Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ovaleap (follitropin alfa) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - G03GA05

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaOvaleap
Kodiċi ATCG03GA05
Sustanzafollitropin alfa
ManifatturTeva Pharma B.V.

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti dwar il-kura tas- saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ovaleap 300 IU/0.5 mL soluzzjoni għall-injezzjoni

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull mL tas-soluzzjoni fih 600 IU (ekwivalenti għal 44 mikrogramma) ta’ follitropin alfa*. Kull skartoċċ fih 300 IU (ekwivalenti għal 22 mikrogramma) ta’ follitropin alfa f’0.5 mL ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni.

*Follitropin alfa (ormon uman rikombinanti li jistimula l-follikuli [r-hFSH]) hu magħmul fiċ-ċelluli tal-Ovarji tal-Ħamster Ċiniż (CHO DHFR-) mit-teknoloġija tad-DNA rikombinanti.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni (injezzjoni).

Soluzzjoni ċara mingħajr kulur.

Il-pH tas-soluzzjoni hu 6.8-7.2.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

F’nisa adulti

Nuqqas ta’ ovulazzjoni (inkluż is-sindrome poliċistiku fl-ovarji) f’nisa li fuqhom il-kura bi clomifene citrate ma kinitx effettiva.

Stimulazzjoni ta’ żvilupp follikulari multiplu f’nisa li qed issirilhom ovulazzjoni mgħaġġla għal teknoloġiji ta’ riproduzzjoni assistita (ART) bħal fertilizzazzjoni in vitro (IVF), trasferiment ta’ gameti fit-tubu fallopjan u trasferiment taż-żigot fit-tubu fallopjan.

Ovaleap flimkien ma’ preparazzjoni ta’ ormon luteinising (LH) hu rakkomandat biex jistimula l-iżvilupp follikulari ta’ nisa li għandhom nuqqas qawwi ta’ LH u FSH. Fi studji kliniċi dawn il-pazjenti kienu definiti minn livell ta’ LH fis-serum endoġenu ta’ < 1.2 IU/L.

F’irġiel adulti

Ovaleap flimkien mat-terapija tal-gonadotropina korjonika umana (hCG) hu indikat għall-istimulazzjoni ta’ spermatoġenesi f’irġiel li jbatu minn ipogonadiżmu ipogonadotrofiku konġenitali jew miksub.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Ħtiġijiet speċjali

Il-kura permezz ta’ follitropin alfa għandha tinbeda taħt is-superviżjoni ta’ tabib b’esperjenza fil-kura ta’ disturbi tal-fertilità.

Pożoloġija

Ir-rakkomandazzjonijiet tad-doża mogħtija għal follitropin alfa huma dawk li qed jintużaw għal FSH urinarju. Evalwazzjoni klinika ta’ follitropin alfa tindika li d-dożi ta’ kuljum, il-korsijiet tal-għoti u l-proċeduri tal-monitoraġġ tal-kura m’għandhomx ikunu differenti minn dawk użati fil-preżent għal prodotti mediċinali li fihom FSH urinarju. Hu rakkomandat li d-dożi inizjali jkunu kif indikat hawn taħt.

Studji kliniċi komparattivi wrew li bħala medja, il-pazjenti għandhom bżonn ta’ doża kumulattiva aktar baxxa u tul ta’ żmien ta’ kura iqsar b’follitropin alfa meta mqabbel ma’ FSH urinarju. Għalhekk, hu kkunsidrat xieraq li tingħata doża totali aktar baxxa ta’ follitropin alfa minn dik li ġeneralment tintuża għal FSH urinarju, mhux biss biex ittejjeb kemm tista’ l-iżvilupp follikulari, iżda wkoll biex timinimizza r-riskju ta’ iperstimulazzjoni mhux mixtieqa tal-ovarji (ara sezzjoni 5.1).

Nisa li ma jovulawx (inkluż is-sindrome poliċistiku tal-ovarji)

Follitropin alfa jista’ jingħata bħala kors ta’ injezzjonijiet ta’ kuljum. F’nisa bil-mestrwazzjoni, il- kura għandha tibda fl-ewwel sebat ijiem taċ-ċiklu menstrwali.

Doża li tintuża komunement hi dik ta’ 75-150 IU FSH kuljum li tiżdied preferibbilment b’37.5 IU, jew 75 IU kull 7 jew preferibbilment 14-il ġurnata jekk ikun meħtieġ, biex jinkiseb rispons adegwat, iżda mhux eċċessiv. Il-kura għandha tkun adattata skont l-effett fuq il-pazjenta individwali, li tiġi evalwata billi jitkejjel id-daqs tal-follikulu permezz tal-ultrasound u/jew permezz tat-tnixxija tal- estroġenu. Ġeneralment, id-doża massima ta’ kuljum ma taqbiżx il-225 IU FSH. Jekk il-pazjenta ma tirrispondix b’mod adegwat wara 4 ġimgħat ta’ kura, dak iċ-ċiklu għandu jitwaqqaf u l-pazjenta għandha ssirilha evalwazzjoni addizzjonali, u wara hi tista’ terġa’ tibda l-kura b’doża inizjali ogħla minn dik li kienet ingħatat fiċ-ċiklu li twaqqaf.

Meta jintlaħaq l-aħjar effett mixtieq, injezzjoni waħda ta’ 250 mikrogramma ta’ choriogonadotropin alfa umana rikombinanti (r-hCG) jew 5,000 IU sa 10,000 IU Hcg, għandha tingħata 24-48 siegħa wara l-aħħar injezzjoni ta’ follitropin alfa. Il-pazjenta hi rakkomandata li jkollha x’taqsam mas- sieħeb tagħha dakinhar u l-għada li tieħu hCG. Inkella tista’ ssir inseminazzjoni ġewwa l-utru (IUI).

Jekk jinkiseb rispons eċċessiv, il-kura għandha titwaqqaf u anke hCG għandu jitwaqqaf (ara sezzjoni 4.4). Il-kura għandha terġa’ tibda fiċ-ċiklu li jmiss b’doża anqas minn dik mogħtija fiċ-ċiklu preċedenti.

Nisa li qed issirilhom stimulazzjoni tal-ovarji għal żvilupp follikulari multiplu qabel ma ssir fertilizzazzjoni in vitro jew jintużaw teknoloġiji oħra ta’ ART

Doża li tintuża b’mod komuni għal ovulazzjoni mgħaġġla hi ta’ 150-225 IU ta’ follitropin alfa kuljum, li tinbeda fit-2 jew fit-3 ġurnata taċ-ċiklu. Il-kura titkompla sakemm jinkiseb żvilupp follikulari adegwat (kif evalwat minn osservazzjoni tal-konċentrazzjonijiet ta’ estroġenu fis-serum u/jew eżami permezz tal-ultrasound), b’tibdil fid-doża skont l-effett fuq il-pazjenta, sa mhux aktar, ġeneralment, minn 450 IU kuljum. B’mod ġenerali, żvilupp follikulari adegwat jinkiseb bħala medja mal-għaxar ġurnata tal-kura (dan ivarja bejn 5 u 20 ġurnata).

Injezzjoni waħda ta’ 250 mikrogramma r-hCG jew 5,000 IU sa 10,000 IU hCG tingħata 24-48 siegħa wara l-aħħar injezzjoni ta’ follitropin alfa biex tinduċi maturazzjoni follikulari finali.

Down-regulation permezz ta’ agonist jew antagonist tal-ormon li jistimula l-produzzjoni tal-gonadotropina (GnRH) qed jintuża komunement biex irażżan iż-żieda ta’ LH endoġenu u biex jikkontrolla l-livelli toniċi ta’ LH. Fi protokoll użat komunement, follitropin alfa jinbeda madwar ġimgħatejn wara l-bidu tal-kura b’agonist, u t-tnejn li huma jitkomplew sakemm jinkiseb żvilupp follikulari adegwat. Pereżempju, wara ġimgħatejn ta’ kura b’agonist, 150-225 IU ta’ follitropin alfa jingħataw għall-ewwel 7 ijiem. Wara dan, id-doża tinbidel skont ir-rispons tal-ovarji.

L-esperjenza globali bl-IVF tindika li, b’mod ġenerali, ir-rata ta’ suċċess tal-kura tibqa’ stabbli waqt l-ewwel erba’ tentattivi u tonqos b’mod gradwali minn hemm ’il quddiem.

Nisa li ma jovulawx minħabba nuqqas qawwi ta’ LH u FSH

F’nisa b’nuqqas ta’ LH u FSH (ipogonadiżmu ipogonadotropiku), l-għan tat-terapija b’follitropin alfa flimkien ma’ lutropin alfa hu li jiġi żviluppat follikulu Graafjan matur wieħed li minnu jinħeles l-ooċit wara l-għoti ta’ hCG. Follitropin alfa għandu jingħata bħala kors ta’ injezzjonijiet ta’ kuljum simultanjament ma’ lutropin alfa. Minħabba li dawn il-pazjenti huma amenorreaċi u jipproduċu livell baxx ta’ estroġenu endoġenu, il-kura tista’ tibda fi kwalunkwe żmien.

Hu rakkomandat li l-kura tibda b’doża ta’ 75 IU ta’ lutropin alfa kuljum flimkien ma’ 75-150 IU FSH. Il-kura għandha tingħata skont ir-rispons fuq il-pazjenta partikulari skont kif evalwat permezz tal-kejl tad-daqs tal-follikulu permezz tal-ultrasound u r-rispons ta’ estroġenu.

Jekk ikun hemm bżonn li tiżdied id-doża tal-FSH, ikun aħjar jekk tibdil fid-doża jsir wara intervalli ta’ 7-14-il ġurnata u preferibbilment b’żidiet ta’37.5-75 IU. Jista’ jkun aċċettabbli li jkun estiż it-tul ta’ żmien ta’ stimulazzjoni fi kwalunkwe ċiklu sa 5 ġimgħat.

Meta jintlaħaq l-aħjar l-effett, injezzjoni waħda ta’ 250 mikrogramma ta’ r-hCG jew 5,000 IU sa 10,000 IU ta’ hCG għandha tingħata 24-48 siegħa wara l-aħħar injezzjonijiet ta’ follitropin alfa u lutropin alfa. Il-pazjenta hi rakkomandata li jkollha x’taqsam mas-sieħeb tagħha dakinhar u l-għada li tieħu hCG. Inkella tista’ ssir IUI.

Jista’ jiġi kkunsidrat appoġġ fil-fażi luteotrofiku taċ-ċiklu, minħabba li n-nuqqas ta’ sustanzi b’attività lutejatrofika (LH/hCG) wara l-ovulazzjoni tista’ tikkawża nuqqas ta’ żvilupp fil-corpus luteum.

Jekk jinkiseb effett eċċessiv, il-kura għandha titwaqqaf u anke hCG għandu jitwaqqaf. Il-kura għandha terġa’ tibda fiċ-ċiklu li jmiss u d-doża tal-FSH għandha tkun inqas minn dik taċ-ċiklu preċedenti.

Irġiel b’ipogonadiżmu ipogonadotropiku

Follitropin alfa għandu jingħata f’doża ta’ 150 IU tliet darbiet fil-ġimgħa, flimkien ma’ hCG, għal minimu ta’ 4 xhur. Jekk wara dan il-perjodu, il-pazjent ma jkunx irrisponda għall-kura, il-kura kombinata tista’ titkompla; l-esperjenza klinika kurrenti tindika li jista’ jkun hemm bżonn ta’ kura għal 18- il xahar biex tinkiseb l-ispermatoġenesi.

Popolazzjoni speċjali

L-anzjani

M’hemmx użu rilevanti ta’ follitropin alfa fl-anzjani. Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ follitropin alfa f’pazjenti anzjani ma ġewx determinati s’issa.

Indeboliment renali jew epatiku

Is-sigurtà, l-effikaċja u l-farmakokinetika ta’ follitropin alfa f’pazjenti b’indeboliment renali jew epatiku ma ġewx determinati s’issa.

Popolazzjoni pedjatrika

Follitropin alfa fil- popolazzjoni pedjatrika m’għandux użu rilevanti.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Ovaleap hu maħsub biex jingħata taħt il-ġilda. L-ewwel injezzjoni ta’ Ovaleap għandha ssir taħt superviżjoni medika diretta. L-injezzjoni ta’ Ovaleap mill-pazjent/a stess għandha ssir biss minn pazjenti li huma motivati tajjeb, imħarrġa adegwatament u li għandhom aċċess għal parir espert.

Billi l-Ovaleap skartoċċ b’ħafna dożi hu intenzjonat għal diversi injezzjonijiet, għandhom jiġu pprovduti istruzzjonijiet ċari lill-pazjenti biex jiġi evitat l-użu ħażin tal-preżentazzjoni b’ħafna dożi.

L-iskartoċċ ta’ Ovaleap hu maħsub għall-użu flimkien mal-Ovaleap Pen biss, li hi disponibbli separatament. Għal istruzzjonijiet dwar l-għoti bil-Ovaleap Pen, ara sezzjoni 6.6.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għal follitropin alfa, FSH jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1;

tumuri fl-ipotalamu jew fil-glandola pitwitarja;

tkabbir tal-ovarji jew ċista fl-ovarji mhux minħabba sindrome poliċistiku tal-ovarji;

emorraġiji ġinekoloġiċi li l-kawża tagħhom mhijiex magħrufa;

karċinoma fl-ovarji, fl-utru jew fis-sider.

Ovaleap ma jridx jintuża f’każijiet fejn rispons effettiv ma jistax jinkiseb, bħal pereżempju:

insuffiċjenza primarja tal-ovarji;

malformazzjoni tal-organi sesswali li jkunu inkompatibbli mat-tqala;

fibrojdi tal-utru li jkunu inkompatibbli mat-tqala;

insuffiċenzja primarja tat-testikoli.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Follitropin alfa hu sustanza gonadotropika qawwija li kapaċi jikkawża reazzjonijiet avversi minn ħfief sa severi u għandu jintuża biss minn tobba li huma familjari ħafna ma’ problemi tal-fertilità u l- immaniġġjar tagħhom.

It-terapija b’gonadotropin teħtieġ ċertu impenn ta’ ħin minn tobba u l-appoġġ minn professjonisti fil-qasam tas-saħħa, kif ukoll id-disponibilità ta’ faċilitajiet adattati ta’ monitoraġġ. Fin-nisa, l-użu mingħajr periklu u effettiv ta’ follitropin alfa jeħtieġ monitoraġġ tal-effett fuq l-ovarji permezz tal-ultrasound, waħdu jew idealment flimkien mal-kejl tal-livelli ta’ oestradiol fis-serum, fuq bażi regolari. Jista’ jkun hemm element ta’ differenza bejn pazjenta u oħra fir-rispons miksub mill-għoti ta’ FSH, b’ċerti pazjenti juru rispons batut u oħrajn juru rispons esaġerat għal FSH. L-inqas doża effettiva fir- rigward tal-għan tal-kura għandha tintuża kemm fl-irġiel kif ukoll fin-nisa.

Porfirja

Pazjenti li jbatu minn porfirja jew li għandhom storja medika fil-familja ta’ porfirja, iridu jkunu mmonitorjati sew waqt il-kura b’follitropin alfa. Id-deterjorament jew l-ewwel dehra ta’ din il- kundizzjoni jistgħu jikkawżaw li titwaqqaf il-kura.

Kura fin-nisa

Qabel ma’ tibda l-kura, l-infertilità tal-koppja għandha tiġi evalwata kif suppost, u għandha issir evalwazzjoni tal-kontraindikazzjonijiet putattivi għat-tqala. B’mod partikulari, il-pazjenti għandhom ikunu evalwati biex jiġi stabbilit jekk ibatux minn ipotirojdiżmu, defiċjenza adrenokortikali, iperprolactinemija u jingħataw il-kura meħtieġa.

Pazjenti li tkun qed issirlhom stimulazzjoni ta’ tkabbir follikulari, kemm bħala kura għal infertilità f’nisa li ma jovulawx, kif ukoll proċeduri ta’ ART, jista’ jkollhom tkabbir tal-ovarji jew jiżviluppaw stimulazzjoni eċċessiva. Jekk tittieħed id-doża u l-kors tal-għoti rakkomandat ta’ follitropin alfa u jsir monitoraġġ bir-reqqa tat-terapija, dan kollu ser inaqqas l-inċidenza ta’ dawn l-avvenimenti. Għal interpretazzjoni eżatta tal-indiċi tal-iżvilupp u tal-maturazzjoni tal-follikuli, it-tabib irid ikollu esperjenza fl-interpretazzjoni tat-testijiet rilevanti.

Fl-istudji kliniċi, intweriet żieda fis-sensittività tal-ovarji għal follitropin alfa meta dan ingħata ma’ lutropin alfa. Jekk jiġi deċiż li jkun hemm bżonn li tiżdied id-doża ta’ FSH, l-aġġustament fid-doża għandu jsir preferibbilment f’intervalli ta’ 7-14-il ġurnata u preferibbilment b’żidiet ta’ 37.5-75 IU.

Ma sarx paragun dirett bejn follitropin alfa/LH u gonadotropin tal-menopawsa umana (hMG). Paragun li sar ma’ dejta storika jindika li r-rata ta’ ovulazzjoni miksuba b’follitropin alfa/LH hi simili għal dik miksuba b’hMG.

Sindrome ta’ Iperstimulazzjoni tal-Ovarji (OHSS)

Ċertu livell ta’ tkabbir tal-ovarji hu effett mistenni tal-istimulazzjoni kkontrollata tal-ovarji. Dan jidher aktar ta’ spiss f’nisa bis-sindrome poliċistiku tal-ovarji u ġeneralment ifieq mingħajr kura.

B’differenza mat-tkabbir tal-ovarji mingħajr kumplikazzjonijiet, OHSS hi kundizzjoni li tista’ sseħħ b’livelli li jiżdiedu ta’ severità. Dan jinkludi tkabbir notevoli tal-ovarji, livell għoli ta’ sterojdi sesswali fis-serum u żieda fil-permeabilità vaskulari li tista’ twassal għal akkumulazzjoni ta’ fluwidu fil-kavitajiet tal-peritonew, tal-plewra, u f’okkażjonijiet rari fil-kavità tal-perikardju.

Is-sintomi li ġejjin jistgħu jkunu osservati f’każi severi ta’ OHSS: uġigħ addominali, nefħa addominali, tkabbir sever tal-ovarji, żieda fil-piż, dispneja, oligurja, u sintomi gastrointestinali li jinkludu dardir, rimettar u dijarrea. Evalwazzjoni klinika tista’ tiżvela ipovolemija, emokonċentrazzjoni, żbilanċ ta’ elettroliti, axxite, emoperitonew, effużjoni plewrali, idrotoraċi jew insuffiċjenza akuta pulmonari. Rarament ħafna, OHSS sever jista’ jkun ikkomplikat minn brim tal- ovarji jew avvenimenti tromboemboliċi bħal emboliżmu pulmonari, puplesija iskemika jew infart mijokardijaku.

Il-fatturi indipendenti ta’ riskju għal żvilupp ta’ OHSS jinkludu s-sindrome poliċistiku tal-ovarji, livelli assoluti għoljin ta’ oestradiol fis-serum jew li jiżdiedu b’mod mgħaġġel (eż. > 900 pg/mL jew > 3,300 pg/mL mhux f’ovulazzjoni; > 3,000 pg/mL jew > 11,000 pg/mL f’ART) u numru kbir ta’ follikuli tal-ovarji li jkunu qed jiżviluppaw (eż. > 3 follikuli b’dijametru ta’ ≥ 14 fin-nuqqas ta’ ovulazzjoni; ≥ 20 follikolu b’dijametru ta’ ≥ 12 mm f’ART).

L-osservanza tad-doża u tal-kors tal-għoti rakkomandati ta’ follitropin alfa, jistgħu jnaqqsu r-riskju ta’ stimulazzjoni eċċessiva tal-ovarji (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.8). Hu rakkomandat li jsir monitoraġġ taċ-ċikli ta’ stimulazzjoni permezz ta’ scans bl-ultrasound kif ukoll kejl tal-oestradiol biex jiġu identifikati kmieni l-fatturi ta’ riskju.

Hemm evidenza li tissuġġerixxi li hCG għandu sehem ewlieni f’li jikkaġuna OHSS, u li s-sindrome jista’ jkun aktar sever u jdum aktar jekk isseħħ it-tqala. Għalhekk, jekk ikun hemm sinjali ta’ stimulazzjoni eċċessiva tal-ovarji bħal pereżempju livell ta’ oestradiol fis-serum > 5,500 pg/mL jew > 20,200 pg/mL u/jew ≥ 40 follikolu b’kollox, hu rakkomandat li jitwaqqaf hCG u lil-pazjenti jingħataw parir biex jkollhomx x’jaqsmu mas-sieħeb tagħhom jew jużaw metodi kontraċettivi barrier għal mill-inqas erbat ijiem. OHSS tista’ tiggrava malajr (f’ 24 siegħa) jew fuq diversi ġranet biex issir avveniment mediku serju. Il-biċċa l-kbira jseħħ wara li kura ormonali tkun twaqqfet u jilħaq il- massimu tiegħu bejn wieħed u ieħor wara minn 7 sa 10 ijiem wara l-kura. Għalhekk, il-pazjenti għandhom ikunu osservati għal mill-inqas ġimagħtejn wara l-għoti ta’ hCG.

F’ART, l-aspirazzjoni tal-follikuli kollha qabel l-ovulazzjoni tista’ tnaqqas il-possibbilità li sseħħ l-iperstimulazzjoni.

OHSS ħafif jew moderat, ġeneralment ifieq waħdu. Jekk l-OHSS ikun qawwi ħafna, hu rakkomandat li l-kura b’gonadotropin titwaqqaf jekk tkun għadha għaddejja u l-pazjenta tittieħed l-isptar u tinbeda terapija adattata.

Tqala multipla

Pazjenti li tkun qed issirilhom induzzjoni tal-ovulazzjoni, għandhom aktar ċans ta’ tqala multipla, meta mqabbla ma’ konċepiment naturali. Il-parti l-kbira tal-każi ta’ konċepiment multiplu huma tewmin. Tqala multipla, speċjalment b’ammont kbir, iġġib magħha riskju akbar ta’ effetti mhux mixtieqa għall-omm qabel, waqt u wara t-twelid.

Biex jitnaqqas ir-riskju ta’ tqala multipla, hu rakkomandat li jsir monitoraġġ bir-reqqa tal-effett fuq l-ovarji.

Fil-każ ta’ pazjenti li qed tingħatalhom il-kura permezz ta’ ART, ir-riskju ta’ twelid ta’ aktar minn tarbija waħda hu marbut prinċipalment man-numru ta’ embrijuni mibdula, il-kwalità tagħhom u l-età tal-pazjent.

Il-pazjenti għandhom jiġu infurmati dwar il-possibbilità tar-riskju li titwieled aktar minn tarbija waħda qabel ma tingħata bidu għall-kura.

Telf tat-tqala

L-inċidenza tal-pazjenti li jitilfu t-tarbija tagħhom minħabba korriment jew abort hi akbar f’dawk il-pazjenti li ssirilhom stimulazzjoni tat-tkabbir follikulari bil-għan li jwassal għal induzzjoni tal-ovulazzjoni u f’dawk li fuqhom tintuża ART, milli wara konċepiment normali.

Tqala ektopika

F’nisa bi storja medika ta’ mard fit-tubi hemm ir-riskju ta’ tqala ektopika, kemm jekk it-tqala tinkiseb b’konċepiment spontanju u kemm jekk permezz ta’ kura għall-fertilità. Il-prevalenza ta’ tqala ektopika wara ART kienet irrappurtata li hi ogħla meta mqabbla mal-popolazzjoni ġenerali.

Neoplażmi fis-sistema riproduttiva

Kien hemm rapporti ta’ neoplażmi fl-ovarji kif ukoll fil-bqija tas-sistema riproduttiva, kemm beninni kif ukoll malinni, f’nisa li ngħataw korsijiet multipli ta’ mediċini għal kura tal-fertilità. Għadu mhux magħruf jekk il-kura b’gonadotropins iżżidx ir-riskju ta’ dawn it-tumuri f’nisa infertili.

Malformazzjoni konġenitali

Il-possibbiltà li sseħħ malformazzjoni konġenitali wara l-użu ta’ ART tista’ tkun ftit aktar għolja meta mqabbla ma’ konċepiment spontanju. Hu maħsub li dan jirriżulta minħabba xi differenzi fil-karatteristiċi tal-ġenituri (eż. età materna, karatteristika tal-isperma) u tqala multipla.

Effetti tromboemboliċi

F’nisa b’mard tromboemboliku riċenti jew attwali, jew nisa li għandhom fatturi ta’ riskju għal effetti tromboemboliċi li ġeneralment ikunu rikonoxxuti bħal storja medika personali jew fil-familja, kura b’gonadotropins tista’ żżid ir-riskju li dawn l-avvenimenti jseħħu jew jiggravaw. F’dawn in-nisa,

il- benefiċċji tal-għoti ta’ gonadotropins għandhom jintiżnu kontra r-riskji. Madankollu, għandu jiġi nnutat li t-tqala nnifisha kif ukoll OHSS ukoll jistgħu jwasslu għal żieda fir-riskju ta’ effetti tromboemboliċi.

Kura fl-irġiel

Il-preżenza ta’ livelli elevati ta’ FSH endoġenu jindikaw insuffiċjenzja testikolari primarja. Dawn il-pazjenti ma jirrispondux għat-terapija ta’ follitropin alfa/hCG. Follitropin alfa m’għandux jintuża meta ma jkunx jista’ jinkiseb rispons effettiv.

Hu rakkomandat li ssir analiżi tas-semen bejn 4 u 6 xhur wara li tinbeda l-kura bħala parti mill-evalwazzjoni tar-rispons.

Kontenut ta’ sodium

Ovaleap fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f’kull doża, jiġifieri essenzjalment ‘ħieles mis-sodium’.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

L-użu fl-istess ħin ta’ follitropin alfa ma’ prodotti mediċinali oħra li jintużaw biex jistimulaw l-ovulazzjoni (eż. hCG, clomifene citrate) jista’ jsaħħaħ ir-rispons follikulari, filwaqt li l-użu fl-istess ħin ma’ xi tip ta’ agonist jew antagonist ta’ GnRH biex jinduċi desensitizzazzjoni pitwitarja, jista’ jżid id-doża ta’ follitropin alfa li jkun meħtieġ biex jikkawża rispons adegwat fl-ovarji. Ma kienet irrappurtata l-ebda interazzjoni klinikament sinifikanti tal-mediċina waqt it-terapija b’follitropin alfa.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemm l-ebda indikazzjoni għall-użu ta’ Ovaleap fit-tqala. Dejta limitata dwar numru limitat ta’ tqaliet esposti (inqas minn 300 riżultat ta’ tqala) turi li m’hemm l-ebda effett ta’ formazzjoni difettuża jew effetti tossiċi fil-fetu/tarbija tat-twelid wara l-użu ta’ follitropin alfa.

Ma kien osservat l-ebda effett teratoġeniku fi studji li saru fuq annimali (ara sezzjoni 5.3). F’każ ta’ espożizzjoni waqt it-tqala, id-dejta klinika mhijiex suffiċjenti biex teskludi effett teratoġeniku ta’ follitropin alfa.

Treddigħ

Ovaleap hu kontra-indikat waqt it-treddigħ.

Fertilità

Ovaleap hu indikat għall-użu f’każ ta’ infertilità (ara sezzjoni 4.1).

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ovaleap m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-iktar reazzjonijiet avversi rrappurtati b’mod komuni huma wġigħ ta’ ras, ċisti fl-ovarji u reazzjonijiet lokali fis-sit tal-injezzjoni (eż. uġigħ, eritema, ematoma, nefħa u/jew irritazzjoni fis-sit tal-injezzjoni).

OHSS ħafif jew moderat kien irrappurtat b’mod komuni, u għandu jitqies bħala riskju intrinsiku tal- proċedura ta’ stimulazzjoni. OHSS severa mhijiex komuni (ara sezzjoni 4.4).

It-tromboemboliżmu jista’ jseħħ rarament ħafna, u ġeneralment ikun assoċjat ma’ OHSS severa (ara sezzjoni 4.4).

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

Id-definizzjonijiet li ġejjin japplikaw għat-terminoloġija ta’ frekwenza użata minn hawn ’il quddiem:

Komuni ħafna

≥ 1/10:

Komuni

≥ 1/100 sa < 1/10:

Mhux komuni

≥ 1/1,000 sa < 1/100:

Rari

≥ 1/10,000 sa < 1/1,000:

Rari ħafna

< 1/10,000:

Mhux magħruf

ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli.

Kura fin-nisa

Tabella 1: Reazzjonijiet avversi fin-nisa

Sistema tal-klassifika tal-organi

Frekwenza

 

Reazzjoni avversa

Disturbi fis-sistema immuni

Rari ħafna

 

Reazzjonijiet ta’ sensittività

 

 

 

eċċessiva minn ħfief sa severi li

 

 

 

jinkludu reazzjonijiet

 

 

 

anafilattiċi u xokk

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni ħafna

 

Uġigħ ta’ ras

Disturbi vaskulari

Rari ħafna

 

Tromboemboliżmu,

 

 

 

ġeneralment assoċjat ma’

 

 

 

OHSS severa (ara sezzjoni 4.4).

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

Rari ħafna

 

Taħrix jew aggravament ta’

medjastinali

 

 

ażżma

Disturbi gastro-intestinali

Komuni

 

Uġigħ addominali, nefħa

 

 

 

addominali, skumdità

 

 

 

addominali, dardir, rimettar,

 

 

 

dijarea

Disturbi fis-sistema

Komuni ħafna

 

Ċisti fl-ovarji

riproduttiva u fis-sider

Komuni

 

OHSS ħafif jew moderat (li

 

 

 

jinkludi sintomatoloġija

 

 

 

assoċjata)

 

Mhux komuni

 

OHSS sever (li jinkludi

 

 

 

sintomatoloġija assoċjata) (ara

 

 

 

sezzjoni 4.4)

 

Rari

 

Kumplikazzjoni ta’ OHSS

 

 

 

severa

Disturbi ġenerali u

Komuni ħafna

 

Reazzjonijiet fis-sit tal-

kondizzjonijiet ta’ mnejn

 

 

injezzjoni (eż. uġigħ, eritema,

jingħata

 

 

ematoma, nefħa u/jew

 

 

 

irritazzjoni fis-sit tal-injezzjoni)

Kura fl-irġiel

 

 

 

Tabella 2: Reazzjonijiet avversi fl-irġiel

 

 

Sistema tal-klassifika tal-organi

Frekwenza

 

Reazzjoni avversa

Disturbi fis-sistema immuni

Rari ħafna

 

Reazzjonijiet ta’ sensittività

 

 

 

eċċessiva minn ħfief sa severi li

 

 

 

jinkludu reazzjonijiet

 

 

 

anafilattiċi u xokk

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

Rari ħafna

 

Taħrix jew aggravament ta’

medjastinali

 

 

ażżma

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’

Komuni:

 

Akne

taħt il-ġilda

 

 

 

Disturbi fis-sistema

Komuni

 

Ġinekomastija, varikoċele

riproduttiva u fis-sider

 

 

 

Disturbi ġenerali u

Komuni ħafna

 

Reazzjonijiet fis-sit tal-

kondizzjonijiet ta’ mnejn

 

 

injezzjoni (eż. uġigħ, eritema,

jingħata

 

 

ematoma, nefħa u/jew

 

 

 

irritazzjoni fis-sit tal-injezzjoni)

 

 

 

Investigazzjonijiet

Komuni

Żieda fil-piż

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

L-effetti ta’ doża eċċessiva ta’ follitropin alfa mhumiex magħrufa, madanakollu, hemm il-possibbiltà li tista’ sseħħ OHSS (ara sezzjoni 4.4).

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Ormoni sesswali u modulatori tas-sistemi ġenitali, gonadotropins, Kodiċi ATC: G03GA05.

Ovaleap hu prodott mediċinali bijoloġiku simili, i.e. prodott mediċinali li jkun intwera li hu simili fil- kwalità, sigurtà u effikaċja għall-prodott mediċinali ta’ referenza GONAL-f. Aktar informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Effetti farmakodinamiċi

Fin-nisa, l-aktar effett importanti li jirriżulta mill-għoti parenterali tal-FSH hu l-iżvilupp ta’ follikuli Graafjani maturi. F’nisa b’nuqqas ta’ ovulazzjoni, l-għan tat-terapija b’follitropin alfa hu biex tiżviluppa follikula Graafjana waħda matura li minnha tiġi meħlusa l-bajda wara l-għoti ta’ hCG.

Effikaċja klinika u sigurtà fin-nisa

Fi studji kliniċi, pazjenti li kellhom nuqqas qawwi ta’ FSH u LH kienu definiti minn livell ta’ LH fis-serum ta’ <1.2 IU/L kif imkejjel f’laboratorju ċentrali. Madankollu, wieħed irid jikkunsidra li hemm varjazzjonijiet bejn il-kejl ta’ LH li sar f’laboratorji differenti.

Fi studji kliniċi b’GONAL-f li jqabblu r-hFSH (follitropin alfa) u FSH urinarju f’ART (ara t-tabella 3 hawn taħt) u f’induzzjoni ta’ ovulazzjoni, follitropin alfa kien iktar qawwi minn FSH urinarju fir- rigward ta’ doża totali aktar baxxa u perjodu ta’ kura iqsar meħtieġ biex tiskatta l-maturazzjoni follikolari.

F’ART, follitropin alfa li ngħata f’doża totali aktar baxxa tul perjodu ta’ kura iqsar minn FSH urinarju, irriżulta f’irkupru ta’ numru ogħla b’mod sinifikanti ta’ ooċiti rkuprati meta mqabbel ma’ FSH urinarju.

Tabella 3: Riżultati ta’ studju GF 8407 (studju randomised, fi grupp parallel, li jqabbel l-effikaċja u sigurtà ta’ Ovaleap ma’ FSH urinarju f’ART)

 

follitropin alfa

FSH urinarju

 

(n = 130)

(n = 116)

Numru ta’ ooċiti rkuprati

11.0 ± 5.9

8.8 ± 4.8

Jiem ta’ stimulazzjoni b’FSH meħtieġa

11.7 ± 1.9

14.5 ± 3.3

 

 

 

Doża totali ta’ FSH meħtieġa (numru ta’

27.6 ± 10.2

40.7 ± 13.6

ampulli ta’ FSH 75 IU)

 

 

Bżonn ta’ żieda fid-doża (%)

56.2

85.3

Differenzi bejn iż-2 gruppi kienu statistikament sinifikanti (p < 0.05) għal kriterji kollha elenkati.

Effikaċja klinika u sigurtà fl-irġiel

F’irġiel b’nuqqas ta’ FSH, l-għoti fl-istess ħin ta’ follitropin alfa flimkien ma’ hCG għal mill-inqas erba’ xhur, jinduċi l-ispermatoġenesi.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Wara li jingħata ġol-vini, follitropin alfa jinfirex fl-ispazju tal-fluwidu extraċellulari b’half-life inizjali ta’ madwar sagħtejn u jitneħħa mill-ġisem b’half-life terminali ta’ madwar ġurnata. Il-volum ta’ distribuzzjoni fl-istat fiss u t-tneħħija totali mill-ġisem huma ta’ madwar 10 L u 0.6 L/siegħa, rispettivament. Wieħed minn kull tmien partijiet tad-doża ta’ follitropin alfa jitneħħa mal-awrina.

Wara li jingħata minn taħt il-ġilda, il-bijodisponibbilità assoluta hi ta’ madwar 70%. Meta jingħata ripetutament, follitropin alfa jakkumula sa 3 darbiet aktar u jilħaq l-istat fiss wara 3-4 ijiem. F’nisa li fihom it-tnixxija tal-gonadotropin endoġena tkun soppressa, instab li follitropin alfa xorta waħda jistimula b’mod effettiv l-iżvilupp follikulari u l-isterojdoġenesi, minkejja livelli ta’ LH li ma jistgħux jitkejlu.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin, iktar minn dak li diġà ġie ddikjarat f’sezzjonijiet oħra ta’ dan is-SmPC.

Nuqqas ta’ fertilità kien irrappurtat f’firien esposti għal dożi farmakoloġiċi ta’ follitropin alfa (≥ 40 IU/kg/kuljum) għal perjodi estiżi, minħabba tnaqqis fil-fekondità.

Meta ngħata f’dożi għolja (≥ 5 IU/kg/kuljum) follitropin alfa, minkejja li mhuwiex teratoġeniku, ikkawża tnaqqis fin-numru ta’ feti vijabbli u distoċija simili għal dik osservata fil-każ ta’ Gonadotropin Menopawsali urinarju (hMG). Madankollu, minħabba li Ovaleap mhuwiex indikat waqt it-tqala, din id-dejta għandha rilevanza klinika limitata.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Sodium dihydrogen phosphate dihydrate

Sodium hydroxide (2 M) (għal aġġustament tal-pH)

Mannitol

Methionine

Polysorbate 20

Benzyl alcohol

Benzalkonium chloride

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2Inkompatibbiltajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn.

Żmien kemm idum tajjeb u kondizzjonijiet ta’ ħażna wara l-ewwel ftuħ

L-iskartoċċ li jintuża ġol-pinna jista jinħażen għal mhux aktar minn 28 ġurnata. Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C. Il-pazjent għandu jikteb fid-djarju tal-pazjent ipprovdut ma’ Ovaleap Pen id-data li fiha użaha għall-ewwel darba.

L-għatu tal-pinna jrid jitpoġġa lura fuq il-pinna wara kull injezzjoni sabiex tilqa’ mid-dawl.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2°C-8°C).

Tagħmlux fil-friża.

Żomm l-iskartoċċ fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Qabel jinfetaħ u matul iż-żmien li jdum tajjeb, il-prodott mediċinali jista’ jitneħħa mill-friġġ, mingħajr ma jerġa’ jitpoġġa fil-friġġ, għal sa 3 xhur. Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C. Il- prodott irid jintrema jekk ma jkunx intuża wara 3 xhur.

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara l-ewwel ftuħ tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

6.5In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Skartoċċ (ħġieġ ta’ Tip I), b’piston tal-lastku (lastku tal-bromobutyl) u crimp cap (aluminju) b’septum (lastku tal-bromobutyl), li fih 0.5 mL ta’ soluzzjoni.

Labar tal-injezzjoni (stainless steel: 0.33 mm x 12 mm, 29 G x ½")

Daqs tal-pakkett ta’ skartoċċ 1 u 10 labar tal-injezzjoni.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

L-ebda ħtiġijiet speċjali għar-rimi.

Is-soluzzjoni m’għandhiex tintuża jekk ikun fiha xi frak jew jekk is-soluzzjoni ma tkunx ċara.

Ovaleap hu ddisinjat għall-użu flimkien mal-Ovaleap Pen biss. L-istruzzjonijiet għall-użu tal-pinna jridu jiġu segwiti bir-reqqa.

Kull skartoċċ irid jintuża minn pazjenta waħda biss.

Skrataċ vojta m’għandhomx jimtlew mill-ġdid. L-iskrataċ ta’ Ovaleap mhumiex maħsuba biex jippermettu kwalunkwe prodott mediċinali ieħor biex jitħallat fl-iskrataċ. Armi l-labar immedjatament wara l-użu.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

L-Olanda

8.NUMRU (I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/871/001

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 27 ta’ Settembru, 2013.

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti dwar il-kura tas- saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ovaleap 450 IU/0.75 mL soluzzjoni għall-injezzjoni

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull mL tas-soluzzjoni fih 600 IU (ekwivalenti għal 44 mikrogramma) ta’ follitropin alfa*.

Kull skartoċċ fih 450 IU (ekwivalenti għal 33 mikrogramma) ta’ follitropin alfa f’0.75 mL soluzzjoni għall-injezzjoni.

*Follitropin alfa (ormon uman rikombinanti li jistimula l-follikuli [r-hFSH]) hu magħmul fiċ-ċelluli tal-Ovarji tal-Ħamster Ċiniż (CHO DHFR-) mit-teknoloġija tad-DNA rikombinanti.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni (injezzjoni).

Soluzzjoni ċara mingħajr kulur.

Il-pH tas-soluzzjoni hu 6.8-7.2.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

F’nisa adulti

Nuqqas ta’ ovulazzjoni (inkluż is-sindrome poliċistiku fl-ovarji) f’nisa li fuqhom il-kura bi clomifene citrate ma kinitx effettiva.

Stimulazzjoni ta’ żvilupp follikulari multiplu f’nisa li qed issirilhom ovulazzjoni mgħaġġla għal teknoloġiji ta’ riproduzzjoni assistita (ART) bħal fertilizzazzjoni in vitro (IVF), trasferiment ta’ gameti fit-tubu fallopjan u trasferiment taż-żigot fit-tubu fallopjan.

Ovaleap flimkien ma’ preparazzjoni ta’ ormon luteinising (LH) hu rakkomandat biex jistimula l-iżvilupp follikulari ta’ nisa li għandhom nuqqas qawwi ta’ LH u FSH. Fi studji kliniċi dawn il-pazjenti kienu definiti minn livell ta’ LH fis-serum endoġenu ta’ < 1.2 IU/L.

F’irġiel adulti

Ovaleap flimkien mat-terapija tal-gonadotropina korjonika umana (hCG) hu indikat għall-istimulazzjoni ta’ spermatoġenesi f’irġiel li jbatu minn ipogonadiżmu ipogonadotrofiku konġenitali jew miksub.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Ħtiġijiet speċjali

Il-kura permezz ta’ follitropin alfa għandha tinbeda taħt is-superviżjoni ta’ tabib b’esperjenza fil-kura ta’ disturbi tal-fertilità.

Pożoloġija

Ir-rakkomandazzjonijiet tad-doża mogħtija għal follitropin alfa huma dawk li qed jintużaw għal FSH urinarju. Evalwazzjoni klinika ta’ follitropin alfa tindika li d-dożi ta’ kuljum, il-korsijiet tal-għoti u l-proċeduri tal-monitoraġġ tal-kura m’għandhomx ikunu differenti minn dawk użati fil-preżent għal prodotti mediċinali li fihom FSH urinarju. Hu rakkomandat li d-dożi inizjali jkunu kif indikat hawn taħt.

Studji kliniċi komparattivi wrew li bħala medja, il-pazjenti għandhom bżonn ta’ doża kumulattiva aktar baxxa u tul ta’ żmien ta’ kura iqsar b’follitropin alfa meta mqabbel ma’ FSH urinarju. Għalhekk, hu kkunsidrat xieraq li tingħata doża totali aktar baxxa ta’ follitropin alfa minn dik li ġeneralment tintuża għal FSH urinarju, mhux biss biex ittejjeb kemm tista’ l-iżvilupp follikulari, iżda wkoll biex timinimizza r-riskju ta’ iperstimulazzjoni mhux mixtieqa tal-ovarji (ara sezzjoni 5.1).

Nisa li ma jovulawx (inkluż is-sindrome poliċistiku tal-ovarji)

Follitropin alfa jista’ jingħata bħala kors ta’ injezzjonijiet ta’ kuljum. F’nisa bil-mestrwazzjoni, il- kura għandha tibda fl-ewwel sebat ijiem taċ-ċiklu menstrwali.

Doża li tintuża komunement hi dik ta’ 75-150 IU FSH kuljum li tiżdied preferibbilment b’37.5 IU, jew 75 IU kull 7 jew preferibbilment 14-il ġurnata jekk ikun meħtieġ, biex jinkiseb rispons adegwat, iżda mhux eċċessiv. Il-kura għandha tkun adattata skont l-effett fuq il-pazjenta individwali, li tiġi evalwata billi jitkejjel id-daqs tal-follikulu permezz tal-ultrasound u/jew permezz tat-tnixxija tal- estroġenu. Ġeneralment, id-doża massima ta’ kuljum ma taqbiżx il-225 IU FSH. Jekk il-pazjenta ma tirrispondix b’mod adegwat wara 4 ġimgħat ta’ kura, dak iċ-ċiklu għandu jitwaqqaf u l-pazjenta għandha ssirilha evalwazzjoni addizzjonali, u wara hi tista’ terġa’ tibda l-kura b’doża inizjali ogħla minn dik li kienet ingħatat fiċ-ċiklu li twaqqaf.

Meta jintlaħaq l-aħjar effett mixtieq, injezzjoni waħda ta’ 250 mikrogramma ta’ choriogonadotropin alfa umana rikombinanti (r-hCG) jew 5,000 IU sa 10,000 IU Hcg, għandha tingħata 24-48 siegħa wara l-aħħar injezzjoni ta’ follitropin alfa. Il-pazjenta hi rakkomandata li jkollha x’taqsam mas- sieħeb tagħha dakinhar u l-għada li tieħu hCG. Inkella tista’ ssir inseminazzjoni ġewwa l-utru (IUI).

Jekk jinkiseb rispons eċċessiv, il-kura għandha titwaqqaf u anke hCG għandu jitwaqqaf (ara sezzjoni 4.4). Il-kura għandha terġa’ tibda fiċ-ċiklu li jmiss b’doża anqas minn dik mogħtija fiċ-ċiklu preċedenti.

Nisa li qed issirilhom stimulazzjoni tal-ovarji għal żvilupp follikulari multiplu qabel ma ssir fertilizzazzjoni in vitro jew jintużaw teknoloġiji oħra ta’ ART

Doża li tintuża b’mod komuni għal ovulazzjoni mgħaġġla hi ta’ 150-225 IU ta’ follitropin alfa kuljum, li tinbeda fit-2 jew fit-3 ġurnata taċ-ċiklu. Il-kura titkompla sakemm jinkiseb żvilupp follikulari adegwat (kif evalwat minn osservazzjoni tal-konċentrazzjonijiet ta’ estroġenu fis-serum u/jew eżami permezz tal-ultrasound), b’tibdil fid-doża skont l-effett fuq il-pazjenta, sa mhux aktar, ġeneralment, minn 450 IU kuljum. B’mod ġenerali, żvilupp follikulari adegwat jinkiseb bħala medja mal-għaxar ġurnata tal-kura (dan ivarja bejn 5 u 20 ġurnata).

Injezzjoni waħda ta’ 250 mikrogramma r-hCG jew 5,000 IU sa 10,000 IU hCG tingħata 24-48 siegħa wara l-aħħar injezzjoni ta’ follitropin alfa biex tinduċi maturazzjoni follikulari finali.

Down-regulation permezz ta’ agonist jew antagonist tal-ormon li jistimula l-produzzjoni tal-gonadotropina (GnRH) qed jintuża komunement biex irażżan iż-żieda ta’ LH endoġenu u biex jikkontrolla l-livelli toniċi ta’ LH. Fi protokoll użat komunement, follitropin alfa jinbeda madwar ġimgħatejn wara l-bidu tal-kura b’agonist, u t-tnejn li huma jitkomplew sakemm jinkiseb żvilupp follikulari adegwat. Pereżempju, wara ġimgħatejn ta’ kura b’agonist, 150-225 IU ta’ follitropin alfa jingħataw għall-ewwel 7 ijiem. Wara dan, id-doża tinbidel skont ir-rispons tal-ovarji.

L-esperjenza globali bl-IVF tindika li, b’mod ġenerali, ir-rata ta’ suċċess tal-kura tibqa’ stabbli waqt l-ewwel erba’ tentattivi u tonqos b’mod gradwali minn hemm ’il quddiem.

Nisa li ma jovulawx minħabba nuqqas qawwi ta’ LH u FSH

F’nisa b’nuqqas ta’ LH u FSH (ipogonadiżmu ipogonadotropiku), l-għan tat-terapija b’follitropin alfa flimkien ma’ lutropin alfa hu li jiġi żviluppat follikulu Graafjan matur wieħed li minnu jinħeles l-ooċit wara l-għoti ta’ hCG. Follitropin alfa għandu jingħata bħala kors ta’ injezzjonijiet ta’ kuljum simultanjament ma’ lutropin alfa. Minħabba li dawn il-pazjenti huma amenorreaċi u jipproduċu livell baxx ta’ estroġenu endoġenu, il-kura tista’ tibda fi kwalunkwe żmien.

Hu rakkomandat li l-kura tibda b’doża ta’ 75 IU ta’ lutropin alfa kuljum flimkien ma’ 75-150 IU FSH. Il-kura għandha tingħata skont ir-rispons fuq il-pazjenta partikulari skont kif evalwat permezz tal-kejl tad-daqs tal-follikulu permezz tal-ultrasound u r-rispons ta’ estroġenu.

Jekk ikun hemm bżonn li tiżdied id-doża tal-FSH, ikun aħjar jekk tibdil fid-doża jsir wara intervalli ta’ 7-14-il ġurnata u preferibbilment b’żidiet ta’37.5-75 IU. Jista’ jkun aċċettabbli li jkun estiż it-tul ta’ żmien ta’ stimulazzjoni fi kwalunkwe ċiklu sa 5 ġimgħat.

Meta jintlaħaq l-aħjar l-effett, injezzjoni waħda ta’ 250 mikrogramma ta’ r-hCG jew 5,000 IU sa 10,000 IU ta’ hCG għandha tingħata 24-48 siegħa wara l-aħħar injezzjonijiet ta’ follitropin alfa u lutropin alfa. Il-pazjenta hi rakkomandata li jkollha x’taqsam mas-sieħeb tagħha dakinhar u l-għada li tieħu hCG. Inkella tista’ ssir IUI.

Jista’ jiġi kkunsidrat appoġġ fil-fażi luteotrofiku taċ-ċiklu, minħabba li n-nuqqas ta’ sustanzi b’attività lutejatrofika (LH/hCG) wara l-ovulazzjoni tista’ tikkawża nuqqas ta’ żvilupp fil-corpus luteum.

Jekk jinkiseb effett eċċessiv, il-kura għandha titwaqqaf u anke hCG għandu jitwaqqaf. Il-kura għandha terġa’ tibda fiċ-ċiklu li jmiss u d-doża tal-FSH għandha tkun inqas minn dik taċ-ċiklu preċedenti.

Irġiel b’ipogonadiżmu ipogonadotropiku

Follitropin alfa għandu jingħata f’doża ta’ 150 IU tliet darbiet fil-ġimgħa, flimkien ma’ hCG, għal minimu ta’ 4 xhur. Jekk wara dan il-perjodu, il-pazjent ma jkunx irrisponda għall-kura, il-kura kombinata tista’ titkompla; l-esperjenza klinika kurrenti tindika li jista’ jkun hemm bżonn ta’ kura għal 18- il xahar biex tinkiseb l-ispermatoġenesi.

Popolazzjoni speċjali

L-anzjani

M’hemmx użu rilevanti ta’ follitropin alfa fl-anzjani. Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ follitropin alfa f’pazjenti anzjani ma ġewx determinati s’issa.

Indeboliment renali jew epatiku

Is-sigurtà, l-effikaċja u l-farmakokinetika ta’ follitropin alfa f’pazjenti b’indeboliment renali jew epatiku ma ġewx determinati s’issa.

Popolazzjoni pedjatrika

Follitropin alfa fil- popolazzjoni pedjatrika m’għandux użu rilevanti.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Ovaleap hu maħsub biex jingħata taħt il-ġilda. L-ewwel injezzjoni ta’ Ovaleap għandha ssir taħt superviżjoni medika diretta. L-injezzjoni ta’ Ovaleap mill-pazjent/a stess għandha ssir biss minn pazjenti li huma motivati tajjeb, imħarrġa adegwatament u li għandhom aċċess għal parir espert.

Billi l-Ovaleap skartoċċ b’ħafna dożi hu intenzjonat għal diversi injezzjonijiet, għandhom jiġu pprovduti istruzzjonijiet ċari lill-pazjenti biex jiġi evitat l-użu ħażin tal-preżentazzjoni b’ħafna dożi.

L-iskartoċċ ta’ Ovaleap hu maħsub għall-użu flimkien mal-Ovaleap Pen biss, li hi disponibbli separatament. Għal istruzzjonijiet dwar l-għoti bil-Ovaleap Pen, ara sezzjoni 6.6.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għal follitropin alfa, FSH jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1;

tumuri fl-ipotalamu jew fil-glandola pitwitarja;

tkabbir tal-ovarji jew ċista fl-ovarji mhux minħabba sindrome poliċistiku tal-ovarji;

emorraġiji ġinekoloġiċi li l-kawża tagħhom mhijiex magħrufa;

karċinoma fl-ovarji, fl-utru jew fis-sider.

Ovaleap ma jridx jintuża f’każijiet fejn rispons effettiv ma jistax jinkiseb, bħal pereżempju:

insuffiċjenza primarja tal-ovarji;

malformazzjoni tal-organi sesswali li jkunu inkompatibbli mat-tqala;

fibrojdi tal-utru li jkunu inkompatibbli mat-tqala;

insuffiċenzja primarja tat-testikoli.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Follitropin alfa hu sustanza gonadotropika qawwija li kapaċi jikkawża reazzjonijiet avversi minn ħfief sa severi u għandu jintuża biss minn tobba li huma familjari ħafna ma’ problemi tal-fertilità u l- immaniġġjar tagħhom.

It-terapija b’gonadotropin teħtieġ ċertu impenn ta’ ħin minn tobba u l-appoġġ minn professjonisti fil-qasam tas-saħħa, kif ukoll id-disponibilità ta’ faċilitajiet adattati ta’ monitoraġġ. Fin-nisa, l-użu mingħajr periklu u effettiv ta’ follitropin alfa jeħtieġ monitoraġġ tal-effett fuq l-ovarji permezz tal-ultrasound, waħdu jew idealment flimkien mal-kejl tal-livelli ta’ oestradiol fis-serum, fuq bażi regolari. Jista’ jkun hemm element ta’ differenza bejn pazjenta u oħra fir-rispons miksub mill-għoti ta’ FSH, b’ċerti pazjenti juru rispons batut u oħrajn juru rispons esaġerat għal FSH. L-inqas doża effettiva fir- rigward tal-għan tal-kura għandha tintuża kemm fl-irġiel kif ukoll fin-nisa.

Porfirja

Pazjenti li jbatu minn porfirja jew li għandhom storja medika fil-familja ta’ porfirja, iridu jkunu mmonitorjati sew waqt il-kura b’follitropin alfa. Id-deterjorament jew l-ewwel dehra ta’ din il- kundizzjoni jistgħu jikkawżaw li titwaqqaf il-kura.

Kura fin-nisa

Qabel ma’ tibda l-kura, l-infertilità tal-koppja għandha tiġi evalwata kif suppost, u għandha issir evalwazzjoni tal-kontraindikazzjonijiet putattivi għat-tqala. B’mod partikulari, il-pazjenti għandhom ikunu evalwati biex jiġi stabbilit jekk ibatux minn ipotirojdiżmu, defiċjenza adrenokortikali, iperprolactinemija u jingħataw il-kura meħtieġa.

Pazjenti li tkun qed issirlhom stimulazzjoni ta’ tkabbir follikulari, kemm bħala kura għal infertilità f’nisa li ma jovulawx, kif ukoll proċeduri ta’ ART, jista’ jkollhom tkabbir tal-ovarji jew jiżviluppaw stimulazzjoni eċċessiva. Jekk tittieħed id-doża u l-kors tal-għoti rakkomandat ta’ follitropin alfa u jsir monitoraġġ bir-reqqa tat-terapija, dan kollu ser inaqqas l-inċidenza ta’ dawn l-avvenimenti. Għal interpretazzjoni eżatta tal-indiċi tal-iżvilupp u tal-maturazzjoni tal-follikuli, it-tabib irid ikollu esperjenza fl-interpretazzjoni tat-testijiet rilevanti.

Fl-istudji kliniċi, intweriet żieda fis-sensittività tal-ovarji għal follitropin alfa meta dan ingħata ma’ lutropin alfa. Jekk jiġi deċiż li jkun hemm bżonn li tiżdied id-doża ta’ FSH, l-aġġustament fid-doża għandu jsir preferibbilment f’intervalli ta’ 7-14-il ġurnata u preferibbilment b’żidiet ta’ 37.5-75 IU.

Ma sarx paragun dirett bejn follitropin alfa/LH u gonadotropin tal-menopawsa umana (hMG). Paragun li sar ma’ dejta storika jindika li r-rata ta’ ovulazzjoni miksuba b’follitropin alfa/LH hi simili għal dik miksuba b’hMG.

Sindrome ta’ Iperstimulazzjoni tal-Ovarji (OHSS)

Ċertu livell ta’ tkabbir tal-ovarji hu effett mistenni tal-istimulazzjoni kkontrollata tal-ovarji. Dan jidher aktar ta’ spiss f’nisa bis-sindrome poliċistiku tal-ovarji u ġeneralment ifieq mingħajr kura.

B’differenza mat-tkabbir tal-ovarji mingħajr kumplikazzjonijiet, OHSS hi kundizzjoni li tista’ sseħħ b’livelli li jiżdiedu ta’ severità. Dan jinkludi tkabbir notevoli tal-ovarji, livell għoli ta’ sterojdi sesswali fis-serum u żieda fil-permeabilità vaskulari li tista’ twassal għal akkumulazzjoni ta’ fluwidu fil-kavitajiet tal-peritonew, tal-plewra, u f’okkażjonijiet rari fil-kavità tal-perikardju.

Is-sintomi li ġejjin jistgħu jkunu osservati f’każi severi ta’ OHSS: uġigħ addominali, nefħa addominali, tkabbir sever tal-ovarji, żieda fil-piż, dispneja, oligurja, u sintomi gastrointestinali li jinkludu dardir, rimettar u dijarrea. Evalwazzjoni klinika tista’ tiżvela ipovolemija, emokonċentrazzjoni, żbilanċ ta’ elettroliti, axxite, emoperitonew, effużjoni plewrali, idrotoraċi jew insuffiċjenza akuta pulmonari. Rarament ħafna, OHSS sever jista’ jkun ikkomplikat minn brim tal- ovarji jew avvenimenti tromboemboliċi bħal emboliżmu pulmonari, puplesija iskemika jew infart mijokardijaku.

Il-fatturi indipendenti ta’ riskju għal żvilupp ta’ OHSS jinkludu s-sindrome poliċistiku tal-ovarji, livelli assoluti għoljin ta’ oestradiol fis-serum jew li jiżdiedu b’mod mgħaġġel (eż. > 900 pg/mL jew > 3,300 pg/mL mhux f’ovulazzjoni; > 3,000 pg/mL jew > 11,000 pgl/mL f’ART) u numru kbir ta’ follikuli tal-ovarji li jkunu qed jiżviluppaw (eż. > 3 follikuli b’dijametru ta’ ≥ 14 fin-nuqqas ta’ ovulazzjoni; ≥ 20 follikolu b’dijametru ta’ ≥ 12 mm f’ART).

L-osservanza tad-doża u tal-kors tal-għoti rakkomandati ta’ follitropin alfa, jistgħu jnaqqsu r-riskju ta’ stimulazzjoni eċċessiva tal-ovarji (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.8). Hu rakkomandat li jsir monitoraġġ taċ-ċikli ta’ stimulazzjoni permezz ta’ scans bl-ultrasound kif ukoll kejl tal-oestradiol biex jiġu identifikati kmieni l-fatturi ta’ riskju.

Hemm evidenza li tissuġġerixxi li hCG għandu sehem ewlieni f’li jikkaġuna OHSS, u li s-sindrome jista’ jkun aktar sever u jdum aktar jekk isseħħ it-tqala. Għalhekk, jekk ikun hemm sinjali ta’ stimulazzjoni eċċessiva tal-ovarji bħal pereżempju livell ta’ oestradiol fis-serum > 5,500 pg/mL jew > 20,200 pg/mL u/jew ≥ 40 follikolu b’kollox, hu rakkomandat li jitwaqqaf hCG u lil-pazjenti jingħataw parir biex jkollhomx x’jaqsmu mas-sieħeb tagħhom jew jużaw metodi kontraċettivi barrier għal mill-inqas erbat ijiem. OHSS tista’ tiggrava malajr (f’ 24 siegħa) jew fuq diversi ġranet biex issir avveniment mediku serju. Il-biċċa l-kbira jseħħ wara li kura ormonali tkun twaqqfet u jilħaq il- massimu tiegħu bejn wieħed u ieħor wara minn 7 sa 10 ijiem wara l-kura. Għalhekk, il-pazjenti għandhom ikunu osservati għal mill-inqas ġimagħtejn wara l-għoti ta’ hCG.

F’ART, l-aspirazzjoni tal-follikuli kollha qabel l-ovulazzjoni tista’ tnaqqas il-possibbilità li sseħħ l-iperstimulazzjoni.

OHSS ħafif jew moderat, ġeneralment ifieq waħdu. Jekk l-OHSS ikun qawwi ħafna, hu rakkomandat li l-kura b’gonadotropin titwaqqaf jekk tkun għadha għaddejja u l-pazjenta tittieħed l-isptar u tinbeda terapija adattata.

Tqala multipla

Pazjenti li tkun qed issirilhom induzzjoni tal-ovulazzjoni, għandhom aktar ċans ta’ tqala multipla, meta mqabbla ma’ konċepiment naturali. Il-parti l-kbira tal-każi ta’ konċepiment multiplu huma tewmin. Tqala multipla, speċjalment b’ammont kbir, iġġib magħha riskju akbar ta’ effetti mhux mixtieqa għall-omm qabel, waqt u wara t-twelid.

Biex jitnaqqas ir-riskju ta’ tqala multipla, hu rakkomandat li jsir monitoraġġ bir-reqqa tal-effett fuq l-ovarji.

Fil-każ ta’ pazjenti li qed tingħatalhom il-kura permezz ta’ ART, ir-riskju ta’ twelid ta’ aktar minn tarbija waħda hu marbut prinċipalment man-numru ta’ embrijuni mibdula, il-kwalità tagħhom u l-età tal-pazjent.

Il-pazjenti għandhom jiġu infurmati dwar il-possibbilità tar-riskju li titwieled aktar minn tarbija waħda qabel ma tingħata bidu għall-kura.

Telf tat-tqala

L-inċidenza tal-pazjenti li jitilfu t-tarbija tagħhom minħabba korriment jew abort hi akbar f’dawk il-pazjenti li ssirilhom stimulazzjoni tat-tkabbir follikulari bil-għan li jwassal għal induzzjoni tal-ovulazzjoni u f’dawk li fuqhom tintuża ART, milli wara konċepiment normali.

Tqala ektopika

F’nisa bi storja medika ta’ mard fit-tubi hemm ir-riskju ta’ tqala ektopika, kemm jekk it-tqala tinkiseb b’konċepiment spontanju u kemm jekk permezz ta’ kura għall-fertilità. Il-prevalenza ta’ tqala ektopika wara ART kienet irrappurtata li hi ogħla meta mqabbla mal-popolazzjoni ġenerali.

Neoplażmi fis-sistema riproduttiva

Kien hemm rapporti ta’ neoplażmi fl-ovarji kif ukoll fil-bqija tas-sistema riproduttiva, kemm beninni kif ukoll malinni, f’nisa li ngħataw korsijiet multipli ta’ mediċini għal kura tal-fertilità. Għadu mhux magħruf jekk il-kura b’gonadotropins iżżidx ir-riskju ta’ dawn it-tumuri f’nisa infertili.

Malformazzjoni konġenitali

Il-possibbiltà li sseħħ malformazzjoni konġenitali wara l-użu ta’ ART tista’ tkun ftit aktar għolja meta mqabbla ma’ konċepiment spontanju. Hu maħsub li dan jirriżulta minħabba xi differenzi fil-karatteristiċi tal-ġenituri (eż. età materna, karatteristika tal-isperma) u tqala multipla.

Effetti tromboemboliċi

F’nisa b’mard tromboemboliku riċenti jew attwali, jew nisa li għandhom fatturi ta’ riskju għal effetti tromboemboliċi li ġeneralment ikunu rikonoxxuti bħal storja medika personali jew fil-familja, kura b’gonadotropins tista’ żżid ir-riskju li dawn l-avvenimenti jseħħu jew jiggravaw. F’dawn in-nisa,

il- benefiċċji tal-għoti ta’ gonadotropins għandhom jintiżnu kontra r-riskji. Madankollu, għandu jiġi nnutat li t-tqala nnifisha kif ukoll OHSS ukoll jistgħu jwasslu għal żieda fir-riskju ta’ effetti tromboemboliċi.

Kura fl-irġiel

Il-preżenza ta’ livelli elevati ta’ FSH endoġenu jindikaw insuffiċjenzja testikolari primarja. Dawn il-pazjenti ma jirrispondux għat-terapija ta’ follitropin alfa/hCG. Follitropin alfa m’għandux jintuża meta ma jkunx jista’ jinkiseb rispons effettiv.

Hu rakkomandat li ssir analiżi tas-semen bejn 4 u 6 xhur wara li tinbeda l-kura bħala parti mill-evalwazzjoni tar-rispons.

Kontenut ta’ sodium

Ovaleap fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f’kull doża, jiġifieri essenzjalment ‘ħieles mis-sodium’.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

L-użu fl-istess ħin ta’ follitropin alfa ma’ prodotti mediċinali oħra li jintużaw biex jistimulaw l-ovulazzjoni (eż. hCG, clomifene citrate) jista’ jsaħħaħ ir-rispons follikulari, filwaqt li l-użu fl-istess ħin ma’ xi tip ta’ agonist jew antagonist ta’ GnRH biex jinduċi desensitizzazzjoni pitwitarja, jista’ jżid id-doża ta’ follitropin alfa li jkun meħtieġ biex jikkawża rispons adegwat fl-ovarji. Ma kienet irrappurtata l-ebda interazzjoni klinikament sinifikanti tal-mediċina waqt it-terapija b’follitropin alfa.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemm l-ebda indikazzjoni għall-użu ta’ Ovaleap fit-tqala. Dejta limitata dwar numru limitat ta’ tqaliet esposti (inqas minn 300 riżultat ta’ tqala) turi li m’hemm l-ebda effett ta’ formazzjoni difettuża jew effetti tossiċi fil-fetu/tarbija tat-twelid wara l-użu ta’ follitropin alfa.

Ma kien osservat l-ebda effett teratoġeniku fi studji li saru fuq annimali (ara sezzjoni 5.3). F’każ ta’ espożizzjoni waqt it-tqala, id-dejta klinika mhijiex suffiċjenti biex teskludi effett teratoġeniku ta’ follitropin alfa.

Treddigħ

Ovaleap hu kontra-indikat waqt it-treddigħ.

Fertilità

Ovaleap hu indikat għall-użu f’każ ta’ infertilità (ara sezzjoni 4.1).

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ovaleap m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-iktar reazzjonijiet avversi rrappurtati b’mod komuni huma wġigħ ta’ ras, ċisti fl-ovarji u reazzjonijiet lokali fis-sit tal-injezzjoni (eż. uġigħ, eritema, ematoma, nefħa u/jew irritazzjoni fis-sit tal-injezzjoni).

OHSS ħafif jew moderat kien irrappurtat b’mod komuni, u għandu jitqies bħala riskju intrinsiku tal- proċedura ta’ stimulazzjoni. OHSS severa mhijiex komuni (ara sezzjoni 4.4).

It-tromboemboliżmu jista’ jseħħ rarament ħafna, u ġeneralment ikun assoċjat ma’ OHSS severa (ara sezzjoni 4.4).

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

Id-definizzjonijiet li ġejjin japplikaw għat-terminoloġija ta’ frekwenza użata minn hawn ’il quddiem:

Komuni ħafna

≥ 1/10:

Komuni

≥ 1/100 sa < 1/10:

Mhux komuni

≥ 1/1,000 sa < 1/100:

Rari

≥ 1/10,000 sa < 1/1,000:

Rari ħafna

< 1/10,000:

Mhux magħruf

ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli.

Kura fin-nisa

Tabella 1: Reazzjonijiet avversi fin-nisa

Sistema tal-klassifika tal-organi

Frekwenza

 

Reazzjoni avversa

Disturbi fis-sistema immuni

Rari ħafna

 

Reazzjonijiet ta’ sensittività

 

 

 

eċċessiva minn ħfief sa severi li

 

 

 

jinkludu reazzjonijiet

 

 

 

anafilattiċi u xokk

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni ħafna

 

Uġigħ ta’ ras

Disturbi vaskulari

Rari ħafna

 

Tromboemboliżmu,

 

 

 

ġeneralment assoċjat ma’

 

 

 

OHSS severa (ara sezzjoni 4.4).

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

Rari ħafna

 

Taħrix jew aggravament ta’

medjastinali

 

 

ażżma

Disturbi gastro-intestinali

Komuni

 

Uġigħ addominali, nefħa

 

 

 

addominali, skumdità

 

 

 

addominali, dardir, rimettar,

 

 

 

dijarea

Disturbi fis-sistema

Komuni ħafna

 

Ċisti fl-ovarji

riproduttiva u fis-sider

Komuni

 

OHSS ħafif jew moderat (li

 

 

 

jinkludi sintomatoloġija

 

 

 

assoċjata)

 

Mhux komuni

 

OHSS sever (li jinkludi

 

 

 

sintomatoloġija assoċjata) (ara

 

 

 

sezzjoni 4.4)

 

Rari

 

Kumplikazzjoni ta’ OHSS

 

 

 

severa

Disturbi ġenerali u

Komuni ħafna

 

Reazzjonijiet fis-sit tal-

kondizzjonijiet ta’ mnejn

 

 

injezzjoni (eż. uġigħ, eritema,

jingħata

 

 

ematoma, nefħa u/jew

 

 

 

irritazzjoni fis-sit tal-injezzjoni)

Kura fl-irġiel

 

 

 

Tabella 2: Reazzjonijiet avversi fl-irġiel

 

 

Sistema tal-klassifika tal-organi

Frekwenza

 

Reazzjoni avversa

Disturbi fis-sistema immuni

Rari ħafna

 

Reazzjonijiet ta’ sensittività

 

 

 

eċċessiva minn ħfief sa severi li

 

 

 

jinkludu reazzjonijiet

 

 

 

anafilattiċi u xokk

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

Rari ħafna

 

Taħrix jew aggravament ta’

medjastinali

 

 

ażżma

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’

Komuni:

 

Akne

taħt il-ġilda

 

 

 

Disturbi fis-sistema

Komuni

 

Ġinekomastija, varikoċele

riproduttiva u fis-sider

 

 

 

Disturbi ġenerali u

Komuni ħafna

 

Reazzjonijiet fis-sit tal-

kondizzjonijiet ta’ mnejn

 

 

injezzjoni (eż. uġigħ, eritema,

 

 

 

jingħata

 

ematoma, nefħa u/jew

 

 

irritazzjoni fis-sit tal-injezzjoni)

Investigazzjonijiet

Komuni

Żieda fil-piż

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

L-effetti ta’ doża eċċessiva ta’ follitropin alfa mhumiex magħrufa, madanakollu, hemm il-possibbiltà li tista’ sseħħ OHSS (ara sezzjoni 4.4).

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Ormoni sesswali u modulatori tas-sistemi ġenitali, gonadotropins, Kodiċi ATC: G03GA05.

Ovaleap hu prodott mediċinali bijoloġiku simili, i.e. prodott mediċinali li jkun intwera li hu simili fil- kwalità, sigurtà u effikaċja għall-prodott mediċinali ta’ referenza GONAL-f. Aktar informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Effetti farmakodinamiċi

Fin-nisa, l-aktar effett importanti li jirriżulta mill-għoti parenterali tal-FSH hu l-iżvilupp ta’ follikuli Graafjani maturi. F’nisa b’nuqqas ta’ ovulazzjoni, l-għan tat-terapija b’follitropin alfa hu biex tiżviluppa follikula Graafjana waħda matura li minnha tiġi meħlusa l-bajda wara l-għoti ta’ hCG.

Effikaċja klinika u sigurtà fin-nisa

Fi studji kliniċi, pazjenti li kellhom nuqqas qawwi ta’ FSH u LH kienu definiti minn livell ta’ LH fis-serum ta’ <1.2 IU/L kif imkejjel f’laboratorju ċentrali. Madankollu, wieħed irid jikkunsidra li hemm varjazzjonijiet bejn il-kejl ta’ LH li sar f’laboratorji differenti.

Fi studji kliniċi b’GONAL-f li jqabblu r-hFSH (follitropin alfa) u FSH urinarju f’ART (ara t-tabella 3 hawn taħt) u f’induzzjoni ta’ ovulazzjoni, follitropin alfa kien iktar qawwi minn FSH urinarju fir- rigward ta’ doża totali aktar baxxa u perjodu ta’ kura iqsar meħtieġ biex tiskatta l-maturazzjoni follikolari.

F’ART, follitropin alfa li ngħata f’doża totali aktar baxxa tul perjodu ta’ kura iqsar minn FSH urinarju, irriżulta f’irkupru ta’ numru ogħla b’mod sinifikanti ta’ ooċiti rkuprati meta mqabbel ma’ FSH urinarju.

Tabella 3: Riżultati ta’ studju GF 8407 (studju randomised, fi grupp parallel, li jqabbel l-effikaċja u sigurtà ta’ Ovaleap ma’ FSH urinarju f’ART)

 

follitropin alfa

FSH urinarju

 

(n = 130)

(n = 116)

Numru ta’ ooċiti rkuprati

11.0 ± 5.9

8.8 ± 4.8

Jiem ta’ stimulazzjoni b’FSH meħtieġa

11.7 ± 1.9

14.5 ± 3.3

 

 

 

Doża totali ta’ FSH meħtieġa (numru ta’

27.6 ± 10.2

40.7 ± 13.6

ampulli ta’ FSH 75 IU)

 

 

Bżonn ta’ żieda fid-doża (%)

56.2

85.3

Differenzi bejn iż-2 gruppi kienu statistikament sinifikanti (p < 0.05) għal kriterji kollha elenkati.

Effikaċja klinika u sigurtà fl-irġiel

F’irġiel b’nuqqas ta’ FSH, l-għoti fl-istess ħin ta’ follitropin alfa flimkien ma’ hCG għal mill-inqas erba’ xhur, jinduċi l-ispermatoġenesi.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Wara li jingħata ġol-vini, follitropin alfa jinfirex fl-ispazju tal-fluwidu extraċellulari b’half-life inizjali ta’ madwar sagħtejn u jitneħħa mill-ġisem b’half-life terminali ta’ madwar ġurnata. Il-volum ta’ distribuzzjoni fl-istat fiss u t-tneħħija totali mill-ġisem huma ta’ madwar 10 l u 0.6 L/siegħa, rispettivament. Wieħed minn kull tmien partijiet tad-doża ta’ follitropin alfa jitneħħa mal-awrina.

Wara li jingħata minn taħt il-ġilda, il-bijodisponibbilità assoluta hi ta’ madwar 70%. Meta jingħata ripetutament, follitropin alfa jakkumula sa 3 darbiet aktar u jilħaq l-istat fiss wara 3-4 ijiem. F’nisa li fihom it-tnixxija tal-gonadotropin endoġena tkun soppressa, instab li follitropin alfa xorta waħda jistimula b’mod effettiv l-iżvilupp follikulari u l-isterojdoġenesi, minkejja livelli ta’ LH li ma jistgħux jitkejlu.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin, iktar minn dak li diġà ġie ddikjarat f’sezzjonijiet oħra ta’ dan is-SmPC.

Nuqqas ta’ fertilità kien irrappurtat f’firien esposti għal dożi farmakoloġiċi ta’ follitropin alfa (≥ 40 IU/kg/kuljum) għal perjodi estiżi, minħabba tnaqqis fil-fekondità.

Meta ngħata f’dożi għolja (≥ 5 IU/kg/kuljum) follitropin alfa, minkejja li mhuwiex teratoġeniku, ikkawża tnaqqis fin-numru ta’ feti vijabbli u distoċija simili għal dik osservata fil-każ ta’ Gonadotropin Menopawsali urinarju (hMG). Madankollu, minħabba li Ovaleap mhuwiex indikat waqt it-tqala, din id-dejta għandha rilevanza klinika limitata.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Sodium dihydrogen phosphate dihydrate

Sodium hydroxide (2 M) (għal aġġustament tal-pH)

Mannitol

Methionine

Polysorbate 20

Benzyl alcohol

Benzalkonium chloride

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2 Inkompatibbiltajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn.

Żmien kemm idum tajjeb u kondizzjonijiet ta’ ħażna wara l-ewwel ftuħ

L-iskartoċċ li jintuża ġol-pinna jista jinħażen għal mhux aktar minn 28 ġurnata. Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C. Il-pazjent għandu jikteb fid-djarju tal-pazjent ipprovdut ma’ Ovaleap Pen id-data li fiha użaha għall-ewwel darba.

L-għatu tal-pinna jrid jitpoġġa lura fuq il-pinna wara kull injezzjoni sabiex tilqa’ mid-dawl.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2°C-8°C).

Tagħmlux fil-friża.

Żomm l-iskartoċċ fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Qabel jinfetaħ u matul iż-żmien li jdum tajjeb, il-prodott mediċinali jista’ jitneħħa mill-friġġ, mingħajr ma jerġa’ jitpoġġa fil-friġġ, għal sa 3 xhur. Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C. Il- prodott irid jintrema jekk ma jkunx intuża wara 3 xhur.

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara l-ewwel ftuħ tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

6.5 In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Skartoċċ (ħġieġ ta’ Tip I) b’piston tal-lastku (lastku tal-bromobutyl) u crimp-cap (aluminju) b’septum (lastku tal-bromobutyl), li fih 0.75 mL ta’ soluzzjoni.

Labar tal-injezzjoni (stainless steel: 0.33 mm x 12 mm, 29 G x ½")

Daqs tal-pakkett ta’ 1 skartoċċ u 10 labar tal-injezzjoni.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

L-ebda ħtiġijiet speċjali għar-rimi.

Is-soluzzjoni m’għandhiex tintuża jekk ikun fiha xi frak jew jekk is-soluzzjoni ma tkunx ċara.

Ovaleap hu ddisinjat għall-użu flimkien mal-Ovaleap Pen biss. L-istruzzjonijiet għall-użu tal-pinna jridu jiġu segwiti bir-reqqa.

Kull skartoċċ irid jintuża minn pazjenta waħda biss.

Skrataċ vojta m’għandhomx jimtlew mill-ġdid. L-iskrataċ ta’ Ovaleap mhumiex maħsuba biex jippermettu kwalunkwe prodott mediċinali ieħor biex jitħallat fl-iskrataċ. Armi l-labar immedjatament wara l-użu.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

L-Olanda

8. NUMRU (I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/871/002

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 27 ta’ Settembru, 2013.

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ovaleap 900 IU/1.5 mL soluzzjoni għall-injezzjoni

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull mL tas-soluzzjoni fih 600 IU (ekwivalenti għal 44 mikrogramma) ta’ follitropin alfa*.

Kull skartoċċ fih 900 IU (ekwivalenti għal 66 mikrogramma) ta’ follitropin alfa f’1.5 mL soluzzjoni għall-injezzjoni.

*Follitropin alfa (ormon uman rikombinanti li jistimula l-follikuli [r-hFSH]) hu magħmul fiċ-ċelluli tal-Ovarji tal-Ħamster Ċiniż (CHO DHFR-) mit-teknoloġija tad-DNA rikombinanti.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni (injezzjoni).

Soluzzjoni ċara mingħajr kulur.

Il-pH tas-soluzzjoni hu 6.8-7.2.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

F’nisa adulti

Nuqqas ta’ ovulazzjoni (inkluż is-sindrome poliċistiku fl-ovarji) f’nisa li fuqhom il-kura bi clomifene citrate ma kinitx effettiva.

Stimulazzjoni ta’ żvilupp follikulari multiplu f’nisa li qed issirilhom ovulazzjoni mgħaġġla għal teknoloġiji ta’ riproduzzjoni assistita (ART) bħal fertilizzazzjoni in vitro (IVF), trasferiment ta’ gameti fit-tubu fallopjan u trasferiment taż-żigot fit-tubu fallopjan.

Ovaleap flimkien ma’ preparazzjoni ta’ ormon luteinising (LH) hu rakkomandat biex jistimula l-iżvilupp follikulari ta’ nisa li għandhom nuqqas qawwi ta’ LH u FSH. Fi studji kliniċi dawn il-pazjenti kienu definiti minn livell ta’ LH fis-serum endoġenu ta’ < 1.2 IU/L.

F’irġiel adulti

Ovaleap flimkien mat-terapija tal-gonadotropina korjonika umana (hCG) hu indikat għall-istimulazzjoni ta’ spermatoġenesi f’irġiel li jbatu minn ipogonadiżmu ipogonadotrofiku konġenitali jew miksub.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Ħtiġijiet speċjali

Il-kura permezz ta’ follitropin alfa għandha tinbeda taħt is-superviżjoni ta’ tabib b’esperjenza fil-kura ta’ disturbi tal-fertilità.

Pożoloġija

Ir-rakkomandazzjonijiet tad-doża mogħtija għal follitropin alfa huma dawk li qed jintużaw għal FSH urinarju. Evalwazzjoni klinika ta’ follitropin alfa tindika li d-dożi ta’ kuljum, il-korsijiet tal-għoti u l-proċeduri tal-monitoraġġ tal-kura m’għandhomx ikunu differenti minn dawk użati fil-preżent għal prodotti mediċinali li fihom FSH urinarju. Hu rakkomandat li d-dożi inizjali jkunu kif indikat hawn taħt.

Studji kliniċi komparattivi wrew li bħala medja, il-pazjenti għandhom bżonn ta’ doża kumulattiva aktar baxxa u tul ta’ żmien ta’ kura iqsar b’follitropin alfa meta mqabbel ma’ FSH urinarju. Għalhekk, hu kkunsidrat xieraq li tingħata doża totali aktar baxxa ta’ follitropin alfa minn dik li ġeneralment tintuża għal FSH urinarju, mhux biss biex ittejjeb kemm tista’ l-iżvilupp follikulari, iżda wkoll biex timinimizza r-riskju ta’ iperstimulazzjoni mhux mixtieqa tal-ovarji (ara sezzjoni 5.1).

Nisa li ma jovulawx (inkluż is-sindrome poliċistiku tal-ovarji)

Follitropin alfa jista’ jingħata bħala kors ta’ injezzjonijiet ta’ kuljum. F’nisa bil-mestrwazzjoni, il- kura għandha tibda fl-ewwel sebat ijiem taċ-ċiklu menstrwali.

Doża li tintuża komunement hi dik ta’ 75-150 IU FSH kuljum li tiżdied preferibbilment b’37.5 IU, jew 75 IU kull 7 jew preferibbilment 14-il ġurnata jekk ikun meħtieġ, biex jinkiseb rispons adegwat, iżda mhux eċċessiv. Il-kura għandha tkun adattata skont l-effett fuq il-pazjenta individwali, li tiġi evalwata billi jitkejjel id-daqs tal-follikulu permezz tal-ultrasound u/jew permezz tat-tnixxija tal- estroġenu. Ġeneralment, id-doża massima ta’ kuljum ma taqbiżx il-225 IU FSH. Jekk il-pazjenta ma tirrispondix b’mod adegwat wara 4 ġimgħat ta’ kura, dak iċ-ċiklu għandu jitwaqqaf u l-pazjenta għandha ssirilha evalwazzjoni addizzjonali, u wara hi tista’ terġa’ tibda l-kura b’doża inizjali ogħla minn dik li kienet ingħatat fiċ-ċiklu li twaqqaf.

Meta jintlaħaq l-aħjar effett mixtieq, injezzjoni waħda ta’ 250 mikrogramma ta’ choriogonadotropin alfa umana rikombinanti (r-hCG) jew 5,000 IU sa 10,000 IU Hcg, għandha tingħata 24-48 siegħa wara l-aħħar injezzjoni ta’ follitropin alfa. Il-pazjenta hi rakkomandata li jkollha x’taqsam mas- sieħeb tagħha dakinhar u l-għada li tieħu hCG. Inkella tista’ ssir inseminazzjoni ġewwa l-utru (IUI).

Jekk jinkiseb rispons eċċessiv, il-kura għandha titwaqqaf u anke hCG għandu jitwaqqaf (ara sezzjoni 4.4). Il-kura għandha terġa’ tibda fiċ-ċiklu li jmiss b’doża anqas minn dik mogħtija fiċ-ċiklu preċedenti.

Nisa li qed issirilhom stimulazzjoni tal-ovarji għal żvilupp follikulari multiplu qabel ma ssir fertilizzazzjoni in vitro jew jintużaw teknoloġiji oħra ta’ ART

Doża li tintuża b’mod komuni għal ovulazzjoni mgħaġġla hi ta’ 150-225 IU ta’ follitropin alfa kuljum, li tinbeda fit-2 jew fit-3 ġurnata taċ-ċiklu. Il-kura titkompla sakemm jinkiseb żvilupp follikulari adegwat (kif evalwat minn osservazzjoni tal-konċentrazzjonijiet ta’ estroġenu fis-serum u/jew eżami permezz tal-ultrasound), b’tibdil fid-doża skont l-effett fuq il-pazjenta, sa mhux aktar, ġeneralment, minn 450 IU kuljum. B’mod ġenerali, żvilupp follikulari adegwat jinkiseb bħala medja mal-għaxar ġurnata tal-kura (dan ivarja bejn 5 u 20 ġurnata).

Injezzjoni waħda ta’ 250 mikrogramma r-hCG jew 5,000 IU sa 10,000 IU hCG tingħata 24-48 siegħa wara l-aħħar injezzjoni ta’ follitropin alfa biex tinduċi maturazzjoni follikulari finali.

Down-regulation permezz ta’ agonist jew antagonist tal-ormon li jistimula l-produzzjoni tal-gonadotropina (GnRH) qed jintuża komunement biex irażżan iż-żieda ta’ LH endoġenu u biex jikkontrolla l-livelli toniċi ta’ LH. Fi protokoll użat komunement, follitropin alfa jinbeda madwar ġimgħatejn wara l-bidu tal-kura b’agonist, u t-tnejn li huma jitkomplew sakemm jinkiseb żvilupp follikulari adegwat. Pereżempju, wara ġimgħatejn ta’ kura b’agonist, 150-225 IU ta’ follitropin alfa jingħataw għall-ewwel 7 ijiem. Wara dan, id-doża tinbidel skont ir-rispons tal-ovarji.

L-esperjenza globali bl-IVF tindika li, b’mod ġenerali, ir-rata ta’ suċċess tal-kura tibqa’ stabbli waqt l-ewwel erba’ tentattivi u tonqos b’mod gradwali minn hemm ’il quddiem.

Nisa li ma jovulawx minħabba nuqqas qawwi ta’ LH u FSH

F’nisa b’nuqqas ta’ LH u FSH (ipogonadiżmu ipogonadotropiku), l-għan tat-terapija b’follitropin alfa flimkien ma’ lutropin alfa hu li jiġi żviluppat follikulu Graafjan matur wieħed li minnu jinħeles l-ooċit wara l-għoti ta’ hCG. Follitropin alfa għandu jingħata bħala kors ta’ injezzjonijiet ta’ kuljum simultanjament ma’ lutropin alfa. Minħabba li dawn il-pazjenti huma amenorreaċi u jipproduċu livell baxx ta’ estroġenu endoġenu, il-kura tista’ tibda fi kwalunkwe żmien.

Hu rakkomandat li l-kura tibda b’doża ta’ 75 IU ta’ lutropin alfa kuljum flimkien ma’ 75-150 IU FSH. Il-kura għandha tingħata skont ir-rispons fuq il-pazjenta partikulari skont kif evalwat permezz tal-kejl tad-daqs tal-follikulu permezz tal-ultrasound u r-rispons ta’ estroġenu.

Jekk ikun hemm bżonn li tiżdied id-doża tal-FSH, ikun aħjar jekk tibdil fid-doża jsir wara intervalli ta’ 7-14-il ġurnata u preferibbilment b’żidiet ta’37.5-75 IU. Jista’ jkun aċċettabbli li jkun estiż it-tul ta’ żmien ta’ stimulazzjoni fi kwalunkwe ċiklu sa 5 ġimgħat.

Meta jintlaħaq l-aħjar l-effett, injezzjoni waħda ta’ 250 mikrogramma ta’ r-hCG jew 5,000 IU sa 10,000 IU ta’ hCG għandha tingħata 24-48 siegħa wara l-aħħar injezzjonijiet ta’ follitropin alfa u lutropin alfa. Il-pazjenta hi rakkomandata li jkollha x’taqsam mas-sieħeb tagħha dakinhar u l-għada li tieħu hCG. Inkella tista’ ssir IUI.

Jista’ jiġi kkunsidrat appoġġ fil-fażi luteotrofiku taċ-ċiklu, minħabba li n-nuqqas ta’ sustanzi b’attività lutejatrofika (LH/hCG) wara l-ovulazzjoni tista’ tikkawża nuqqas ta’ żvilupp fil-corpus luteum.

Jekk jinkiseb effett eċċessiv, il-kura għandha titwaqqaf u anke hCG għandu jitwaqqaf. Il-kura għandha terġa’ tibda fiċ-ċiklu li jmiss u d-doża tal-FSH għandha tkun inqas minn dik taċ-ċiklu preċedenti.

Irġiel b’ipogonadiżmu ipogonadotropiku

Follitropin alfa għandu jingħata f’doża ta’ 150 IU tliet darbiet fil-ġimgħa, flimkien ma’ hCG, għal minimu ta’ 4 xhur. Jekk wara dan il-perjodu, il-pazjent ma jkunx irrisponda għall-kura, il-kura kombinata tista’ titkompla; l-esperjenza klinika kurrenti tindika li jista’ jkun hemm bżonn ta’ kura għal 18- il xahar biex tinkiseb l-ispermatoġenesi.

Popolazzjoni speċjali

L-anzjani

M’hemmx użu rilevanti ta’ follitropin alfa fl-anzjani. Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ follitropin alfa f’pazjenti anzjani ma ġewx determinati s’issa.

Indeboliment renali jew epatiku

Is-sigurtà, l-effikaċja u l-farmakokinetika ta’ follitropin alfa f’pazjenti b’indeboliment renali jew epatiku ma ġewx determinati s’issa.

Popolazzjoni pedjatrika

Follitropin alfa fil- popolazzjoni pedjatrika m’għandux użu rilevanti.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Ovaleap hu maħsub biex jingħata taħt il-ġilda. L-ewwel injezzjoni ta’ Ovaleap għandha ssir taħt superviżjoni medika diretta. L-injezzjoni ta’ Ovaleap mill-pazjent/a stess għandha ssir biss minn pazjenti li huma motivati tajjeb, imħarrġa adegwatament u li għandhom aċċess għal parir espert.

Billi l-Ovaleap skartoċċ b’ħafna dożi hu intenzjonat għal diversi injezzjonijiet, għandhom jiġu pprovduti istruzzjonijiet ċari lill-pazjenti biex jiġi evitat l-użu ħażin tal-preżentazzjoni b’ħafna dożi.

L-iskartoċċ ta’ Ovaleap hu maħsub għall-użu flimkien mal-Ovaleap Pen biss, li hi disponibbli separatament. Għal istruzzjonijiet dwar l-għoti bil-Ovaleap Pen, ara sezzjoni 6.6.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għal follitropin alfa, FSH jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1;

tumuri fl-ipotalamu jew fil-glandola pitwitarja;

tkabbir tal-ovarji jew ċista fl-ovarji mhux minħabba sindrome poliċistiku tal-ovarji;

emorraġiji ġinekoloġiċi li l-kawża tagħhom mhijiex magħrufa;

karċinoma fl-ovarji, fl-utru jew fis-sider.

Ovaleap ma jridx jintuża f’każijiet fejn rispons effettiv ma jistax jinkiseb, bħal pereżempju:

insuffiċjenza primarja tal-ovarji;

malformazzjoni tal-organi sesswali li jkunu inkompatibbli mat-tqala;

fibrojdi tal-utru li jkunu inkompatibbli mat-tqala;

insuffiċenzja primarja tat-testikoli.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Follitropin alfa hu sustanza gonadotropika qawwija li kapaċi jikkawża reazzjonijiet avversi minn ħfief sa severi u għandu jintuża biss minn tobba li huma familjari ħafna ma’ problemi tal-fertilità u l- immaniġġjar tagħhom.

It-terapija b’gonadotropin teħtieġ ċertu impenn ta’ ħin minn tobba u l-appoġġ minn professjonisti fil-qasam tas-saħħa, kif ukoll id-disponibilità ta’ faċilitajiet adattati ta’ monitoraġġ. Fin-nisa, l-użu mingħajr periklu u effettiv ta’ follitropin alfa jeħtieġ monitoraġġ tal-effett fuq l-ovarji permezz tal-ultrasound, waħdu jew idealment flimkien mal-kejl tal-livelli ta’ oestradiol fis-serum, fuq bażi regolari. Jista’ jkun hemm element ta’ differenza bejn pazjenta u oħra fir-rispons miksub mill-għoti ta’ FSH, b’ċerti pazjenti juru rispons batut u oħrajn juru rispons esaġerat għal FSH. L-inqas doża effettiva fir- rigward tal-għan tal-kura għandha tintuża kemm fl-irġiel kif ukoll fin-nisa.

Porfirja

Pazjenti li jbatu minn porfirja jew li għandhom storja medika fil-familja ta’ porfirja, iridu jkunu mmonitorjati sew waqt il-kura b’follitropin alfa. Id-deterjorament jew l-ewwel dehra ta’ din il- kundizzjoni jistgħu jikkawżaw li titwaqqaf il-kura.

Kura fin-nisa

Qabel ma’ tibda l-kura, l-infertilità tal-koppja għandha tiġi evalwata kif suppost, u għandha issir evalwazzjoni tal-kontraindikazzjonijiet putattivi għat-tqala. B’mod partikulari, il-pazjenti għandhom ikunu evalwati biex jiġi stabbilit jekk ibatux minn ipotirojdiżmu, defiċjenza adrenokortikali, iperprolactinemija u jingħataw il-kura meħtieġa.

Pazjenti li tkun qed issirlhom stimulazzjoni ta’ tkabbir follikulari, kemm bħala kura għal infertilità f’nisa li ma jovulawx, kif ukoll proċeduri ta’ ART, jista’ jkollhom tkabbir tal-ovarji jew jiżviluppaw stimulazzjoni eċċessiva. Jekk tittieħed id-doża u l-kors tal-għoti rakkomandat ta’ follitropin alfa u jsir monitoraġġ bir-reqqa tat-terapija, dan kollu ser inaqqas l-inċidenza ta’ dawn l-avvenimenti. Għal interpretazzjoni eżatta tal-indiċi tal-iżvilupp u tal-maturazzjoni tal-follikuli, it-tabib irid ikollu esperjenza fl-interpretazzjoni tat-testijiet rilevanti.

Fl-istudji kliniċi, intweriet żieda fis-sensittività tal-ovarji għal follitropin alfa meta dan ingħata ma’ lutropin alfa. Jekk jiġi deċiż li jkun hemm bżonn li tiżdied id-doża ta’ FSH, l-aġġustament fid-doża għandu jsir preferibbilment f’intervalli ta’ 7-14-il ġurnata u preferibbilment b’żidiet ta’ 37.5-75 IU.

Ma sarx paragun dirett bejn follitropin alfa/LH u gonadotropin tal-menopawsa umana (hMG). Paragun li sar ma’ dejta storika jindika li r-rata ta’ ovulazzjoni miksuba b’follitropin alfa/LH hi simili għal dik miksuba b’hMG.

Sindrome ta’ Iperstimulazzjoni tal-Ovarji (OHSS)

Ċertu livell ta’ tkabbir tal-ovarji hu effett mistenni tal-istimulazzjoni kkontrollata tal-ovarji. Dan jidher aktar ta’ spiss f’nisa bis-sindrome poliċistiku tal-ovarji u ġeneralment ifieq mingħajr kura.

B’differenza mat-tkabbir tal-ovarji mingħajr kumplikazzjonijiet, OHSS hi kundizzjoni li tista’ sseħħ b’livelli li jiżdiedu ta’ severità. Dan jinkludi tkabbir notevoli tal-ovarji, livell għoli ta’ sterojdi sesswali fis-serum u żieda fil-permeabilità vaskulari li tista’ twassal għal akkumulazzjoni ta’ fluwidu fil-kavitajiet tal-peritonew, tal-plewra, u f’okkażjonijiet rari fil-kavità tal-perikardju.

Is-sintomi li ġejjin jistgħu jkunu osservati f’każi severi ta’ OHSS: uġigħ addominali, nefħa addominali, tkabbir sever tal-ovarji, żieda fil-piż, dispneja, oligurja, u sintomi gastrointestinali li jinkludu dardir, rimettar u dijarrea. Evalwazzjoni klinika tista’ tiżvela ipovolemija, emokonċentrazzjoni, żbilanċ ta’ elettroliti, axxite, emoperitonew, effużjoni plewrali, idrotoraċi jew insuffiċjenza akuta pulmonari. Rarament ħafna, OHSS sever jista’ jkun ikkomplikat minn brim tal- ovarji jew avvenimenti tromboemboliċi bħal emboliżmu pulmonari, puplesija iskemika jew infart mijokardijaku.

Il-fatturi indipendenti ta’ riskju għal żvilupp ta’ OHSS jinkludu s-sindrome poliċistiku tal-ovarji, livelli assoluti għoljin ta’ oestradiol fis-serum jew li jiżdiedu b’mod mgħaġġel (eż. > 900 pg/mL jew > 3,300 pg/mL mhux f’ovulazzjoni; > 3,000 pg/mL jew > 11,000 pg/mL f’ART) u numru kbir ta’ follikuli tal-ovarji li jkunu qed jiżviluppaw (eż. > 3 follikuli b’dijametru ta’ ≥ 14 fin-nuqqas ta’ ovulazzjoni; ≥ 20 follikolu b’dijametru ta’ ≥ 12 mm f’ART).

L-osservanza tad-doża u tal-kors tal-għoti rakkomandati ta’ follitropin alfa, jistgħu jnaqqsu r-riskju ta’ stimulazzjoni eċċessiva tal-ovarji (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.8). Hu rakkomandat li jsir monitoraġġ taċ-ċikli ta’ stimulazzjoni permezz ta’ scans bl-ultrasound kif ukoll kejl tal-oestradiol biex jiġu identifikati kmieni l-fatturi ta’ riskju.

Hemm evidenza li tissuġġerixxi li hCG għandu sehem ewlieni f’li jikkaġuna OHSS, u li s-sindrome jista’ jkun aktar sever u jdum aktar jekk isseħħ it-tqala. Għalhekk, jekk ikun hemm sinjali ta’ stimulazzjoni eċċessiva tal-ovarji bħal pereżempju livell ta’ oestradiol fis-serum > 5,500 pg/mL jew > 20,200 pg/mL u/jew ≥ 40 follikolu b’kollox, hu rakkomandat li jitwaqqaf hCG u lil-pazjenti jingħataw parir biex jkollhomx x’jaqsmu mas-sieħeb tagħhom jew jużaw metodi kontraċettivi barrier għal mill-inqas erbat ijiem. OHSS tista’ tiggrava malajr (f’ 24 siegħa) jew fuq diversi ġranet biex issir avveniment mediku serju. Il-biċċa l-kbira jseħħ wara li kura ormonali tkun twaqqfet u jilħaq il- massimu tiegħu bejn wieħed u ieħor wara minn 7 sa 10 ijiem wara l-kura. Għalhekk, il-pazjenti għandhom ikunu osservati għal mill-inqas ġimagħtejn wara l-għoti ta’ hCG.

F’ART, l-aspirazzjoni tal-follikuli kollha qabel l-ovulazzjoni tista’ tnaqqas il-possibbilità li sseħħ l-iperstimulazzjoni.

OHSS ħafif jew moderat, ġeneralment ifieq waħdu. Jekk l-OHSS ikun qawwi ħafna, hu rakkomandat li l-kura b’gonadotropin titwaqqaf jekk tkun għadha għaddejja u l-pazjenta tittieħed l-isptar u tinbeda terapija adattata.

Tqala multipla

Pazjenti li tkun qed issirilhom induzzjoni tal-ovulazzjoni, għandhom aktar ċans ta’ tqala multipla, meta mqabbla ma’ konċepiment naturali. Il-parti l-kbira tal-każi ta’ konċepiment multiplu huma tewmin. Tqala multipla, speċjalment b’ammont kbir, iġġib magħha riskju akbar ta’ effetti mhux mixtieqa għall-omm qabel, waqt u wara t-twelid.

Biex jitnaqqas ir-riskju ta’ tqala multipla, hu rakkomandat li jsir monitoraġġ bir-reqqa tal-effett fuq l-ovarji.

Fil-każ ta’ pazjenti li qed tingħatalhom il-kura permezz ta’ ART, ir-riskju ta’ twelid ta’ aktar minn tarbija waħda hu marbut prinċipalment man-numru ta’ embrijuni mibdula, il-kwalità tagħhom u l-età tal-pazjent.

Il-pazjenti għandhom jiġu infurmati dwar il-possibbilità tar-riskju li titwieled aktar minn tarbija waħda qabel ma tingħata bidu għall-kura.

Telf tat-tqala

L-inċidenza tal-pazjenti li jitilfu t-tarbija tagħhom minħabba korriment jew abort hi akbar f’dawk il-pazjenti li ssirilhom stimulazzjoni tat-tkabbir follikulari bil-għan li jwassal għal induzzjoni tal-ovulazzjoni u f’dawk li fuqhom tintuża ART, milli wara konċepiment normali.

Tqala ektopika

F’nisa bi storja medika ta’ mard fit-tubi hemm ir-riskju ta’ tqala ektopika, kemm jekk it-tqala tinkiseb b’konċepiment spontanju u kemm jekk permezz ta’ kura għall-fertilità. Il-prevalenza ta’ tqala ektopika wara ART kienet irrappurtata li hi ogħla meta mqabbla mal-popolazzjoni ġenerali.

Neoplażmi fis-sistema riproduttiva

Kien hemm rapporti ta’ neoplażmi fl-ovarji kif ukoll fil-bqija tas-sistema riproduttiva, kemm beninni kif ukoll malinni, f’nisa li ngħataw korsijiet multipli ta’ mediċini għal kura tal-fertilità. Għadu mhux magħruf jekk il-kura b’gonadotropins iżżidx ir-riskju ta’ dawn it-tumuri f’nisa infertili.

Malformazzjoni konġenitali

Il-possibbiltà li sseħħ malformazzjoni konġenitali wara l-użu ta’ ART tista’ tkun ftit aktar għolja meta mqabbla ma’ konċepiment spontanju. Hu maħsub li dan jirriżulta minħabba xi differenzi fil-karatteristiċi tal-ġenituri (eż. età materna, karatteristika tal-isperma) u tqala multipla.

Effetti tromboemboliċi

F’nisa b’mard tromboemboliku riċenti jew attwali, jew nisa li għandhom fatturi ta’ riskju għal effetti tromboemboliċi li ġeneralment ikunu rikonoxxuti bħal storja medika personali jew fil-familja, kura b’gonadotropins tista’ żżid ir-riskju li dawn l-avvenimenti jseħħu jew jiggravaw. F’dawn in-nisa,

il- benefiċċji tal-għoti ta’ gonadotropins għandhom jintiżnu kontra r-riskji. Madankollu, għandu jiġi nnutat li t-tqala nnifisha kif ukoll OHSS ukoll jistgħu jwasslu għal żieda fir-riskju ta’ effetti tromboemboliċi.

Kura fl-irġiel

Il-preżenza ta’ livelli elevati ta’ FSH endoġenu jindikaw insuffiċjenzja testikolari primarja. Dawn il-pazjenti ma jirrispondux għat-terapija ta’ follitropin alfa/hCG. Follitropin alfa m’għandux jintuża meta ma jkunx jista’ jinkiseb rispons effettiv.

Hu rakkomandat li ssir analiżi tas-semen bejn 4 u 6 xhur wara li tinbeda l-kura bħala parti mill-evalwazzjoni tar-rispons.

Kontenut ta’ sodium

Ovaleap fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f’kull doża, jiġifieri essenzjalment ‘ħieles mis-sodium’.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

L-użu fl-istess ħin ta’ follitropin alfa ma’ prodotti mediċinali oħra li jintużaw biex jistimulaw l-ovulazzjoni (eż. hCG, clomifene citrate) jista’ jsaħħaħ ir-rispons follikulari, filwaqt li l-użu fl-istess ħin ma’ xi tip ta’ agonist jew antagonist ta’ GnRH biex jinduċi desensitizzazzjoni pitwitarja, jista’ jżid id-doża ta’ follitropin alfa li jkun meħtieġ biex jikkawża rispons adegwat fl-ovarji. Ma kienet irrappurtata l-ebda interazzjoni klinikament sinifikanti tal-mediċina waqt it-terapija b’follitropin alfa.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemm l-ebda indikazzjoni għall-użu ta’ Ovaleap fit-tqala. Dejta limitata dwar numru limitat ta’ tqaliet esposti (inqas minn 300 riżultat ta’ tqala) turi li m’hemm l-ebda effett ta’ formazzjoni difettuża jew effetti tossiċi fil-fetu/tarbija tat-twelid wara l-użu ta’ follitropin alfa.

Ma kien osservat l-ebda effett teratoġeniku fi studji li saru fuq annimali (ara sezzjoni 5.3). F’każ ta’ espożizzjoni waqt it-tqala, id-dejta klinika mhijiex suffiċjenti biex teskludi effett teratoġeniku ta’ follitropin alfa.

Treddigħ

Ovaleap hu kontra-indikat waqt it-treddigħ.

Fertilità

Ovaleap hu indikat għall-użu f’każ ta’ infertilità (ara sezzjoni 4.1).

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ovaleap m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-iktar reazzjonijiet avversi rrappurtati b’mod komuni huma wġigħ ta’ ras, ċisti fl-ovarji u reazzjonijiet lokali fis-sit tal-injezzjoni (eż. uġigħ, eritema, ematoma, nefħa u/jew irritazzjoni fis-sit tal-injezzjoni).

OHSS ħafif jew moderat kien irrappurtat b’mod komuni, u għandu jitqies bħala riskju intrinsiku tal- proċedura ta’ stimulazzjoni. OHSS severa mhijiex komuni (ara sezzjoni 4.4).

It-tromboemboliżmu jista’ jseħħ rarament ħafna, u ġeneralment ikun assoċjat ma’ OHSS severa (ara sezzjoni 4.4).

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

Id-definizzjonijiet li ġejjin japplikaw għat-terminoloġija ta’ frekwenza użata minn hawn ’il quddiem:

Komuni ħafna

≥ 1/10:

Komuni

≥ 1/100 sa < 1/10:

Mhux komuni

≥ 1/1,000 sa < 1/100:

Rari

≥ 1/10,000 sa < 1/1,000:

Rari ħafna

< 1/10,000:

Mhux magħruf

ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli.

Kura fin-nisa

Tabella 1: Reazzjonijiet avversi fin-nisa

Sistema tal-klassifika tal-organi

Frekwenza

 

Reazzjoni avversa

Disturbi fis-sistema immuni

Rari ħafna

 

Reazzjonijiet ta’ sensittività

 

 

 

eċċessiva minn ħfief sa severi li

 

 

 

jinkludu reazzjonijiet

 

 

 

anafilattiċi u xokk

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni ħafna

 

Uġigħ ta’ ras

Disturbi vaskulari

Rari ħafna

 

Tromboemboliżmu,

 

 

 

ġeneralment assoċjat ma’

 

 

 

OHSS severa (ara sezzjoni 4.4).

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

Rari ħafna

 

Taħrix jew aggravament ta’

medjastinali

 

 

ażżma

Disturbi gastro-intestinali

Komuni

 

Uġigħ addominali, nefħa

 

 

 

addominali, skumdità

 

 

 

addominali, dardir, rimettar,

 

 

 

dijarea

Disturbi fis-sistema

Komuni ħafna

 

Ċisti fl-ovarji

riproduttiva u fis-sider

Komuni

 

OHSS ħafif jew moderat (li

 

 

 

jinkludi sintomatoloġija

 

 

 

assoċjata)

 

Mhux komuni

 

OHSS sever (li jinkludi

 

 

 

sintomatoloġija assoċjata) (ara

 

 

 

sezzjoni 4.4)

 

Rari

 

Kumplikazzjoni ta’ OHSS

 

 

 

severa

Disturbi ġenerali u

Komuni ħafna

 

Reazzjonijiet fis-sit tal-

kondizzjonijiet ta’ mnejn

 

 

injezzjoni (eż. uġigħ, eritema,

jingħata

 

 

ematoma, nefħa u/jew

 

 

 

irritazzjoni fis-sit tal-injezzjoni)

Kura fl-irġiel

 

 

 

Tabella 2: Reazzjonijiet avversi fl-irġiel

 

 

Sistema tal-klassifika tal-organi

Frekwenza

 

Reazzjoni avversa

Disturbi fis-sistema immuni

Rari ħafna

 

Reazzjonijiet ta’ sensittività

 

 

 

eċċessiva minn ħfief sa severi li

 

 

 

jinkludu reazzjonijiet

 

 

 

anafilattiċi u xokk

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

Rari ħafna

 

Taħrix jew aggravament ta’

medjastinali

 

 

ażżma

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’

Komuni:

 

Akne

taħt il-ġilda

 

 

 

Disturbi fis-sistema

Komuni

 

Ġinekomastija, varikoċele

riproduttiva u fis-sider

 

 

 

Disturbi ġenerali u

Komuni ħafna

 

Reazzjonijiet fis-sit tal-

kondizzjonijiet ta’ mnejn

 

 

injezzjoni (eż. uġigħ, eritema,

 

 

 

jingħata

 

ematoma, nefħa u/jew

 

 

irritazzjoni fis-sit tal-injezzjoni)

Investigazzjonijiet

Komuni

Żieda fil-piż

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

L-effetti ta’ doża eċċessiva ta’ follitropin alfa mhumiex magħrufa, madanakollu, hemm il-possibbiltà li tista’ sseħħ OHSS (ara sezzjoni 4.4).

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Ormoni sesswali u modulatori tas-sistemi ġenitali, gonadotropins, Kodiċi ATC: G03GA05.

Ovaleap hu prodott mediċinali bijoloġiku simili, i.e. prodott mediċinali li jkun intwera li hu simili fil- kwalità, sigurtà u effikaċja għall-prodott mediċinali ta’ referenza GONAL-f. Aktar informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Effetti farmakodinamiċi

Fin-nisa, l-aktar effett importanti li jirriżulta mill-għoti parenterali tal-FSH hu l-iżvilupp ta’ follikuli Graafjani maturi. F’nisa b’nuqqas ta’ ovulazzjoni, l-għan tat-terapija b’follitropin alfa hu biex tiżviluppa follikula Graafjana waħda matura li minnha tiġi meħlusa l-bajda wara l-għoti ta’ hCG.

Effikaċja klinika u sigurtà fin-nisa

Fi studji kliniċi, pazjenti li kellhom nuqqas qawwi ta’ FSH u LH kienu definiti minn livell ta’ LH fis-serum ta’ <1.2 IU/L kif imkejjel f’laboratorju ċentrali. Madankollu, wieħed irid jikkunsidra li hemm varjazzjonijiet bejn il-kejl ta’ LH li sar f’laboratorji differenti.

Fi studji kliniċi b’GONAL-f li jqabblu r-hFSH (follitropin alfa) u FSH urinarju f’ART (ara t-tabella 3 hawn taħt) u f’induzzjoni ta’ ovulazzjoni, follitropin alfa kien iktar qawwi minn FSH urinarju fir- rigward ta’ doża totali aktar baxxa u perjodu ta’ kura iqsar meħtieġ biex tiskatta l-maturazzjoni follikolari.

F’ART, follitropin alfa li ngħata f’doża totali aktar baxxa tul perjodu ta’ kura iqsar minn FSH urinarju, irriżulta f’irkupru ta’ numru ogħla b’mod sinifikanti ta’ ooċiti rkuprati meta mqabbel ma’ FSH urinarju.

Tabella 3: Riżultati ta’ studju GF 8407 (studju randomised, fi grupp parallel, li jqabbel l-effikaċja u sigurtà ta’ Ovaleap ma’ FSH urinarju f’ART)

 

follitropin alfa

FSH urinarju

 

(n = 130)

(n = 116)

Numru ta’ ooċiti rkuprati

11.0 ± 5.9

8.8 ± 4.8

Jiem ta’ stimulazzjoni b’FSH meħtieġa

11.7 ± 1.9

14.5 ± 3.3

 

 

 

Doża totali ta’ FSH meħtieġa (numru ta’

27.6 ± 10.2

40.7 ± 13.6

ampulli ta’ FSH 75 IU)

 

 

Bżonn ta’ żieda fid-doża (%)

56.2

85.3

Differenzi bejn iż-2 gruppi kienu statistikament sinifikanti (p < 0.05) għal kriterji kollha elenkati.

Effikaċja klinika u sigurtà fl-irġiel

F’irġiel b’nuqqas ta’ FSH, l-għoti fl-istess ħin ta’ follitropin alfa flimkien ma’ hCG għal mill-inqas erba’ xhur, jinduċi l-ispermatoġenesi.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Wara li jingħata ġol-vini, follitropin alfa jinfirex fl-ispazju tal-fluwidu extraċellulari b’half-life inizjali ta’ madwar sagħtejn u jitneħħa mill-ġisem b’half-life terminali ta’ madwar ġurnata. Il-volum ta’ distribuzzjoni fl-istat fiss u t-tneħħija totali mill-ġisem huma ta’ madwar 10 L u 0.6 L/siegħa, rispettivament. Wieħed minn kull tmien partijiet tad-doża ta’ follitropin alfa jitneħħa mal-awrina.

Wara li jingħata minn taħt il-ġilda, il-bijodisponibbilità assoluta hi ta’ madwar 70%. Meta jingħata ripetutament, follitropin alfa jakkumula sa 3 darbiet aktar u jilħaq l-istat fiss wara 3-4 ijiem. F’nisa li fihom it-tnixxija tal-gonadotropin endoġena tkun soppressa, instab li follitropin alfa xorta waħda jistimula b’mod effettiv l-iżvilupp follikulari u l-isterojdoġenesi, minkejja livelli ta’ LH li ma jistgħux jitkejlu.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin, iktar minn dak li diġà ġie ddikjarat f’sezzjonijiet oħra ta’ dan is-SmPC.

Nuqqas ta’ fertilità kien irrappurtat f’firien esposti għal dożi farmakoloġiċi ta’ follitropin alfa (≥ 40 IU/kg/kuljum) għal perjodi estiżi, minħabba tnaqqis fil-fekondità.

Meta ngħata f’dożi għolja (≥ 5 IU/kg/kuljum) follitropin alfa, minkejja li mhuwiex teratoġeniku, ikkawża tnaqqis fin-numru ta’ feti vijabbli u distoċija simili għal dik osservata fil-każ ta’ Gonadotropin Menopawsali urinarju (hMG). Madankollu, minħabba li Ovaleap mhuwiex indikat waqt it-tqala, din id-dejta għandha rilevanza klinika limitata.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Sodium dihydrogen phosphate dihydrate

Sodium hydroxide (2 M) (għal aġġustament tal-pH)

Mannitol

Methionine

Polysorbate 20

Benzyl alcohol

Benzalkonium chloride

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2 Inkompatibbiltajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn.

Żmien kemm idum tajjeb u kondizzjonijiet ta’ ħażna wara l-ewwel ftuħ

L-iskartoċċ li jintuża ġol-pinna jista jinħażen għal mhux aktar minn 28 ġurnata. Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C. Il-pazjent għandu jikteb fid-djarju tal-pazjent ipprovdut ma’ Ovaleap Pen id-data li fiha użaha għall-ewwel darba.

L-għatu tal-pinna jrid jitpoġġa lura fuq il-pinna wara kull injezzjoni sabiex tilqa’ mid-dawl.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2°C-8°C).

Tagħmlux fil-friża.

Żomm l-iskartoċċ fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Qabel jinfetaħ u matul iż-żmien li jdum tajjeb, il-prodott mediċinali jista’ jitneħħa mill-friġġ, mingħajr ma jerġa’ jitpoġġa fil-friġġ, għal sa 3 xhur. Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C. Il- prodott irid jintrema jekk ma jkunx intuża wara 3 xhur.

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara l-ewwel ftuħ tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

6.5 In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Skartoċċ (ħġieġ ta’ tip I) b’piston tal-lastku (lastku tal-bromobutyl) u crimp-cap (aluminju) b’septum (lastku tal-bromobutyl), li fih 1.5 mL ta’ soluzzjoni.

Labar tal-injezzjoni (stainless steel: 0.33 mm x 12 mm, 29 G x ½")

Daqs tal-pakkett ta’ skartoċċ 1 u 20 labra tal-injezzjoni.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

L-ebda ħtiġijiet speċjali għar-rimi.

Is-soluzzjoni m’għandhiex tintuża jekk ikun fiha xi frak jew jekk is-soluzzjoni ma tkunx ċara.

Ovaleap hu ddisinjat għall-użu flimkien mal-Ovaleap Pen biss. L-istruzzjonijiet għall-użu tal-pinna jridu jiġu segwiti bir-reqqa.

Kull skartoċċ irid jintuża minn pazjenta waħda biss.

Skrataċ vojta m’għandhomx jimtlew mill-ġdid. L-iskrataċ ta’ Ovaleap mhumiex maħsuba biex jippermettu kwalunkwe prodott mediċinali ieħor biex jitħallat fl-iskrataċ. Armi l-labar immedjatament wara l-użu.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

L-Olanda

8. NUMRU (I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/871/003

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 27 ta’ Settembru, 2013.

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati