Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NeoSpect (depreotide trifluoroacetate) – Fuljett ta’ tagħrif - V09IA05

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaNeoSpect
Kodiċi ATCV09IA05
Sustanzadepreotide trifluoroacetate
ManifatturCIS bio international

FULJETT TA’ TAGĦRIF: INFORMAZZJONI GĦAL MIN QED JAGĦMEL UŻU MINNHA

NeoSpect 47 mikrogramma. Sett għall-preparazzjoni radjufarmaċewtika

Depreotide

Aqra dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina. Ser jgħidlek dwar il-mediċina tiegħek.

-

Żomm dan il-fuljett. Jista jkollok bżonn terġa’ taqrah.

 

-

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib tiegħek.

 

-

Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li m’humiex

 

imsemmijin f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib tiegħek.

awtorizzat

F’dan il-fuljett:

 

1.

X’inhu NeoSpect u għalxiex jintuża

 

2.

Qabel ma tuża NeoSpect

 

3.

Kif għandek tuża NeoSpect

 

4.

Effetti sekondarji li jista’ jkollu

 

5.

Kif taħżen NeoSpect

 

6.

Aktar tagħrif

 

1.

X’INHU NeoSpect U GĦALXIEX JINTUŻA

 

 

 

Tip ta' Prodott

 

 

NeoSpect huwa prodott radjufarmaċewtiku li jintuża ħal użu dijanjostiku.aduxProdott dijanjostiku

 

 

ħ

 

radjufarmaċewtiku huwa prodott li, meta jkun injettat, jinġabar temporanjament f'parti partikolari tal-

ġisem (ngħidu aħna f’tumur). Billi s-sustanza fiha ammont ż ħir ta' radjuattivita` tista' tiġi ntraċċata

minn barra l-ġisem bl-użu ta' kameras speċjali, u jista' jittieħed ritratt, li jissejjaħ skan. Dan l-iskan juri

eżatt kif ir-radjuattivita` tkun mifruxa fil-ġisem. Dan jista' jagħti lit-tabib tagħrif prezzjuż bħal m'hu

fejn qiegħed tumur.

m’g

li

 

Għalxiex jintuża NeoSpect ?

 

NeoSpect huwa għal użu dijanjostċinaliku biss. Neospect jintuża biex jipprovdi ritratti li juru fejn qiegħed dak li jista' jkun it-tessut ta' kancer malinn (tumur) fil-pulmun. Meta tiġi njettata, is-sustanza

radjutikkettata teħel mat-tessut tal-kanċer malinn. Imbagħad it-tabib tiegħek jieħu ritratt (skan) tal- pulmuni tiegħek b'kamera speċjali. Il-parti fejn tinġabar is-sustanza radjutikkettata tjoħroġ ċar fir-

ritratt u dan jagħmediti informazzjoni dwar fejn qiegħed it-tumur. L-evalwazzjoni tinkludi wkoll l-eżamijiet bl-iskan-CTu bir-raġġ -X tas-sider.

ProdottTieħux Ne Spect

2. QABEL MA TUŻA NeoSpect

- jekk tbati minn reazzjoni allerġika għas-sustanza attiva jew sustanzi oħra f'NeoSpect jew għal technetium radjuattiv.

- Jekk hemm possibilta` li int tqila. - Jekk qed tredda'

Oqgħ attent ħafna b’NeoSpect

-jekk tbati bid-dijabete jew kondizzjonijiet relatati

-jekk tbati minn mard fil-kliewi

-jekk tbati minn mard fil-fwied

Jekk tbati minn wieħed minn dawn il-kondizzjonijiet, għandek tinforma lit-tabib.

NeoSpect mhux rakkomandat għall-użu mit-tfal ta' taħt it-18-il sena, billi m’hemmx tagħrif għal pazjenti ta’ din l-eta`.

L-użu ta' NeoSpect jinvolvi espożizzjoni għal ammonti żgħar ta' radjuattivita`, madankollu t-tabib tiegħek dejjem se jikkonsidra r-riskji possibbli u l-benefiċċji meta jkun qed jikkonsidra l-użu ta' dan il- prodott.

Meta tuża mediċini oħra

Hemm biss tagħrif limitat dwar l-interazzjonijiet ma' prodotti oħra.

Biex titnaqqas id-doża ta' radjazzjoni li tkun assorbita mill-borża ta' l-urina, it-teawtorizzatħid tal-fluwidi għandu jiżdied fl-ewwel ftit sigħat wara l-injezzjoni biex ikun hemm tneħħija frekwenti.

Jekk jogħġbok għarraf lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qed tieħu jew ħadt dan l- ħħar xi mediċini oħra, anki mhux bir-riċetta.

Tqala u Treddigh

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

ħ

3.

KIF GĦANDEK TUŻA NeoSpect

m’g

 

Dożaġġ u għoti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NeoSpect jintuża f’pazjenti li għandhom

ktarliminn 18-il sena.

 

Id-doża rakkomandata hija fjala waħda (bejn wieħed u ieħor 47 mikrogramma ta' depreotide) tikkettati

b'555-740MBq ta' technetium-99m.

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

NeoSpect radjutikkettat j ngħata b'injezzjoni waħda fil-vina. Wara t-tikkettar bis-soluzzjoni radjuattiva

 

 

 

ċ

99m

 

 

għall-injezzjoni, sodium pertechnetate (

 

Tc), NeoSpect radjutikkettat ikun injettat qabel ma tittieħed

l-iskan.

 

 

 

 

 

 

 

L-iskan jista' jittieħ

inn 2-4 sigħat wara l-injezzjoni ta' NeoSpect.

99m

 

medi

 

 

 

 

 

Tc-depreo ide li jibqa' fil-ġisem tiegħek jitlef ir-radjuattivita` tiegħu malajr fi żmien jumejn jew tlett

ijiem.

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

Għandek tgħid lit-tabib jekk hemm possibilita` li int tqila, jew jekk qed tredda`.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

L-ebda effetti magħrufa. Madankollu, NeoSpect mhux mistenni li j ffettwa l-ħila tiegħek li ssuq jew li tħaddem il-magni.

Billi hemm regoli stretti dwar l-użu, l-immaniġġar u r-rimi ta' radjuattivita`, NeoSpect dejjem se jintuża fi sptar jew f'ambjent simili. Se jkun ippreparat u mgħoti biss minn nies li huma mħarrġa u kwalifikati fl-użu ta' materjal radju-attiv, b'sigurta`.

Doża aċċessiva

Jekk ikun hemm suspett ta' doża eċċessiva, tingħata kura sintomatika. It-tabib tiegħek jista' jirrakkomanda li int tixrob ħafna fluwidi biex iżżid ir-rata li biha jitneħħew it-traċċi tal-prodott radjufarmaċewtiku minn ġismek.

* dardir
* dijarrea
* sturdament
* għeja
* uġigħ ta; ras
* remettar
* uġigħ addominali
* fawra fil-wiċċ
Bħal kull mediċina oħra, NeoSpect jista’ jkollu effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux fuq kulħadd.
Il-biċċa l-kbira ta' l-effetti mhux mixtieqa għaddew u kienu moderati. L-iktar li ġew rappurtati kienu:

4. EFFETTI SEKONDARJI LI JISTA’ JKOLLU

Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li mhum ex imsemmijin f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib tiegħek.

awtorizzat

5.

KIF TAĦŻEN NeoSpect

 

 

Żommu fejn ma jintaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

 

It-tikketta tal-prodott tinkludi l-kondizzjonijiet xierqa ta’ kif għandu jinħ żen u u d-data ta' meta

jiskadi l-prodott.

 

 

 

L-istaff ta' l-isptar jaċċertaw li NeoSpect jinħażen kif suppost. adux

6.

AKTAR TAGĦRIF

 

 

ħ

 

 

m’g

X'fih NeoSpect:

 

 

 

 

 

 

Is-Sustanza attiva hija 47 mikrogramma ra' depreotide bħala depreotide trifluoroacetate.

 

 

 

li

 

L-ingredjenti l-oħra huma sodium g ucoheptonate dihydrate, stannous chloride dihydrate,

 

disodium edetate u hydrochloric cid u/jew sodium hydroxide biex jibbilanċja l-pH.

Id-Dehra ta’ NeoSpect u d-daqs tal-pakkett:

 

 

 

 

inali

 

Dan il-prodott huwa sett għall-preparazzjoni radjufarmaċewtika.

 

 

ċ

 

 

NeoSpect huwa trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni li jrid jiddewweb u jkun tikkettat b'technetium

radjuattiv qabel jintuża. M ta soluzzjoni tas-sustanza radjuattiva, sodium pertechnetate (99mTc) tiżdied

fil-fjala, jiġi ffurmat 99mTc-depreotide. Din is-soluzzjoni hija lesta biex tiġi injettata fil-vina.

Daqsijiet al-Pakketti

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

Kunjett 1 fih 47 mikrogramma ta' depreotide.

5 kunjetti, kull kunjett fih 47 mikrogramma ta' depreotide.

Mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha huma għal skop kummerċjali.

Id-detentur ta’ l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u l-Manifattur:

CIS bio international B.P. 32

91192 GIF sur YVETTE cedex FRANZA

Il-manifattur responsabbli mir-rilaxx tal-lott:

CIS bio international B.P. 32

91192 GIF sur YVETTE cedex FRANZA

Dan il-fuljett kien approvat l-aħħar f’

 

 

 

adux

 

 

ħ

 

 

m’g

 

 

 

li

 

 

 

inali

 

 

ċ

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

awtorizzat

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati