Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nplate (romiplostim) – Tikkettar - B02BX04

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaNplate
Kodiċi ATCB02BX04
Sustanzaromiplostim
ManifatturAmgen Europe B.V.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nplate 250 mikrogramma trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni romiplostim

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kunjett fih 250 mikrogramma ta’ romiplostim. Wara r-rikostituzzjoni, volum ta’ soluzzjoni li jista’ jingħata ta’ 0.5 ml fih 250 mikrogramma ta’ romiplostim (500 mikrogramma/ml).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Mannitol (E421), sucrose, l-histidine, hydrochloric acid (għall-aġġustmament tal-pH) u polysorbate 20.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni. Kunjett wieħed.

4 kunjetti.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

Wara r-rikostituzzjoni: 24 siegħa meta maħżun f’25°C jew fi friġġ (2°C – 8°C) jekk miżmum fil- kunjett oriġinali u protett mid-dawl.

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

L-Olanda

12.NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/497/001

EU/1/08/497/003

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Nplate 250

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Nplate 250 µg trab għall-injezzjoni romiplostim

SC

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

250 µg

6.OĦRAJN

Amgen Europe B.V.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nplate 500 mikrogramma trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni romiplostim

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kunjett fih 500 mikrogramma ta’ romiplostim. Wara r-rikostituzzjoni, volum ta’ soluzzjoni li jista’ jingħata ta’ 1 ml fih 500 mikrogramma ta’ romiplostim (500 mikrogramma/ml).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Mannitol (E421), sucrose, l-histidine, hydrochloric acid (għall-aġġustmament tal-pH) u polysorbate 20.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni. Kunjett wieħed.

4 kunjetti.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

Wara r-rikostituzzjoni: 24 siegħa meta maħżun f’25°C jew fi friġġ (2°C – 8°C) jekk miżmum fil- kunjett oriġinali u protett mid-dawl.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

L-Olanda

12. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/497/002

EU/1/08/497/004

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Nplate 500

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Nplate 500 µg trab għall-injezzjoni romiplostim

SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

500 µg

6. OĦRAJN

Amgen Europe B.V.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ ĠEWWA TAL-PAKKETT GĦAR-RIKOSTITUZZJONI MINGĦAJR KAXXA BLU

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nplate 250 mikrogramma trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni romiplostim

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kunjett fih 250 mikrogramma ta’ romiplostim. Wara r-rikostituzzjoni, volum ta’ soluzzjoni li jista’ jingħata ta’ 0.5 ml fih 250 mikrogramma ta’ romiplostim (500 mikrogramma/ml).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Trab: Mannitol (E421), sucrose, l-histidine, hydrochloric acid (għall-aġġustament tal-pH) u polysorbate 20.

Solvent: ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Parti minn multipack, m’għandux jinbiegħ b’mod separat

Pakkett wieħed fih:

Kunjett wieħed bi trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni.

Siringa mimlija għal-lest waħda li fiha 0.72 ml ta’ solvent.

Plunger rod għas-siringa mimlija għal-lest.

Adattatur sterili tal-kunjett.

Siringa sterili ta’ 1 ml b’Luer lock.

Labra sterili tas-sigurtà.

4imsielaħ tal-alkoħol.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

Wara r-rikostituzzjoni: 24 siegħa meta maħżun f’25°C jew fi friġġ (2°C – 8°C) jekk miżmum fil- kunjett oriġinali u protett mid-dawl.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

L-Olanda

12. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/497/006 – pakkett wieħed

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Nplate 250

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA TAL-PAKKETT GĦAR-RIKOSTITUZZJONI B’KAXXA BLU

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nplate 250 mikrogramma trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni romiplostim

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kunjett fih 250 mikrogramma ta’ romiplostim. Wara r-rikostituzzjoni, volum ta’ soluzzjoni li jista’ jingħata ta’ 0.5 ml fih 250 mikrogramma ta’ romiplostim (500 mikrogramma/ml).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Trab: Mannitol (E421), sucrose, l-histidine, hydrochloric acid (għall-aġġustament tal-pH) u polysorbate 20.

Solvent: ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett fih:

Multipack: fih 4 pakketti Kull pakkett fih:

Kunjett wieħed bi trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni. Siringa mimlija għal-lest waħda li fiha 0.72 ml ta’ solvent. Plunger rod għas-siringa mimlija għal-lest.

Adattatur sterili tal-kunjett. Siringa sterili ta’ 1 ml b’Luer lock. Labra sterili tas-sigurtà.

4 imsielaħ tal-alkoħol.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

Wara r-rikostituzzjoni: 24 siegħa meta maħżun f’25°C jew fi friġġ (2°C – 8°C) jekk miżmum fil- kunjett oriġinali u protett mid-dawl.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

L-Olanda

12. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/497/005 – pakkett wieħed

EU/1/08/497/006 – 4 pakketti

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Nplate 250

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ ĠEWWA TAL-PAKKETT GĦAR-RIKOSTITUZZJONI MINGĦAJR KAXXA BLU

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nplate 500 mikrogramma trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni romiplostim

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kunjett fih 500 mikrogramma ta’ romiplostim. Wara r-rikostituzzjoni, volum ta’ soluzzjoni li jista’ jingħata ta’ 1 ml fih 500 mikrogramma ta’ romiplostim (500 mikrogramma/ml).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Trab: Mannitol (E421), sucrose, l-histidine, hydrochloric acid (għall-aġġustament tal-pH) u polysorbate 20.

Solvent: ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Parti minn multipack, m’għandux jinbiegħ b’mod separat

Pakkett wieħed fih:

Kunjett wieħed bi trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni.

Siringa mimlija għal-lest waħda li fiha 1.2 ml ta’ solvent.

Plunger rod għas-siringa mimlija għal-lest.

Adattatur sterili tal-kunjett.

Siringa sterili ta’ 1 ml b’Luer lock.

Labra sterili tas-sigurtà.

4imsielaħ tal-alkoħol.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

Wara r-rikostituzzjoni: 24 siegħa meta maħżun f’25°C jew fi friġġ (2°C – 8°C) jekk miżmum fil- kunjett oriġinali u protett mid-dawl.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

L-Olanda

12. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/497/008 – pakkett wieħed

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Nplate 500

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA TAL-PAKKETT GĦAR-RIKOSTITUZZJONI B’KAXXA BLU

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nplate 500 mikrogramma trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni romiplostim

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kunjett fih 500 mikrogramma ta’ romiplostim. Wara r-rikostituzzjoni, volum ta’ soluzzjoni li jista’ jingħata ta’ 1 ml fih 500 mikrogramma ta’ romiplostim (500 mikrogramma/ml).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Trab: Mannitol (E421), sucrose, l-histidine, hydrochloric acid (għall-aġġustament tal-pH) u polysorbate 20.

Solvent: ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett fih:

Multipack: fih 4 pakketti Kull pakkett fih:

Kunjett wieħed bi trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni. Siringa mimlija għal-lest waħda li fiha 1.2 ml ta’ solvent. Plunger rod għas-siringa mimlija għal-lest.

Adattatur sterili tal-kunjett. Siringa sterili ta’ 1 ml b’Luer lock. Labra sterili tas-sigurtà.

4 imsielaħ tal-alkoħol.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

Wara r-rikostituzzjoni: 24 siegħa meta maħżun f’25°C jew fi friġġ (2°C – 8°C) jekk miżmum fil- kunjett oriġinali u protett mid-dawl.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

L-Olanda

12. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/497/007 – pakkett wieħed

EU/1/08/497/008 – 4 pakketti

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Nplate 500

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-ILMA GĦALL-INJEZZJONIJIET

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Solvent għal Nplate

Ilma għall-injezzjonijiet

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.72 ml

1.2 ml

6. OĦRAJN

Għall-kit ta’ 250 µg

Għall-kit ta’ 500 µg

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati