Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nexium Control (esomeprazole) – Tikkettar - A02BC05

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaNexium Control
Kodiċi ATCA02BC05
Sustanzaesomeprazole
ManifatturPfizer Consumer Healthcare Ltd

TAG ĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nexium Control 20 mg pilloli gastro-reżistenti esomeprazole

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola gastro-reżistenti fih 20 mg esomeprazole (bħala magnesium trihydrate).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih sucrose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

7 pilloli gastro-reżistenti

14-il pillola gastro-reżistenti

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Il-pilloli għandhom jinbelgħu sħaħ. Togħmodx u tkissirx il-pilloli. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l- użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pfizer Consumer Healthcare Ltd

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/860/001

7 pilloli gastro-reżistenti

 

EU/1/13/860/002

14-il pillola gastro-reżistenti

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

Għal kura għal żmien qasir ta’ sintomi ta’ rifluss (ħruq ta’ stonku, rigurġitazzjoni ta’ aċidu) fl-adulti, ta’ 18-il sena u aktar.

Tużax jekk inti allerġiku/a għal esomeprazole jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina. Kellem lill-ispiżjar jew lit-tabib tiegħek jekk:

Qed tieħu kwalunkwe mediċina elenkata fil-fuljett ta’ tagħrif

Għandek iktar minn 55 sena u qed tħoss sintomi ġodda ta’ rifluss jew riċentement kellek tibdil fis- sintomi ta’ rifluss.

Kif tuża

Ħu pillola waħda darba kuljum. Taqbiżx din id-doża. Tista’ ddum minn jumejn sa 3 ijiem biex tħoss l-effett sħiħ.

Jekk is-sintomi tiegħek imorru għall-agħar jew ma jitjiebux wara li tieħu din il-mediċina għal 14-il jum konsekuttiv, ikkuntattja lit-tabib tiegħek.

Jikkura l-Ħruq ta’ Stonku u r-Rifluss ta’ Aċidu

Pillola waħda kuljum

Idum 24 siegħa

<www.xxx.xxx>

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Nexium Control 20 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Mhux applikabbli.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

Mhux applikabbli.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nexium Control 20 mg gastro-resistant tablets

esomeprazole

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pfizer Consumer Healthcare Ltd

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nexium Control 20 mg kapsuli ibsin gastro-reżistenti

esomeprazole

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula iebsa gastro-reżistenti fiha 20 mg esomeprazole (bħala magnesium trihydrate).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih sucrose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14-il kapsula

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pfizer Consumer Healthcare Ltd

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/860/003

14-il kapsula iebsa gastro-reżistenti

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

Għal kura għal żmien qasir ta’ sintomi ta’ rifluss (ħruq ta’ stonku, rigurġitazzjoni ta’ aċidu) fl-adulti, ta’ 18-il sena u aktar.

Tużax jekk inti allerġiku/a għal esomeprazole jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina.

Kellem lill-ispiżjar jew lit-tabib tiegħek jekk:

Qed tieħu kwalunkwe mediċina elenkata fil-fuljett ta’ tagħrif.

Għandek iktar minn 55 sena u qed tħoss sintomi ġodda ta’ rifluss jew riċentement kellek tibdil fis-sintomi ta’ rifluss.

Kif tuża

Ħu kapsula waħda darba kuljum. Taqbiżx din id-doża.

Il-kapsuli għandhom jinbelgħu sħaħ. Tomgħodx, tfarrakx jew tiftaħx il-kapsula. Tista’ ddum minn jumejn sa 3 ijiem biex tħoss l-effett sħiħ.

Jekk is-sintomi tiegħek imorru għall-agħar jew ma jitjiebux wara li tieħu din il-mediċina għal 14-il jum konsekuttiv, ikkuntattja lit-tabib tiegħek.

Jikkura l-Ħruq ta’ Stonku u r-Rifluss ta’ Aċidu

Kapsuli

Kapsula waħda kuljum Idum 24 siegħa <www.xxx.xxx>

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Nexium Control 20 mg Kapsuli

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Mhux applikabbli.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

Mhux applikabbli.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT TIKKETTA TAL-FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nexium Control 20 mg kapsuli gastro-reżistenti

esomeprazole

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula gastro-reżistenti fiha 20 mg esomeprazole (bħala magnesium trihydrate).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14-il kapsula.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30 C.

Żomm il-kontenitur magħluq sewwa sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Pfizer Consumer Healthcare Ltd

Kent

CT13 9NJ

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/860/003

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

Jikkura l-ħruq ta’ stonku u r-rifluss tal-aċidu.

Ħu kapsula waħda darba kuljum. Taqbiżx din id-doża. Ibla’ sħaħ. Tomgħodx, tfarrakx jew tiftaħx il-kapsula.

Kapsuli

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati