Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Norvir (ritonavir) – Tikkettar - J05AE03

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaNorvir
Kodiċi ATCJ05AE03
Sustanzaritonavir
ManifatturAbbVie Ltd

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

NORVIR SOLUZZJONI ORALI – Kartuna li fiha 5 fliexken ta’ 90 ml li b’kollox fiha 450 ml ta’ soluzzjoni orali – inkluż il-kaxxa blu

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Norvir 80 mg/ml soluzzjoni orali ritonavir

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull ml ta’soluzzjoni orali fih 80 mg ritonavir.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll: alkoħol (b’volum ta’ 43%), Polyoxyl 35 żejt ir-riġnu, propylene glycol, sakkarina tas-sodju, isfar lewn inżul ix-xemx (E110).

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett ta’ aktar minn flixkun wieħed: 450 ml soluzzjoni orali (5 fliexken ta’ 90 ml)

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett tatagħrif qabel l-użu.

Użu orali

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Għatu li ma jinfetaħx mit-tfal.

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS:

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura taħt 25°C. Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża.

Uża sad-data ta’ meta jiskadi. Ħawwad sew qabel kull darba li tużah. Jekk wara li tħawwad, ikunu jidhru partiċelli jew materja soda fis-soluzzjoni, ħu d-doża li jkun imiss u kellem lit-tabib dwar provvista ġdida.

Evita l-esponiment għal sħana eċċessiva. Żomm il-flixkun magħluq sewwa.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/016/001

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Norvir 80 mg/ml

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.UNIQUE IDENTIFIER – HUMAN READABLE DATA

PC:

SN:

NN:

TAGĦIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

NORVIR SOLUZZJONI ORALI – Kartuna li fiha flixkun 1 ta’ 90 ml soluzzjoni orali bil-kaxxa blu

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Norvir 80 mg/ml soluzzjoni orali ritonavir

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull ml ta’soluzzjoni orali fih 80 mg ritonavir.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll: alkoħol (b’volum ta’ 43%), Polyoxyl 35 żejt ir-riġnu, propylene glycol, sakkarina tas-sodju, isfar lewn inżul ix-xemx (E110).

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

90 ml soluzzjoni orali

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett tatagħrif qabel l-użu.

Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Għatu li ma jinfetaħx mit-tfal.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS:

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura taħt 25°C. Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża.

Uża sad-data ta’ meta jiskadi. Ħawwad sew qabel kull darba li tużah. Jekk wara li tħawwad, ikunu jidhru partiċelli jew materja soda fis-soluzzjoni, ħu d-doża li jkun imiss u kellem lit-tabib dwar provvista ġdida.

Evita l-esponiment għal sħana eċċessiva. Żomm il-flixkun magħluq sewwa.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/016/008

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Norvir 80 mg/ml

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. UNIQUE IDENTIFIER – HUMAN READABLE DATA

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT IMMEDJAT

NORVIR SOLUZZJONI ORALI – Test tat-Tikketta tal-Flixkun

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Norvir 80 mg/ml soluzzjoni orali ritonavir

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull ml ta’ soluzzjoni orali fih 80 mg ritonavir.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll: alkoħol (b’volum ta’ 43%), Polyoxyl 35 żejt ir-riġnu, propylene glycol, sakkarina tas-sodju, isfar lewn inżul ix-xemx (E110).

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

90 ml soluzzjoni orali

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett tatagħrif qabel l-użu.

Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Għatu li ma jinfetaħx mit-tfal.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS:

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura taħt 25°C. Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża.

Uża sad-data ta’ meta jiskadi. Ħawwad sew qabel kull darba li tużah. Jekk wara li tħawwad, ikunu jidhru partiċelli jew materja soda fis-soluzzjoni, ħu d-doża li jkun imiss u kellem lit-tabib dwar provvista ġdida.

Evita l-esponiment għal sħana eċċessiva. Żomm il-flixkun magħluq sewwa.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/016/001

ER/1/96/016/008

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Mhux applikabbli

18. UNIQUE IDENTIFIER – HUMAN READABLE DATA

Mhux applikabli

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

NORVIR TRAB GĦAL SUSPENSJONI ORALI- Kartuna li fiha 30 qratas u kull qartas fih 100 mg ta’ ritonavir

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Norvir 100 mg trab għal suspensjoni orali

Ritonavir

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull qartas fih 100 mg ta’ ritonavir

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 qratas tat-trab għal-suspensjoni orali

Kartuna fiha ukoll tazza tat-taħlit u żewġ siringi għall-dożaġġ orali

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura taħt 30°C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-

SUQ

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/016/009

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Norvir 100 mg trab għal suspensjoni orali

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. UNIQUE IDENTIFIER – HUMAN READABLE DATA

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR

NORVIR TRAB GĦAL SUSPENSJONI ORALI- Test tat-Tikketta tal-qartas

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Norvir 100 mg trab għal suspensjoni orali ritonavir

Użu orali

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PARTI INDIVIDWALI

100 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

NORVIR PILLOLI MIKSIJA B’RITA – KARTUNA BIL-KAXXA BLU

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Norvir 100 mg pilloli miksija b’rita ritonavir

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 100 mg ritonavir.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 pillola miksija b’rita

60 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett tatagħrif qabel l-użu. Użu orali

Il-pilloli Norvir għandhom jittieħdu mal-ikel.

Il-pilloli għandhom jinbelgħu sħaħ u m’għandhomx jiġu mimgħudin, mkissra jew mgħaffġa.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Għatu li ma jinfetaħx mit-tfal.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-flixkun oriġinali biex tipproteġih mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/016/005

EU/1/96/016/006

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Norvir 100 mg pillola

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. UNIQUE IDENTIFIER – HUMAN READABLE DATA

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FLIXKUN TA’ ĠEWWA

NORVIR PILLOLI MIKSIJA B’RITA – Test tat-Tikketta tal-Flixkun

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Norvir 100 mg pilloli miksija b’rita ritonavir

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 100 mg ritonavir.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 pillola miksija b’rita

60 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett tatagħrif qabel l-użu.

Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-flixkun oriġinali.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/016/005

EU/1/96/016/006

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Mhux applikabbli.

18. UNIQUE IDENTIFIER – HUMAN READABLE DATA

Mhux applikabbli.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

NORVIR PILLOLI MIKSIJA B’RITA – Pakkett li fih 3 fliexken ta’ 30 pilloli miksija b’rita li b’kollox fih 90 pillola miksija b’rita bil-kaxxa blu

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Norvir 100 mg pilloli miksija b’rita ritonavir

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 100 mg ritonavir

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett ta’ aktar minn flixkun wieħed: 90 pillola miksija b’rita (3 fliexken ta’ 30)

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett tatagħrif qabel l-użu. Użu orali

Il-pilloli Norvir għandhom jittieħdu mal-ikel.

Il-pilloli għandhom jinbelgħu sħaħ u m’għandhomx jiġu mimgħudin, mkissra jew mgħaffġa. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Għatu li ma jinfetaħx mit-tfal.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-flixkun oriġinali biex tipproteġih mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/016/007

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Norvir 100 mg pillola

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. UNIQUE IDENTIFIER – HUMAN READABLE DATA

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FLIXKUN TA’ ĠEWWA

TEST TAT-TABELLA TAL-FLIXKUN TAL-PILLOLI MIKSIJA B’RITA NORVIR – 3 FLIEXKEN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Norvir 100 mg pilloli miksija b’rita ritonavir

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 100 mg ritonavir.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett tatagħrif qabel l-użu.

Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-flixkun oriġinali.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/016/007

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Mhux applikabbli.

18. UNIQUE IDENTIFIER – HUMAN READABLE DATA

Mhux applikabbli.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati