Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Olanzapine Apotex (olanzapine) – Tikkettar - N05AH03

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaOlanzapine Apotex
Kodiċi ATCN05AH03
Sustanzaolanzapine
ManifatturApotex Europe B.V.  

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TAL-KARTUN

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Olanzapine Apotex 2.5 mg pilloli miksija b’rita olanzapine

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 2.5mg olanzapine.

3.LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih lactose.

Ara l-fuljett ta' tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

28 pillola miksija b’rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

L-Olanda

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/10/635/001

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Olanzapine Apotex 2.5 mg pillola miksija b’rita

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT PAKKETT BIL-FOLJI

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Olanzapine Apotex 2.5 mg pilloli miksija b’rita

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Apotex Europe B.V.

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TAL-KARTUN

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Olanzapine Apotex 5 mg pilloli miksija b’rita olanzapine

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 5 mg ta’ olanzapine.

3.LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih lactose.

Ara l-fuljett ta' tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

28 pillola miksija b’rita

56 pillola miksija b’rita

98 pillola miksija b’rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

L-Olanda

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/10/635/002-003

EU/1/10/635/015

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Olanzapine Apotex 5 mg pillola miksija b’rita

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT PAKKETT BIL-FOLJI

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Olanzapine Apotex 5 mg pilloli miksija b’rita

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Apotex Europe B.V.

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TAL-KARTUN

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Olanzapine Apotex 7.5 mg pilloli miksija b’rita olanzapine

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 7.5 mg ta’ olanzapine.

3.LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih lactose.

Ara l-fuljett ta' tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

28 pillola miksija b’rita

56 pillola miksija b’rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

L-Olanda

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/10/635/004-005

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Olanzapine Apotex 7.5 mg pillola miksija b’rita

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT PAKKETT BIL-FOLJI

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Olanzapine Apotex 7.5 mg pilloli miksija b’rita

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Apotex Europe B.V.

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TAL-KARTUN

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Olanzapine Apotex 10 mg pilloli miksija b’rita olanzapine

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 10 mg ta’ olanzapine.

3.LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih lactose.

Ara l-fuljett ta' tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

28 pillola miksija b’rita

56 pillola miksija b’rita

98 pillola miksija b’rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

L-Olanda

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/10/635/006-007

EU/1/10/635/016

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Olanzapine Apotex 10 mg pillola miksija b’rita

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT PAKKETT BIL-FOLJI

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Olanzapine Apotex 10 mg pilloli miksija b’rita

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Apotex Europe B.V.

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TAL-KARTUN

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Olanzapine Apotex 5 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq olanzapine

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 5 mg ta’ olanzapine.

3.LISTA TA' EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

28 pillola li jinħallu fil-ħalq 56 pillola li jinħallu fil-ħalq 98 pillola li jinħallu fil-ħalq

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Poġġi l-pillola ġo ħalqek. Din ser tinħall malajr fil-bżieq u tkun tista’ tinbela’.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

L-Olanda

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/10/635/008-009

EU/1/10/635/017

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Olanzapine Apotex 5 mg pillola li tinħall fil-ħalq

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT PAKKETT BIL-FOLJI

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Olanzapine Apotex 5 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Apotex Europe B.V.

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TAL-KARTUN

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Olanzapine Apotex 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq olanzapine

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 10 mg ta’ olanzapine.

3.LISTA TA' EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

28 pillola li jinħallu fil-ħalq 56 pillola li jinħallu fil-ħalq 98 pillola li jinħallu fil-ħalq

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Poġġi l-pillola ġo ħalqek. Din ser tinħall malajr fil-bżieq u tkun tista’ tinbela’.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

L-Olanda

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/10/635/010-011

EU/1/10/635/018

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Olanzapine Apotex 10 mg pillola li tinħall fil-ħalq

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT PAKKETT BIL-FOLJI

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Olanzapine Apotex 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Apotex Europe B.V.

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TAL-KARTUN

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Olanzapine Apotex 15 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq olanzapine

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 15 mg ta’ olanzapine.

3.LISTA TA' EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

28 pillola li jinħallu fil-ħalq

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Poġġi l-pillola ġo ħalqek. Din ser tinħall malajr fil-bżieq u tkun tista’ tinbela’.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

L-Olanda

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/10/635/012

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Olanzapine Apotex 15 mg pillola li tinħall fil-ħalq

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT PAKKETT BIL-FOLJI

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Olanzapine Apotex 15 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Apotex Europe B.V.

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TAL-KARTUN

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Olanzapine Apotex 20 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq olanzapine

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 20 mg ta’ olanzapine.

3.LISTA TA' EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

28 pillola li jinħallu fil-ħalq 56 pillola li jinħallu fil-ħalq

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Poġġi l-pillola ġo ħalqek. Din ser tinħall malajr fil-bżieq u tkun tista’ tinbela’.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

L-Olanda

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/10/635/013-014

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Olanzapine Apotex 20 mg pillola li tinħall fil-ħalq

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT PAKKETT BIL-FOLJI

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Olanzapine Apotex 20 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Apotex Europe B.V.

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati