Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ovaleap (follitropin alfa) – Tikkettar - G03GA05

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaOvaleap
Kodiċi ATCG03GA05
Sustanzafollitropin alfa
ManifatturTeva Pharma B.V.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ovaleap 300 IU/0.5 mL soluzzjoni għall-injezzjoni

Follitropin alfa

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull skartoċċ fih 300 IU (ekwivalenti għal 22 mikrogramma) ta’ follitropin alfa f’soluzzjoni ta’ 0.5 mL. Kull mL tas-soluzzjoni fih 600 IU (ekwivalenti għal 44 mikrogramma) ta’ follitropin alfa.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium hydroxide (2 M) (għal aġġustament tal- pH), mannitol, methionine, polysorbate 20, benzyl alcohol, benzalkonium chloride, ilma għall- Injezzjonijiet.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

1 skartoċċ b’soluzzjoni ta’ 0.5 mL u 10 labar għall-injezzjoni

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-użu flimkien mal-Ovaleap Pen biss.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jekk jogħġbok uża kif ġej:

Użu għal taħt il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

L-iskartoċċ li jkun qed jintuża fil-pinna jista’ jinħażen għal massimu ta’ 28 jum f’temperatura taħt 25°C.

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Żomm l-iskartoċċ fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Jista’ jinħażen qabel tiftħu f’temperatura taħt 25°C għal sa 3 xhur. Il-prodott irid jintrema jekk ma jkunx intuża wara 3 xhur.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

L-Olanda

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/871/001

13.NUMRU TAL-LOTT

lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Ovaleap 300 IU/0.5 mL

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ovaleap 450 IU/0.75 mL soluzzjoni għall-injezzjoni

Follitropin alfa

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull skartoċċ fih 450 IU (ekwivalenti għal 33 mikrogramma) ta’ follitropin alfa f’soluzzjoni ta’ 0.75 mL. Kull mL tas-soluzzjoni fih 600 IU (ekwivalenti għal 44 mikrogramma) ta’ follitropin alfa.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium hydroxide (2 M) (għal aġġustament tal- pH), mannitol, methionine, polysorbate 20, benzyl alcohol, benzalkonium chloride, ilma għall- Injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

1 skartoċċ b’soluzzjoni ta’ 0.75 mL u 10 labar għall-injezzjoni

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-użu flimkien mal-Ovaleap Pen biss.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jekk jogħġbok uża kif ġej:

Użu għal taħt il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

L-iskartoċċ li jkun qed jintuża fil-pinna jista’ jinħażen għal massimu ta’ 28 jum f’temperatura taħt 25°C.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Żomm l-iskartoċċ fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Jista’ jinħażen qabel tiftħu f’temperatura taħt 25°C għal sa 3 xhur. Il-prodott irid jintrema jekk ma jkunx intuża wara 3 xhur.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/871/002

13. NUMRU TAL-LOTT

lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Ovaleap 450 IU/0.75 mL

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ovaleap 900 IU/1.5 mL soluzzjoni għall-injezzjoni

Follitropin alfa

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull skartoċċ fih 900 IU (ekwivalenti għal 66 mikrogramma) ta’ follitropin alfa f’soluzzjoni ta’ 1.5 mL. Kull mL tas-soluzzjoni fih 600 IU (ekwivalenti għal 44 mikrogramma) ta’ follitropin alfa.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium hydroxide (2 M) (għal aġġustament tal- pH), mannitol, methionine, polysorbate 20, benzyl alcohol, benzalkonium chloride, ilma għall- Injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

1 skartoċċ b’soluzzjoni ta’ 1.5 mL u 20 labra għall-injezzjoni

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-użu flimkien mal-Ovaleap Pen biss.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jekk jogħġbok uża kif ġej:

Użu għal taħt il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

L-iskartoċċ li jkun qed jintuża fil-pinna jista’ jinħażen għal massimu ta’ 28 jum f’temperatura taħt 25°C.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Żomm l-iskartoċċ fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Jista’ jinħażen qabel tiftħu f’temperatura taħt 25°C għal sa 3 xhur. Il-prodott irid jintrema jekk ma jkunx intuża wara 3 xhur.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/871/003

13. NUMRU TAL-LOTT

lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Ovaleap 900 IU/1.5 mL

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

SKARTOĊĊ

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Ovaleap 300 IU/0.5 mL injezzjoni

Follitropin alfa

SC

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.5 mL

6.OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

SKARTOĊĊ

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Ovaleap 450 IU/0.75 mL injezzjoni

Follitropin alfa

SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.75 mL

6. OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

SKARTOĊĊ

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Ovaleap 900 IU/1.5 mL injezzjoni

Follitropin alfa

SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1.5 mL

6. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati