Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NovoMix (insulin aspart) – Tikkettar - A10AD05

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaNovoMix
Kodiċi ATCA10AD05
Sustanzainsulin aspart
ManifatturNovo Nordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U L-PAKKETT LI JMISS

MAL-PRODOTT

KARTUNA TA’ BARRA (SKARTOĊĊ. Penfill)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

NovoMix 30 Penfill 100 unità/ml

Suspensjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

30 % insulin aspart solubbli u 70 % insulin aspart ikkristallizzat bi protamine

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Millilitru ta’ suspensjoni fih 100 unità ta’ insulin aspart li jinħall/ insulin aspart ikkristallizzat bi protamine f’proporzjon ta’ 30/70 (ekwivalenti għal 3.5 mg). Skartoċċ fih 3 ml ekwivalenti għal

300 unità.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

glycerol, phenol, metacresol, zinc chloride, disodium phosphate dihydrate, sodium chloride, ,protamine sulfate, hydrochloric acid/sodium hydroxide għall-aġġustament fil-pH u ilma għall- injezzjonijiet

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Suspensjoni għall-injezzjoni.

5 x 3 ml skrataċ

10 x 3 ml skrataċ

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7.TWISSIJAIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Erġa’ fforma suspensjoni skont l-istruzzjonijiet

Suspensjonijiet magħmula mill-ġdid għandhom jintużaw biss jekk huma bojod, opaki u akweji b’mod uniformi

Għall-użu minn persuna waħda biss

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS/

Waqt l-użu: Uża fi żmien 4 ġimgħat

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C)

Waqt l-użu: Tagħmlux fil-friġġ. Aħżen f’temperatura taħt 30°C Tagħmlux fil-friża

Żomm l-iskartoċċ fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-labra wara kull injezzjoni

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

12.NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/142/004 5 skartoċċi ta’ 3 ml

EU/1/00/142/005 10 skartoċċi ta’ 3 ml

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

NovoMix 30 Penfill

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.>

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA (SKARTOĊĊ.Penfill)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

NovoMix 30 Penfill 100 unità/ml

Suspensjoni għall-injezzjoni

30 % insulin aspart solubbli u 70 % insulin aspart ikkristallizzat bi protamine Għal użu taħt il-ġilda

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Erġa’ fforma suspensjoni skont l-istruzzjonijiet

Penfill

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

3 ml

6.OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U L-PAKKETT LI JMISS

MAL-PRODOTT

KARTUNA TA’ BARRA (PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST.FlexPen)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

NovoMix 30 FlexPen 100 unità/ml

Suspensjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

30 % insulin aspart solubbli u 70 % insulin aspart ikkristallizzat bi protamine

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Millilitru ta’ suspensjoni fih 100 unità ta’ insulin aspart li jinħall/ insulin aspart ikkristallizzat bi protamine f’proporzjon ta’ 30/70 (ekwivalenti għal 3.5 mg). Pinna mimlija għal-lest fiha 3 ml ekwivalenti għal 300 unità.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

glycerol, phenol, metacresol, zinc chloride, disodium phosphate dihydrate, sodium chloride, protamine sulfate, hydrochloric acid/sodium hydroxide għall-aġġustament fil-pH u ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Suspensjoni għall-injezzjoni

1 x 3 ml pinna mimlija għal-lest

5 x 3 ml pinen mimlijin għal-lest

10 x 3 ml pinen mimlijin għal-lest

1 x 3 ml pinna mimlija għal-lest + 7 labar NovoFine 1 x 3 ml pinna mimlija għal-lest + 7 labar NovoTwist

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu għal taħt il-ġilda

Il-labar m’humiex inklużi

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJAIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Erġa’ fforma suspensjoni skont l-istruzzjonijiet

Suspensjonijiet magħmula mill-ġdid għandhom jintużaw biss jekk huma bojod, opaki u akweji b’mod uniformi

Għall-użu minn persuna waħda biss

Magħmul biex jintuża ma’ labar NovoFine jew NovoTwist li jintużaw darba biss u li għandhom tul ta’ mhux iżjed minn 8 mm

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Waqt l-użu: Uża fi żmien 4 ġimgħat

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C)

Waqt l-użu: Tagħmilx fil-friġġ. Aħżen f’temperatura inqas minn 30°C Tagħmlux fil-friża

Żomm l-għatu fuq il-pinna sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-labra wara kull injezzjoni

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

12. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/142/023

 

 

 

 

pinna 1 ta’ 3 ml

EU/1/00/142/009

5 pinen ta’ 3 ml

 

 

 

EU/1/00/142/010

10 pinen ta’ 3 ml

 

 

EU/1/00/142/024

pinna 1 ta’ 3 ml u 7 labar NovoFine

 

EU/1/00/142/025

pinna 1 ta’ 3 ml u 7 labar NovoTwist

 

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

NovoMix 30 FlexPen

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.>

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-PINNA (PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST.FlexPen)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

NovoMix 30 FlexPen 100 unità/ml

Suspensjoni għall-injezzjoni

30 % insulin aspart solubbli u 70 % insulin aspart ikkristallizzat bi protamine Għal użu taħt il-ġilda

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Erġa’ fforma suspensjoni skont l-istruzzjonijiet

FlexPen

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

3 ml

6. OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U L-PAKKETT LI JMISS

MAL-PRODOTT

KARTUNA TA’ BARRA (SKARTOĊĊ. Penfill)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

NovoMix 50 Penfill 100 unitajiet/ml

Suspensjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

50 % insulin aspart solubbli u 50 % insulin aspart ikkristallizzat bi protamine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Millilitru ta’ suspensjoni fih 100 unità ta’ insulin aspart li jinħall/ insulin aspart ikkristallizzat bi protamine f’proporzjon ta’ 50/50 (ekwivalenti għal 3.5 mg). Skartoċċ fih 3 ml ekwivalenti għal

300unità.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

glycerol, phenol, metacresol, zinc chloride, disodium phosphate dihydrate, sodium chloride, protamine sulfate, hydrochloric acid/sodium hydroxide għall-aġġustament fil-pH u ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Suspensjoni għall-injezzjoni. 1 x 3 ml skartoċċ

5 x 3 ml skrataċ

10 x 3 ml skrataċ

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Erġa’ fforma suspensjoni skont l-istruzzjonijiet

Suspensjonijiet magħmula mill-ġdid għandhom jintużaw biss jekk huma bojod, opaki u akweji b’mod uniformi

Għall-użu minn persuna waħda biss

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Waqt l-użu: Uża fi żmien 4 ġimgħat

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C)

Waqt l-użu: Tagħmlux fil-friġġ. Aħżen f’temperatura taħt 30°C Tagħmlux fil-friża

Żomm l-iskartoċċ fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-labra wara kull injezzjoni

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

12. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/142/011 skartoċċ ta’ 3 ml

EU/1/00/142/012 5 skartoċċi ta’ 3 ml

EU/1/00/142/013 10 skartoċċi ta’ 3 ml

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

NovoMix 50 Penfill

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.>

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA (SKARTOĊĊ.Penfill)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

NovoMix 50 Penfill 100 unità/ml Suspensjoni għall-injezzjoni

50 % insulin aspart solubbli u 50 % insulin aspart ikkristallizzat bi protamine Għal użu taħt il-ġilda

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Erġa’ fforma suspensjoni skont l-istruzzjonijiet

Penfill

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

3 ml

6. OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U L-PAKKETT LI JMISS

MAL-PRODOTT

KARTUNA TA’ BARRA (PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST.FlexPen)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

NovoMix 50 FlexPen 100 unità/ml

Suspensjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

50 % insulin aspart solubbli u 50 % insulin aspart ikkristallizzat bi protamine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Millilitru ta’ suspensjoni fih 100 unità ta’ insulin aspart li jinħall/ insulin aspart ikkristallizzat bi protamine f’proporzjon ta’ 50/50 (ekwivalenti għal 3.5 mg). Pinna mimlija għal-lest fiha 3 ml ekwivalenti għal 300 unità

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

glycerol, phenol, metacresol, zinc chloride, disodium phosphate dihydrate, sodium chloride, protamine sulfate, hydrochloric acid/sodium hydroxide għall-aġġustament fil-pH u ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Suspensjoni għall-injezzjoni

1 x 3 ml pinna mimlija għal-lest 5 x 3 ml pinen mimlijin għal-lest 10 x 3 ml pinen mimlijin għal-lest

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu għal taħt il-ġilda

Il-labar m’humiex inklużi

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJAIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Erġa’ fforma suspensjoni skont l-istruzzjonijiet

Suspensjonijiet magħmula mill-ġdid għandhom jintużaw biss jekk huma bojod, opaki u akweji b’mod uniformi

Għall-użu minn persuna waħda biss

Magħmul biex jintuża ma’ labar NovoFine jew NovoTwist li jintużaw darba biss u li għandhom tul ta’ mhux iżjed minn 8 mm

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Waqt l-użu: Uża fi żmien 4 ġimgħat

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C)

Waqt l-użu: Tagħmilx fil-friġġ. Aħżen f’temperatura inqas minn 30°C Tagħmlux fil-friża

Żomm l-għatu fuq il-pinna sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-labra wara kull injezzjoni

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

12. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/142/014 pinna ta’ 3 ml

EU/1/00/142/015 5 pinen ta’ 3 ml

EU/1/00/142/016 10 pinen ta’ 3 ml

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

NovoMix 50 FlexPen

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.>

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-PINNA (PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST.FlexPen)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

NovoMix 50 FlexPen 100 unità/ml

Suspensjoni għall-injezzjoni

50 % insulin aspart solubbli u 50 % insulin aspart ikkristallizzat bi protamine Għal użu taħt il-ġilda

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Erġa’ fforma suspensjoni skont l-istruzzjonijiet

FlexPen

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

3 ml

6. OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U L-PAKKETT LI JMISS

MAL-PRODOTT

KARTUNA TA’ BARRA (SKARTOĊĊ. Penfill)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

NovoMix 70 Penfill 100 unità/ml

Suspensjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

70 % insulin aspart solubbli u 30 % insulin aspart ikkristallizzat bi protamine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Millilitru ta’ suspensjoni fih 100 unità ta’ insulin aspart li jinħall/ insulin aspart ikkristallizzat bi protamine f’proporzjon ta’ 70/30 (ekwivalenti għal 3.5 mg). Skartoċċ fih 3 ml ekwivalenti għal

300unità.

3.LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

glycerol, phenol, metacresol, zinc chloride, disodium phosphate dihydrate, sodium chloride, protamine sulfate, hydrochloric acid/sodium hydroxide għall-aġġustament fil-pH u ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Suspensjoni għall-injezzjoni ..

1 x 3 ml skartoċċ

5 x 3 ml skrataċ

10 x 3 ml skrataċ

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Erġa’ fforma suspensjoni skont l-istruzzjonijiet

Suspensjonijiet magħmula mill-ġdid għandhom jintużaw biss jekk huma bojod, opaki u akweji b’mod uniformi

Għall-użu minn persuna waħda biss

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Waqt l-użu: Uża fi żmien 4 ġimgħat

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C)

Waqt l-użu: Tagħmlux fil-friġġ. Aħżen f’temperatura taħt 30°C Tagħmlux fil-friża

Żomm l-iskartoċċ fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-labra wara kull injezzjoni

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

12. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/142/017 skartoċċ ta’ 3 ml

EU/1/00/142/018 5 skartoċċi ta’ 3 ml

EU/1/00/142/019 10 skartoċċi ta’ 3 ml

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

NovoMix 70 Penfill

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.>

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA (SKARTOĊĊ.Penfill)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

NovoMix 70 Penfill 100 unità/ml Suspensjoni għall-injezzjoni

70 % insulin aspart solubbli u 30 % insulin aspart ikkristallizzat bi protamine Għal użu taħt il-ġilda

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Erġa’ fforma suspensjoni skond l-istruzzjonijiet

Penfill

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

3 ml

6. OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U L-PAKKETT LI JMISS

MAL-PRODOTT

KARTUNA TA’ BARRA (PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST.FlexPen)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

NovoMix 70 FlexPen 100 unità/ml

Suspensjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

70 % insulin aspart solubbli u 30 % insulin aspart ikkristallizzat bi protamine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Millilitru ta’ suspensjoni fih 100 unità ta’ insulin aspart li jinħall/ insulin aspart ikkristallizzat bi protamine f’proporzjon ta’ 70/30 (ekwivalenti għal 3.5 mg). Pinna mimlija għal-lest fiha 3 ml ekwivalenti għal 300 unità.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

glycerol, phenol, metacresol, zinc chloride, disodium phosphate dihydrate, sodium chloride, protamine sulfate, hydrochloric acid, sodium hydroxide għall-aġġustament fil-pH u ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Suspensjoni għall-injezzjoni

1 x 3 ml pinna mimlija għal-lest 5 x 3 ml pinen mimlijin għal-lest 10 x 3 ml pinen mimlijin għal-lest

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu għal taħt il-ġilda

Il-labar m’humiex inklużi

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJAIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Erġa’ fforma suspensjoni skont l-istruzzjonijiet

Suspensjonijiet magħmula mill-ġdid għandhom jintużaw biss jekk huma bojod, opaki u akweji b’mod uniformi

Għall-użu minn persuna waħda biss

Magħmul biex jintuża ma’ labar NovoFine jew NovoTwist li jintużaw darba biss u li għandhom tul ta’ mhux iżjed minn 8 mm

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Waqt l-użu: Uża fi żmien 4 ġimgħat

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C)

Waqt l-użu: Tagħmilx fil-friġġ. Aħżen f’temperatura inqas minn 30°C Tagħmlux fil-friża

Żomm l-għatu fuq il-pinna sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-labra wara kull injezzjoni

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

12.NUMRI TA L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/142/020 pinna ta’ 3 ml

EU/1/00/142/021 5 pinen ta’ 3 ml

EU/1/00/142/022 10 pinen ta’ 3 ml

13. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

NovoMix 70 FlexPen

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.>

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-PINNA (PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST.FlexPen)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

NovoMix 70 FlexPen 100 unità/ml

Suspensjoni għall-injezzjoni

70 % insulin aspart solubbli u 30 % insulin aspart ikkristallizzat bi protamine Għal użu taħt il-ġilda

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Erġa’ fforma suspensjoni skont l-istruzzjonijiet

FlexPen

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

3 ml

6. OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati