Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Orencia (abatacept) – Tikkettar - L04AA24

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaOrencia
Kodiċi ATCL04AA24
Sustanzaabatacept
ManifatturBristol-Myers Squibb Pharma EEIG

IT-TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN

KARTUNA TA’ BARRA GĦALL-PAKKETT TA’ KUNJETT WIEĦED (INKLUŻ KAXXA BLU)

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

ORENCIA 250 mg trab għall-konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni abatacept

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kunjett fih 250 mg ta’ abatacept.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: maltose, sodium dihydrogen phosphate monohydrate u sodium chloride

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab għall-konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Kunjett 1

Siringa 1 bla silikon

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal ġol-vina wara rikostituzzjoni u dilwizzjoni. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel ir-rikostituzzjoni u l-użu. Għal użu ta’ darba biss.

Uża s-siringa bla silikon li tintrema wara l-użu, inkluża fil-pakkett għar-rikostituzzjoni.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif biex tkun taf kemm idum tajjeb il-prodott rikostitwit.

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi kull soluzzjoni mhux użata.

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/389/001 kunjett u siringa mingħajr silikon

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

Użu għal ġol-vini

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

IT-TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN

KARTUNA TA’ BARRA GĦALL-PAKKETTI MULTIPLI TA’ 2 U 3 KUNJETTI (INKLUŻ KAXXA BLU)

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

ORENCIA 250 mg trab għall-konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni abatacept

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kunjett fih 250 mg ta’ abatacept.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: maltose, sodium dihydrogen phosphate monohydrate u sodium chloride

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab għall-konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Pakkett multiplu: 2 kunjetti u 2 siringi mingħajr silikon (2 pakketti ta’ 1)

Pakkett multiplu: 3 kunjetti u 3 siringi mingħajr silikon (3 pakketti ta’ 1)

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal ġol-vina wara rikostituzzjoni u dilwizzjoni. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel ir-rikostituzzjoni u l-użu. Għal użu ta’ darba biss.

Uża s-siringa bla silikon li tintrema wara l-użu, inkluża fil-pakkett għar-rikostituzzjoni.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif biex tkun taf kemm idum tajjeb il-prodott rikostitwit.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi kull soluzzjoni mhux użata.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/389/002 2 kunjetti u 2 siringi mingħajr silikon (2 pakketti ta’ 1)

EU/1/07/389/003 3 kunjetti u 3 siringi mingħajr silikon (3 pakketti ta’ 1)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

Użu għal ġol-vini

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

IT-TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN

KARTUNA GĦAL KUNJETT WIEĦED BĦALA PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT, KOMPONENT TA’ PAKKETT MULTIPLU (MINGĦAJR KAXXA BLU)

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

ORENCIA 250 mg trab għall-konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni abatacept

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kunjett fih 250 mg ta’ abatacept.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: maltose, sodium dihydrogen phosphate monohydrate u sodium chloride

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab għall-konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Kunjett 1

Siringa 1 sterili bla silikon

Komponent ta’ pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal ġol-vina wara rikostituzzjoni u dilwizzjoni. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel ir-rikostituzzjoni u l-użu. Għal użu ta’ darba biss.

Uża s-siringa bla silikon li tintrema wara l-użu inkluża fil-pakkett għar-rikostituzzjoni.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif biex tkun taf kemm idum tajjeb il-prodott rikostitwit.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi kull soluzzjoni mhux użata.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/389/002 2 kunjetti u 2 siringi mingħajr silikon (2 pakketti ta’ 1)

EU/1/07/389/003 3 kunjetti u 3 siringi mingħajr silikon (3 pakketti ta’ 1)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

Użu għal ġol-vini

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

ORENCIA 250 mg trab għall-konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni abatacept

Użu għal ġol-vini

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6.OĦRAJN

Uża s-siringa bla silikon li tintrema wara l-użu inkluża fil-pakkett għar-rikostituzzjoni.

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

IT-TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN

KARTUNA TA’ BARRA GĦALL-PAKKETTI TA’ 1 U 4 SIRINGI MIMLIJIN-GĦAL-LEST (INKLUŻA L-KAXXA L-BLU)

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

ORENCIA 125 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest abatacept

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Siringa mimlija għal-lest fiha 125 mg abatacept f’1 mL.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sucrose, poloxamer 188, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, disodium phosphate anhydrous, u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Siringa mimlija għal-lest

4 siringi mimlijin għal-lest

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/389/004 Siringa mimlija għal-lest

EU/1/07/389/005 4 siringi mimlijin għal-lest

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

ORENCIA 125 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

IT-TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN

KARTUNA TA’ BARRA GĦALL-PAKKETT MULTIPLU TA’ 12-IL SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST (INKLUŻA L-KAXXA L-BLU)

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

ORENCIA 125 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest abatacept

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Siringa mimlija għal-lest fiha 125 mg abatacept f’1 mL.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sucrose, poloxamer 188, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, disodium phosphate anhydrous, u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Pakkett multiplu: 12-il siringa mimlijin għal-lest (3 pakketti ta’ 4)

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/389/006 12-il siringa mimlijin għal-lest (3 pakketti ta’ 4)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

ORENCIA 125 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

IT-TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN

KARTUNA GĦAL 4 SIRINGI MIMLIJIN GĦAL-LEST BĦALA PAKKETT LI JMISS MAL- PRODOTT, KOMPONENT TA’ PAKKETT MULTIPLU (MINGĦAJR KAXXA BLU)

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

ORENCIA 125 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest abatacept

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Siringa mimlija għal-lest fiha 125 mg abatacept f’1 mL.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sucrose, poloxamer 188, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, disodium phosphate anhydrous, u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

4 siringi mimlijin għal-lest

Komponent ta’ pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/389/006 12-il siringa mimlijin għal-lest (3 pakketti ta’ 4)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

ORENCIA 125 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA GĦAS-SIRINGA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

ORENCIA 125 mg injezzjoni abatacept

SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6. OĦRAJN

IT-TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN

KARTUNA TA’ BARRA GĦALL-PAKKETTI TA’ 1, 3 U 4 -SIRINGI MIMLIJIN GĦAL- LEST BI PROTEZZJONI GĦAL-LABRA (INKLUŻA L-KAXXA L-BLU)

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

ORENCIA 125 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest abatacept

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Siringa mimlija għal-lest fiha 125 mg abatacept f’1 mL.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sucrose, poloxamer 188, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, disodium phosphate anhydrous, u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Siringa mimlija għal-lest bi protezzjoni għal-labra

3siringi mimlijin għal-lest bi protezzjoni għal-labra

4siringi mimlijin għal-lest bi protezzjoni għal-labra

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/389/007 Siringa mimlija għal-lest bi protezzjoni għal-labra

EU/1/07/389/008 4 siringi mimlijin għal-lest bi protezzjoni għal-labra

EU/1/07/389/010 3 siringi mimlijin għal-lest bi protezzjoni għal-labra

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

ORENCIA 125 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

IT-TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN

KARTUNA TA’ BARRA GĦALL-PAKKETT MULTIPLU TA’ 12-IL SIRINGA MIMLIJIN GĦAL-LEST BI PROTEZZJONI GĦAL-LABRA (INKLUŻA L-KAXXA L-BLU)

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

ORENCIA 125 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest abatacept

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Siringa mimlija għal-lest fiha 125 mg abatacept f’1 mL.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sucrose, poloxamer 188, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, disodium phosphate anhydrous, u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Pakkett multiplu: 12-il siringa mimlijin għal-lest bi protezzjoni għal-labra (3 pakketti ta’ 4)

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/389/009 12-il siringa mimlijin għal-lest bi protezzjoni għal-labra (3 pakketti ta’ 4)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

ORENCIA 125 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

IT-TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN

KARTUNA GĦAL 4 SIRINGI MIMLIJIN GĦAL-LEST BI PROTEZZJONI GĦAL-LABRA BĦALA PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT, KOMPONENT TA’ PAKKETT MULTIPLU (MINGĦAJR KAXXA BLU)

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

ORENCIA 125 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest abatacept

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Siringa mimlija għal-lest fiha 125 mg abatacept f’1 mL.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sucrose, poloxamer 188, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, disodium phosphate anhydrous, u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest 4 siringi mimlijin għal-lest bi protezzjoni għal-labra

Komponent ta’ pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/389/009 12-il siringa mimlijin għal-lest bi protezzjoni għal-labra (3 pakketti ta’ 4)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

ORENCIA 125 mg

IT-TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN

KARTUNA TA’ BARRA GĦALL-PAKKETT TA’ -4 PINEN MIMLIJIN GĦAL-LEST (INKLUŻA L-KAXXA L-BLU)

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

ORENCIA 125 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest abatacept

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Pinna mimlija għal-lest fiha 125 mg abatacept f’1 mL.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sucrose, poloxamer 188, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, disodium phosphate anhydrous, u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest (ClickJect)

4 pinen mimlijin għal-lest ClickJect

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/389/011 4 pinen mimlijin għal-lest ClickJect

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

ORENCIA 125 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

IT-TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN

KARTUNA TA’ BARRA GĦALL-PAKKETT MULTIPLU TA’ 12-IL PINNA MIMLIJIN GĦAL-LEST (INKLUŻA L-KAXXA L-BLU)

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

ORENCIA 125 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest abatacept

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Pinna mimlija għal-lest fiha 125 mg abatacept f’1 mL.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sucrose, poloxamer 188, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, disodium phosphate anhydrous, u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest (ClickJect)

Pakkett multiplu: 12-il pinna mimlijin għal-lest ClickJect (3 pakketti ta’ 4)

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

-EU/1/07/389/012 12-il pinna mimlijin għal-lest ClickJect (3 pakketti ta’ 4)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

ORENCIA 125 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

IT-TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN

KARTUNA GĦAL 4 PINEN MIMLIJIN GĦAL-LEST BĦALA PAKKETT LI JMISS MAL- PRODOTT, KOMPONENT TA’ PAKKETT MULTIPLU (MINGĦAJR KAXXA BLU)

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

ORENCIA 125 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest abatacept

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Pinna mimlija għal-lest fiha 125 mg abatacept f’1 mL.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sucrose, poloxamer 188, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, disodium phosphate anhydrous, u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest (ClickJect)

4 pinen mimlijin għal-lest ClickJect

Komponent ta’ pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/389/012 12-il pinna mimlijin għal-lest ClickJect (3 pakketti ta’ 4)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

ORENCIA 125 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA -GĦALL-PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

ORENCIA 125 mg injezzjoni abatacept

Użu għal taħt il-ġilda

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6. OĦRAJN

IL-KITBA TAL-KARTUNA TA’ TWISSIJA GĦALL-PAZJENT DWAR ORENCIA IV

Kartuna ta’ Twissija għall-Pazjent dwar ORENCIA

Din il-kartuna ta’ twissija fiha informazzjoni importanti dwar is-sigurtà li inti trid tkun taf qabel tingħata ORENCIA u matul t-trattament b’ORENCIA.

Uri din il-kartuna lil kwalunkwe tabib involut fit-trattament tiegħek.

Infezzjonijiet

ORENCIA iżid ir-riskju li int tieħu infezzjoni.

-M’għandekx tiġi ttrattat/a b’ORENCIA jekk għandek infezzjoni serja.

-Għandek tiġi ċċekkjat/a għal ċerti infezzjonijiet qabel it-trattament b’ORENCIA.

Tuberkolożi (TB): Għandek tiġi ċċekkjat/a għal TB qabel trattament b’ORENCIA. Huwa importanti ferm li tgħid lit-tabib tiegħek jekk qattx kellek TB, jew jekk kontx f’kuntatt mill-qrib ma’ xi ħadd li kellu TB.

Epatite: Terapiji anti rewmatiċi kienu assoċjati ma’ ri-attivazzjoni ta’ l-epatite B. Għandek tiġi ċċekkjat/a għal epitate virali skond il-linji gwida ppubblikati.

Infezzjonijiet

Jekk tiżviluppa sintomi li jissuġġerixxu li hemm xi infezzjonijiet, bħal deni, sogħla persistenti, telf fil-piż, jew nuqqas ta’ attenzjoni, fittex attenzjoni medika minnufih.

Reazzjonijiet Allerġiċi

Reazzjonijiet allerġiċi jistgħu jseħħu wara l-użu ta’ ORENCIA. Jekk ikollok sintomi bħal tagħfis fis-sider, tħarħir, sturdament sever, jew mejt, fittex għajnuna medika minnufih.

Dati tat-Trattament b’ORENCIA:

Bidu:

____________________

L-aktar reċenti:

____________________

Ara l-fuljett ta’ tagħrif ta’ ORENCIA għal aktar informazzjoni.

Jekk jogħġbok kun żgur li jkollok miegħek ukoll lista tal-mediċini kollha l-oħra tiegħek waqt kwalunkwe viżta li tagħmel lil professjonista tal-kura tas-saħħa.

Isem tal-Pazjent: ____________________

Isem tat-Tabib: ____________________

Telefon tat-Tabib: ____________________

Żomm din il-kartuna miegħek għal 3 xhur wara l-aħħar doża ta’ ORENCIA, minħabba li jistgħu jseħħu effetti sekondarji wara l-aħħar doża tiegħek ta’ ORENCIA.

ORENCIA ma għandux jintuża f’nisa tqal sakemm dan ma jkunx meħtieġ b’mod ċar. Jekk ingħatajt ORENCIA waqt li kont tqila, huwa importanti li tinforma lill-professjonisti tal-kura tas-saħħa tat-tarbija qabel it-tarbija tiegħek tingħata xi tilqima. It-tarbija tiegħek jaf tkun f’riskju ta’ infezzjoni severa kkawżata minn “vaċċini ħajjin” għal 14-il ġimgħa mill- aħħar għoti ta’ ORENCIA.

IL-KITBA TAL-KARTUNA TA’ TWISSIJA GĦALL-PAZJENT DWAR ORENCIA SC

Kartuna ta’ Twissija għall-Pazjent dwar ORENCIA

Din il-kartuna ta’ twissija fiha informazzjoni importanti dwar is-sigurtà li inti trid tkun taf qabel tingħata ORENCIA u matul t-trattament b’ORENCIA.

Uri din il-kartuna lil kwalunkwe tabib involut fit-trattament tiegħek.

Infezzjonijiet

ORENCIA iżid ir-riskju li int tieħu infezzjoni.

-M’għandekx tiġi ttrattat/a b’ORENCIA jekk għandek infezzjoni serja.

-Għandek tiġi ċċekkjat/a għal ċerti infezzjonijiet qabel it-trattament b’ORENCIA.

Tuberkolożi (TB): Għandek tiġi ċċekkjat/a għal TB qabel trattament b’ORENCIA. Huwa importanti ferm li tgħid lit-tabib tiegħek jekk qattx kellek TB, jew jekk kontx f’kuntatt mill-qrib ma’ xi ħadd li kellu TB.

Epatite: Terapiji anti rewmatiċi kienu assoċjati ma’ ri-attivazzjoni ta’ l-epatite B. Għandek tiġi ċċekkjat/a għal epitate virali skond il-linji gwida ppubblikati.

Infezzjonijiet

Jekk tiżviluppa sintomi li jissuġġerixxu li hemm xi infezzjonijiet, bħal deni, sogħla persistenti, telf fil-piż, jew nuqqas ta’ attenzjoni, fittex attenzjoni medika minnufih.

Reazzjonijiet Allerġiċi

Reazzjonijiet allerġiċi jistgħu jseħħu wara l-użu ta’ ORENCIA. Jekk ikollok sintomi bħal tagħfis fis-sider, tħarħir, sturdament sever, jew mejt, fittex għajnuna medika minnufih.

Bidu tat-Trattament b’ORENCIA:

____________________

Ara l-fuljett ta’ tagħrif ta’ ORENCIA għal aktar informazzjoni.

Jekk jogħġbok kun żgur li jkollok miegħek ukoll lista tal-mediċini kollha l-oħra tiegħek waqt kwalunkwe viżta li tagħmel lil professjonista tal-kura tas-saħħa.

Isem tal-Pazjent: ____________________

Isem tat-Tabib: ____________________

Telefon tat-Tabib: ____________________

Żomm din il-kartuna miegħek għal 3 xhur wara l-aħħar doża ta’ ORENCIA, minħabba li l- effetti sekondarji jistgħu jseħħu żmien twil wara l-aħħar doża tiegħek ta’ ORENCIA.

ORENCIA ma għandux jintuża f’nisa tqal sakemm dan ma jkunx meħtieġ b’mod ċar. Jekk ingħatajt ORENCIA waqt li kont tqila, huwa importanti li tinforma lill-professjonisti tal-kura tas-saħħa tat-tarbija qabel it-tarbija tiegħek tingħata xi tilqima. It-tarbija tiegħek jaf tkun f’riskju ta’ infezzjoni severa kkawżata minn “vaċċini ħajjin” għal 14-il ġimgħa mill- aħħar għoti ta’ ORENCIA.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati