Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NovoRapid (insulin aspart) – Tikkettar - A10AB05

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaNovoRapid
Kodiċi ATCA10AB05
Sustanzainsulin aspart
ManifatturNovo Nordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA (KUNJETT)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

NovoRapid 100 unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni

Insulina aspart

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Millilitru ta’ soluzzjoni fih 100 unità insulina aspart(ekwivalenti għal 3.5 mg). Kunjett fih 10 ml ekwivalenti għal 1,000 unità,

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

glycerol, phenol, metacresol, zinc chloride,disodium phosphate dihydrate,sodium chloride, hydrochloric acid / sodium hydroxide għall-aġġustament fil-pH u ilma għall-injezzjonijiet

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

Kunjett 1 ta’ 10 ml 5 kunjetti x 10 ml

Pakkett multiplu: 5 pakketti ta’ 1 x 10 ml kunjetti.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu għal taħt il-ġilda jew għal ġol-vini.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Uża biss soluzzjoni ċara u bla kulur

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS/

Waqt l-użu: Uża fi żmien 4 ġimgħat

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ (2°C sa 8°C)

Waqt l-użu: Tagħmlux fil-friġġ. Aħżen f’temperatura taħt 30°C Tagħmlux fil-friża

Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-labra wara kull injezzjoni

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Id-Danimarka

12.NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/99/119/001 Kunjett ta’ 10 ml

EU/1/99/119/008 5 kunjetti ta’ 10 ml

EU/1/99/119/015 Pakkett multiplu: 5 pakketti ta’ 1 x 10 ml kunjetti

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

NovoRapid

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

IT-TIKKETTA TA’ BARRA MGEŻWRA FUQ IL-PAKKETTI MULTIPLI (KUNJETT)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

NovoRapid 100 unitànità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni

Insulina aspart

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Millilitru ta’ soluzzjoni fih 100 unità insulina aspart (ekwivalenti għal 3.5 mg). Kunjett fih 10 ml ekwivalenti għal 1,000 unità,

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

glycerol, phenol, metacresol, zinc chloride,disodium phosphate dihydrate,sodium chloride, hydrochloric acid / sodium hydroxide għall-aġġustament fil-pH u ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

1 x 10 ml kunjetti. Dan hu pakkett multiplu ta’ 5 kunjetti u l-kunjetti ma jistgħux jinbigħu b’mod individwali.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu għal taħt il-ġilda jew għal ġol-vini.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Uża biss soluzzjoni ċara u bla kulur

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

Waqt l-użu: Uża fi żmien 4 ġimgħat

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ (2°C sa 8°C)

Waqt l-użu: Tagħmlux fil-friġġ. Aħżen f’temperatura taħt 30°C Tagħmlux fil-friża

Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-labra wara kull injezzjoni

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Id-Danimarka

12.NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/99/119/015

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA (KUNJETT)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

NovoRapid 100 unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni

Insulina aspart

Użu għal taħt il-ġilda u għal ġol-vini

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

10 ml

Kunjett ta’ 10 ml fih 1,000 unità

6.OĦRAJN

NovoNordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA (SKARTOĊĊ, Penfill)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

NovoRapid Penfill 100 unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni ġo skartoċċ

Insulina aspart

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Millilitru ta’ soluzzjoni fih 100 unità insulina aspart (ekwivalenti għal 3.5 mg) . Skartoċċ ta’ 3 ml fih 300 unità,

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

glycerol, phenol, metacresol, zinc chloride, disodium phosphate dihydrate, sodium chloride, hydrochloric acid / sodium hydroxide għall-aġġustament fil-pH u ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjon għall-injezzjoni. 5 x 3 ml skrataċ

10 x 3 ml skrataċ

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu għal taħt il-ġilda jew għal ġol-vini

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Uża biss soluzzjoni ċara u bla kulur

Għall-użu minn persuna waħda biss

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

Waqt l-użu: Uża fi żmien 4 ġimgħat

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ (2°C sa 8°C)

Waqt l-użu: Tagħmlux fil-friġġ. Aħżen f’temperatura taħt 30°C Tagħmlux fil-friża

Żomm l-iskartoċċ fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR- RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN

IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-labra wara kull injezzjoni

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Id-Danimarka

12.NUMRI TAL- AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/99/119/003 5 skrataċ ta’ 3 ml

EU/1/99/119/006 10 skrataċ ta’ 3 ml

13.NUMRU TAL- LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

NovoRapid Penfill

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA (SKARTOĊĊ, Penfill)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

NovoRapid Penfill 100 unità/ml

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Insulina aspart

Użu għal taħt il-ġilda u għal ġol-vini

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Penfill

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI.

3 ml

6. OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U L-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

KARTUNA TA’ BARRA (PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST, FlexPen)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

NovoRapid FlexPen 100 unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni ġo pinna mimlija għal-lest Insulina aspart

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Millilitru ta’ soluzzjoni fih 100 unità insulina aspart (ekwivalenti għal 3.5 mg). Pinna mimlija għal-lest fiha 3 ml ekwivalenti għal 300 unità,

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

glycerol, phenol, metacresol, zinc chloride, disodium phosphate dihydrate, sodium chloride, hydrochloric acid/sodium hydroxide għall-aġġustament fil-pH u ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

1 x 3 ml pinen mimlijin għal-lest

5 x 3 ml pinen mimlijin għal-lest

10 x 3 ml pinen mimlijin għal-lest

Pinna mimlija għal-lest 1 x 3 ml + 7 labar NovoFine Pinna mimlija għal-lest 1 x 3 ml + 7 labar NovoTwist

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Il-labar m’humiex inklużi

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu għal taħt il-ġilda jew minn ġol-vini

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Uża biss soluzzjoni ċara u bla kulur Għall-użu minn persuna waħda biss

Magħmul biex jintuża ma’ labar NovoFine jew NovoTwist li jintużaw darba biss u li għandhom tul ta’ mhux iżjed minn 8 mm

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

Waqt l-użu: Uża fi żmien 4 ġimgħat

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ (2°C sa 8°C)

Waqt l-użu: Aħżen f’temperatura taħt 30°C. Jista’ jinħażen fi friġġ (2°C sa 8°C) Tagħmlux fil-friża

Żommu mgħotti bil-kappa tal-pinna sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR- RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-labra wara kull injezzjoni

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Id-Danimarka

12. NUMRI TAL- AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/99/119/011 pinna ta’ 3 ml

EU/1/99/119/009 5 pinen ta’ 3 ml

EU/1/99/119/010 10 pinen ta’ 3 ml

EU/1/99/119/017

 

 

pinna ta’ 3 ml u 7 labar NovoFine

EU/1/99/119/018

pinna ta’ 3 ml u 7 labar NovoTwist

 

13. NUMRU TAL- LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

NovoRapid FlexPen

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-PINNA (PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST,FlexPen)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

NovoRapid FlexPen 100 unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni

Insulina aspart

Użu għal taħt il-ġilda jew minn ġol-vini

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

FlexPen

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

3 ml

6. OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA (PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST, InnoLet)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

NovoRapid InnoLet 100 unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni ġo pinna mimlija għal-lest Insulina aspart

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Millilitru ta’ soluzzjoni fih 100 unità insulina aspart (ekwivalenti għal 3.5 mg). Pinna mimlija għal-lest fiha 3 ml ekwivalenti għal 300 unità,

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

glycerol, phenol, metacresol, zinc chloride, disodium phosphate dihydrate, sodium chloride, hydrochloric acid/sodium hydroxide għall-aġġustament fil-pH u ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

Pinna mimlija għal-lest 1 x 3 ml

5 x 3 ml pinen mimlijin għal-lest

10 x 3 ml pinen mimlijin għal-lest

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Il-labar m’humiex inklużi

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu għal taħt il-ġilda jew minn ġol-vini

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Uża biss soluzzjoni ċara u bla kulur Għall-użu minn persuna waħda biss

Magħmul biex jintuża ma’ labar NovoFine jew NovoTwist li jintużaw darba biss u li għandhom tul ta’ mhux iżjed minn 8 mm

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

Waqt l-użu: Uża fi żmien 4 ġimgħat

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ (2°C sa 8°C )

Waqt l-użu: Tagħmlux fi friġġ. Aħżen f’temperatura taħt 30°C Tagħmlux fil-friża

Żommu mgħotti bil-kappa tal-pinna sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR- RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-labra wara kull injezzjoni

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Id-Danimarka

12. NUMRI TAL- AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/99/119/012 pinna ta’ 3 ml

EU/1/99/119/013 5 pinen ta’ 3 ml

EU/1/99/119/014 10 pinen ta’ 3 ml

13. NUMRU TAL- LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

NovoRapid InnoLet

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-PINNA (PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST. InnoLet)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

NovoRapid InnoLet 100 unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni

Insulina aspart

Użu għal taħt il-ġilda jew minn ġol-vini

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

InnoLet

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

3 ml

6. OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA (PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST. FlexTouch)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

NovoRapid FlexTouch 100 unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni ġo pinna mimlija għal-lest Insulina aspart

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Millilitru ta’ soluzzjoni fih 100 unità insulina aspart (ekwivalenti għal 3.5 mg). Pinna mimlija għal-lest fiha 3 ml ekwivalenti għal 300 unità,

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

glycerol, phenol, metacresol, zinc chloride, disodium phosphate dihydrate, sodium chloride, hydrochloric acid/sodium hydroxide għall-aġġustament fil-pH u ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

1 x 3 ml pinna mimlija għal-lest

5 x 3 ml pinen mimlijin għal-lest

2 x (5 x 3 ml) pinen mimlijin għal-lest

1 x 3 ml pinna mimlija għal-lest+ 7 labar NovoFine 1 x 3 ml pinna mimlija għal-lest+ 7 labar NovoTwist

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Il-labar m’humiex inklużi

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu għal taħt il-ġilda jew minn ġol-vini

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Uża biss soluzzjoni ċara u bla kulur Għall-użu minn persuna waħda biss

Magħmul biex jintuża ma’ labar NovoFine jew NovoTwist li jintużaw darba biss u li għandhom tul ta’ mhux iżjed minn 8 mm

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

Waqt l-użu: Uża fi żmien 4 ġimgħat

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ (2°C sa 8°C )

Waqt l-użu: Aħżen f’temperatura taħt 30°C. Jista’ jinħażen fi friġġ (2°C sa 8°C). Tagħmlux fil-friża

Żommu mgħotti bil-kappa tal-pinna sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR- RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-labra wara kull injezzjoni

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Id-Danimarka

12. NUMRI TAL- AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/99/119/019

pinna ta’ 3 ml

 

 

 

EU/1/99/119/020

5 pinen ta’

3 ml

 

 

EU/1/99/119/021

5 pinen ta’

3 ml.

 

Dan hu parti minn pakkett multiplu ta’ 10 pinen u l-pinen ma

jistgħux jinbigħu b’mod individwali

 

EU/1/99/119/022

pinna ta’ 3 ml u 7 labar NovoFine

EU/1/99/119/023 pinna ta’ 3 ml u 7 labar NovoTwist

13. NUMRU TAL- LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

NovoRapid FlexTouch

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA FUQ IL-KARTA MGEŻWRA MADWAR IL-PAKKETTI MULTIPLI (PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST, FlexTouch)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

NovoRapid FlexTouch 100 unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni ġo pinna mimlija għal-lest Insulina aspart

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Millilitru ta’ soluzzjoni fih 100 unità insulina aspart (ekwivalenti għal 3.5 mg). Pinna mimlija għal-lest fiha 3 ml ekwivalenti għal 300 unità,

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

glycerol, phenol, metacresol, zinc chloride, disodium phosphate dihydrate, sodium chloride, hydrochloric acid/sodium hydroxide għall-aġġustament fil-pH u ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

2 x (5 x 3 ml). Dan huwa pakkett multiplu ta’ 10 pinen mimlijin għal-lest u l-pinen mimlijin għal-lest mhumiex għall-bejgħ b’mod individwali.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Il-labar mhumiex inklużi

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu għal taħt il-ġilda jew minn ġol-vini

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Uża biss soluzzjoni ċara u bla kulur Għall-użu minn persuna waħda biss

Magħmul biex jintuża ma’ labar NovoFine jew NovoTwist li jintużaw darba biss u li għandhom tul ta’ mhux iżjed minn 8 mm

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

Waqt l-użu: Uża fi żmien 4 ġimgħat

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ (2°C sa 8°C )

Waqt l-użu: Aħżen f’temperatura taħt 30°C. Jista’ jinħażen fi friġġ (2°C sa 8°C) Tagħmlux fil-friża

Żommu mgħotti bil-kappa tal-pinna sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR- RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-labra wara kull injezzjoni

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Id-Danimarka

12.NUMRU TAL- AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/99/119/021

13. NUMRU TAL- LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-PINNA (PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST. FlexTouch)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

NovoRapid FlexTouch 100 unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni

Insulina aspart

Użu għal taħt il-ġilda jew minn ġol-vini

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

FlexTouch

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

3 ml

6. OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA (SKARTOĊĊ. PumpCart)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

NovoRapid PumpCart 100 unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’skartoċċ

Insulina aspart

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Millilitru ta’ soluzzjoni fih 100 unità insulina aspart (ekwivalenti għal 3.5 mg). Skartoċċ fih 1.6 ml ekwivalenti għal 160 unità,

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

glycerol, phenol, metacresol, zinc chloride, disodium phosphate dihydrate, sodium chloride, hydrochloric acid/sodium hydroxide għall-aġġustament fil-pH u ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

5 x 1.6 ml skrataċ

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu għal taħt il-ġilda jew minn ġol-vini

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Uża biss soluzzjoni ċara u bla kulur Għall-użu minn persuna waħda biss

Għall-użu biss mal-pompi magħmula biex jintużaw ma’ NovoRapid PumpCart

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

Waqt l-użu fil-pompa: Uża fi żmien 7 ijiem

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ (2°C sa 8°C )

Meta jinġarr bħala sper: Jista’ jinżamm sa ġimgħatejn taħt 30°C Waqt l-użu: Tagħmlux fi friġġ. Aħżen f’temperatura taħt 37°C Tagħmlux fil-friża

Żomm l-iskartoċċ fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR- RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Id-Danimarka

12. NUMRI TAL- AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/99/119/024 5 skrataċ ta’ 1.6 ml.

13. NUMRU TAL- LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

NovoRapid PumpCart

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA (SKARTOĊĊ. PumpCart)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

NovoRapid PumpCart 100 unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni

Insulina aspart

Użu għal taħt il-ġilda jew minn ġol-vini

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1.6 ml

6. OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUN GĦALL -PAKKETT MULTIPLU (SKARTOĊĊ. PumpCart- bil-kaxxa blu)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

NovoRapid PumpCart 100 unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’skartoċċ

Insulina aspart

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Millilitru ta’ soluzzjoni fih 100 unità insulina aspart (ekwivalenti għal 3.5 mg). Skartoċċ fih 1.6 ml ekwivalenti għal 160 unità,

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

glycerol, phenol, metacresol, zinc chloride, disodium phosphate dihydrate, sodium chloride, hydrochloric acid/sodium hydroxide għall-aġġustament fil-pH u ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

Pakkett multiplu: 25 skartoċċ (5 pakketti ta’ 5)

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu għal taħt il-ġilda jew minn ġol-vini

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Uża biss soluzzjoni ċara u bla kulur

Għall-użu minn persuna waħda biss

Għall-użu biss f’pompi magħmula biex jintużaw ma’ NovoRapid PumpCart

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

Waqt l-użu fil-pompa: Uża fi żmien 7 ijiem

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ (2°C sa 8°C )

Meta jinġarr bħala sper: Jista’ jinżamm sa ġimgħatejn taħt 30°C Waqt l-użu: Tagħmlux fi friġġ. Aħżen f’temperatura taħt 37°C Tagħmlux fil-friża

Żomm l-iskartoċċ fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR- RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Id-Danimarka

12. NUMRI TAL- AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/99/119/025 25 skartoċċ (5 pakketti ta’ 5)

13. NUMRU TAL- LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

NovoRapid PumpCart

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ ĠEWWA

KARTUN GĦALL-PAKKETT MULTIPLU (SKARTOĊĊ. PumpCart- mingħajr il-kaxxa blu)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

NovoRapid PumpCart 100 unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’skartoċċ

Insulina aspart

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Millilitru ta’ soluzzjoni fih 100 unità insulina aspart (ekwivalenti għal 3.5 mg). Skartoċċ fih 1.6 ml ekwivalenti għal 160 unità,

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

glycerol, phenol, metacresol, zinc chloride, disodium phosphate dihydrate, sodium chloride, hydrochloric acid/sodium hydroxide għall-aġġustament fil-pH u ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

5 skrataċ x 1.6 ml. Komponent ta’ pakkett multiplu, ma jistax jinbigħ b’mod separat.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu għal taħt il-ġilda jew minn ġol-vini

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Uża biss soluzzjoni ċara u bla kulur

Għall-użu minn persuna waħda biss

Għall-użu biss f’pompi magħmula biex jintużaw ma’ NovoRapid PumpCart

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

Waqt l-użu fil-pompa: Uża fi żmien 7 ijiem

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ (2°C sa 8°C )

Meta jinġarr bħala sper: Jista’ jinżamm sa ġimgħatejn taħt 30°C Waqt l-użu: Tagħmlux fi friġġ. Aħżen f’temperatura taħt 37°C Tagħmlux fil-friża

Żomm l-iskartoċċ fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR- RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Id-Danimarka

12. NUMRI TAL- AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/99/119/025 25 skartoċċ (5 pakketti ta’ 5)

13. NUMRU TAL- LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

NovoRapid PumpCart

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati