Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mixtard (insulin human) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - A10AD01

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaMixtard
Kodiċi ATCA10AD01
Sustanzainsulin human
ManifatturNovo Nordisk A/S

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Mixtard 30 40 unità internazzjonali/ml suspensjoni għall-injezzjoni f’kunjett. Mixtard 30 100 unità internazzjonali/ml suspensjoni għall-injezzjoni f’kunjett.

Mixtard 30 Penfill 100 unità internazzjonali/ml suspensjoni għall-injezzjoni f’skartoċċ.

Mixtard 30 InnoLet 100 unità internazzjonali/ml suspensjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal- lest.

Mixtard 30 FlexPen 100 unità internazzjonali/ml suspensjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal- lest.

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Mixtard 30 f’kunjett (40 unità internazzjonali/ml)

Kunjett fih 10 ml ekwivalenti għal 400 unità internazzjonali. Millilitru ta’ suspensjoni fih 40 unità internazzjonali ta’ insulina umana li tinħall*/insulina isophane (NPH) umana* f’proporzjon ta’ 30/70

(ekwivalenti għal 1.4 mg).

Mixtard 30 f’kunjett (100 unità internazzjonali/ml)

Kunjett fih 10 ml ekwivalenti għal 1,000 unità internazzjonali. Millilitru ta’ suspensjoni fih 100 unità internazzjonali ta’ insulina umana li tinħall*/insulina isophane (NPH) umana* f’proporzjon ta’ 30/70 (ekwivalenti għal 3.5 mg).

Mixtard 30 Penfill

Skartoċċ fih 3 ml ekwivalenti għal 300 unità internazzjonali. Millilitru ta’ suspensjoni fih 100 unità internazzjonali ta’ insulina umana li tinħall*/insulina isophane (NPH) umana* f’proporzjon ta’ 30/70 (ekwivalenti għal 3.5 mg).

Mixtard 30 InnoLet/Mixtard 30 FlexPen

Pinna mimlija għal-lest fiha 3 ml ekwivalenti għal 300 unità internazzjonali. Millilitru ta’ suspensjoni fih 100 unità internazzjonali ta’ insulina umana li tinħall*/insulina isophane (NPH) umana* f’proporzjon ta’ 30/70 (ekwivalenti għal 3.5 mg).

*L-insulina umana hija magħmula f'Saccharomyces cerevisiae permezz tat-teknoloġija tad-DNA rikombinanti

Eċċipjent b’effett magħruf:

Mixtard 30 fih inqas minn mmol 1 ta’ sodium (23 mg) għal kull doża, i.e Mixtard 30 huwa essenzjalment ‘bla sodium’.

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni għall-injezzjoni.

Is-suspensjoni hija opaka, bajda u akweja.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Mixtard hu indikat għall-kura tad-dijabete mellitus.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Il-qawwa tal-insulina umana hija mfissra f’unitajiet internazzjonali.

Id-dożaġġ ta’ Mixtard hu individwali u jiġi stabbilit skond il-ħtiġijiet tal-pazjent. Prodotti mediċinali tal-insulina mħalltin bil-lest normalment jingħataw darba jew darbtejn kuljum meta jkun mixtieq effett inizjali mgħaġġel flimkien ma' effett aktar fit-tul. Il-monitoraġġ tal-livell tal-glukosju fid-demm huwa rrakkomandat sabiex jintlaħaq l-aħjar kontroll gliċemiku possibbli.

Il-ħtieġa individwali tal-insulina normalment hi ta' bejn 0.3 u 1.0 unitajiet internazzjonalii/kg/kuljum..

Jista’ jkun hemm bżonn ta’ aġġustament fid-doża jekk il-pazjenti jżidu l-attività fiżika tagħhom, ibidlu d-dieta normali tagħhom jew ikollhom xi mard ieħor fl-istess ħin.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani ( ≥ 65 sena)

Mixtard jista’ jintuża fl-anzjani.

F’pazjenti anzjani, il-monitoraġġ tal-glukosju għandu jkun aktar intensiv u d-doża tal-insulina aġġustata skont il-bżonn individwali.

Indeboliment renali u epatiku

L-indeboliment renali jew epatiku jista’ jnaqqas il-ħtieġa tal-pazjent għall-insulina.

F’pazjenti b’indeboliment renali jew epatiku, il-monitoraġġ tal-glukosju għandu jkun aktar intensiv u d-doża tal-insulina umana aġġustata skont il-bżonn individwali.

Popolazzjoni pedjatrika

Mixtard jista’ jintuża fit-tfal u fl-adolexxenti.

It-trasferiment minn prodotti mediċinali oħra tal-insulina

Meta l-pazjenti jaqilbu minn prodotti mediċinali oħra ta’ insulina li jaħdmu b’mod intermedju jew fit- tul, jista’ jkun meħtieġ aġġustament fid-doża u fil-ħin ta’ meta jingħata Mixtard.

Huwa rrakkomandat li waqt it-trasferiment u għall-ewwel fit ġimgħat mit-trasferiment isir monitoraġġ mill-grib tal-glukosju (ara sezzjoni 4.4).

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Mixtard hu insulina umana li taħdem b'żewġ modi. Hu formulazzjoni bifażika li fiha kemm insulina li taħdem malajr kif ukoll insulina li taħdem fit-tul.

Mixtard jingħata minn taħt il-ġilda permezz ta’ injezzjoni, fil-koxxa, fiż-żaqq, fiż-żona gluteali jew fiż-żona tad-deltojd. Is-suspensjonijiet tal-insulina m’għandhom qatt jingħataw minn ġol-vina. Injezzjoni ġol-ġilda mirfugħa ’l fuq tnaqqas ir-riskju li bi żball tagħti injezzjoni ġol-muskolu.

Għandek iżżomm il-labra taħt il-ġilda għal mill-anqas 6 sekondi biex tiżgura li tkun tajt id-doża kollha.Ġo l-istess żona anatomika, il-postijiet fejn tingħata l-injezzjoni għandhom dejjem jinbidlu biex jitnaqqas ir-riskju tal-lipodistrofija. Injezzjoni minn taħt il-ġilda fiż-żaqq, tiżgura assorbiment aktar mgħaġġel milli minn siti oħra tal-injezzjoni. Il-ħin kemm se jdum jaħdem se jvarja skont id-doża, is-sit tal-injezzjoni, il-fluss tad-demm, it-temperatura u l-livell ta’ attività fiżika.

L-injezzjoni għandha tittieħed fi żmien 30 minuta qabel ikla jew ikla ħafifa li jkun fiha l-karboidrati.

Suspensjonijiet tal-insulina m’għandhomx jintużaw f’pompi ta’ infużjoni tal-insulina.

Għal istruzzjonijiet ddettaljati dwar l-użu, jekk jogħġbok irreferi għall-fuljett ta’ tagħrif.

Mixtard 30 f’kunjett (40 unità internazzjonali/ml)/Mixtard 30 f’kunjett (100 unità internazzjonali/ml)

L-għoti b’siringa

Il-kunjetti ta’ Mixtard huma għall-użu ma’ siringi tal-insulina bi skala ta’ unitajiet korrispondenti.

Mixtard 30 Penfill

It-teħid permezz ta’ sistema li tagħti l-insulina

Mixtard Penfill hu magħmul biex jintuża ma’ sistemi ta’ għoti ta’ insulina NovoNordisk u labar NovoFine jew NovoTwist.

Mixtard 30 InnoLet

It-teħid b’InnoLet

Mixtard InnoLet hija pinna mimlija għal-lest magħmula biex tintuża mal-labar NovoFine jew NovoTwist li jintremew wara l-użu u b’tul ta’ mhux iżjed minn 8 mm. Innolet tagħti bejn unità 1 sa 50 unità f’żidiet ta’ unità 1.

Mixtard 30 FlexPen

It-teħid b’FlexPen

Mixtard FlexPen hija pinna mimlija għal-lest magħmula biex tintuża mal-labar NovoFine jew NovoTwist li jintremew wara l-użu u b’tul ta’ mhux iżjed minn 8 mm. FlexPen tagħti bejn unità 1 sa 60 unità f’żidiet ta’ unità 1.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis- sezzjoni 6.1.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Il-pazjent għandu jingħata parir biex jikkonsulta mat-tabib qabel ma jivvjaġġa f’pajjiżi li għandhom żoni tal-ħin differenti għax dan jista’ jfisser li l-pazjent irid jieħu l-insulina u l-ikel f’ħinijiet differenti.

Ipergliċemija

Dożaġġ inadegwat jew it-twaqqif tal-kura, speċjalment f’pazjenti b’dijabete ta’ tip 1, jista’ jwassal għall-ipergliċemija u għall-ketoaċidożi dijabetika. Normalment, l-ewwel sintomi ta’ ipergliċemija jiżviluppaw bil-mod, fuq perijodu ta’ sigħat jew jiem. Dawn jinkludu għatx, żieda fil-frekwenza li tagħmel l-awrina, nawsja, rimettar, tħeddil, ġilda xotta u ħamra, ħalq xott, nuqqas ta’ aptit kif ukoll riħa ta’ acetone fin-nifs. F’pazjenti bid-dijabete ta’ tip 1, avvenimenti ipergliċemiċi li ma jkunux ikkurati, eventwalment iwasslu għal ketoaċidosi dijabetika, li hi potenzjalment fatali.

Ipogliċemija

Ikla maqbuża jew eżerċizzju fiżiku iebes mhux ippjanat jistgħu jwasslu għall-ipogliċemija.

L-ipogliċemija tista’ sseħħ jekk id-doża ta’ l-insulina tkun għolja wisq fil-konfront tal-ħtieġa ta’ l- insulina. F’każ ta’ ipogliċemija jew ta’ suspett ta’ ipogliċemija, Mixtard m’għandux jiġi injettat. Wara li l-livell tal-glukosju fid-demm tal-pazjent ikun ġie lura għan-normal, wieħed għandu jikkonsidra xi aġġustament fid-doża (ara sezzjonijiet 4.8 u 4.9).

Dawk il-pazjenti, li l-kontroll tal-glukosju fid-demm tagħhom jitjieb bil-kbir, eż. permezz ta’ terapija intensifikata bl-insulina, għandhom jiġu avżati li jista’ jkollhom bidla fis-sintomi normali ta’ twissija tagħhom ta’ l-ipogliċemija. Is-sintomi normali ta’ twissija jistgħu ma jidhrux f’pazjenti li ilhom żmien twil bid-dijabete.

Mard ieħor fl-istess ħin, speċjalment infezzjonijiet u kundizzjonijiet bid-deni, ħafna drabi jżidu l-

ħtieġa tal-pazjent għall-insulina. Mard ieħor fil-kliewi, fil-fwied jew li jaffettwa l-glandoli adrenali, pitwitarji jew tat-tirojde jista’ jikkawża tibdil fid-doża tal-insulina.

Meta pazjenti jiġu ttrasferiti għal tipi differenti ta’ prodotti mediċinali tal-insulina, l-ewwel sintomi ta’ twissija ta’ l-ipogliċemija jistgħu jinbidlu jew ikunu inqas qawwija minn dawk li kienu jħossu bl- insulina li kellhom qabel.

It-trasferiment minn prodotti mediċinali oħra tal-insulina

It-trasferiment ta’ pazjent għal tip jew għamla oħra ta’ insulina għandu jsir taħt superviżjoni medika stretta. Tibdil fil-qawwa, għamla (manifattur), tip, oriġini (insulina tal-annimali, insulina umana jew analogu tal-insulina ) u/jew metodu tal-manifattura (DNA rikombinanti kontra insulina li ġejja mill- annimali) jista’ jirriżulta fil-bżonn ta’ tibdil fid-doża. Pazjenti trasferiti fuq Mixtard minn tip ta’ insulina oħra jistgħu jkollhom bżonn numru ogħla ta’ injezzjonijiet kuljum jew li jkun hemm xi tibdil fid-doża minn dik użata fil-prodotti mediċinali tal-insulina normali tagħhom. Jekk ikun meħtieġ aġġustament, dan jista’ jseħħ ma’ l-ewwel doża jew waqt l-ewwel ftit ġimgħat jew xhur.

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni

Bħal kull terapija bl-insulina, jista’ jkun hemm xi reazzjonijiet fil-post ta’ l-injezzjoni u dawn jinkludu uġigħ, ħmura, urtikarja, infjammazzjoni, tbenġil, nefħa u ħakk. Li fl-istess żona partikulari jkun hemm tibdil kontinwu tal-post ta’ l-injezzjoni jnaqqas ir-riskju li jiżvillupaw dawn ir-reazzjonijiet.

Normalment dawn ir-reazzjonijiet imorru wara xi ftit ġranet jew ġimgħat. F’okkażjonijiet rari, minħabba r-reazzjonijiet fil-post ta’ l-injezzjoni jista’ jkun hemm il-bżonn li Mixtard jitwaqqaf

It-teħid ta’ Mixtard flimkien ma’ pioglitazone

Ġew irrapportati każijiet ta’ insuffiċjenza kardijaka meta ġew użati fl-istess waqt pioglitazone u l- insulina, speċjalment f’dawk il-pazjenti li għandhom fatturi ta’ riskju għall-iżvilupp ta’ insuffiċjenza kardijaka. Wieħed għandu jżomm dan f’moħħu jekk tiġi kkunsidrata l-kura fejn pioglitazone u Mixtard jintużaw flimkien. Jekk jintużaw flimkien, il-pazjenti għandhom jiġu osservati għal sinjali u sintomi ta’ insuffiċjenza kardijaka, żieda fil-piż jew edima. Pioglitazone għandu jitwaqqaf jekk jeħżienu xi sintomi kardijaċi.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Hemm numru ta’ prodotti mediċinali li huma magħrufa li għandhom effett fuq il-metaboliżmu ta’ glukosju.

Dawn is-sustanzi li ġejjin jistgħu jnaqqsu l-ħtieġa tal-pazjent għall-insulina:

Prodotti mediċinali antidijabetiċi orali, inibituri ta’ monamine oxidase (MAOI), beta-blokkanti, inibituri ta’ l-enzima li tikkonverti l-anġjotensin (ACE), saliċilati, sterojdi anaboliċi u sulfonamidi.

Dawn is-sustanzi li ġejjin jistgħu jżidu l-ħtieġa tal-pazjent għall-insulina:

Kontraċettivi orali, tijażidi, glukokortikojdi, ormoni tat-tirojde, simpatomimetiċi, l-ormon tat-tikbir u danazol.

Il-beta-blokkanti jistgħu jaħbu s-sintomi tal-ipogliċemija.

Octreotide/lanreotide jistgħu jew iżidu jew inaqqsu l-ħtieġa għall-insulina.

L-alkoħol jista’ jżid jew inaqqas l-effett ipogliċemiku tal-insulina.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx restrizzjonijiet fil-kura tad-dijabete bl-insulina matul it-tqala, minħabba li l-insulina ma tgħaddix mill-barriera tal-plaċenta.

Kemm l-ipogliċemija kif ukoll l-ipergliċemija, li jistgħu jseħħu f’terapija fejn id-dijabete ma tkunx ikkontrollata b’mod adegwat, iżidu r-riskju ta’ malformazzjonijiet u mewt in utero. Għalhekk hu rrakkomandat li jkun hemm kontroll intensifikat tal-glukosju fid-demm u monitoraġġ ta’ nisa tqal bid- dijabete waqt it-tqala u waqt l-ippjanar tat-tqala. Il-ħtiġijiet għall-insulina normalment jonqsu fl-ewwel trimester u jiżdiedu sussegwentement matul it-tieni u t-tielet trimestri.

Wara l-ħlas, normalment il-ħtiġijiet għall-insulina jerġgħu lura malajr għal-livelli ta’ qabel it-tqala.

Treddigħ

M’hemmx restrizzjonijiet għall-kura b’Mixtard waqt it-treddigħ. Il-kura bl-insulina, ta’ l-omm li tkun qed tredda’, ma toħloq l-ebda riskju għat-tarbija. Madankollu, jista’ jkun hemm bżonn li d-doża ta’ Mixtard tiġi aġġustata.

Fertilità

Studji ta’ riproduzzjoni fl-annimali bl-insulina umana ma wrew ebda effett avvers fuq il-fertilità.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Il-ħila tal-pazjent li jikkonċentra u jirreaġixxi tista’ tonqos minħabba l-ipogliċemija. Dan jista’ joħloq riskju f’sitwazzjonijiet meta dawn il-ħiliet huma ta’ importanza speċjali (eż. fis-sewqan ta’ karozza jew tħaddim ta’ makkinarju).

Il-pazjenti għandhom jingħataw parir sabiex jieħdu prekawzjonijiet biex jevitaw l-ipogliċemija waqt is-sewqan. Dan hu partikularment importanti f’dawk li għandhom nuqqas ta’ għarfien jew l-ebda għarfien tas-sinjali ta’ twissija ta’ l-ipogliċemija jew li għandhom episodji frekwenti ta’ ipogliċemija. Wieħed għandu jikkunsidra jekk isuqx jew le f’dawn iċ-ċirkustanzi.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

L-aktar reazzjoni avversa rrapportata b’mod frekwenti waqt il-kura hija l-ipogliċemija. Il-frekwenzi ta’ ipogliċemija jvarjaw skont il-popolazzjoni tal-pazjent, l-iskeda ta’ dożaġġ u l-livell tal-kontroll gliċemiku, jekk jogħġbok ara Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi partikulari aktar ’l isfel.

Fil-bidu tal-kura bl-insulina, jistgħu jseħħu anomaliji ta’ rifrazzjoni, edima u reazzjonijiet fis-sit tal- injezzjoni (uġigħ, ħmura, urtikarja, infjammazzjoni, tbenġil, nefħa u ħakk fis-sit tal-injezzjoni). Normalment dawn ir-reazzjonijiet jgħaddu. Titjib ta’ malajr fil-kontroll tal-glukosju fid-demm jista’ jkun assoċjat ma’ wġigħ newropatiku akut li ħafna drabi huwa riversibbli. Żieda fil-qawwa tat-terapija bl-insulina b’titjib f’daqqa fil-kontroll gliċemiku jista’ jwassal li b’mod temporanju r-retinopatija dijabetika tmur għall-agħar, waqt li titjib fit-tul tal-kontroll gliċemiku jnaqqas ir-riskju tal-iżvilupp tar- retinopatija dijabetika.

Lista f’forma tabulari tar-reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi mniżżla hawn taħt huma bbażati fuq tagħrif minn studji kliniċi u kklassifikati skont il-frekwenza MedDRA u s-Sistema tal-Klassifika tal-Organi. Il-kategoriji ta’ frekwenza ġew stabbiliti skont il-konvenzjoni li ġejja: Komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 u <1/10); mhux

komuni (≥1/1,000 u <1/100); rari (≥1/10,000 u <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000), mhux magħrufa (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli).

Disturbi fis-sistema immuni

Mhux komuni - Urtikarja, raxx

 

 

 

Rari ħafna - Reazzjonijiet anafilattiċi*

 

 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

Komuni ħafna - Ipogliċemija*

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

Mhux komuni - Newropatija periferali

 

(newropatija bl-uġigħ)

 

 

Disturbi fl-għajnejn

Rari ħafna - Disturbi rifrazzjonali

 

Mhux komuni - Retinopatija dijabetika

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Mhux komuni – Lipodistrofija*

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn

Mhux komuni – Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni

jingħata

 

 

 

 

Mhux komuni – Edima

* ara Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi partikulari

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi partikulari

Reazzjonijiet anafilattiċi

Li jseħħu reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva ġeneralizzata (li jinkludu raxx tal-ġilda ġeneralizzat, ħakk, għaraq, disturbi gastrointestinali, edima anġjonewrotika, diffikultajiet fit-teħid tan-nifs, tħabbit mgħaġġel tal-qalb u tnaqqis fil-pressjoni tad-demm) huwa rari iżda jistgħu jkunu ta’ periklu għall- ħajja

Ipogliċemija

L-aktar reazzjoni avversa rrapportata b’mod frekwenti hija l-ipogliċemija. Tista’ sseħħ jekk id-doża ta’ l-insulina hija għolja wisq fir-rigward tal-ħtieġa ta’ l-insulina. L-ipogliċemija severa tista’ twassal għal telf tas-sensi u/jew konvulżjonijiet u tista’ tirriżulta fi ħsara temporanja jew permanenti fil-funzjoni tal-moħħ jew saħansitra f’mewt.Ħafna drabi, is-sintomi ta’ ipogliċemija jseħħu f’daqqa. Dawn jistgħu jinkludu għaraq kiesaħ, ġilda pallida u kiesħa, għeja, nervożità jew rogħda, ansjetà, għeja jew debbulizza mhux tas-soltu, konfużjoni, diffikultà biex tikkonċentra, ħedla, ġuħ eċċessiv, tibdil fil- vista, uġigħ ta’ ras, dardir u palpitazzjoni.

Fi studji kliniċi, il-frekwenza ta’ ipogliċemija tvarja skont il-popolazzjoni ta’ pazjenti, skeda tad-doża u l-livell tal-kontroll gliċemiku.

Lipodistrofija

Lipodistrofija (li tinkludi lipoipertrofija) tista’ sseħħ fil-post minn fejn tingħata l-injezzjoni. Tibdil kontinwu tas-sit tal-injezzjoni f’daq il-post partikulari ta’ injezzjoni jnaqqas ir-riskju li jiżviluppaw dawn ir-reazzjonijiet.

Popolazzjoni pedjatrika

Skont sorsi ta’ wara li l-prodott tqiegħed fis-suq u ta’ studji kliniċi, m’hemmx indikazzjoni li hemm xi differenza fil-frekwenza, fit-tip u fis-severità tar-reazzjonijiet avversi osservati fil-popolazzjoni pedjatrika u dawk li dehru fil-popolazzjoni ġenerali.

Popolazzjonijiet speċjali oħra

Skont sorsi ta’ wara li l-prodott tqiegħed fis-suq u ta’ studji kliniċi, m’hemmx indikazzjoni li hemm xi differenza fil-frekwenza, fit-tip u fis-severità tar-reazzjonijiet avversi osservati f’pazjenti anzjani u

f’pazjenti b’indeboliment renali jew epatiku u dawk li dehru fil-popolazzjoni ġenerali.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali mniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Doża eċċessiva speċifika għall-insulina ma tistax tiġi definita, madankollu l-ipogliċemija tista’ tiżviluppa fi stadji sekwenzjali jekk jiġu mogħtija dożi għoljin wisq fil-konfront tal-ħtieġa tal-pazjent:

Episodji ħfief ta’ ipogliċemija jistgħu jkunu kkurati bit-teħid orali tal-glukosju jew ta’ prodotti li fihom iz-zokkor. Huwa għalhekk rrakkomandat li l-pazjent dijabetiku dejjem iġorr xi prodotti li fihom iz-zokkor

Episodji ta’ ipogliċemija severa, fejn il-pazjent jintilef minn sensih, jistgħu jiġu kkurati bil- glucagon (0.5 sa 1 mg) mogħti minn ġol-muskoli jew minn taħt il-ġilda minn persuna mħarrġa, jew bil-glukosju mogħti minn ġol-vini minn professjonist fil-kura tas-saħħa. Il-glukosju għandu jingħata minn ġol-vini jekk fi żmien 10 sa 15-il minuta l-pazjent ma jirrispondix għal glucagon. Meta jerġa’ jiġi f’sensih, huwa rrakkomandat li l-pazjent jingħata l-karboidrati b’mod orali sabiex ma jerġax jirkadi.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini użati fid-dijabete.Insulini u analogi għall-injezzjoni, li jaħdmu b'mod intermedju jew fit-tul mħalltin ma' dawk li jaħdmu malajr, insulina (umana). Kodiċi

ATC: A10AD01.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni u effetti farmakodinamiċi

L-effett ta’ l-insulina li tbaxxi l-livell ta’ glukosju fid-demm huwa minħabba l-fatt li l-insulina tingħaqad mar-riċetturi fuq iċ-ċelluli tal-muskoli u tax-xaħam u b’hekk jiġi ffaċilitat id-dħul ta’ glukosju kif ukoll minħabba l-inibizzjoni fl-istess ħin tal-produzzjoni ta’ glukosju mill-fwied.

Mixtard hu insulina li taħdem b'żewġ modi.

Jibda jaħdem fi żmien nofs siegħa, jilħaq l-effett massimu fi żmien 2–8 sigħat, u l-ħin totali ta’ kemm idum jaħdem hu sa 24 siegħa.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

L-insulina fiċ-ċirkolazzjoni tad-demm għandha half-life ta’ ftit minuti. Konsegwentement, il-profil tal- ħin-azzjoni ta’ preparazzjoni ta' l-insulina jiddependi biss mill-karatteristiċi ta’ l-assorbiment tagħha.

Dan il-proċess hu influwenzat minn diversi fatturi (eż. id-doża ta’ l-insulina, il-mod u s-sit ta’ l- injezzjoni, il-ħxuna tax-xaħam ta' taħt il-ġilda, it-tip tad-dijabete). Għalhekk, il-farmakokinetika ta’ prodotti mediċinali tal-insulini hija affettwata minn varjazzjonijiet sinifikanti kemm fl-individwu stess u kemm bejn l-individwu u ieħor.

Assorbiment

Il-profil ta' l-assorbiment huwa minħabba li l-prodott hu taħlita ta' prodotti ta’ l-insulini li għandhom rispettivament assorbiment mgħaġġel u assorbiment li jieħu fit-tul. Il-konċentrazzjoni massima fil- plażma ta' l-insulina li taħdem malajr tintlaħaq fi żmien 1.5–2.5 sigħat wara l-għoti minn taħt il-ġilda.

Distribuzzjoni

Ma kien osservat l-ebda tgħaqqid b’saħħtu mal-proteini tal-plażma, ħlief għall-antikorpi ta’ l-insulina li kienu qed jiċċirkolaw (jekk kienu preżenti).

Metaboliżmu

Hu rrappurtat li l-insulina umana tiġi degradata mill-protease insulinika jew mill-enżimi degradanti ta’ l-insulina u possibbilment mill-proteina disulfide isomerase. Ġew proposti numru ta’ siti fuq il- molekula ta’ l-insulina umana fejn jista’ jsir il-qtugħ (idrolisi); l-ebda wieħed mill-metaboliti li jiffurmaw wara l-qtugħ ma hu attiv.

Eliminazzjoni

Il-half-life terminali hi stabbilita mir-rata ta’ l-assorbiment mit-tessuti ta’ taħt il-ġilda. Għalhekk il- half-life (t½) hi kejl ta’ l-assorbiment u mhux tat-tneħħija per se tal-insulina mill-plażma (l-insulina fiċ- ċirkolazzjoni tad-demm għandha t½ ta’ ftit minuti). L-istudji indikaw t½ ta’ madwar 5–10 sigħat.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u l- iżvilupp, ma turi l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Zinc chloride

Glycerol

Metacresol

Phenol

Disodium phosphate dihydrate

Sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH)

Hydrochloric acid (għall-aġġustament tal-pH)

Protamine sulfate

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2Inkompatibbilitajiet

Prodotti mediċinali tal-insulina għandhom jiġu miżjuda biss ma’ dawk is-sustanzi li huwa magħruf li huma kompatibbli magħhom

Is-suspensjonijiet tal-insulina m'għandhomx jiżdiedu ma' fluwidi ta' l-infużjoni.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Qabel ma jinfetaħ: 30 xahar.

Mixtard 30 f’kunjett (40 unità internazzjonali/ml)/Mixtard 30 f’kunjett (100 unità internazzjonali/ml) Waqt l-użu jew meta jinġarr għal li jista’ jinqala’: Il-prodott jista’ jinħażen għal mhux iżjed minn

6 ġimgħat. Aħżen f’temperatura taħt 25°C.

Mixtard 30 Penfill/Mixtard 30 InnoLet/Mixtard 30 FlexPen

Waqt l-użu jew meta jinġarr għal li jista’ jinqala’: Il-prodott jista’ jinħażen għal mhux iżjed minn 6 ġimgħat. Aħżen f’temperatura taħt 30°C.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C). Tagħmlux fil-friża.

Mixtard 30 f’kunjett (40 unità internazzjonali/ml)/Mixtard 30 f’kunjett (100 unità internazzjonali/ml) Waqt l-użu jew meta jinġarr għal li jista’ jinqala’: Aħżen f’temperatura taħt 25°C.Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża.

Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Mixtard 30 Penfill

Waqt l-użu jew meta jinġarr għal li jista’ jinqala’: Aħżen f’temperatura taħt 30°C. Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża.

Żomm l-iskartoċċ fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Mixtard 30 InnoLet/Mixtard 30 FlexPen

Waqt l-użu jew meta jinġarr għal li jista’ jinqala’: Aħżen f’temperatura taħt 30°C. Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża.

Żomm it-tapp tal-pinna fuq il-pinna sabiex tilqa’ mid-dawl.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Mixtard 30 f’kunjett (40 unità internazzjonali/ml)/Mixtard 30 f’kunjett (100 unità internazzjonali/ml) Kunjett (tal-ħġieġ ta’tip 1) magħluq b’disk (gomma tal-bromobutyl/polyisoprene) u b’għatu protettiv tal-plastik li jingħalaq b’sikurezza u li fih suspensjoni ta’ 10 ml.

Daqsijiet ta’ pakketti ta’ 1 u 5 kunjetti ta’ 10 ml jew pakkett multiplu ta’ 5 pakketti ta’ kunjett ta’ 1 x 10 ml. Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Mixtard 30 Penfill

Skartoċċ (tal-ħġieġ ta’tip 1) bi planġer (bromobutyl) u għatu tal-lastku (bromobutyl/polyisoprene) u li fih suspensjoni ta’ 3 ml. L-iskartoċċ fih ballun tal-ħġieġ biex jagħmilha aktar faċli li terġa’ ssir is- suspensjoni mill-ġdid.

Daqsijiet ta’ pakketti ta’ 1, 5 u 10 skrataċ. Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis- suq.

Mixtard 30 InnoLet/Mixtard 30 FlexPen

Skartoċċ (tal-ħġieġ ta’ tip 1) bi planġer (bromobutyl) u għatu tal-lastku (bromobutyl/polyisoprene) li fih suspensjoni ta’ 3 ml ġo pinna mimlija għal-lest li tagħti dożi multipli u li tintrema wara l-użu u magħmula mill-polypropylene. L-iskartoċċ fih ballun tal-ħġieġ biex jagħmilha aktar faċli li terġa’ ssir is-suspensjoni mill-ġdid.

Daqsijiet ta’ pakketti ta’ 1, 5 u 10 pinen mimlijin għal-lest. Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal immaniġġar ieħor

Wara li tneħħi l-kunjett, l-iskartoċċ jew il-pinna mimlija għal-lest ta' Mixtard mill-friġġ, hu rrakkomandat li tħalli l-kunjett, l-iskartoċċ jew il-pinna mimlija għal-lest ta’ Mixtard jilħqu t- temperatura tal-kamra qabel ma' tagħmel is-suspensjoni tal-insulina mill-ġdid, kif hemm fl- istruzzjonijiet għall-ewwel użu.

Tużax dan il-prodott mediċinali jekk tinduna li l-likwidu li reġa’ ġie magħmul f’suspensjoni mhuwiex abjad u opak b’mod uniformi.

Mixtard li kien iffriżat m’għandux jintuża.

Il-pazjent għandu jingħata parir li jarmi l-labra u s-siringa wara kull injezzjoni.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Il-labar, is-siringi, l-iskrataċ u l-pinen mimlijin għal-lest m’għandhomx jiġu mislufa.

L-iskaroċċ m’għandux jerġa’ jimtela mill-ġdid.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Id-Danimarka

8.NUMRUI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Mixtard 30 f’kunjett (40 unità internazzjonali/ml)

EU/1/02/231/001

EU/1/02/231/002

EU/1/02/231/036

Mixtard 30 vial (100 unità internazzjonali/ml)

EU/1/02/231/003

EU/1/02/231/004

EU/1/02/231/037

Mixtard 30 Penfill

EU/1/02/231/011

EU/1/02/231/012

EU/1/02/231/013

Mixtard 30 InnoLet

EU/1/02/231/030

EU/1/02/231/031

EU/1/02/231/032

Mixtard 30 FlexPen

EU/1/02/231/033

EU/1/02/231/034

EU/1/02/231/035

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 07 Ottubru 2002

Data tal-aħħar tiġdid: 18 ta’ Settembru 2007

10.DATA TA’ REVIŻJONI TA’ TEST

Informazzjoni ddettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Mixtard 40 Penfill 100 unità internazzjonali/ml suspensjoni għall-injezzjoni f’skartoċċ.

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Skartoċċ fih 3 ml ekwivalenti għal 300 unità internazzjonali. Millilitru ta’ suspensjoni fih 100 unità internazzjonali ta’ insulina umana li tinħall*/insulina isophane (NPH) umana* f’proporzjon ta’ 40/60 ( ekwivalenti għal 3.5 mg).

*L-insulina umana hija magħmula f'Saccharomyces cerevisiae permezz tat-teknoloġija tad-DNA rikombinanti

Eċċipjent b’effett magħruf:

Mixtard 40 fih inqas minn mmol 1 ta’ sodium (23 mg) għal kull doża, i.e Mixtard 40 huwa essenzjalment ‘bla sodium’.

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni għall-injezzjoni.

Is-suspensjoni hija opaka, bajda u akweja.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Mixtard hu indikat għall-kura tad-dijabete mellitus.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Il-qawwa tal-insulina umana hija mfissra f’unitajiet internazzjonali.

Id-dożaġġ ta’ Mixtard hu individwali u jiġi stabbilit skond il-ħtiġijiet tal-pazjent. Prodotti mediċinali tal-insulina mħalltin bil-lest normalment jingħataw darba jew darbtejn kuljum meta jkun mixtieq effett inizjali mgħaġġel flimkien ma' effett aktar fit-tul. Il-monitoraġġ tal-livell tal-glukosju fid-demm huwa rrakkomandat sabiex jintlaħaq l-aħjar kontroll gliċemiku possibbli.

Il-ħtieġa individwali tal-insulina normalment hi ta' bejn 0.3 u 1.0 unitajiet internazzjonali/kg/kuljum..

Jista’ jkun hemm bżonn ta’ aġġustament fid-doża jekk il-pazjenti jżidu l-attività fiżika tagħhom, ibidlu d-dieta normali tagħhom jew ikollhom xi mard ieħor fl-istess ħin.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani ( ≥ 65 sena)

Mixtard jista’ jintuża fl-anzjani.

F’pazjenti anzjani, il-monitoraġġ tal-glukosju għandu jkun aktar intensiv u d-doża tal-insulina aġġustata skont il-bżonn individwali.

Indeboliment renali u epatiku

L-indeboliment renali jew epatiku jista’ jnaqqas il-ħtieġa tal-pazjent għall-insulina.

F’pazjenti b’indeboliment renali jew epatiku, il-monitoraġġ tal-glukosju għandu jkun aktar intensiv u d-doża tal-insulina umana aġġustata skont il-bżonn individwali.

Popolazzjoni pedjatrika

Mixtard jista’ jintuża fit-tfal u fl-adolexxenti.

It-trasferiment minn prodotti mediċinali oħra tal-insulina

Meta l-pazjenti jaqilbu minn prodotti mediċinali oħra ta’ insulina li jaħdmu b’mod intermedju jew fit- tul, jista’ jkun meħtieġ aġġustament fid-doża u fil-ħin ta’ meta jingħata Mixtard.

Huwa rrakkomandat li waqt it-trasferiment u għall-ewwel fit ġimgħat mit-trasferiment isir monitoraġġ mill-grib tal-glukosju (ara sezzjoni 4.4).

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Mixtard hu insulina umana li taħdem b'żewġ modi. Hu formulazzjoni bifażika li fiha kemm insulina li taħdem malajr kif ukoll insulina li taħdem fit-tul.

Mixtard jingħata minn taħt il-ġilda permezz ta’ injezzjoni, fil-koxxa, fiż-żaqq, fiż-żona gluteali jew fiż-żona tad-deltojd. Is-suspensjonijiet tal-insulina m’għandhom qatt jingħataw minn ġol-vina. Injezzjoni ġol-ġilda mirfugħa ’l fuq tnaqqas ir-riskju li bi żball tagħti injezzjoni ġol-muskolu.

Għandek iżżomm il-labra taħt il-ġilda għal mill-anqas 6 sekondi biex tiżgura li tkun tajt id-doża kollha.Ġo l-istess żona anatomika, il-postijiet fejn tingħata l-injezzjoni għandhom dejjem jinbidlu biex jitnaqqas ir-riskju tal-lipodistrofija. Injezzjoni minn taħt il-ġilda fiż-żaqq, tiżgura assorbiment aktar mgħaġġel milli minn siti oħra tal-injezzjoni. Il-ħin kemm se jdum jaħdem se jvarja skont id-doża, is-sit tal-injezzjoni, il-fluss tad-demm, it-temperatura u l-livell ta’ attività fiżika.

L-injezzjoni għandha tittieħed fi żmien 30 minuta qabel ikla jew ikla ħafifa li jkun fiha l-karboidrati.

Suspensjonijiet tal-insulina m’għandhomx jintużaw f’pompi ta’ infużjoni tal-insulina

It-teħid permezz ta’ sistema li tagħti l-insulina

Mixtard Penfill hu magħmul biex jintuża ma’ sistemi ta’ għoti ta’ insulina NovoNordisk u labar NovoFine jew NovoTwist.

Mixtard Penfill jiġi b'fuljett ta’ tagħrif miegħu, b’istruzzjonijiet iddettaljati għall-użu li għandhom jiġu segwiti.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis- sezzjoni 6.1.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Il-pazjent għandu jingħata parir biex jikkonsulta mat-tabib qabel ma jivvjaġġa f’pajjiżi li għandhom żoni tal-ħin differenti għax dan jista’ jfisser li l-pazjent irid jieħu l-insulina u l-ikel f’ħinijiet differenti.

Ipergliċemija

Dożaġġ inadegwat jew it-twaqqif tal-kura, speċjalment f’pazjenti b’dijabete ta’ tip 1, jista’ jwassal għall-ipergliċemija u għall-ketoaċidożi dijabetika. Normalment, l-ewwel sintomi ta’ ipergliċemija jiżviluppaw bil-mod, fuq perijodu ta’ sigħat jew jiem. Dawn jinkludu għatx, żieda fil-frekwenza li

tagħmel l-awrina, nawsja, rimettar, tħeddil, ġilda xotta u ħamra, ħalq xott, nuqqas ta’ aptit kif ukoll riħa ta’ acetone fin-nifs. F’pazjenti bid-dijabete ta’ tip 1, avvenimenti ipergliċemiċi li ma jkunux ikkurati, eventwalment iwasslu għal ketoaċidosi dijabetika, li hi potenzjalment fatali.

Ipogliċemija

Ikla maqbuża jew eżerċizzju fiżiku iebes mhux ippjanat jistgħu jwasslu għall-ipogliċemija.

L-ipogliċemija tista’ sseħħ jekk id-doża ta’ l-insulina tkun għolja wisq fil-konfront tal-ħtieġa ta’ l- insulina. F’każ ta’ ipogliċemija jew ta’ suspett ta’ ipogliċemija, Mixtard m’għandux jiġi injettat. Wara li l-livell tal-glukosju fid-demm tal-pazjent ikun ġie lura għan-normal, wieħed għandu jikkonsidra xi aġġustament fid-doża (ara sezzjonijiet 4.8 u 4.9).

Dawk il-pazjenti, li l-kontroll tal-glukosju fid-demm tagħhom jitjieb bil-kbir, eż. permezz ta’ terapija intensifikata bl-insulina, għandhom jiġu avżati li jista’ jkollhom bidla fis-sintomi normali ta’ twissija tagħhom ta’ l-ipogliċemija. Is-sintomi normali ta’ twissija jistgħu ma jidhrux f’pazjenti li ilhom żmien twil bid-dijabete.

Mard ieħor fl-istess ħin, speċjalment infezzjonijiet u kundizzjonijiet bid-deni, ħafna drabi jżidu l-

ħtieġa tal-pazjent għall-insulina. Mard ieħor fil-kliewi, fil-fwied jew li jaffettwa l-glandoli adrenali, pitwitarji jew tat-tirojde jista’ jikkawża tibdil fid-doża tal-insulina.

Meta pazjenti jiġu ttrasferiti għal tipi differenti ta’ prodotti mediċinali tal-insulina, l-ewwel sintomi ta’ twissija ta’ l-ipogliċemija jistgħu jinbidlu jew ikunu inqas qawwija minn dawk li kienu jħossu bl- insulina li kellhom qabel.

It-trasferiment minn prodotti mediċinali oħra tal-insulina

It-trasferiment ta’ pazjent għal tip jew għamla oħra ta’ insulina għandu jsir taħt superviżjoni medika stretta. Tibdil fil-qawwa, għamla (manifattur), tip, oriġini (insulina tal-annimali, insulina umana jew analogu tal-insulina ) u/jew metodu tal-manifattura (DNA rikombinanti kontra insulina li ġejja mill- annimali) jista’ jirriżulta fil-bżonn ta’ tibdil fid-doża. Pazjenti trasferiti fuq Mixtard minn tip ta’ insulina oħra jistgħu jkollhom bżonn numru ogħla ta’ injezzjonijiet kuljum jew li jkun hemm xi tibdil fid-doża minn dik użata fil-prodotti mediċinali tal-insulina normali tagħhom. Jekk ikun meħtieġ aġġustament, dan jista’ jseħħ ma’ l-ewwel doża jew waqt l-ewwel ftit ġimgħat jew xhur.

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni

Bħal kull terapija bl-insulina, jista’ jkun hemm xi reazzjonijiet fil-post ta’ l-injezzjoni u dawn jinkludu uġigħ, ħmura, urtikarja, infjammazzjoni, tbenġil, nefħa u ħakk. Li fl-istess żona partikulari jkun hemm tibdil kontinwu tal-post ta’ l-injezzjoni jnaqqas ir-riskju li jiżvillupaw dawn ir-reazzjonijiet.

Normalment dawn ir-reazzjonijiet imorru wara xi ftit ġranet jew ġimgħat. F’okkażjonijiet rari, minħabba r-reazzjonijiet fil-post ta’ l-injezzjoni jista’ jkun hemm il-bżonn li Mixtard jitwaqqaf

It-teħid ta’ Mixtard flimkien ma’ pioglitazone

Ġew irrapportati każijiet ta’ insuffiċjenza kardijaka meta ġew użati fl-istess waqt pioglitazone u l- insulina, speċjalment f’dawk il-pazjenti li għandhom fatturi ta’ riskju għall-iżvilupp ta’ insuffiċjenza kardijaka. Wieħed għandu jżomm dan f’moħħu jekk tiġi kkunsidrata l-kura fejn pioglitazone u Mixtard jintużaw flimkien. Jekk jintużaw flimkien, il-pazjenti għandhom jiġu osservati għal sinjali u sintomi ta’ insuffiċjenza kardijaka, żieda fil-piż jew edima. Pioglitazone għandu jitwaqqaf jekk jeħżienu xi sintomi kardijaċi.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Hemm numru ta’ prodotti mediċinali li huma magħrufa li għandhom effett fuq il-metaboliżmu ta’ glukosju.

Dawn is-sustanzi li ġejjin jistgħu jnaqqsu l-ħtieġa tal-pazjent għall-insulina:

Prodotti mediċinali antidijabetiċi orali, inibituri ta’ monamine oxidase (MAOI), beta-blokkanti, inibituri ta’ l-enzima li tikkonverti l-anġjotensin (ACE), saliċilati, sterojdi anaboliċi u sulfonamidi.

Dawn is-sustanzi li ġejjin jistgħu jżidu l-ħtieġa tal-pazjent għall-insulina:

Kontraċettivi orali, tijażidi, glukokortikojdi, ormoni tat-tirojde, simpatomimetiċi, l-ormon tat-tikbir u danazol.

Il-beta-blokkanti jistgħu jaħbu s-sintomi tal-ipogliċemija.

Octreotide/lanreotide jistgħu jew iżidu jew inaqqsu l-ħtieġa għall-insulina.

L-alkoħol jista’ jżid jew inaqqas l-effett ipogliċemiku tal-insulina.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx restrizzjonijiet fil-kura tad-dijabete bl-insulina matul it-tqala, minħabba li l-insulina ma tgħaddix mill-barriera tal-plaċenta.

Kemm l-ipogliċemija kif ukoll l-ipergliċemija, li jistgħu jseħħu f’terapija fejn id-dijabete ma tkunx ikkontrollata b’mod adegwat, iżidu r-riskju ta’ malformazzjonijiet u mewt in utero. Għalhekk hu rrakkomandat li jkun hemm kontroll intensifikat tal-glukosju fid-demm u monitoraġġ ta’ nisa tqal bid- dijabete waqt it-tqala u waqt l-ippjanar tat-tqala. Il-ħtiġijiet għall-insulina normalment jonqsu fl-ewwel trimester u jiżdiedu sussegwentement matul it-tieni u t-tielet trimestri.

Wara l-ħlas, normalment il-ħtiġijiet għall-insulina jerġgħu lura malajr għal-livelli ta’ qabel it-tqala.

Treddigħ

M’hemmx restrizzjonijiet għall-kura b’Mixtard waqt it-treddigħ. Il-kura bl-insulina, ta’ l-omm li tkun qed tredda’, ma toħloq l-ebda riskju għat-tarbija. Madankollu, jista’ jkun hemm bżonn li d-doża ta’ Mixtard tiġi aġġustata.

Fertilità

Studji ta’ riproduzzjoni fl-annimali bl-insulina umana ma wrew ebda effett avvers fuq il-fertilità.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Il-ħila tal-pazjent li jikkonċentra u jirreaġixxi tista’ tonqos minħabba l-ipogliċemija. Dan jista’ joħloq riskju f’sitwazzjonijiet meta dawn il-ħiliet huma ta’ importanza speċjali (eż. fis-sewqan ta’ karozza jew tħaddim ta’ makkinarju).

Il-pazjenti għandhom jingħataw parir sabiex jieħdu prekawzjonijiet biex jevitaw l-ipogliċemija waqt is-sewqan. Dan hu partikularment importanti f’dawk li għandhom nuqqas ta’ għarfien jew l-ebda għarfien tas-sinjali ta’ twissija ta’ l-ipogliċemija jew li għandhom episodji frekwenti ta’ ipogliċemija. Wieħed għandu jikkunsidra jekk isuqx jew le f’dawn iċ-ċirkustanzi.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

L-aktar reazzjoni avversa rrapportata b’mod frekwenti waqt il-kura hija l-ipogliċemija. Il-frekwenzi ta’ ipogliċemija jvarjaw skont il-popolazzjoni tal-pazjent, l-iskeda ta’ dożaġġ u l-livell tal-kontroll gliċemiku, jekk jogħġbok ara Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi partikulari aktar ’l isfel.

Fil-bidu tal-kura bl-insulina, jistgħu jseħħu anomaliji ta’ rifrazzjoni, edima u reazzjonijiet fis-sit tal- injezzjoni (uġigħ, ħmura, urtikarja, infjammazzjoni, tbenġil, nefħa u ħakk fis-sit tal-injezzjoni). Normalment dawn ir-reazzjonijiet jgħaddu. Titjib ta’ malajr fil-kontroll tal-glukosju fid-demm jista’ jkun assoċjat ma’ wġigħ newropatiku akut li ħafna drabi huwa riversibbli. Żieda fil-qawwa tat-terapija bl-insulina b’titjib f’daqqa fil-kontroll gliċemiku jista’ jwassal li b’mod temporanju r-retinopatija dijabetika tmur għall-agħar, waqt li titjib fit-tul tal-kontroll gliċemiku jnaqqas ir-riskju tal-iżvilupp tar- retinopatija dijabetika.

Lista f’forma tabulari tar-reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi mniżżla hawn taħt huma bbażati fuq tagħrif minn studji kliniċi u kklassifikati skont il-frekwenza MedDRA u s-Sistema tal-Klassifika tal-Organi. Il-kategoriji ta’ frekwenza ġew

stabbiliti skont il-konvenzjoni li ġejja: Komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 u <1/10); mhux

komuni (≥1/1,000 u <1/100); rari (≥1/10,000 u <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000), mhux magħrufa (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli).

Disturbi fis-sistema immuni

Mhux komuni - Urtikarja, raxx

 

Rari ħafna - Reazzjonijiet anafilattiċi*

 

 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

Komuni ħafna - Ipogliċemija*

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

Mhux komuni - Newropatija periferali

 

(newropatija bl-uġigħ)

 

 

Disturbi fl-għajnejn

Rari ħafna - Disturbi rifrazzjonali

 

Mhux komuni - Retinopatija dijabetika

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Mhux komuni – Lipodistrofija*

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn

Mhux komuni – Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni

jingħata

 

 

 

 

Mhux komuni – Edima

* ara Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi partikulari

 

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi partikulari

 

Reazzjonijiet anafilattiċi

Li jseħħu reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva ġeneralizzata (li jinkludu raxx tal-ġilda ġeneralizzat, ħakk, għaraq, disturbi gastrointestinali, edima anġjonewrotika, diffikultajiet fit-teħid tan-nifs, tħabbit mgħaġġel tal-qalb u tnaqqis fil-pressjoni tad-demm) huwa rari iżda jistgħu jkunu ta’ periklu għall- ħajja

Ipogliċemija

L-aktar reazzjoni avversa rrapportata b’mod frekwenti hija l-ipogliċemija. Tista’ sseħħ jekk id-doża ta’ l-insulina hija għolja wisq fir-rigward tal-ħtieġa ta’ l-insulina. L-ipogliċemija severa tista’ twassal għal telf tas-sensi u/jew konvulżjonijiet u tista’ tirriżulta fi ħsara temporanja jew permanenti fil-funzjoni tal-moħħ jew saħansitra f’mewt.Ħafna drabi, is-sintomi ta’ ipogliċemija jseħħu f’daqqa. Dawn jistgħu jinkludu għaraq kiesaħ, ġilda pallida u kiesħa, għeja, nervożità jew rogħda, ansjetà, għeja jew debbulizza mhux tas-soltu, konfużjoni, diffikultà biex tikkonċentra, ħedla, ġuħ eċċessiv, tibdil fil- vista, uġigħ ta’ ras, dardir u palpitazzjoni.

Fi studji kliniċi, il-frekwenza ta’ ipogliċemija tvarja skont il-popolazzjoni ta’ pazjenti, skeda tad-doża u l-livell tal-kontroll gliċemiku.

Lipodistrofija

Lipodistrofija (li tinkludi lipoipertrofija) tista’ sseħħ fil-post minn fejn tingħata l-injezzjoni. Tibdil kontinwu tas-sit tal-injezzjoni f’daq il-post partikulari ta’ injezzjoni jnaqqas ir-riskju li jiżviluppaw dawn ir-reazzjonijiet.

Popolazzjoni pedjatrika

Skont sorsi ta’ wara li l-prodott tqiegħed fis-suq u ta’ studji kliniċi, m’hemmx indikazzjoni li hemm xi differenza fil-frekwenza, fit-tip u fis-severità tar-reazzjonijiet avversi osservati fil-popolazzjoni pedjatrika u dawk li dehru fil-popolazzjoni ġenerali.

Popolazzjonijiet speċjali oħra

Skont sorsi ta’ wara li l-prodott tqiegħed fis-suq u ta’ studji kliniċi, m’hemmx indikazzjoni li hemm xi differenza fil-frekwenza, fit-tip u fis-severità tar-reazzjonijiet avversi osservati f’pazjenti anzjani u f’pazjenti b’indeboliment renali jew epatiku u dawk li dehru fil-popolazzjoni ġenerali.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali mniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Doża eċċessiva speċifika għall-insulina ma tistax tiġi definita, madankollu l-ipogliċemija tista’ tiżviluppa fi stadji sekwenzjali jekk jiġu mogħtija dożi għoljin wisq fil-konfront tal-ħtieġa tal-pazjent:

Episodji ħfief ta’ ipogliċemija jistgħu jkunu kkurati bit-teħid orali tal-glukosju jew ta’ prodotti li fihom iz-zokkor. Huwa għalhekk rrakkomandat li l-pazjent dijabetiku dejjem iġorr xi prodotti li fihom iz-zokkor.

Episodji ta’ ipogliċemija severa, fejn il-pazjent jintilef minn sensih, jistgħu jiġu kkurati bil- glucagon (0.5 sa 1 mg) mogħti minn ġol-muskoli jew minn taħt il-ġilda minn persuna mħarrġa, jew bil-glukosju mogħti minn ġol-vini minn professjonist fil-kura tas-saħħa. Il-glukosju għandu jingħata minn ġol-vini jekk fi żmien 10 sa 15-il minuta l-pazjent ma jirrispondix għal glucagon. Meta jerġa’ jiġi f’sensih, huwa rrakkomandat li l-pazjent jingħata l-karboidrati b’mod orali sabiex ma jerġax jirkadi.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini użati fid-dijabete.Insulini u analogi għall-injezzjoni, li jaħdmu b'mod intermedju jew fit-tul mħalltin ma' dawk li jaħdmu malajr, insulina (umana). Kodiċi

ATC: A10AD01.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni u effetti farmakodinamiċi

L-effett ta’ l-insulina li tbaxxi l-livell ta’ glukosju fid-demm huwa minħabba l-fatt li l-insulina tingħaqad mar-riċetturi fuq iċ-ċelluli tal-muskoli u tax-xaħam u b’hekk jiġi ffaċilitat id-dħul ta’ glukosju kif ukoll minħabba l-inibizzjoni fl-istess ħin tal-produzzjoni ta’ glukosju mill-fwied.

Mixtard hu insulina li taħdem b'żewġ modi.

Jibda jaħdem fi żmien nofs siegħa, jilħaq l-effett massimu fi żmien 2–8 sigħat, u l-ħin totali ta’ kemm idum jaħdem hu sa 24 siegħa.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

L-insulina fiċ-ċirkolazzjoni tad-demm għandha half-life ta’ ftit minuti. Konsegwentement, il-profil tal-ħin-azzjoni ta’ preparazzjoni ta' l-insulina jiddependi biss mill-karatteristiċi ta’ l-assorbiment tagħha.

Dan il-proċess hu influwenzat minn diversi fatturi (eż. id-doża ta’ l-insulina, il-mod u s-sit ta’ l- injezzjoni, il-ħxuna tax-xaħam ta' taħt il-ġilda, it-tip tad-dijabete). Għalhekk, il-farmakokinetika ta’ prodotti mediċinali tal-insulini hija affettwata minn varjazzjonijiet sinifikanti kemm fl-individwu stess u kemm bejn l-individwu u ieħor.

Assorbiment

Il-profil ta' l-assorbiment huwa minħabba li l-prodott hu taħlita ta' prodotti ta’ l-insulini li għandhom rispettivament assorbiment mgħaġġel u assorbiment li jieħu fit-tul. Il-konċentrazzjoni massima fil- plażma ta' l-insulina li taħdem malajr tintlaħaq fi żmien 1.5–2.5 sigħat wara l-għoti minn taħt il-ġilda.

Distribuzzjoni

Ma kien osservat l-ebda tgħaqqid b’saħħtu mal-proteini tal-plażma, ħlief għall-antikorpi ta’ l-insulina li kienu qed jiċċirkolaw (jekk kienu preżenti).

Metaboliżmu

Hu rrappurtat li l-insulina umana tiġi degradata mill-protease insulinika jew mill-enżimi degradanti ta’ l-insulina u possibbilment mill-proteina disulfide isomerase. Ġew proposti numru ta’ siti fuq il- molekula ta’ l-insulina umana fejn jista’ jsir il-qtugħ (idrolisi); l-ebda wieħed mill-metaboliti li jiffurmaw wara l-qtugħ ma hu attiv.

Eliminazzjoni

Il-half-life terminali hi stabbilita mir-rata ta’ l-assorbiment mit-tessuti ta’ taħt il-ġilda. Għalhekk il- half-life (t½) hi kejl ta’ l-assorbiment u mhux tat-tneħħija per se tal-insulina mill-plażma (l-insulina fiċ- ċirkolazzjoni tad-demm għandha t½ ta’ ftit minuti). L-istudji indikaw t½ ta’ madwar 5–10 sigħat.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u l- iżvilupp, ma turi l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Zinc chloride

Glycerol

Metacresol

Phenol

Disodium phosphate dihydrate

Sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH)

Hydrochloric acid (għall-aġġustament tal-pH)

Protamine sulfate

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2 Inkompatibbilitajiet

Prodotti mediċinali tal-insulina għandhom jiġu miżjuda biss ma’ dawk is-sustanzi li huwa magħruf li huma kompatibbli magħhom

Is-suspensjonijiet tal-insulina m'għandhomx jiżdiedu ma' fluwidi ta' l-infużjoni.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Qabel ma jinfetaħ: 30 xahar.

Waqt l-użu jew meta jinġarr għal li jista’ jinqala’: Il-prodott jista’ inħażen għal mhux iżjed minn 6 ġimgħat. Aħżen f’temperatura taħt 30°C.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C). Tagħmlux fil-friża.

Waqt l-użu jew meta jinġarr għal li jista’ jinqala’: Aħżen f’temperatura taħt 30°C. Tagħmlux fil-friġġ. jew fil-friża.

Żomm l-iskartoċċ fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Skartoċċ (tal-ħġieġ ta’tip 1) bi planġer (bromobutyl) u għatu tal-lastku (bromobutyl/polyisoprene) u li fih suspensjoni ta’ 3 ml. L-iskartoċċ fih ballun tal-ħġieġ biex jagħmilha aktar faċli li terġa’ ssir is- suspensjoni mill-ġdid.

Daqsijiet ta’ pakketti ta’ 1, 5 u 10 skrataċ. Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis- suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal immaniġġar ieħor

Il-labar u Mixtard Penfill m’għandhomx jinqasmu ma’ ħaddieħor. L-iskartoċċ m’għandux jerġa’ jimtela mill-ġdid.

Wara li tneħħi Mixtard Penfill mill-friġġ, huwa rrakkomandat li tħalli l-Mixtard Penfill jilħaq it- temperatura ambjentali tal-kamra qabel ma l-insulina terġa’ tiġi magħmula f’suspensjoni skont l- istruzzjonijiet għall-ewwel użu.

Tużax dan il-prodott mediċinali jekk tinduna li l-likwidu li rega’ ġie magħmul f’suspensjoni mhuwiex abjad u opak b’mod uniformi.

Mixtard li ġie ffriżat m’għandux jintuża.

Il-pazjent għandu jingħata parir li jarmi l-labra wara kull injezzjoni.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Id-Danimarka

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/231/014

EU/1/02/231/015

EU/1/02/231/016

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 07 Ottubru 2002

Data tal-aħħar tiġdid: 18 ta’ Settembru 2007

10. DATA TA’ REVIŻJONI TA’ TEST

Informazzjoni dddettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Mixtard 50 Penfill 100 unità internazzjonali/ml suspensjoni għall-injezzjoni f’skartoċċ.

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Skartoċċ fih 3 ml ekwivalenti għal 300 unità internazzjonali. Millilitru ta’ suspensjoni fih 100 unità internazzjonali ta’ insulina umana li tinħall*/insulina isophane (NPH) umana* f’proporzjon ta’ 50/50 ( ekwivalenti għal 3.5 mg).

*L-insulina umana hija magħmula f'Saccharomyces cerevisiae permezz tat-teknoloġija tad-DNA rikombinanti

Eċċipjent b’effett magħruf:

Mixtard 50 fih inqas minn mmol 1 ta’ sodium (23 mg) għal kull doża, i.e Mixtard 50 huwa essenzjalment ‘bla sodium’.

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni għall-injezzjoni.

Is-suspensjoni hija opaka, bajda u akweja.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Mixtard hu indikat għall-kura tad-dijabete mellitus.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Il-qawwa tal-insulina umana hija mfissra f’unitajiet internazzjonali.

Id-dożaġġ ta’ Mixtard hu individwali u jiġi stabbilit skond il-ħtiġijiet tal-pazjent. Prodotti mediċinali tal-insulina mħalltin bil-lest normalment jingħataw darba jew darbtejn kuljum meta jkun mixtieq effett inizjali mgħaġġel flimkien ma' effett aktar fit-tul. Il-monitoraġġ tal-livell tal-glukosju fid-demm huwa rrakkomandat sabiex jintlaħaq l-aħjar kontroll gliċemiku possibbli.

Il-ħtieġa individwali tal-insulina normalment hi ta' bejn 0.3 u 1.0 unitajiet internazzjonali/kg/kuljum..

Jista’ jkun hemm bżonn ta’ aġġustament fid-doża jekk il-pazjenti jżidu l-attività fiżika tagħhom, ibidlu d-dieta normali tagħhom jew ikollhom xi mard ieħor fl-istess ħin.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani ( ≥ 65 sena)

Mixtard jista’ jintuża fl-anzjani.

F’pazjenti anzjani, il-monitoraġġ tal-glukosju għandu jkun aktar intensiv u d-doża tal-insulina aġġustata skont il-bżonn individwali.

Indeboliment renali u epatiku

L-indeboliment renali jew epatiku jista’ jnaqqas il-ħtieġa tal-pazjent għall-insulina.

F’pazjenti b’indeboliment renali jew epatiku, il-monitoraġġ tal-glukosju għandu jkun aktar intensiv u d-doża tal-insulina umana aġġustata skont il-bżonn individwali.

Popolazzjoni pedjatrika

Mixtard jista’ jintuża fit-tfal u fl-adolexxenti.

It-trasferiment minn prodotti mediċinali oħra tal-insulina

Meta l-pazjenti jaqilbu minn prodotti mediċinali oħra ta’ insulina li jaħdmu b’mod intermedju jew fit- tul, jista’ jkun meħtieġ aġġustament fid-doża u fil-ħin ta’ meta jingħata Mixtard.

Huwa rrakkomandat li waqt it-trasferiment u għall-ewwel fit ġimgħat mit-trasferiment isir monitoraġġ mill-grib tal-glukosju (ara sezzjoni 4.4).

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Mixtard hu insulina umana li taħdem b'żewġ modi. Hu formulazzjoni bifażika li fiha kemm insulina li taħdem malajr kif ukoll insulina li taħdem fit-tul.

Mixtard jingħata minn taħt il-ġilda permezz ta’ injezzjoni, fil-koxxa, fiż-żaqq, fiż-żona gluteali jew fiż-żona tad-deltojd. Is-suspensjonijiet tal-insulina m’għandhom qatt jingħataw minn ġol-vina. Injezzjoni ġol-ġilda mirfugħa ’l fuq tnaqqas ir-riskju li bi żball tagħti injezzjoni ġol-muskolu.

Għandek iżżomm il-labra taħt il-ġilda għal mill-anqas 6 sekondi biex tiżgura li tkun tajt id-doża kollha.Ġo l-istess żona anatomika, il-postijiet fejn tingħata l-injezzjoni għandhom dejjem jinbidlu biex jitnaqqas ir-riskju tal-lipodistrofija. Injezzjoni minn taħt il-ġilda fiż-żaqq, tiżgura assorbiment aktar mgħaġġel milli minn siti oħra tal-injezzjoni. Il-ħin kemm se jdum jaħdem se jvarja skont id-doża, is-sit tal-injezzjoni, il-fluss tad-demm, it-temperatura u l-livell ta’ attività fiżika.

L-injezzjoni għandha tittieħed fi żmien 30 minuta qabel ikla jew ikla ħafifa li jkun fiha l-karboidrati.

Suspensjonijiet tal-insulina m’għandhomx jintużaw f’pompi ta’ infużjoni tal-insulina

It-teħid permezz ta’ sistema li tagħti l-insulina

Mixtard Penfill hu magħmul biex jintuża ma’ sistemi ta’ għoti ta’ insulina NovoNordisk u labar

NovoFine jew NovoTwist.

Mixtard Penfill jiġi b'fuljett ta’ tagħrif miegħu, b’istruzzjonijiet iddettaljati għall-użu li għandhom jiġu segwiti.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis- sezzjoni 6.1.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Il-pazjent għandu jingħata parir biex jikkonsulta mat-tabib qabel ma jivvjaġġa f’pajjiżi li għandhom żoni tal-ħin differenti għax dan jista’ jfisser li l-pazjent irid jieħu l-insulina u l-ikel f’ħinijiet differenti.

Ipergliċemija

Dożaġġ inadegwat jew it-twaqqif tal-kura, speċjalment f’pazjenti b’dijabete ta’ tip 1, jista’ jwassal għall-ipergliċemija u għall-ketoaċidożi dijabetika. Normalment, l-ewwel sintomi ta’ ipergliċemija jiżviluppaw bil-mod, fuq perijodu ta’ sigħat jew jiem. Dawn jinkludu għatx, żieda fil-frekwenza li

tagħmel l-awrina, nawsja, rimettar, tħeddil, ġilda xotta u ħamra, ħalq xott, nuqqas ta’ aptit kif ukoll riħa ta’ acetone fin-nifs. F’pazjenti bid-dijabete ta’ tip 1, avvenimenti ipergliċemiċi li ma jkunux ikkurati, eventwalment iwasslu għal ketoaċidosi dijabetika, li hi potenzjalment fatali.

Ipogliċemija

Ikla maqbuża jew eżerċizzju fiżiku iebes mhux ippjanat jistgħu jwasslu għall-ipogliċemija.

L-ipogliċemija tista’ sseħħ jekk id-doża ta’ l-insulina tkun għolja wisq fil-konfront tal-ħtieġa ta’ l- insulina. F’każ ta’ ipogliċemija jew ta’ suspett ta’ ipogliċemija, Mixtard m’għandux jiġi injettat. Wara li l-livell tal-glukosju fid-demm tal-pazjent ikun ġie lura għan-normal, wieħed għandu jikkonsidra xi aġġustament fid-doża (ara sezzjonijiet 4.8 u 4.9).

Dawk il-pazjenti, li l-kontroll tal-glukosju fid-demm tagħhom jitjieb bil-kbir, eż. permezz ta’ terapija intensifikata bl-insulina, għandhom jiġu avżati li jista’ jkollhom bidla fis-sintomi normali ta’ twissija tagħhom ta’ l-ipogliċemija.

Is-sintomi normali ta’ twissija jistgħu ma jidhrux f’pazjenti li ilhom żmien twil bid-dijabete.

Mard ieħor fl-istess ħin, speċjalment infezzjonijiet u kundizzjonijiet bid-deni, ħafna drabi jżidu l-

ħtieġa tal-pazjent għall-insulina. Mard ieħor fil-kliewi, fil-fwied jew li jaffettwa l-glandoli adrenali, pitwitarji jew tat-tirojde jista’ jikkawża tibdil fid-doża tal-insulina.

Meta pazjenti jiġu ttrasferiti għal tipi differenti ta’ prodotti mediċinali tal-insulina, l-ewwel sintomi ta’ twissija ta’ l-ipogliċemija jistgħu jinbidlu jew ikunu inqas qawwija minn dawk li kienu jħossu bl- insulina li kellhom qabel.

It-trasferiment minn prodotti mediċinali oħra tal-insulina

It-trasferiment ta’ pazjent għal tip jew għamla oħra ta’ insulina għandu jsir taħt superviżjoni medika stretta. Tibdil fil-qawwa, għamla (manifattur), tip, oriġini (insulina tal-annimali, insulina umana jew analogu tal-insulina ) u/jew metodu tal-manifattura (DNA rikombinanti kontra insulina li ġejja mill- annimali) jista’ jirriżulta fil-bżonn ta’ tibdil fid-doża. Pazjenti trasferiti fuq Mixtard minn tip ta’ insulina oħra jistgħu jkollhom bżonn numru ogħla ta’ injezzjonijiet kuljum jew li jkun hemm xi tibdil fid-doża minn dik użata fil-prodotti mediċinali tal-insulina normali tagħhom. Jekk ikun meħtieġ aġġustament, dan jista’ jseħħ ma’ l-ewwel doża jew waqt l-ewwel ftit ġimgħat jew xhur.

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni

Bħal kull terapija bl-insulina, jista’ jkun hemm xi reazzjonijiet fil-post ta’ l-injezzjoni u dawn jinkludu uġigħ, ħmura, urtikarja, infjammazzjoni, tbenġil, nefħa u ħakk. Li fl-istess żona partikulari jkun hemm tibdil kontinwu tal-post ta’ l-injezzjoni jnaqqas ir-riskju li jiżvillupaw dawn ir-reazzjonijiet.

Normalment dawn ir-reazzjonijiet imorru wara xi ftit ġranet jew ġimgħat. F’okkażjonijiet rari, minħabba r-reazzjonijiet fil-post ta’ l-injezzjoni jista’ jkun hemm il-bżonn li Mixtard jitwaqqaf

It-teħid ta’ Mixtard flimkien ma’ pioglitazone

Ġew irrapportati każijiet ta’ insuffiċjenza kardijaka meta ġew użati fl-istess waqt pioglitazone u l- insulina, speċjalment f’dawk il-pazjenti li għandhom fatturi ta’ riskju għall-iżvilupp ta’ insuffiċjenza kardijaka. Wieħed għandu jżomm dan f’moħħu jekk tiġi kkunsidrata l-kura fejn pioglitazone u Mixtard jintużaw flimkien. Jekk jintużaw flimkien, il-pazjenti għandhom jiġu osservati għal sinjali u sintomi ta’ insuffiċjenza kardijaka, żieda fil-piż jew edima. Pioglitazone għandu jitwaqqaf jekk jeħżienu xi sintomi kardijaċi.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Hemm numru ta’ prodotti mediċinali li huma magħrufa li għandhom effett fuq il-metaboliżmu ta’ glukosju.

Dawn is-sustanzi li ġejjin jistgħu jnaqqsu l-ħtieġa tal-pazjent għall-insulina:

Prodotti mediċinali antidijabetiċi orali, inibituri ta’ monamine oxidase (MAOI), beta-blokkanti, inibituri ta’ l-enzima li tikkonverti l-anġjotensin (ACE), saliċilati, sterojdi anaboliċi u sulfonamidi.

Dawn is-sustanzi li ġejjin jistgħu jżidu l-ħtieġa tal-pazjent għall-insulina:

Kontraċettivi orali, tijażidi, glukokortikojdi, ormoni tat-tirojde, simpatomimetiċi, l-ormon tat-tikbir u danazol.

Il-beta-blokkanti jistgħu jaħbu s-sintomi tal-ipogliċemija.

Octreotide/lanreotide jistgħu jew iżidu jew inaqqsu l-ħtieġa għall-insulina.

L-alkoħol jista’ jżid jew inaqqas l-effett ipogliċemiku tal-insulina.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx restrizzjonijiet fil-kura tad-dijabete bl-insulina matul it-tqala, minħabba li l-insulina ma tgħaddix mill-barriera tal-plaċenta.

Kemm l-ipogliċemija kif ukoll l-ipergliċemija, li jistgħu jseħħu f’terapija fejn id-dijabete ma tkunx ikkontrollata b’mod adegwat, iżidu r-riskju ta’ malformazzjonijiet u mewt in utero. Għalhekk hu rrakkomandat li jkun hemm kontroll intensifikat tal-glukosju fid-demm u monitoraġġ ta’ nisa tqal bid- dijabete waqt it-tqala u waqt l-ippjanar tat-tqala. Il-ħtiġijiet għall-insulina normalment jonqsu fl-ewwel trimester u jiżdiedu sussegwentement matul it-tieni u t-tielet trimestri.

Wara l-ħlas, normalment il-ħtiġijiet għall-insulina jerġgħu lura malajr għal-livelli ta’ qabel it-tqala.

Treddigħ

M’hemmx restrizzjonijiet għall-kura b’Mixtard waqt it-treddigħ. Il-kura bl-insulina, ta’ l-omm li tkun qed tredda’, ma toħloq l-ebda riskju għat-tarbija. Madankollu, jista’ jkun hemm bżonn li d-doża ta’ Mixtard tiġi aġġustata.

Fertilità

Studji ta’ riproduzzjoni fl-annimali bl-insulina umana ma wrew ebda effett avvers fuq il-fertilità.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Il-ħila tal-pazjent li jikkonċentra u jirreaġixxi tista’ tonqos minħabba l-ipogliċemija. Dan jista’ joħloq riskju f’sitwazzjonijiet meta dawn il-ħiliet huma ta’ importanza speċjali (eż. fis-sewqan ta’ karozza jew tħaddim ta’ makkinarju).

Il-pazjenti għandhom jingħataw parir sabiex jieħdu prekawzjonijiet biex jevitaw l-ipogliċemija waqt is-sewqan. Dan hu partikularment importanti f’dawk li għandhom nuqqas ta’ għarfien jew l-ebda għarfien tas-sinjali ta’ twissija ta’ l-ipogliċemija jew li għandhom episodji frekwenti ta’ ipogliċemija. Wieħed għandu jikkunsidra jekk isuqx jew le f’dawn iċ-ċirkustanzi.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

L-aktar reazzjoni avversa rrapportata b’mod frekwenti waqt il-kura hija l-ipogliċemija. Il-frekwenzi ta’ ipogliċemija jvarjaw skont il-popolazzjoni tal-pazjent, l-iskeda ta’ dożaġġ u l-livell tal-kontroll

gliċemiku, jekk jogħġbok ara Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi partikulari aktar ’l isfel.

Fil-bidu tal-kura bl-insulina, jistgħu jseħħu anomaliji ta’ rifrazzjoni, edima u reazzjonijiet fis-sit tal- injezzjoni (uġigħ, ħmura, urtikarja, infjammazzjoni, tbenġil, nefħa u ħakk fis-sit tal-injezzjoni). Normalment dawn ir-reazzjonijiet jgħaddu. Titjib ta’ malajr fil-kontroll tal-glukosju fid-demm jista’ jkun assoċjat ma’ wġigħ newropatiku akut li ħafna drabi huwa riversibbli. Żieda fil-qawwa tat-terapija bl-insulina b’titjib f’daqqa fil-kontroll gliċemiku jista’ jwassal li b’mod temporanju r-retinopatija dijabetika tmur għall-agħar, waqt li titjib fit-tul tal-kontroll gliċemiku jnaqqas ir-riskju tal-iżvilupp tar- retinopatija dijabetika.

Lista f’forma tabulari tar-reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi mniżżla hawn taħt huma bbażati fuq tagħrif minn studji kliniċi u kklassifikati skont il-frekwenza MedDRA u s-Sistema tal-Klassifika tal-Organi. Il-kategoriji ta’ frekwenza ġew stabbiliti skont il-konvenzjoni li ġejja: Komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 u <1/10); mhux

komuni (≥1/1,000 u <1/100); rari (≥1/10,000 u <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000), mhux magħrufa (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli).

Disturbi fis-sistema immuni

Mhux komuni - Urtikarja, raxx

 

Rari ħafna - Reazzjonijiet anafilattiċi*

 

 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

Komuni ħafna - Ipogliċemija*

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

Mhux komuni - Newropatija periferali

 

(newropatija bl-uġigħ)

 

 

Disturbi fl-għajnejn

Rari ħafna - Disturbi rifrazzjonali

 

Mhux komuni - Retinopatija dijabetika

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Mhux komuni – Lipodistrofija*

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn

Mhux komuni – Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni

jingħata

 

 

 

 

Mhux komuni – Edima

* ara Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi partikulari

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi partikulari

Reazzjonijiet anafilattiċi

Li jseħħu reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva ġeneralizzata (li jinkludu raxx tal-ġilda ġeneralizzat, ħakk, għaraq, disturbi gastrointestinali, edima anġjonewrotika, diffikultajiet fit-teħid tan-nifs, tħabbit mgħaġġel tal-qalb u tnaqqis fil-pressjoni tad-demm) huwa rari iżda jistgħu jkunu ta’ periklu għall- ħajja

Ipogliċemija

L-aktar reazzjoni avversa rrapportata b’mod frekwenti hija l-ipogliċemija. Tista’ sseħħ jekk id-doża ta’ l-insulina hija għolja wisq fir-rigward tal-ħtieġa ta’ l-insulina. L-ipogliċemija severa tista’ twassal għal telf tas-sensi u/jew konvulżjonijiet u tista’ tirriżulta fi ħsara temporanja jew permanenti fil-funzjoni tal-moħħ jew saħansitra f’mewt.Ħafna drabi, is-sintomi ta’ ipogliċemija jseħħu f’daqqa. Dawn jistgħu jinkludu għaraq kiesaħ, ġilda pallida u kiesħa, għeja, nervożità jew rogħda, ansjetà, għeja jew debbulizza mhux tas-soltu, konfużjoni, diffikultà biex tikkonċentra, ħedla, ġuħ eċċessiv, tibdil fil-

vista, uġigħ ta’ ras, dardir u palpitazzjoni.

Fi studji kliniċi, il-frekwenza ta’ ipogliċemija tvarja skont il-popolazzjoni ta’ pazjenti, skeda tad-doża u l-livell tal-kontroll gliċemiku.

Lipodistrofija

Lipodistrofija (li tinkludi lipoipertrofija) tista’ sseħħ fil-post minn fejn tingħata l-injezzjoni. Tibdil kontinwu tas-sit tal-injezzjoni f’daq il-post partikulari ta’ injezzjoni jnaqqas ir-riskju li jiżviluppaw dawn ir-reazzjonijiet.

Popolazzjoni pedjatrika

Skont sorsi ta’ wara li l-prodott tqiegħed fis-suq u ta’ studji kliniċi, m’hemmx indikazzjoni li hemm xi differenza fil-frekwenza, fit-tip u fis-severità tar-reazzjonijiet avversi osservati fil-popolazzjoni pedjatrika u dawk li dehru fil-popolazzjoni ġenerali.

Popolazzjonijiet speċjali oħra

Skont sorsi ta’ wara li l-prodott tqiegħed fis-suq u ta’ studji kliniċi, m’hemmx indikazzjoni li hemm xi differenza fil-frekwenza, fit-tip u fis-severità tar-reazzjonijiet avversi osservati f’pazjenti anzjani u f’pazjenti b’indeboliment renali jew epatiku u dawk li dehru fil-popolazzjoni ġenerali.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali mniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Doża eċċessiva speċifika għall-insulina ma tistax tiġi definita, madankollu l-ipogliċemija tista’ tiżviluppa fi stadji sekwenzjali jekk jiġu mogħtija dożi għoljin wisq fil-konfront tal-ħtieġa tal-pazjent:

Episodji ħfief ta’ ipogliċemija jistgħu jkunu kkurati bit-teħid orali tal-glukosju jew ta’ prodotti li fihom iz-zokkor. Huwa għalhekk rrakkomandat li l-pazjent dijabetiku dejjem iġorr xi prodotti li fihom iz-zokkor

Episodji ta’ ipogliċemija severa, fejn il-pazjent jintilef minn sensih, jistgħu jiġu kkurati bil- glucagon (0.5 sa 1 mg) mogħti minn ġol-muskoli jew minn taħt il-ġilda minn persuna mħarrġa, jew bil-glukosju mogħti minn ġol-vini minn professjonist fil-kura tas-saħħa. Il-glukosju għandu jingħata minn ġol-vini jekk fi żmien 10 sa 15-il minuta l-pazjent ma jirrispondix għal glucagon. Meta jerġa’ jiġi f’sensih, huwa rrakkomandat li l-pazjent jingħata l-karboidrati b’mod orali sabiex ma jerġax jirkadi.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini użati fid-dijabete.Insulini u analogi għall-injezzjoni, li jaħdmu b'mod intermedju jew fit-tul mħalltin ma' dawk li jaħdmu malajr, insulina (umana). Kodiċi

ATC: A10AD01.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni u effetti farmakodinamiċi

L-effett ta’ l-insulina li tbaxxi l-livell ta’ glukosju fid-demm huwa minħabba l-fatt li l-insulina tingħaqad mar-riċetturi fuq iċ-ċelluli tal-muskoli u tax-xaħam u b’hekk jiġi ffaċilitat id-dħul ta’ glukosju kif ukoll minħabba l-inibizzjoni fl-istess ħin tal-produzzjoni ta’ glukosju mill-fwied.

Mixtard hu insulina li taħdem b'żewġ modi.

Jibda jaħdem fi żmien nofs siegħa, jilħaq l-effett massimu fi żmien 2–8 sigħat, u l-ħin totali ta’ kemm idum jaħdem hu sa 24 siegħa.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

L-insulina fiċ-ċirkolazzjoni tad-demm għandha half-life ta’ ftit minuti. Konsegwentement, il-profil tal-ħin-azzjoni ta’ preparazzjoni ta' l-insulina jiddependi biss mill-karatteristiċi ta’ l-assorbiment tagħha.

Dan il-proċess hu influwenzat minn diversi fatturi (eż. id-doża ta’ l-insulina, il-mod u s-sit ta’ l- injezzjoni, il-ħxuna tax-xaħam ta' taħt il-ġilda, it-tip tad-dijabete). Għalhekk, il-farmakokinetika ta’ prodotti mediċinali tal-insulini hija affettwata minn varjazzjonijiet sinifikanti kemm fl-individwu stess u kemm bejn l-individwu u ieħor.

Assorbiment

Il-profil ta' l-assorbiment huwa minħabba li l-prodott hu taħlita ta' prodotti ta’ l-insulini li għandhom rispettivament assorbiment mgħaġġel u assorbiment li jieħu fit-tul. Il-konċentrazzjoni massima fil- plażma ta' l-insulina li taħdem malajr tintlaħaq fi żmien 1.5–2.5 sigħat wara l-għoti minn taħt il-ġilda.

Distribuzzjoni

Ma kien osservat l-ebda tgħaqqid b’saħħtu mal-proteini tal-plażma, ħlief għall-antikorpi ta’ l-insulina li kienu qed jiċċirkolaw (jekk kienu preżenti).

Metaboliżmu

Hu rrappurtat li l-insulina umana tiġi degradata mill-protease insulinika jew mill-enżimi degradanti ta’ l-insulina u possibbilment mill-proteina disulfide isomerase. Ġew proposti numru ta’ siti fuq il- molekula ta’ l-insulina umana fejn jista’ jsir il-qtugħ (idrolisi); l-ebda wieħed mill-metaboliti li jiffurmaw wara l-qtugħ ma hu attiv.

Eliminazzjoni

Il-half-life terminali hi stabbilita mir-rata ta’ l-assorbiment mit-tessuti ta’ taħt il-ġilda. Għalhekk il- half-life (t½) hi kejl ta’ l-assorbiment u mhux tat-tneħħija per se tal-insulina mill-plażma (l-insulina fiċ- ċirkolazzjoni tad-demm għandha t½ ta’ ftit minuti). L-istudji indikaw t½ ta’ madwar 5–10 sigħat.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u l- iżvilupp, ma turi l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Zinc chloride

Glycerol

Metacresol

Phenol

Disodium phosphate dihydrate

Sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH)

Hydrochloric acid (għall-aġġustament tal-pH)

Protamine sulfate

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2 Inkompatibbilitajiet

Prodotti mediċinali tal-insulina għandhom jiġu miżjuda biss ma’ dawk is-sustanzi li huwa magħruf li huma kompatibbli magħhom

Is-suspensjonijiet tal-insulina m'għandhomx jiżdiedu ma' fluwidi ta' l-infużjoni.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Qabel ma jinfetaħ: 30 xahar.

Waqt l-użu jew meta jinġarr għal li jista’ jinqala’: Il-prodott jista’ jinħażen għal mhux iżjed minn 6 ġimgħat. Aħżen f’temperatura taħt 30°C.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C). Tagħmlux fil-friża.

Waqt l-użu jew meta jinġarr għal li jista’ jinqala’: Aħżen f’temperatura taħt 30°C. Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża.

Żomm l-iskartoċċ fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Skartoċċ (tal-ħġieġ ta’tip 1) bi planġer (bromobutyl) u għatu tal-lastku (bromobutyl/polyisoprene) u li fih suspensjoni ta’ 3 ml. L-iskartoċċ fih ballun tal-ħġieġ biex jagħmilha aktar faċli li terġa’ ssir is- suspensjoni mill-ġdid.

Daqsijiet ta’ pakketti ta’ 1, 5 u 10 skrataċ. Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis- suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal immaniġġar ieħor

Il-labar u Mixtard Penfill m’għandhomx jinqasmu ma’ ħaddieħor. L-iskartoċċ m’għandux jerġa’ jimtela mill-ġdid.

Wara li tneħħi Mixtard Penfill mill-friġġ, huwa rrakkomandat li tħalli l-Mixtard Penfill jilħaq it- temperatura ambjentali tal-kamra qabel ma l-insulina terġa’ tiġi magħmula f’suspensjoni skont l- istruzzjonijiet għall-ewwel użu.

Tużax dan il-prodott mediċinali jekk tinduna li l-likwidu li rega’ ġie magħmul f’suspensjoni mhuwiex abjad u opak b’mod uniformi.

Mixtard li ġie ffriżat m’għandux jintuża.

Il-pazjent għandu jingħata parir li jarmi l-labra wara kull injezzjoni.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.ID-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Id-Danimarka

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/231/017

EU/1/02/231/018

EU/1/02/231/019

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 07 Ottubru 2002

Data tal-aħħar tiġdid: 18 ta’ Settembru 2007

10. DATA TA’ REVIŻJONI TA’ TEST

Informazzjoni dddettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati