Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Omnitrope (somatropin) – Tikkettar - H01AC01

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaOmnitrope
Kodiċi ATCH01AC01
Sustanzasomatropin
ManifatturSandoz GmbH

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA FUQ IL-KARTUNA TA’ BARRA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Omnitrope 1.3 mg/ ml trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Somatropin

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Somatropin 1.3 mg (4 IU)/ ml f’kunjett. Wara r-rikostituzzjoni, kunjett wieħed ikun fih 1.3 mg ta’ somatropin (li jikkorrispondi għal 4 IU) f’kull millilitru.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sustanzi oħra:

Trab: glycine, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, sodium dihydrogen phosphate dihydrate

Solvent: ilma għall-injezzjonijiet

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

1 kunjett b’1.3 mg ta’ trab

1 kunjett b’1 ml ta’ solvent Daqs tal-pakkett ta’ 1

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jintuża darba biss. Uża biss soluzzjoni li tkun ċara.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda wara r-rikostituzzjoni

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara r-rikostituzzjoni, uża fi żmien 24 siegħa.

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żommu kiesaħ waqt il-ħażna u l-ġarr (2°C - 8°C). Tagħmlux fil-friża.

Żomm l-iskartoċċ fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

L-Awstrija

12.NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/332/001

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Omnitrope 1.3 mg/ ml

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA FUQ IL-KUNJETT TA’ OMNITROPE

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Omnitrope 1.3 mg/ ml trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Somatropin

SC

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jintuża darba biss.

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6.OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA FUQ IL-KUNJETT TAS-SOLVENT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Solvent għal Omnitrope (ilma għall-injezzjonijiet)

Użu għal taħt il-ġilda.

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jintuża darba biss.

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA FUQ IL-KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Omnitrope 5 mg/ ml trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Somatropin

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Somatropin 5 mg (15 IU)/ ml f’kunjett. Wara r-rikostituzzjoni, skartoċċ wieħed ikun fih 5 mg ta’ somatropin (li jikkorrispondi għal 15 IU) f’kull millilitru.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sustanzi oħra:

Trab: glycine, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, sodium dihydrogen phosphate dihydrate Solvent: benzyl alcohol, ilma għall-injezzjonijiet

Fih benzyl alcohol. Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

1 kunjett b’5 mg ta’ trab

1 skartoċċ b’1 ml ta’ solvent

5 kunjetti b’5 mg ta’ trab

5 skartoċċi b’1 ml ta’ solvent

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Uża biss soluzzjoni li tkun ċara. Uża biss ma’ Omnitrope Pen L.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda wara r-rikostituzzjoni

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara r-rikostituzzjoni, uża fi żmien 21 jum.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żommu kiesaħ waqt il-ħażna u l-ġarr (2°C - 8°C). Tagħmlux fil-friża.

Żomm l-iskartoċċ fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

L-Awstrija

12. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/332/002

EU/1/06/332/003

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Omnitrope 5 mg/ ml

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA FUQ IL-KUNJETT TA’ OMNITROPE

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Omnitrope 5 mg/ ml trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Somatropin

SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6. OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA FUQ L-ISKARTOĊĊ TAS-SOLVENT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Solvent għal Omnitrope (ilma għal injezzjonijiet ma’ 1.5% ta’ benzyl alcohol) Użu għal taħt il-ġilda

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA FUQ IL-KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Omnitrope 5 mg/1.5 ml soluzzjoni għall-injezzjoni

Somatropin

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Somatropin 3.3 mg (10 IU)/ ml.

Skartoċċ wieħed fih 1.5 ml li jikkorrispondi għal 5 mg ta’ somatropin (15 IU).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sustanzi oħra: disodium hydrogen phosphate heptahydrate, sodium dihydrogen phosphate dihydrate, mannitol, poloxamer 188, benzyl alcohol, ilma għall-injezzjonijiet.

Fih benzyl alcohol. Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni. 1 skartoċċ

5 skartoċċi

10 skartoċċi

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Uża biss soluzzjoni li tkun ċara. Uża biss ma’ Omnitrope Pen 5.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara li jinfetaħ għall-ewwel darba, użah fi żmien 28 jum.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żommu kiesaħ waqt il-ħażna u l-ġarr (2°C - 8°C). Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

L-Awstrija

12. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/332/004

EU/1/06/332/005

EU/1/06/332/006

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Omnitrope 5 mg/1.5 ml

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA FUQ L-ISKARTOĊĊ TA’ OMNITROPE

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Omnitrope 5 mg/1.5 ml Injezzjoni

Somatropin

SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA FUQ IL-KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Omnitrope 10 mg/1.5 ml soluzzjoni għall-injezzjoni

Somatropin

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Somatropin 6.7 mg (20 IU)/ ml.

Skartoċċ wieħed fih 1.5 ml li jikkorrispondu għal 10 mg ta’ somatropin (30 IU).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sustanzi oħra: disodium hydrogen phosphate heptahydrate, sodium dihydrogen phosphate dihydrate, glycine, poloxamer 188, phenol, ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni. 1 skartoċċ

5 skartoċċi

10 skartoċċi

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Uża biss soluzzjoni li tkun ċara. Uża biss ma’ Omnitrope Pen 10.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara li jinfetaħ għall-ewwel darba, użah fi żmien 28 jum.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żommu kiesaħ waqt il-ħażna u l-ġarr (2°C - 8°C). Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

L-Awstrija

12. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/332/007

EU/1/06/332/008

EU/1/06/332/009

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Omnitrope 10 mg/1.5 ml

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA FUQ L-ISKARTOĊĊ TA’ OMNITROPE

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Omnitrope 10 mg/1.5 ml Injezzjoni

Somatropin

SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA FUQ IL-KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Omnitrope 5 mg/1.5 ml soluzzjoni għall-injezzjoni

Somatropin

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Somatropin 3.3 mg (10 IU)/ml.

Skartoċċ wieħed fih 1.5 ml li jikkorrispondi għal 5 mg ta’ somatropin (15 IU).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sustanzi oħra: disodium hydrogen phosphate heptahydrate, sodium dihydrogen phosphate dihydrate, mannitol, poloxamer 188, benzyl alcohol, ilma għall-injezzjonijiet.

Fih benzyl alcohol. Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni. 1 skartoċċ għal SurePal 5 5 skartoċċi għal SurePal 5 10 skartoċċi għal SurePal 5

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Uża biss soluzzjoni li tkun ċara. Uża biss ma’ SurePal 5.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara li jinfetaħ għall-ewwel darba, użah fi żmien 28 jum.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żommu kiesaħ waqt il-ħażna u l-ġarr (2°C - 8°C). Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

L-Awstrija

12. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/332/013

EU/1/06/332/014

EU/1/06/332/015

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Omnitrope 5 mg/1.5 ml

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA FUQ L-ISKARTOĊĊ TA’ OMNITROPE

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Omnitrope 5 mg/1.5 ml Injezzjoni

Somatropin

SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA FUQ IL-KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Omnitrope 10 mg/1.5 ml soluzzjoni għall-injezzjoni

Somatropin

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Somatropin 6.7 mg (20 IU)/ ml.

Skartoċċ wieħed fih 1.5 ml li jikkorrispondu għal 10 mg ta’ somatropin (30 IU).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sustanzi oħra: disodium hydrogen phosphate heptahydrate, sodium dihydrogen phosphate dihydrate, glycine, poloxamer 188, phenol, ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni. 1 skartoċċ għal SurePal 10 5 skartoċċi għal SurePal 10 10 skartoċċi għal SurePal 10

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Uża biss soluzzjoni li tkun ċara. Uża biss ma’ SurePal 10.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara li jinfetaħ għall-ewwel darba, użah fi żmien 28 jum.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żommu kiesaħ waqt il-ħażna u l-ġarr (2°C - 8°C). Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

L-Awstrija

12. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/332/016

EU/1/06/332/017

EU/1/06/332/018

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Omnitrope 10 mg/1.5 ml

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA FUQ L-ISKARTOĊĊ TA’ OMNITROPE

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Omnitrope 10 mg/1.5 ml Injezzjoni

Somatropin

SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA FUQ IL-KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Omnitrope 15 mg/1.5 ml soluzzjoni għall-injezzjoni

Somatropin

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Somatropin 10 mg (30 IU)/ ml.

Skartoċċ wieħed fih 1.5 ml li jikkorrispondu għal 15 mg ta’ somatropin (45 IU).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sustanzi oħra: disodium hydrogen phosphate heptahydrate, sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium chloride, poloxamer 188, phenol, ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni 1 skartoċċ għal SurePal 15 5 skartoċċi għal SurePal 15 10 skartoċċi għal SurePal 15

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Uża biss soluzzjoni li tkun ċara. Uża biss ma’ SurePal 15.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara li jinfetaħ għall-ewwel darba, użah fi żmien 28 jum.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żommu kiesaħ waqt il-ħażna u l-ġarr (2°C - 8°C). Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

L-Awstrija

12. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/332/010

EU/1/06/332/011

EU/1/06/332/012

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Omnitrope 15 mg/1.5 ml

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA FUQ L-ISKARTOĊĊ TA’ OMNITROPE

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Omnitrope 15 mg/1.5 ml Injezzjoni

Somatropin

SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati