Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Opsumit (macitentan) – Tikkettar - C02KX04

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaOpsumit
Kodiċi ATCC02KX04
Sustanzamacitentan
ManifatturActelion Registration Ltd

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA/ FOLJI

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Opsumit 10 mg pilloli miksija b’rita

macitentan

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 10 mg ta’ macitentan

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Kull pillola miksija b’rita fiha wkoll lactose u lecithin (sojja) (E322). Ara l-fuljett ta’ tagħrif għall- aktar informazzjoni

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

15-il pillola miksija b’rita

30 pillola miksija b’rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30 °C

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Actelion Registration Ltd

Chiswick Tower 13th Floor

389 Chiswick High Road

London W4 4AL

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/893/001

EU/1/13/893/002

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Opsumit 10 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

<barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż. >

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI

FOLJI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Opsumit 10 mg pilloli

macitentan

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Actelion

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT, DONAZZJONI U KOWD TAL-PRODOTT

Lot

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA/ FLIEXKEN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Opsumit 10 mg pilloli miksija b’rita

macitentan

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 10 mg ta’ macitentan

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Kull pillola miksija b’rita fiha wkoll lactose u lecithin (sojja) (E322). Ara l-fuljett ta’ tagħrif għall- aktar informazzjoni

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30 °C

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Actelion Registration Ltd

Chiswick Tower 13th Floor

389 Chiswick High Road

London W4 4AL

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/893/003

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Opsumit 10 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

<barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż. >

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FLIEXKEN

FLIEXKEN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Opsumit 10 mg pilloli miksija b’rita

macitentan

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 10 mg ta’ macitentan

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Kull pillola miksija b’rita fiha wkoll lactose

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30 °C

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Actelion Registration Ltd

Chiswick Tower 13th Floor

389 Chiswick High Road

London W4 4AL

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/893/003

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Opsumit 10 mg

Kartuna tal-Pazjent

 

Paġna 1 (quddiem)

Paġna 2

 

 

Għall-kura ta’ pressjoni arterjali pulmonari għolja

Huwa importanti li tirrapporta immedjatament lit-tabib li

 

ppreskrivilek il-mediċina tiegħek tqala jew kwalunkwe effett

Din il-kartuna fiha tagħrif importanti dwar is-sigurtà li jeħtieġ tkun

sekondarju li jista’ jseħħ waqt kura b’Opsumit.

konxju dwaru meta tirċievi kura b’OPSUMIT. Żomm din il-kartuna

 

miegħek f’kull ħin u uriha lil kull tabib involut fil-kura medika tiegħek.

Ċentru tal-kura: ____________________________________

Opsumit 10 mg

Isem it-tabib li qed jippreskrivi: ___________________________

 

macitentan

Numru tat-telefon tat-tabib li qed jippreskrivi: _____________________

pilloli miksija b’rita

 

 

▼Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser

 

jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Inti

MT

tista’ tgħin billi tirrapporta kwalunkwe effett sekondarju li jista’ jkollok. Ara l-

Fuljett ta’ tagħrif biex tara kif għandek tirrapporta effetti sekondarji.

 

 

 

Paġna 3 (ġewwa xellug)

 

 

Paġna 4 (ġewwa ċentru)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tqala

 

Għandek tagħmel test tat-tqala qabel tibda Opsumit u kull xahar matul

 

 

Opsumit jista’ jagħmel ħsara lill-iżvilupp tal-fetu. Għalhekk

 

 

 

 

m’għandekx tieħu Opsumit jekk inti tqila u m’għandekx toħroġ tqila

 

 

il-kura anki jekk taħseb li m’intix tqila.

 

 

 

 

 

 

waqt li qed tieħu Opsumit. Barra minn hekk, jekk qed tbati minn

 

 

Bħal mediċini oħra ta’ din il-klassi, Opsumit jista’ jikkawża anemija

 

pressjoni arterjali pulmonari għolja, l-okkorrenza ta’ tqala tista’

 

 

 

tiddeterjora severament is-sintomi tal-marda tiegħek.

 

 

(numru mnaqqas ta’ ċelluli ħomor tad-demm) u jista’ jkollu effetti fuq

 

 

 

 

il-fwied. It-tabib tiegħek se jieħu test tad-demm qabel ma tibda l-kura

 

Kontraċezzjoni

 

 

b’Opsumit u matul il-kura biex jittestja:

 

Għandek tuża forma affidabbli ta’ kontroll tat-twelid (kontraċezzjoni)

 

 

jekk għandekx anemija (numru mnaqqas ta’ ċelluli ħomor tad-

 

waqt li tkun qed tieħu Opsumit. Kun żgur li tiddiskuti kwalunkwe

 

 

 

 

 

 

demm)

 

mistoqsija li jista’ jkollok mat-tabib tiegħek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jekk il-fwied tiegħek huwiex qed jaħdem kif suppost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paġna 5 (ġewwa lemin)

 

Paġna 6 (wara)

 

 

 

 

 

 

 

 

Id-doża rrakkomandata ta’ Opsumit hija pillola waħda ta’ 10 mg, darba

Sinjali li l-fwied tiegħek jista’ ma jkunx qed jaħdem kif suppost

 

kuljum. Ibla’ l-pillola sħiħa, ma’ tazza ilma, tomgħodx u taqsamx il-

jinkludu:

 

pillola. Tista’ tieħu Opsumit mal-ikel jew mingħajr ikel.

dardir (impuls biex tirremetti)

 

Jekk tinsa tieħu Opsumit, ħu doża hekk kif tiftakar, imbagħad kompli ħu

rimettar

 

deni (temperatura għolja)

 

l-pilloli tiegħek fil-ħinijiet tas-soltu. M’għandekx tieħu doża doppja biex

uġigħ fl-istonku tiegħek (addome)

 

tpatti għal kull pillola li tkun insejt tieħu.

 

 

 

suffejra (sfurija tal-ġilda tiegħek jew tal-abjad ta’ għajnejk)

 

Għal aktar informazzjoni dwar Opsumit, jekk jogħġbok aqra

 

awrina ta’ lewn skur

 

 

 

b’attenzjoni l-fuljett ta’ tagħrif.

 

ħakk fil-ġilda

 

 

 

Jekk ikollok xi mistoqsija dwar il-kura tiegħek, staqsi lit-tabib jew

 

letarġija jew għeja (għeja mhux tas-soltu jew tħossok bla saħħa)

 

 

 

lill-ispiżjar tiegħek.

 

sindrome tixbaħ lill-influwenza (uġigħ fil-ġogi u fil-muskoli

 

 

 

 

 

 

bid-deni)

 

©2013 Actelion Pharmaceuticals Ltd

 

Jekk tinnota xi waħda minn dawn is-sinjali għid lit-tabib tiegħek

 

Opsumit huwa trejdmark reġistrat ta’ Actelion Pharmaceuticals Ltd

 

 

 

immedjatament.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati