Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NovoSeven (eptacog alfa (activated)) – Tikkettar - B02BD08

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaNovoSeven
Kodiċi ATCB02BD08
Sustanzaeptacog alfa (activated)
ManifatturNovo Nordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kitba fuq il-kaxxa tal-kartun

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

NovoSeven 1 mg

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Eptacog alfa (attivat)

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Eptacog alfa (attivat) 1 mg/kunjett (50 KUI/kunjett), 1 mg/ml wara r-rikostituzzjoni

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium chloride, calcium chloride dihydrate, glycylglycine, polysorbate 80, mannitol, sucrose, methionine, histidine, ilma għall-injezzjonijiet

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kull pakkett fih: kunjett 1 bit-trab kunjett 1 bis-solvent

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal ġol-vini. Jingħata f'doża waħda.

Preferibbilment, id-doża għandha tingħata immedjatament wara r-rikostituzzjoni Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS/

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen taħt 25ºC

Tagħmlux fil-friża

Aħżen milqugħ mid-dawl

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

12.NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/006/004

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

NovoSeven 1 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kitba fuq il-kaxxa tal-kartun

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

NovoSeven 1 mg

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Eptacog alfa (attivat)

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Eptacog alfa (attivat) 1 mg/kunjett (50 KUI/kunjett), 1 mg/ml wara r-rikostituzzjoni

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium chloride, calcium chloride dihydrate, glycylglycine, polysorbate 80, mannitol, sucrose, methionine, histidine, ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kull pakkett fih: kunjett 1 bit-trab

siringa 1 mimlija bil-lest bis-solvent bi planġer with separate plunger rod adapter 1 għall-kunjett għar-rikostituzzjoni

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal ġol-vini. Jingħata f'doża waħda.

Preferibbilment, id-doża għandha tingħata immedjatament wara r-rikostituzzjoni Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen taħt 25ºC

Tagħmlux fil-friża

Aħżen milqugħ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

12. NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/006/008

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

NovoSeven 1 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Tikketta għall-kunjett tat-trab

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

NovoSeven 1 mg

Trab għall-injezzjoni

Eptacog alfa (attivat)

Użu għal ġol-vini

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Għall-injezzjoni ta’ doza waħda

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS/

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1 mg

6.OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Tikketta għall-kunjett tas-Solvent

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Solvent għal NovoSeven

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1.1 ml

6. OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Tikketta għas-siringa mimlija bil-lest bis-solvent

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Solvent għal NovoSeven

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM JEW PARTI INDIVIDWALI

1 ml

6. OĦRAJN

3 ml

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kitba fuq il-kaxxa tal-kartun

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

NovoSeven 2 mg

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Eptacog alfa (attivat)

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Eptacog alfa (attivat) 2 mg/kunjett (100 KUI/kunjett), 1 mg/ml wara r-rikostituzzjoni

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium chloride, calcium chloride dihydrate, glycylglycine, polysorbate 80, mannitol, sucrose, methionine, histidine, ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kull pakkett fih: kunjett 1 bit-trab kunjett 1 bis-solvent

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal ġol-vini. Jingħata f'doża waħda.

Preferibbilment, id-doża għandha tingħata immedjatament wara r-rikostituzzjoni Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen taħt 25ºC

Tagħmlux fil-friża

Aħżen milqugħ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

12.NUMRU TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/006/005

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

NovoSeven 2 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kitba fuq il-kaxxa tal-kartun

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

NovoSeven 2 mg

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Eptacog alfa (attivat)

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Eeptacog alfa (attivat) 2 mg/kunjett (100 KUI/kunjett), 1 mg/ml wara r-rikostituzzjoni

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium chloride, calcium chloride dihydrate, glycylglycine, polysorbate 80, mannitol, sucrose, methionine, histidine, ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kull pakkett fih: kunjett 1 bit-trab

siringa 1 mimlija bil-lest bis-solvent u bi planġer separat adapter 1 għall-kunjett għar-rikostituzzjoni

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal ġol-vini. Jingħata f'doża waħda.

Preferibbilment, id-doża għandha tingħata immedjatament wara r-rikostituzzjoni Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen taħt 25ºC

Tagħmlux fil-friża

Aħżen milqugħ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

12. NUMRU TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/006/009

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

NovoSeven 2 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Tikketta għall-kunjett tat-trab

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

NovoSeven 2 mg Trab għall-injezzjoni eptacog alfa (attivat)

Użu għal ġol-vini

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Għall-injezzjoni ta’ doża waħda

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

2 mg

6. OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Tikketta għall-kunjett tas-Solvent

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Solvent għal NovoSeven

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

2.1 ml

6. OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Tikketta għas-siringa mimlija għal-lest bis-solvent

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Solvent għal NovoSeven

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM JEW PARTI INDIVIDWALI

2 ml

6. OĦRAJN

3 ml

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kitba fuq il-kaxxa tal-kartun

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

NovoSeven 5 mg

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Eptacog alfa (attivat)

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

eptacog alfa (attivat) 5 mg/kunjett (250 KUI/kunjett), 1 mg/ml wara r-rikostituzzjoni

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium chloride, calcium chloride dihydrate, glycylglycine, polysorbate 80, mannitol, sucrose, methionine, histidine, ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kull pakkett fih: Kunjett 1 bit-trab kunjett 1 bis-solvent

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal ġol-vini. Jingħata f'doża waħda.

Preferibbilment, id-doża għandha tingħata immedjatament wara r-rikostituzzjoni Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen taħt 25ºC

Tagħmlux fil-friża

Aħżen milqugħ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

12. NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/006/006

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

NovoSeven 5 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kitba fuq il-kaxxa tal-kartun

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

NovoSeven 5 mg

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Eptacog alfa (attivat)

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Eptacog alfa (attivat) 5 mg/kunjett (250 KUI/kunjett), 1 mg/ml wara r-rikostituzzjoni

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium chloride, calcium chloride dihydrate, glycylglycine, polysorbate 80, mannitol, sucrose, methionine, histidine, ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kull pakkett fih: kunjett bit-trab

siringa 1 mimlija bil-lest tas-solvent bi planġer separat adapter 1 għar-rikostituzzjoni

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal ġol-vini. Jingħata f'doża waħda.

Preferibbilment, id-doża għandha tingħata immedjatament wara r-rikostituzzjoni Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen taħt 25ºC

Tagħmlux fil-friża

Aħżen milqugħ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

12. NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/006/010

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

NovoSeven 5 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Tikketta għall-kunjett tat-trab

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

NovoSeven 5 mg

Trab għall-injezzjoni

Eptacog alfa (attivat)

Użu għal ġol-vini

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Għall-injezzjoni ta’ doża waħda

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

5 mg

6. OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Tikketta għall-kunjett tas-Solvent

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Solvent għal NovoSeven

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

5.2 ml

6. OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Tikketta għas-siringa mimlija għal-lest bis-solvent

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Solvent għal NovoSeven

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

5 ml

6. OĦRAJN

10 ml

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kitba fuq il-kaxxa tal-kartun

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

NovoSeven 8 mg

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Eptacog alfa (attivat)

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Eptacog alfa (attivat) 8 mg/kunjett (400 KUI/kunjett), 1 mg/ml wara r-rikostituzzjoni

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium chloride, calcium chloride dihydrate, glycylglycine, polysorbate 80, mannitol, sucrose, methionine, histidine, ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kull pakkett fih: kunjett 1 bit-trab kunjett 1 bis-solvent

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal ġol-vini. Jingħata f'doża waħda.

Preferibbilment, id-doża għandha tingħata immedjatament wara r-rikostituzzjoni Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen taħt 25ºC

Tagħmlux fil-friża

Aħżen milqugħ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

12. NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/006/007

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

NovoSeven 8 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kitba fuq il-kaxxa tal-kartun

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

NovoSeven 8 mg

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Eptacog alfa (attivat)

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

eptacog alfa (attivat) 8 mg/kunjett (400 KUI/kunjett), 1 mg/ml wara r-rikostituzzjoni

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium chloride, calcium chloride dihydrate, glycylglycine, polysorbate 80, mannitol, sucrose, methionine, histidine, ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kull pakkett fih: kunjett 1 bit-trab

siringa 1 mimlija bil-lest tas-solvent bi planġer separat adapter 1 għar-rikostituzzjoni

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal ġol-vini. Jingħata f'doża waħda.

Preferibbilment, id-doża għandha tingħata immedjatament wara r-rikostituzzjoni Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen taħt 25ºC

Tagħmlux fil-friża

Aħżen milqugħ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

12. NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/006/011

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

NovoSeven 8 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Tikketta għall-kunjett tat-trab

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

NovoSeven 8 mg

Trab għall-injezzjoni

Eptacog alfa (attivat)

Użu għal ġol-vini

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Għall-injezzjoni ta’ doża waħda

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

8 mg

6. OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Tikketta għall-kunjett tas-Solvent

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Solvent għal NovoSeven

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

8.1 ml

6. OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Tikketta għas-siringa mimlija għal-lest bis-solvent

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Solvent għal NovoSeven

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

8 ml

6. OĦRAJN

10 ml

Novo Nordisk A/S

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati