Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NexoBrid (concentrate of proteolytic enzymes enriched...) – Tikkettar - D03BA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaNexoBrid
Kodiċi ATCD03BA03
Sustanzaconcentrate of proteolytic enzymes enriched in bromelain
ManifatturMediWound Germany GmbH

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

NexoBrid 2 g trab u ġell għal ġell

Konċentrat ta’ enzimi proteolitiċi arrikkiti fi bromelain

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kunjett wieħed fih 2 g ta’ konċentrat ta’ enzimi proteolitiċi arrikkiti fi bromelain, li jikkorrispondu għal 0.09 g/g ta’ konċentrat ta’ enzimi proteolitiċi arrikkiti fi bromelain wara li jitħallat (jew 2 g/22 g ta’ ġell).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti għat-trab: Acetic acid, ammonium sulphate.

Eċċipjenti għall-ġell: Carbomer 980, disodium phosphate anhydrous, sodium hydroxide, ilma għall- injezzjonijiet.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u ġell għal ġel.

1 kunjett ta’ 2 g ta’ trab

1 flixkun ta’ 20 g ta’ ġell

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Trab u ġell biex jitħalltu qabel l-applikazzjoni.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jintuża darba biss.

Użu għall-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żommu kiesaħ waqt il-ħażna u l-ġarr (2°C-8°C). Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawt. Aħżen f’pożizzjoni vertikali.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

MediWound Germany GmbH

65428 Rüsselsheim

Il-Ġermanja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/803/001

13.NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

NexoBrid 5 g trab u ġell għal ġell

Konċentrat ta’ enzimi proteolitiċi arrikkiti fi bromelain

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kunjett wieħed fih 5 g ta’ konċentrat ta’ enzimi proteolitiċi arrikkiti fi bromelain, li jikkorrispondu għal 0.09 g/g ta’ konċentrat ta’ enzimi proteolitiċi arrikkiti fi bromelain wara li jitħallat (jew 5 g/55 g ta’ ġell).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti għat-trab: Acetic acid, ammonium sulphate.

Eċċipjenti għall-ġell: Carbomer 980, disodium phosphate anhydrous, sodium hydroxide, ilma għall- injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u ġell għal ġel.

1 kunjett ta’ 5 g ta’ trab

1 flixkun ta’ 50 g ta’ ġell

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Trab u ġell biex jitħalltu qabel l-applikazzjoni.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jintuża darba biss.

Użu għall-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żommu kiesaħ waqt il-ħażna u l-ġarr (2°C-8°C). Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawt. Aħżen f’pożizzjoni vertikali.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

MediWound Germany GmbH

65428 Rüsselsheim

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/803/002

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

NexoBrid trab (kunjett)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

NexoBrid 2 g trab

Konċentrat ta’ enzimi proteolitiċi arrikkiti fi bromelain

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kunjett wieħed fih 2 g ta’ konċentrat ta’ enzimi proteolitiċi arrikkiti fi bromelain, li jikkorrispondu għal 0.09 g/g ta’ konċentrat ta’ enzimi proteolitiċi arrikkiti fi bromelain wara li jitħallat (jew 2 g/22 g ta’ ġell).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: Acetic acid, ammonium sulphate.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab 2 g

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Trab u ġell biex jitħalltu qabel l-applikazzjoni.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jintuża darba biss.

Użu għall-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żommu kiesaħ waqt il-ħażna u l-ġarr (2°C-8°C).

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

MediWound Germany GmbH

65428 Rüsselsheim

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/803/001

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

NexoBrid trab (kunjett)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

NexoBrid 5 g trab

Konċentrat ta’ enzimi proteolitiċi arrikkiti fi bromelain

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kunjett wieħed fih 5 g ta’ konċentrat ta’ enzimi proteolitiċi arrikkiti fi bromelain li jikkorrispondu għal 0.09 g/g ta’ konċentrat ta’ enzimi proteolitiċi arrikkiti fi bromelain wara li jitħallat (jew 5 g/55 g ta’ ġell).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: Acetic acid, ammonium sulphate.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab 5 g

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Trab u ġell biex jitħalltu qabel l-applikazzjoni.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jintuża darba biss.

Użu għall-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żommu kiesaħ waqt il-ħażna u l-ġarr (2°C-8°C).

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

MediWound Germany GmbH

65428 Rüsselsheim

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/803/002

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

Ġell għal NexoBrid trab

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

ġell għal NexoBrid 2 g

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Konċentrat ta’ enzimi proteolitiċi arrikkiti fi bromelain: 0.09 g/g (jew 2 g/22 g ta’ ġell) wara li jitħallat.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: Carbomer 980, disodium phosphate anhydrous, sodium hydroxide, ilma għall- injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Ġell

20 g

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Trab u ġell biex jitħalltu qabel l-applikazzjoni.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jintuża darba biss.

Użu għall-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żommu kiesaħ waqt il-ħażna u l-ġarr (2°C-8°C). Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl. Aħżen f’pożizzjoni vertikali.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

MediWound Germany GmbH

65428 Rüsselsheim

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/803/001

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

Ġell għal NexoBrid trab

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

ġell għal NexoBrid 5 g

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Konċentrat ta’ enzimi proteolitiċi arrikkiti fi bromelain: 0.09 g/g (jew 5 g/55 g ta’ gel) wara li jitħallat.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: Carbomer 980, disodium phosphate anhydrous, sodium hydroxide, ilma għall- injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Ġell

50 g

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Trab u ġell biex jitħalltu qabel l-applikazzjoni.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jintuża darba biss.

Użu għall-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żommu kiesaħ waqt il-ħażna u l-ġarr (2°C-8°C). Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl. Aħżen f’pożizzjoni vertikali.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

MediWound Germany GmbH

65428 Rüsselsheim

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/803/002

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati