Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nulojix (belatacept) – Tikkettar - L04AA28

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaNulojix
Kodiċi ATCL04AA28
Sustanzabelatacept
ManifatturBristol-Myers Squibb Pharma EEIG

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

NULOJIX 250 mg trab għall-konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni belatacept

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kunjett fih 250 mg ta’ belatacept.

Wara rikostituzzjoni, kull ml ta’ konċentrat ikun fih 25 mg ta’ belatacept.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sucrose, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium chloride, u għall- aġġustament tal-pH sodium hydroxide u hydrochloric acid. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab għall-konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

1kunjett

1siringa

2kunjetti

2siringi

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu ta’ darba biss.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-vini.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Uża biss is-siringa li hija parti mill-pakkett għar-rikostituzzjoni u d-dilwizzjoni.

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għaż-żmien kemm idum tajjeb wara r-rikostituzzjoni u d-dilwizzjoni.

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi kwalunkwe soluzzjoni li ma tintużax.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park - Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/694/001

EU/1/11/694/002

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT TIKKETTA TAL-KUNJETT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

NULOJIX 250 mg trab għal konċentrat belatacept

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kunjett fih 250 mg ta’ belatacept.

Wara rikostituzzjoni, kull ml ta’ konċentrat ikun fih 25 mg ta’ belatacept.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sucrose, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium chloride, u għall- aġġustament tal-pH sodium hydroxide u hydrochloric acid. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab għal konċentrat 250 mg

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu ta’ darba biss.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-vini.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Uża biss is-siringa li hija parti mill-pakkett għar-rikostituzzjoni u d-dilwizzjoni.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi kwalunkwe soluzzjoni li ma tintużax.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park - Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/694/001

EU/1/11/694/002

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

NULOJIX Kard ta’ Twissija tal-Pazjent

Qed tiġi kkurat/a b’mediċina qawwija li trażżan lis-sistema immuni. Minn ġimgħa 4 wara t- trapjant, inti tirċievi kura b’NULOJIX kull

4 ġimgħat. L-għoti regolari ta’ NULOJIX huwa essenzjali biex il-kilwa ttrapjantata tiegħek taħdem.

Informazzjoni aktar iddettaljata dwar il- benefiċċji, riskji u prekawzjonijiet għall-użu ta’ NULOJIX hija deskritta fis-Sommarju tal- Karatteristiċi tal-Prodott (SmPC) għall- professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-fuljett ta’ tagħrif (PL) għall-pazjenti. Huwa importanti li taqra l-PL kollu għal aktar informazzjoni.

Ħu l-mediċini kollha kif ikun qallek it-tabib tiegħek.

Jekk jogħġbok aċċerta ruħek li jkollok miegħek din il-kard il-ħin kollu u l-lista tal-mediċini oħra fi kwalunkwe viżta għand professjonista tal-kura tas-saħħa.

Huwa importanti ħafna li żżomm l- appuntamenti kollha għall-kura b’NULOJIX.

Dati tal-Kura ta’ NULOJIX:

Bidu (Jum tat-Trapjant):_______________

L-aktar riċenti: ______________________

Id-data tal-kura li jmiss:_______________

Isem tal-Pazjent:______________________

Isem tat-Tabib:________________________

Numru tat-Telefon tat-Tabib:_____________

Jekk NULOJIX jitwaqqaf, żomm din il-kard miegħek għal 3 xhur addizzjonali.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati