Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nivestim (filgrastim) – Tikkettar - L03AA02

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaNivestim
Kodiċi ATCL03AA02
Sustanzafilgrastim
ManifatturHospira UK Ltd  

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nivestim 12 MU/ 0.2 ml soluzzjoni għall-injezzjoni/ infużjoni

Filgrastim

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull siringa mimlija bil-lest fiha 12-il miljun unità (MU) (120 mikrogrammi) ta’ filgrastim f’0.2 ml (0.6 mg/ml)

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Acetic acid glacial, sodium hydroxide, polysorbate 80, sorbitol (E420) u ilma għall-injezzjonijiet. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni/ infużjoni. 1 siringa mimlija lesta b’0.2 ml.

5 siringi mimlijin lesti b’0.2 ml.

8 siringi mimlijin lesti b’0.2 ml.

10 siringi mimlijin lesti b’0.2 ml.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu. Għandu jintuża darba biss.

Għal użu ġo

l-vina jew taħt il-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

It-tarka tal-labra hi mehmuża mas-siringa mimlija bil-lest sabiex tipproteġi minn ġrieħi tal-istikka tal- labra. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għall-istruzzjonijiet dwar l-użu tat-tagħmir sikur tal-labra.

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP:

Wara d-dilwazzjoni uża fi żmien 24 siegħa.

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żommu fi friġġ waqt il-ħażna u l-ġarr (2 C – 8 C). Tagħmlux fil-friża. Żomm is-siringa mimlija lesta fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/10/631/001

EU/1/10/631/002

EU/1/10/631/003

EU/1/10/631/010

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Nivestim 12 MU/ 0.2 ml

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nivestim 30 MU/ 0.2 ml soluzzjoni għall-injezzjoni/ infużjoni

Filgrastim

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull siringa mimlija bil-lest fiha 30 miljun unità (MU) (120 mikrogrammi) ta’ filgrastim f’0.5 ml (0.6 mg/ml)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Acetic acid glacial, sodium hydroxide, polysorbate 80, sorbitol (E420) u ilma għall-injezzjonijiet. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni/ infużjoni. 1 siringa mimlija lesta b’0.5 ml.

5 siringi mimlijin lesti b’0.5 ml.

8 siringi mimlijin lesti b’0.5 ml.

10 siringi mimlijin lesti b’0.5ml.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għandu jintuża darba biss.

Għal użu ġol-vina jew taħt il-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

It-tarka tal-labra hi mehmuża mas-siringa mimlija bil-lest sabiex tipproteġi minn ġrieħi tal-istikka tal- labra. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għall-istruzzjonijiet dwar l-użu tat-tagħmir sikur tal-labra.

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

Wara d-dilwazzjoni uża fi żmien 24 siegħa.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żommu fi friġġ waqt il-ħażna u l-ġarr (2 C – 8 C). Tagħmlux fil-friża. Żomm is-siringa mimlija lesta fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Ir-Renju Unit

12. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/10/631/004

EU/1/10/631/005

EU/1/10/631/006

EU/1/10/631/011

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Nivestim 30 MU/ 0.5 ml

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nivestim 48 MU/ 0.5 ml soluzzjoni għall-injezzjoni/ infużjoni

Filgrastim

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull siringa mimlija bil-lest fiha 48 million unità (480 mikrogrammi) ta’ filgrastim f’0.5 ml (0.96 mg/ml)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Acetic acid glacial, sodium hydroxide, polysorbate 80, sorbitol (E420) u ilma għall-injezzjonijiet. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni/ infużjoni. 1 siringa mimlija lesta b’0.5 ml.

5 siringi mimlijin lesti b’0.5 ml.

8 siringi mimlijin lesti b’0.5 ml.

10 siringi mimlijin lesti b’0.5 ml.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għandu jintuża darba biss.

Għal użu ġol-vina jew taħt il-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

It-tarka tal-labra hi mehmuża mas-siringa mimlija bil-lest sabiex tipproteġi minn ġrieħi tal-istikka tal- labra. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għall-istruzzjonijiet dwar l-użu tat-tagħmir sikur tal-labra.

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

Wara d-dilwazzjoni uża fi żmien 24 siegħa.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żommu fi friġġ waqt il-ħażna u l-ġarr (2 C – 8 C). Tagħmlux fil-friża. Żomm is-siringa mimlija lesta fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/10/631/007

EU/1/10/631/008

EU/1/10/631/009

EU/1/10/631/012

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Nivestim 48 MU/ 0.5 ml

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA/SIRINGA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Nivestim 12 MU/ 0.2 ml injezzjoni/ infużjoni

Filgrastim

SC/IV

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP:

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot:

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.2 ml

6.OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA/SIRINGA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Nivestim 30 MU/0.5 ml injezzjoni/ infużjoni

Filgrastim

SC/IV

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.5 ml

6. OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA/SIRINGA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Nivestim 48 MU/ 0.5 ml injezzjoni/ infużjoni

Filgrastim

SC/IV

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.5 ml

6. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati