Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Opgenra (eptotermin alfa) – Tikkettar - M05BC02

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaOpgenra
Kodiċi ATCM05BC02
Sustanzaeptotermin alfa
ManifatturOlympus Biotech International Limited

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM

TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Opgenra 3.3 mg trab għal suspensjoni tal-impjantazzjoni eptotermin alfa

2. DIKJARAZZJONI

TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kunjett fih 3.3 mg ta’ eptotermin alfa.

Wara r-rikostituzzjoni Opgenra fih 1 mg/ml eptotermin alfa.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sustanzi mhux attivi: Bovine collagen, carmellose

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab għal suspensjoni tall-impjantazzjoni.

 

ħ

Kunjett wieħed fih 1 g ta’ trab (3.3 mg eptotermin alfa).

adux

Kunjett wieħed fih 230 mg carmellose.

 

li

m’g

 

 

 

 

4 kunjetti:

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

2 x 1 kunjett li fih 1 g ta’ trab (3.3 mg eptoterm n alfa).

 

2 x 1 kunjett li fih230 mg carmellose

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

Użu intraossejojuż.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żommu fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

awtorizzat

GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-friġġ (2ºC - 8ºC).

Il-prodott mediċinali rikostitwit għandu jintuża minnufih. Żomm l-istrixxi fil-kartuna ta’ barra.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Kull prodott li ma jkunx intuża jew skart għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

Olympus Biotech International Limited

 

 

 

 

 

 

Block 2, International Science Centre

 

 

 

 

 

 

National Technology Park

 

 

 

 

awtorizzat

 

Fax +353 61 585151

 

 

 

 

 

Castletroy

 

 

 

 

 

 

 

 

Limerick

 

 

 

 

 

 

 

 

Irlanda

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel +353 61 585100

 

 

 

adux

 

 

 

medicalinfo@olympusbiotech.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

EU/1/08/489/001

 

 

inali

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/489/002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

13. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

Lot

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata”

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI EWLENIN

FOJL TAL-ISTRIXXI TAS-SUSTANZA ATTIVA F’KUNJETT - TAT-TRAB

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Opgenra 3.3 mg trab għal suspensjoni tal -impjantazzjoni, eptotermin alfa

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kunjett fih 3.3 mg ta’ eptotermin alfa.

 

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

 

 

 

 

Sustanzi mhux attivi: Bovine collagen.

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

Trab għal suspensjoni tal impjantazzjoni.

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

Kunjett wieħed fih 1 g ta’ trab (3.3 mg eptotermin alfa).

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċinali

 

 

 

 

Użu intraossejojuż.

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6.TWISSIJA SPEĊJALI mediLI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

7.TWISSIJA(IET)ProdottSPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-friġġ (2ºC - 8ºC).

Il-prodott mediċinali rikostitwit għandu jintuża minnufih.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Kull prodott li ma jkunx intuża jew skart għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Olympus Biotech International Limited

Block 2, International Science Centre

National Technology Park

Castletroy

Limerick

Irlanda

Tel +353 61 585100

Fax +353 61 585151 medicalinfo@olympusbiotech.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

Lot

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

m’g

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

li

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tab b.

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

medi

 

 

 

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KUNJETT TA’ TRAB TA’ SUSTANZA ATTIVA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Opgenra 3.3 mg

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

4. NUMRU

TAL-LOTT

5. IL-KONTENUT

SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTIawtorizzatINDIVIDWALILot

1 g (3.3 mg eptotermin alfa)

 

 

adux

 

 

 

 

 

ħ

6. OĦRAJN

 

m’g

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

inali

 

 

ċ

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

STRIXXA GĦALL-KUNJETT TAT-TRAB CARMELLOSE

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Trab carmellose għal suspensjoni tal -impjantazzjoni għal Opgenra.

Użu intraossejojuż.

2. METODU TA’ KIF GĦANDU

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3.

DATA TA’ SKADENZA

 

 

 

EXP

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

Lot

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

5.

 

m’g

 

 

IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

230 mg

li

 

 

 

OĦRAJN

ċinali

 

 

6.

 

 

Tiftħux qabel ma tużah.

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

Il-prodott mediċinali rikosti witmedigħandu jintuża minnufih.

 

 

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KUNJETT TA’ CARMELLOSE

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Carmellose (Opgenra)

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

4. NUMRU TAL-LOTT

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTIawtorizzatINDIVIDWALILot

230 mg

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

ħ

6. OĦRAJN

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

inali

 

 

 

ċ

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

STIKER EDUKATTIV TAL-PROFESSJONIST TAL-KURA TAS-SAĦĦA

Li għandu jkun mehmuż mar-rekord mediku tal-pazjent.

“(Isem tal-Pazjent) kien impjantat bil-prodott mediċinali li fih eptotermin alfa f’(ġġ/xx/ssss). L-użu ripetut ta’ dan il-proteina morfoġenetika tal-għadam (BMP) mhux irrakkomandat.”

 

 

 

adux

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

m’g

 

 

 

 

li

 

 

 

 

inali

 

 

 

ċ

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati