Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oslif Breezhaler (indacaterol maleate) – Tikkettar - R03AC18

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaOslif Breezhaler
Kodiċi ATCR03AC18
Sustanzaindacaterol maleate
ManifatturNovartis Europharm Ltd.  

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

IL-KARTUNA TA’ BARRA TAL-PAKKETT B’WIEĦED

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Oslif Breezhaler 150 mikrogramma trab li jittieħed man-nifs, kapsuli iebsa

Indacaterol

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula fiha l-indacaterol maleate ekwivalenti għal 150 mikrogramma indacaterol.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih il-lactose (ara l-fuljett ta’ tagħrif għal iktar informazzjoni) u l-gelatin.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab li jittieħed man-nifs, kapsuli iebsa.

10 kapsuli + inhaler wieħed

30 kapsula + inhaler wieħed

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal biex jinġibed man-nifs

Tiblax il-kapsuli.

Jintuża biss bl-inhaler ipprovdut fil-pakkett.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għolli hawnhekk biex tiftaħ.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil-folja oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità u oħorġu eżatt qabel ma tużah.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/586/001

10 kapsuli + inhaler wieħed

 

EU/1/09/586/002

 

30 kapsula + inhaler wieħed

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Oslif Breezhaler 150

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

IL-KARTUNA TA’ BARRA TAL-PAKKETTI B’ĦAFNA (INKLUŻA L-KAXXA Ċ-ĊELESTI)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Oslif Breezhaler 150 mikrogramma trab li jittieħed man-nifs, kapsuli iebsa

Indacaterol

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula fiha l-indacaterol maleate ekwivalenti għal 150 mikrogramma indacaterol.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih il-lactose (ara l-fuljett ta’ tagħrif għal iktar informazzjoni) u l-gelatin.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab li jittieħed man-nifs, kapsuli iebsa

Pakkett b’ħafna: 60 (żewġ pakketti ta’ 30 kapsula u inhaler wieħed).

Pakkett b’ħafna: 90 (tliet pakketti ta’ 30 kapsula u inhaler wieħed).

Pakkett b’ħafna: 300 (tletin pakkett ta’ 10 kapsuli u inhaler wieħed).

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal biex jinġibed man-nifs

Tiblax il-kapsuli.

Jintuża biss bl-inhaler ipprovdut fil-pakkett.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għolli hawnhekk biex tiftaħ.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil-folja oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità u oħorġu eżatt qabel ma tużah.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/586/003

60 kapsula + 2 inhalers

 

 

 

EU/1/09/586/004

 

90 kapsula + 3 inhalers

 

 

 

EU/1/09/586/005

 

300 kapsula + 30 inhaler

 

 

 

 

 

13. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

Lot

 

 

 

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Oslif Breezhaler 150

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA INTERMEDJA TAL-PAKKETTI B’ĦAFNA (MINGĦAJR IL-KAXXA Ċ- ĊELESTI)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Oslif Breezhaler 150 mikrogramma trab li jittieħed man-nifs, kapsuli iebsa

Indacaterol

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula fiha l-indacaterol maleate ekwivalenti għal 150 mikrogramma indacaterol.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih il-lactose (ara l-fuljett ta’ tagħrif għal iktar informazzjoni) u l-gelatin.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab li jittieħed man-nifs, kapsuli iebsa

10 kapsuli u inhaler wieħed. Pakkett b’ħafna. M’għandux jinbiegħ separatament. 30 kapsula u inhaler wieħed. Pakkett b’ħafna. M’għandux jinbiegħ separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal biex jinġibed man-nifs

Tiblax il-kapsuli.

Jintuża biss bl-inhaler ipprovdut fil-pakkett.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għolli hawnhekk biex tiftaħ.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil-folja oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità u oħorġu eżatt qabel ma tużah.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/586/003

60 kapsula + 2 inhalers

 

 

 

EU/1/09/586/004

 

90 kapsula + 3 inhalers

 

 

 

EU/1/09/586/005

 

300 kapsula + 30 inhaler

 

 

 

 

 

13. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

Lot

 

 

 

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Oslif Breezhaler 150

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

L-GĦATU MINN ĠEWWA TAL-KARTUNA TA’ BARRA TAL-PAKKETT B’WIEĦED U

TAL-KARTUNA INTERMEDJA TAL-PAKKETTI B’ĦAFNA

1.OĦRAJN

Ara l-fuljett ta’ tagħrif dwar kif tuża din il-mediċina.

Id-data meta nbdiet il-kura

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Oslif Breezhaler 150 mikrogramma trab li jittieħed man-nifs, kapsuli iebsa Indacaterol

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

Għal biex jinġibed man-nifs biss. Tiblagħhomx.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

IL-KARTUNA TA’ BARRA TAL-PAKKETT B’WIEĦED

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Oslif Breezhaler 300 mikrogramma trab li jittieħed man-nifs, kapsuli iebsa

Indacaterol

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula fiha l-indacaterol maleate ekwivalenti għal 300 mikrogramma indacaterol.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih il-lactose (ara l-fuljett ta’ tagħrif għal iktar informazzjoni) u l-gelatin.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab li jittieħed man-nifs, kapsuli iebsa.

10 kapsuli + inhaler wieħed

30 kapsula + inhaler wieħed

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal biex jinġibed man-nifs

Tiblax il-kapsuli.

Jintuża biss bl-inhaler ipprovdut fil-pakkett.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għolli hawnhekk biex tiftaħ.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil- folja oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità u oħorġu eżatt qabel ma tużah.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/586/006

10 kapsuli + inhaler wieħed

 

EU/1/09/586/007

 

30 kapsula + inhaler wieħed

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Oslif Breezhaler 300

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

IL-KARTUNA TA’ BARRA TAL-PAKKETTI B’ĦAFNA (INKLUŻA L-KAXXA Ċ-ĊELESTI)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Oslif Breezhaler 300 mikrogramma trab li jittieħed man-nifs, kapsuli iebsa

Indacaterol

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula fiha l-indacaterol maleate ekwivalenti għal 300 mikrogramma indacaterol.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih il-lactose (ara l-fuljett ta’ tagħrif għal iktar informazzjoni) u l-gelatin.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab li jittieħed man-nifs, kapsuli iebsa

Pakkett b’ħafna: 60 (żewġ pakketti ta’ 30 kapsula u inhaler wieħed).

Pakkett b’ħafna: 90 (tliet pakketti ta’ 30 kapsula u inhaler wieħed).

Pakkett b’ħafna: 300 (tletin pakkett ta’ 10 kapsuli u inhaler wieħed).

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal biex jinġibed man-nifs

Tiblax il-kapsuli.

Jintuża biss bl-inhaler ipprovdut fil-pakkett.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għolli hawnhekk biex tiftaħ.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil- folja oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità u oħorġu eżatt qabel ma tużah.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/586/008

60 kapsula + 2 inhalers

 

 

 

EU/1/09/586/009

 

90 kapsula + 3 inhalers

 

 

 

EU/1/09/586/010

 

300 kapsula + 30 inhaler

 

 

 

 

 

13. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

Lot

 

 

 

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Oslif Breezhaler 300

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA INTERMEDJA TAL-PAKKETTI B’ĦAFNA (MINGĦAJR IL-KAXXA Ċ- ĊELESTI)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Oslif Breezhaler 300 mikrogramma trab li jittieħed man-nifs, kapsuli iebsa

Indacaterol

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula fiha l-indacaterol maleate ekwivalenti għal 300 mikrogramma indacaterol.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih il-lactose (ara l-fuljett ta’ tagħrif għal iktar informazzjoni) u l-gelatin.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab li jittieħed man-nifs, kapsuli iebsa

10 kapsuli u inhaler wieħed. Pakkett b’ħafna. M’għandux jinbiegħ separatament. 30 kapsula u inhaler wieħed. Pakkett b’ħafna. M’għandux jinbiegħ separatament

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal biex jinġibed man-nifs

Tiblax il-kapsuli.

Jintuża biss bl-inhaler ipprovdut fil-pakkett.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għolli hawnhekk biex tiftaħ.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil- folja oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità u oħorġu eżatt qabel ma tużah.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/586/008

60 kapsula + 2 inhalers

 

 

 

EU/1/09/586/009

 

90 kapsula + 3 inhalers

 

 

 

EU/1/09/586/010

 

300 kapsula + 30 inhaler

 

 

 

 

 

13. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

Lot

 

 

 

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Oslif Breezhaler 300TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

1. OĦRAJN

Ara l-fuljett ta’ tagħrif dwar kif tuża din il-mediċina.

Id-data meta nbdiet il-kura

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Oslif Breezhaler 300 mikrogramma trab li jittieħed man-nifs, kapsuli iebsa Indacaterol

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

Għal biex jinġibed man-nifs biss. Tiblagħhomx.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati