-kontenitur fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/169/006

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

DETTALJI LI JIDHRU FUQ IN-NAĦA TA’ ĠEWWA TAL-GĦATU TAL-KAXXA TAL- KARTUN FIL-FORMA TA’ PICTOGRAMM

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKKETTA TAL-KUNJETT GĦAT-TRAB GĦAL SOLUZZJONI

GĦALL-INJEZZJONI/PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Metalyse 10,000 U

Trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni.

Tenecteplase

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-użu ġol-vina wara r-rikostituzzjoni b’10 ml ta’ solvent

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żomm il-kontenitur fil-kartuna ta’ barra.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAS-SIRINGA GĦAS-SOLVENT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Solvent għal Metalyse 10,000 U

Solvent għall-użu permezz ta’ tilqima

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Soluzzjoni rikostitwita, għal pazjenti li għandhom piż tal-ġisem (kg):

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

10 ml ta’ ilma għall-injezzjonijiet

6. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati