Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ozurdex (dexamethasone) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - S01BA01

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaOzurdex
Kodiċi ATCS01BA01
Sustanzadexamethasone
ManifatturAllergan Pharmaceuticals Ireland

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

OZURDEX 700 mikrogramma impjant għal ġol-vitriju f’applikatur

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Impjant wieħed fih 700 mikrogramma ta’ dexamethasone.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Impjant għal ġol-vitriju f’applikatur.

Tagħmir għal injezzjoni li jintrema wara li jintuża, li fih impjant b’forma ta’ lasta, li ma jidhirx. L-impjant fih dijametru ta’ madwar 0.46 mm u tul ta’ 6 mm.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

OZURDEX hu indikat għall-kura ta’ pazjenti adulti b’:

indeboliment viżwali minħabba edima makulari dijabetika (DME - diabetic macular oedema) li huma psewdofakiċi jew

ikkunsidrati li ma jirrispondux biżżejjed għal, jew li mhux xieraq li jirċievu terapija mhux bil- kortikosterojdi

edima makulari wara jew Okklużjoni ta’ Vina Sekondarja tar-Retina (BRVO - Branch Retinal Vein Occlusion) jew Okklużjoni ta’ Vina Ċentrali tar-Retina (CRVO - Central Retinal Vein Occlusion) (ara sezzjoni 5.1)

infjammazzjoni tas-segment ta’ wara tal-għajnejn li tidher bħala uveite mhux infettiva

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

OZURDEX irid jingħata minn oftalmologu kkwalifikat u b’esperjenza fl-għoti ta’ injezzjonijiet ġol-vitriju.

Pożoloġija

Id-doża rakkomandata hi ta’ impjant OZURDEX wieħed li jrid jingħata ġol-vitriju lill-għajn affettwata. L-għoti fiż-żewġ għajnejn fl-istess ħin mhuwiex rakkomandat (ara sezzjoni 4.4).

DME

Pazjenti kkurati b’OZURDEX li kellhom rispons inizjali u li fl-opinjoni tat-tabib jistgħu jibbenefikaw minn kura mill-ġdid mingħajr ma jiġu esposti għal riskju sinifikanti, għandhom jiġu kkunsidrati għal kura mill-ġdid.

Kura mill-ġdid tista’ titwettaq wara madwar 6 xhur jekk il-pazjent ikollu vista mnaqqsa u/jew żieda fil-ħxuna tar-retina, ikkawżati minn edima makulari dijabetika rikorrenti jew li qed tmur għall-agħar.

Bħalissa m’hemmx esperjenza tal-effikaċja jew is-sigurtà ta’ għoti ripetut f’DME ta’ aktar minn 7 impjanti.

RVO u uveite

Dożi ripetuti għandhom jiġu kkunsidrati meta pazjent ikollu rispons għall-kura segwit sussegwentement minn telf fiċ-ċarezza tal-vista u jekk fil-fehma tat-tabib ikun jista’ jibbenefika minn kura mill-ġdid mingħajr ma jkun espost għal riskju sinifikanti (ara sezzjoni 5.1).

Pazjenti li jkollhom u jżommu vista mtejba m’għandhomx jiġu kkurati mill-ġdid. Pazjenti li jkollhom deterjorament fil-vista, li ma jitnaqqasx minn OZURDEX, m’għandhomx jiġu kkurati mill-ġdid.

Hemm tagħrif ristrett ħafna dwar intervalli ta’ dożaġġ ripetut ta’ inqas minn 6 xhur (ara sezzjoni 5.1). Attwalment għad m’hemmx esperjenza dwar l-għoti ripetut f’pazjenti b’uveite mhux infettiva fis-segment ta’ wara tal-għajnejn jew aktar minn 2 impjanti f’każijiet ta’ Okklużjoni tal-Vina tar- Retina.

Il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati wara l-injezzjoni sabiex tkun tista’ ssir kura bikrija jekk ikun hemm infezzjoni jew jekk il-pressjoni ġol-għajnejn tiżdied (ara sezzjoni 4.4).

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani (≥65 sena)

L-ebda aġġustament fid-doża mhu meħtieġ għal pazjenti anzjani.

Indeboliment fil-kliewi

OZURDEX ma ġiex studjat f’pazjenti li għandhom indeboliment tal-kliewi, madankollu m’hemmx konsiderazzjonijiet speċjali li jridu jittieħdu f’din il-popolazzjoni.

Indeboliment tal-fwied

OZURDEX ma ġiex studjat f’pazjenti li għandhom indeboliment tal-fwied, madankollu m’hemmx konsiderazzjonijiet speċjali li jridu jittieħdu f’din il-popolazzjoni.

Popolazzjoni pedjatrika

OZURDEX fil-popolazzjoni pedjatrika m’għandux użu rilevanti.

edima makulari dijabetika

edima makulari kemm wara Okklużjoni ta’ Vina Sekondarja tar-Retina (Branch Retinal Vein Occlusion – BRVO) jew kemm wara Okklużjoni ta’ Vina Ċentrali tar-Retina (Central Retinal Vein Occlusion – CRVO).

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ azacitidine fil-popolazzjoni pedjatrika ma ġewx determinati s’issa. Dejta mhux disponibbli.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

OZURDEX hu impjant għal ġol-vitriju f’applikatur li jintuża darba biss, għal użu ġol-vitriju biss. Kull applikatur jista’ jintuża biss għall-kura ta’ għajn waħda.

Il-proċedura tal-injezzjoni ġol-vitriju għandha ssir taħt kundizzjonijiet asettiċi kkontrollati li jinkludu l-użu ta’ ingwanti sterilizzati, drapp sterilizzat u spekulum sterilizzat ta’ tebqet il-għajn (jew ekwivalenti).

Il-pazjent għandu jingħata istruzzjonijiet biex jagħti lilu nnifsu qtar kontra l-mikrobi bi spettru wiesgħa kuljum għal 3 ijiem qabel u wara kull injezzjoni. Qabel l-injezzjoni, il-ġilda periokulari, tebqet il-għajn u l-wiċċ tal-għajn għandhom jiġu ddiżinfettati (billi tuża pereżempju qtar ta’ soluzzjoni ta’ povidone iodine 5% fuq il-konġuntiva bħal ma sar fil-provi kliniċi għall-approvazzjoni ta’ OZURDEX) u għandu jingħata loppju adegwat lokali. Neħħi l-borża tal-fojl mill-kaxxa tal-kartun u eżaminaha għal xi ħsara (ara sezzjoni 6.6). Imbagħad, f’kamp sterilizzat, iftaħ il-borża tal-fojl u bil-mod poġġi l-applikatur fuq trej sterilizzata. B’attenzjoni, neħħi l-għatu minn fuq l-applikatur. Ġaladarba l-borża tal-fojl tinfetaħ, l-applikatur għandu jintuża immedjatament.

Żomm l-applikatur f’id waħda u iġbed it-tab tas-sigurtà dritt ’il fuq minn fuq l-applikatur. Tobromx u tilwix it-tab. Bit-tarf tal-labra iħares ’il fuq, lil hemm mill-isklera, mexxi l-labra ’l quddiem madwar 1 mm ġol-isklera, imbagħad immira lejn iċ-ċentru tal-għajn ġol-kavità vitreuża sakemm is-silicone sleeve tkun tmiss mal-konġuntiva. Agħfas bil-mod il-buttuna tal-actuator sakemm tisma’ klikk. Qabel ma tiġbed l-applikatur minn ġol-għajn, aċċerta ruħek li l-buttuna tal-actuator tkun magħfusa b’mod sħiħ u li tkun issakkret b’mod flaxx mal-wiċċ tal-applikatur. Neħħi l-labra fl-istess direzzjoni li tkun użajt biex tidħol fil-vitreous.

Immedjatament wara li tinjetta OZURDEX, uża oftalmoskopija indiretta fil-kwadrant tal-injezzjoni biex tikkonferma li l-impjantazzjoni tkun rnexxiet. Il-viżwalizzazzjoni hi possibbli fil-maġġoranza kbira tal-każijiet. F’każijiet rari li fihom l-impjant ma jkunx jista’ jiġi viżwalizzat, ħu cotton bud sterilizzata u agħfasha kemm kemm fuq is-sit tal-injezzjoni biex iġġiegħel lill-impjant jidher.

Wara l-injezzjoni ġol-vitriju, il-pazjenti għandhom ikomplu jiġu kkurati b’mediċina antimikrobjali bi spettru wiesgħa.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

Infezzjoni okulari jew periokulari attiva jew issuspettata, li tinkludi l-biċċa l-kbira tal-mard virali tal-kornea u konġuntiva, li jinkludi keratite b’herpes simplex epiteljali (keratite dendritika), vaċċinja, ġidri r-riħ, infezzjonijiet mikobatterjali, u mard fungali.

Glawkoma avvanzata li ma tkunx tista’ tiġi kkontrollata b’mod adegwat minn prodotti mediċinali waħidhom.

Għajnejn afakiċi bil-kapsula ta’ wara tal-lenti mċarta.

Għajnejn b’Lenti Intraokulari tal-Kompartiment Anterjuri (ACIOL), ħabba tal-għajn jew lenti intraokulari transklerali fissa u bil-kapsula ta’ wara tal-lenti mċarta.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Injezzjonijiet ġol-vitriju, inkluż dawk b’OZURDEX, jistgħu jkunu assoċjati ma’ endoftalmite, infjammazzjoni intraokulari, żieda fil-pressjoni ġol-għajnejn u qtugħ fir-retina. Tekniċi asettiċi adattati tal-injezzjoni jridu dejjem jintużaw. Flimkien ma’ dan, il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati wara l-injezzjoni biex dan jippermetti li ssir kura bikrija jekk ikun hemm infezzjoni jew

żieda fil-pressjoni ġol-għajnejn. Il-monitoraġġ jista’ jikkonsisti minn iċċekkjar għal perfużjoni tar-ras tan-nerv ottiku immedjatament wara l-injezzjoni, tonometrija fi żmien 30 minuta wara l-injezzjoni, u bijomikroskopija bejn jumejn u sebat ijiem wara l-injezzjoni.

Il-pazjenti għandhom jingħataw istruzzjonijiet biex jirrappurtaw kwalunkwe sintomi li jindikaw endoftalmite jew kwalunkwe mill-avvenimenti msemmija hawn fuq mingħajr dewmien, eż. uġigħ fl- għajnejn, vista mċajpra, eċċ. (ara sezzjoni 4.8).

Il-pazjenti kollha b’tiċrita fil-kapsula ta’ wara, bħal dawk li għandhom lenti ta’ wara (eż. minħabba operazzjoni tal-katarretti), u/jew dawk li għandhom ftuħ għall-kavità tal-vitriju fil-ħabba tal-għajn (eż. minħabba iridektomija) bi jew mingħajr storja medika ta’ vitrektomija huma f’riskju li l-impjant jiċċaqlaq għal ġol-kompartiment anterjuri. Ċaqliq tal-impjant għall-kompartiment anterjuri jista’ jwassal għal edima fil-kornea. Edima severa u persistenti fil-kornea tista’ twassal għall-bżonn ta’ trapjant tal-kornea. Ħlief dawk il-pazjenti kontraindikati (ara sezzjoni 4.3) fejn OZURDEX m’għandux jintuża, Ozurdex għandu jintuża b’kawtela u biss wara evalwazzjoni bir-reqqa tar-riskji u l-benefiċċji. Dawn il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib biex tkun tista’ ssir dijanjosi bikrija u l-immaniġġjar ta’ ċaqliq tal-apparat.

L-użu ta’ kortikosterojdi, li jinkludu OZURDEX, jista’ jinduċi katarretti (li jinkludu katarretti subkapsulari posterjuri), żieda fl-IOP, glawkoma kkawżata minn sterojdi u jista’ jirriżulta f’infezzjonijiet okulari sekondarji.

Fl-istudji kliniċi dwar DME li damu 3 snin, 59% tal-pazjenti b’għajn fakika li ġiet studjata, ikkurati b’OZURDEX, kellhom operazzjoni tal-katarretti fl-għajn li ġiet studjata (ara sezzjoni 4.8).

Wara l-ewwel injezzjoni, l-inċidenza ta’ katarretti tidher ogħla f’pazjenti b’uveite mhux infettiva fis- segment ta’ wara tal-għajnejn meta mqabbla ma’ pazjenti bi BRVO/CRVO. Fl-istudji kliniċi BRVO/CRVO, il-katarretti kienu rrappurtati b’mod aktar frekwenti f’pazjenti b’lenti fakiċa li rċivew it-tieni injezzjoni (ara sezzjoni 4.8). Pazjent wieħed biss minn 368 kien jeħtieġ operazzjoni tal- katarretti matul l-ewwel kura u 3 minn fost 302 matul it-tieni. Fl-istudju dwar uveite mhux infettiva, pazjent 1 mit-62 pazjenti fakiċi kellu operazzjoni tal-katarretti wara injezzjoni waħda.

Il-prevalenza ta’ emorraġija tal-konġuntiva f’pazjenti b’uveite mhux infettiva fis-segment ta’ wara tal- għajnejn tidher li hi ogħla meta mqabbla ma’ BRVO/CRVO u DME. Dan jista’ jiġi attribwit għall- proċedura ta’ injezzjoni ġol-vitriju jew għall-użu fl-istess ħin ta’ kortikosterojd topiku u/jew sistemiku jew mediċini mhux sterojdi kontra l-infjammazzjoni. L-ebda kura mhi meħtieġa, għax iseħħ fejqan spontanju.

Kif mistenni b’kura okulari bi sterojdi u injezzjonijiet ġol-vitriju, jistgħu jiġu osservati żidiet fil-pressjoni ġol-għajnejn (IOP). Iż-żieda fl-IOP normalment tkun tista’ tiġi mmaniġġjata b’mediċina li tbaxxi l-IOP (ara sezzjoni 4.8). Mill-pazjenti li jkollhom żieda ta’ IOP ta’ ≥10 mmHg mil-linja bażi, l-ikbar proporzjon wera din iż-żieda fl-IOP bejn 45 u 60 jum wara l-injezzjoni. Għalhekk, monitoraġġ regolari ta’ IOP, irrispettivament mil-linja bażi ta’ IOP, hu meħtieġ u kwalunkwe żieda għandha tiġi mmaniġġjata kif suppost wara l-injezzjoni skont il-ħtieġa. Pazjenti li jkollhom inqas minn 45 sena b’edema makulari wara Okklużjoni tal-Vina tar-Retina jew infjammazzjoni tas-segment ta’ wara tal-għajnejn li dehret bħala uveite mhux infettiva għandhom iktar ċans li jkollhom żidiet fl-IOP.

Il-kortikosterojdi għandhom jintużaw b’kawtela f’pazjenti li għandhom storja medika ta’ infezzjoni virali (eż. herpes simplex) fl-għajnejn u m’għandhomx jintużaw meta jkun hemm herpes simplex attiva fl-għajnejn.

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ OZURDEX mogħti fiż-żewġ għajnejn fl-istess ħin ma ġietx studjata.

Għalhekk l-għoti fiż-żewġ għajnejn fl-istess ħin mhuwiex rakkomandat.

OZURDEX ma ġiex studjat f’pazjenti b’edema makulari sekondarja għal RVO b’iskemija sinifikanti tar-retina. Għalhekk OZURDEX mhuwiex rakkomandat.

Numru limitat ta’ individwi b’dijabete ta’ Tip 1 ġew investigati fl-istudji ta’ Fażi 3, u r-rispons għal

OZURDEX f’dawn l-individwi ma kienx sinifikament differenti minn ta’ dawk l-individwi b’dijabete ta’ Tip 2.

F’RVO, terapija kontra l-koagulazzjoni ntużat fi 2% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu OZURDEX; ma kien hemm l-ebda rapporti ta’ avvenimenti emorraġiċi avversi f’dawn il-pazjenti. F’DME, intużat terapija b’antikoagulanti fi 8% tal-pazjenti. Fost il-pazjenti li użaw terapija antikoagulanti, il- frekwenza ta’ avvenimenti avversi emorraġiċi kienet simili fil-gruppi ta’ OZURDEX u plaċebo (29% vs 32%). Fost il-pazjenti li ma użawx terapija antikoagulanti, 27% tal-pazjenti kkurati b’OZURDEX irrappurtaw avvenimenti avversi emorraġiċi meta mqabbla ma’ 20% fil-grupp tal-plaċebo. Emorraġija fil-vitriju ġiet irrappurtata fi proporzjon ogħla ta’ pazjenti kkurati b’OZURDEX li rċivew terapija antikoagulanti (11%) meta mqabbla ma’ dawk li kinux qed jirċievu terapija antikoagulanti (6%).

Prodotti mediċinali kontra l-plejtlits, bħal clopidogrel, intużaw f’xi fażi minnhom waqt l-istudji kliniċi f’sa 56% tal-pazjenti. Għal pazjenti li kienu qed jużaw medikazzjoni fl-istess ħin u kontra l-plejtlits, avvenimenti avversi emorraġiċi ġew irrappurtati fi proporzjon kemmxejn ogħla ta’ pazjenti injettati b’OZURDEX (sa 29%) meta mqabbla mal-grupp tal-plaċebo (sa 23%), irrispettivament mill-

indikazzjoni jew numru ta’ trattamenti. L-avveniment avvers emorraġiku l-aktar komuni li ġie irrappurtat kienet emorraġija fil-konġuntiva (sa 24%).

OZURDEX għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti li jkunu qed jieħdu prodotti mediċinali ta’ kontra l- koagulazzjoni jew kontra l-plejtlits.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma twettaq l-ebda studju ta’ interazzjoni..

L-assorbiment sistemiku hu minimu u l-ebda interazzjonijiet mhuma antiċipati.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Studji li saru fuq l-annimali wrew effetti teratoġeniċi wara għoti oftalmiku topiku (ara sezzjoni 5.3). M’hemmx dejta biżżejjed dwar l-użu ta’ dexamethasone mogħti ġol-vitriju f’nisa tqal. Kura sistemika li tingħata fuq perjodu ta’ żmien twil bi glukokortikojdi waqt it-tqala tkabbar ir-riskju li jista’ jkun hemm dewmien fl-iżvilupp ġol-utru u insuffiċjenza adrenali tat-tarbija tat-twelid. Għalhekk, għalkemm l-espożizzjoni sistemika ta’ dexamethasone tkun mistennija li tkun baxxa ħafna wara l-kura intraokulari lokali, OZURDEX mhuwiex rakkomandat biex jintuża waqt it-tqala għajr meta l- benefiċċju potenzjali jiġġustifika r-riskju potenzjali għall-fetu.

Treddigħ

Dexamethasone jitneħħa fil-ħalib tas-sider. L-ebda effetti fuq it-tarbija mhuma antiċipati minħabba l-mod ta’ kif jingħata u l-livelli sistemiċi li jirriżultaw. Madankollu, OZURDEX mhuwiex rakkomandat li jingħata waqt it-treddigħ għajr meta ma jkunx tassew meħtieġ.

Fertilità

M’hemmx dejta disponibbli dwar il-fertilità.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

OZURDEX jista’ jkollu effett moderat fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni. Il-pazjenti jista’ jkollhom tnaqqis temporanju fil-vista wara li jirċievu OZURDEX permezz ta’ injezzjoni ġol-vitriju (ara sezzjoni 4.8). Dawn m’gћandhomx isuqu jew iħaddmu magni sakemm dan is-sintomu jkun għadda.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-aktar avvenimenti avversi li ġew irrappurtati b’mod komuni wara l-kura b’OZURDEX huma dawk osservati b’mod frekwenti bil-kura bi sterojdi oftalmiċi jew injezzjonijiet ġol-vitriju (IOP għoli, formazzjoni ta’ katarretti u emorraġija fil-konġuntiva jew fil-vitriju rispettivament).

Reazzjonijiet avversi rrappurtati b’mod inqas frekwenti, iżda aktar serji, jinkludu endoftalmite, retinite nekrotizzanti, qlugħ tar-retina u tiċrita tar-retina.

Bl-eċċezzjoni ta’ wġigħ ta’ ras u emigranja, ma ġew identifikati l-ebda reazzjonijiet avversi sistemiċi tal-mediċina bl-użu ta’ OZURDEX.

Lista ta’ reazzjonijiet avversi f’tabella

Ir-reazzjonijiet avversi kkunsidrati li huma marbuta mal-kura b’OZURDEX mill-provi kliniċi ta’ Fażi III (DME, BRVO/CRVO u uveite) u minn rappurtar spontanju, huma elenkati skont is-Sistema tal- klassifika tal-organi MedDRA fit-tabella hawn taħt bl-użu tal-konvenzjoni li ġejja:

Komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100); rari

(≥1/10,000 sa <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000). F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Tabella 1 Reazzjonijiet avversi

Sistema tal-klassifika

Frekwenza

Reazzjoni avversa

tal-organi

 

 

Disturbi fis-sistema

Komuni

Uġigħ ta’ ras

nervuża

 

 

 

Mhux komuni

Emigranja

Disturbi fl-għajnejn

Komuni ħafna

Żieda fil-pressjoni ġol-għajnejn, katarretti,

 

 

emorraġija tal-konġuntiva*

 

Komuni

Pressjoni għolja fl-għajnejn, katarretti subkapsulari,

 

 

emorraġija vitreuża*, tnaqqis fiċ-ċarezza tal-vista*,

 

 

indeboliment/disturb tal-vista, qlugħ vitreuż*,

 

 

floaters vitreużi*, opaċitajiet vitreużi*, blefarite,

 

 

uġigħ fl-għajn*, fotopsija*, edima tal-konġuntiva*

 

 

iperemija tal-konġuntiva*

 

Mhux komuni

Retinite nekrotizzanti, endoftalmite*, glawkoma,

 

 

qlugħ tar-retina*, tiċrita fir-retina*, ipotonija tal-

 

 

għajn*, infjammazzjoni tal-kompartiment

 

 

anterjuri*, aggravament taċ-ċelluli tal-

 

 

kompartiment anterjuri*, sensazzjoni anormali fl-

 

 

għajnejn*, ħakk f’tebqet il-għajnejn, iperemija tal-

 

 

isklera*

Disturbi ġenerali u

Mhux komuni

Ċaqliq tal-impjant (migrazzjoni tal-impjant) bi jew

kondizzjonijiet ta’ mnejn

 

mingħajr edima tal-kornea (ara wkoll sezzjoni 4.4),

jingħata

 

komplikazzjoni fl-inserzjoni tat-tagħmir* (tqegħid

 

 

ħażin tal-impjant)

* jindika reazzjonijiet avversi li huma kkunsidrati bħala relatati mal-proċedura ta’ injezzjoni ġol-vitriju (il- frekwenza ta’ dawn ir-reazzjonijiet avversi hi proporzjonali għan-numru ta’ kuri mogħtija)

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Edima Makulari Dijabetika

Is-sigurtà klinika ta’ OZURDEX f’pazjenti b’edima makulari dijabetika ġiet evalwata f’żewġ studji ta’ fażi 3, li fihom il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, double-masked, ikkontrollati bi plaċebo. Fiż-żewġ studji, total ta’ 347 pazjent intgħażlu b’mod każwali u rċivew OZURDEX u 350 pazjent irċivew plaċebo.

L-iktar reazzjonijiet avversi rrappurtati b’mod frekwenti matul il-perjodu kollu tal-istudju fl-għajn li ġiet studjata ta’ pazjenti li rċivew OZURDEX, kienu katarretti u IOP għolja (ara hawn taħt).

Fl-istudji kliniċi dwar DME li damu 3 snin, fil-linja bażi, 87% tal-pazjenti b’għajn fakika li ġiet studjata, ikkurati b’OZURDEX, kellhom xi grad ta’ opakifazzjoni tal-lenti/katarretti bikrija. L- inċidenza tat-tipi kollha tal-katarretti osservati (i.e. katarretti kortikali, katarretti dijabetiċi, katarretti nukleari, katarretti subkapsulari, katarretti lentikulari, katarretti) kienet ta’ 68% f’pazjenti kkurati b’OZURDEX b’għajn fakika li ġiet studjata fl-istudji li damu 3 snin. 59% tal-pazjenti b’għajn fakika li ġiet studjata kienu jeħtieġu operazzjoni tal-katarretti sal-vista finali fit-tielet sena, bil-maġġoranza twettqu fit-tieni u t-tielet sena.

L-IOP medja fl-għajn li ġiet studjata fil-linja bażi kienet l-istess fiż-żewġ gruppi ta’ kura

(15.3 mmHg). Iż-żieda medja tal-IOP mil-linja bażi ma qabżitx 3.2 mmHg fil-visti kollha fil-grupp ta’

OZURDEX b’IOP medja li laħqet il-massimu tagħha fil-vista ta’ 1.5 xahar wara l-injezzjoni, u reġgħet lura bejn wieħed u ieħor għal-livelli tal-linja bażi sas-6 xahar wara kull injezzjoni. Ir-rata u l- kobor taż-żieda tal-IOP wara l-kura b’OZURDEX ma żdidux wara injezzjoni ripetuta ta’ OZURDEX.

28% tal-pazjenti kkurati b’OZURDEX kellhom żieda fl-IOP ta’ ≥ 10 mm Hg mil-linja bażi f’vista waħda jew aktar matul l-istudju. Fil-linja bażi, 3% tal-pazjenti kellhom bżonn ta’ medikazzjoni(jiet) li jbaxxu l-IOP. B’mod ġenerali, 42% tal-pazjenti kellhom bżonn medikazzjonijiet li jbaxxu l-IOP fil- għajn li ġiet studjata f’xi stadju matul l-istudji li damu 3 snin. L-użu massimu (33%) seħħ matul l- ewwel 12-il xahar u baqa’ l-istess minn sena għall-oħra.

Total ta’ 4 pazjenti (1%) ikkurati b’OZURDEX kellhom proċeduri fil-għajn li ġiet studjata għall-kura ta’ żieda fl-IOP. Pazjent wieħed ikkurat b’OZURDEX kien jeħtieġ operazzjoni inċiżjonali (trabekulektomija) biex jimmaniġġja ż-żieda fl-IOP ikkawżata minn sterojdi, pazjent wieħed kellu trabekulektomija minħabba fibrin tal-kompartiment anterjuri li kien jimblokka l-ħruġ akweu li wassal għal żieda fl-IOP, pazjent wieħed kellu iridotomija għal glawkoma ta’ angolu dejjaq u pazjent wieħed kellu iridektomija minħabba operazzjoni tal-katarretti. L-ebda pazjent ma kien jeħtieġ it-tneħħija tal- impjant permezz ta’ vitrektomija biex tiġi kkontrollata l-IOP.

BRVO/CRVO

Is-sigurtà klinika ta’ OZURDEX f’pazjenti b’edema makulari wara okklużjoni ċentrali jew okklużjoni ta’ vina tar-retina sekondarja ġiet evalwata f’żewġ studji ta’ Fażi III, li fihom il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, double-masked, ikkontrollati bi plaċebo. Total ta’ 427 pazjent intgħażlu b’mod każwali biex jirċievu OZURDEX u 426 biex jirċievu plaċebo fiż-żewġ studji ta’ Fażi III. Total ta’ 401 pazjent (94%) li ntgħażlu b’mod każwali u kienu kkurati b’OZURDEX, temmew il-perjodu ta’ kura inizjali (sa jum 180).

Total ta’ 47.3% ta’ pazjenti kellhom mill-inqas reazzjoni avversa waħda. L-iktar reazzjonijiet avversi li kienu rrappurtati b’mod frekwenti f’pazjenti li rċivew OZURDEX kienu żieda fil-pressjoni ġol- għajnejn (24.0%) u emorraġija tal-konġuntiva (14.7%).

Il-profil tar-reazzjonijiet avversi għal pazjenti bi BRVO kien simili għal dak osservat għal pazjenti b’CRVO, għalkemm l-inċidenza totali ta’ reazzjonijiet avversi kienet ogħla għas-sottogrupp ta’ pazjenti b’CRVO.

Żieda fil-pressjoni ġol-għajnejn (IOP) b’OZURDEX laħqet il-massimu f’jum 60 u reġgħet lura għal- livelli tal-linja bażi sa jum 180. Żidiet ta’ IOP jew ma kinux jeħtieġu kura jew kienu mmaniġġjati bl- użu temporanju ta’ prodotti mediċinali topiċi li jbaxxu IOP. Matul il-perjodu tal-kura inizjali,

0.7% (3/421) tal-pazjenti li rċivew OZURDEX kienu jeħtieġu proċeduri bil-laser jew kirurġiċi għal immaniġġjar ta’ IOP għolja fl-għajn li ġiet studjata meta mqabbla ma’ 0.2% (1/423) tal-pazjenti li ngħataw plaċebo.

Il-profil tar-reazzjonijiet avversi ta’ 341 pazjent analizzati wara t-tieni injezzjoni ta’ OZURDEX, kien simili għal dak ta’ wara l-ewwel injezzjoni. Total ta’ 54% ta’ pazjenti kellhom mill-inqas reazzjoni avversa waħda. L-inċidenza ta’ żieda fl-IOP (24.9%) kienet simili għal dak li ġie osservat wara l- ewwel injezzjoni, u bl-istess mod, din reġgħet lura għal-linja bażi sa jum 180 bit-tikketta tidher. L- inċidenza totali ta’ katarretti kienet ogħla wara sena meta mqabbel mas-6 xhur inizjali.

Uveite

Is-sigurtà klinika ta’ OZURDEX f’pazjenti b’infjammazzjoni tas-segment ta’ wara tal-għajnejn li tidher bħala uveite mhux infettiva, ġiet evalwata fi studju wieħed, multiċentriku, masked, li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali.

Total ta’ 77 pazjent intgħażlu b’mod każwali biex jirċievu OZURDEX u 76 biex jirċievu Plaċebo. Total ta’ 73 pazjent (95%) li ntgħażlu b’mod każwali u li ġew kkurati b’OZURDEX temmew l-istudju ta’ 26 ġimgħa.

L-iktar reazzjonijiet avversi li kienu rrappurtati b’mod frekwenti fil-pazjenti li l-għajn tagħhom ġiet studjata, li rċivew OZURDEX, kienu emorraġija tal-konġuntiva (30.3%), żieda fil-pressjoni ġol- għajnejn (25.0%) u katarretti (11.8%).

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Jekk ikun hemm doża eċċessiva, il-pressjoni ġol-għajnejn għandha tiġi mmonitorjata u kkurata, kif jidhirlu xieraq it-tabib li jkun qed jieħu ħsieb il-pazjent.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini oftalmoloġiċi, sustanzi antiinfjammatorji; Kodiċi ATC: S01BA01

Intwera li dexamethasone, kortikosterojd qawwi, irażżan l-infjammazzjoni billi jinibixxi edema, depożitu ta’ fibrin, tnixxija kapillari, u migrazzjoni fagoċitika tar-rispons infjammatorju. Il-Fattur tat-Tkabbir Endoteljali Vaskulari (VEGF) hu cytokine li jiġi espress f’konċentrazzjonijiet miżjuda fl-isfond ta’ edema makulari. Hu promotur qawwi ta’ permeabilità vaskulari. Intwera li l-kortikosterojdi jinibixxu l-espressjoni ta’ VEGF. Flimkien ma’ dan, il-kortikosterojdi ma jħallux li jsir il-ħruġ ta’ prostaglandins, li xi wħud minnhom kienu identifikati bħala medjaturi ta’ edema makulari ċistojde.

Effikaċja klinika u sigurtà

Edima Makulari Dijabetika

L-effikaċja ta’ OZURDEX ġiet evalwata f’żewġ studji paralleli ta’ disinn identiku li damu 3 snin, multiċentriċi, double-masked, li fihom il-parteċipani ntgħażlu b’mod każwali, ikkontrollati bi plaċebo, li flimkien kienu jinkludu 1,048 pazjent (studji 206207-010 u 206207-011). Total ta’ 351 intgħażlu b’mod każwali għal OZURDEX, 347 għal dexamethasone 350 µg u 350 pazjent għal plaċebo.

Il-pazjenti kienu eliġibbli għal kura mill-ġdid skont il-ħxuna tar-retina tas-subfield ċentrali ta’ >

175 mikroni permezz ta’ tomografija ta’ koerenza ottika (OCT - optical coherence tomography) jew meta saret l-interpretazzjoni tal-investigaturi tal-OCT għal kwalunkwe evidenza ta’ edima residwa tar- retina li tkun tikkonsisti minn ċisti intraretinali jew kwalunkwe reġjuni ta’ żieda fil-ħxuna tar-retina ġo jew ’il barra mis-subfield ċentrali. Il-pazjenti rċivew sa 7 kuri f’intervalli mhux aktar frekwenti minn madwar kull 6 xhur.

Terapija escape kienet permessa fid-diskrezzjoni tal-investigaturi fi kwalunkwe stadju iżda wasslet għal irtirar sussegwenti mill-istudji.

Total ta’ 36% tal-pazjenti kkurati b’OZURDEX waqqfu l-parteċipazzjoni tagħhom fl-istudju għal kwalunkwe raġuni matul l-istudju meta mqabbla ma’ 57% tal-pazjenti li kienu kkurati bi plaċebo. Ir- rati tat-twaqqif minħabba avvenimenti avversi kienu simili fil-gruppi tal-kura u l-plaċebo (13% vs 11%). It-twaqqif minħabba nuqqas ta’ effikaċja kien inqas fil-grupp ta’ OZURDEX meta mqabbel ma’ dak tal-plaċebo (7% vs 24%).

Il-punti aħħarin primarji u dawk sekondarji ewlenin għal studji 206207-010 u 011 huma ppreżentati f’Tabelli 2. It-titjib fil-vista fil-grupp ta’ DEX700 kien imfixkel mill-formazzjoni tal-katarretti. It- titjib fil-vista ġie stabbilit mill-ġdid malli tneħħew il-katarretti.

Tabella 2. Effikaċja fi studji 206207-010 u 206207-011 (popolazzjoni ITT)

 

Studju

Studju

Studji Miġbura

 

206207-010

206207-011

206207-010 u

 

206207-011

 

 

 

 

 

 

 

DEX

Plaċebo

DEX

Plaċebo

DEX

Plaċebo

Endpoint

 

 

 

 

 

N = 163

N = 165

N = 188

N = 185

N = 351

N = 350

Mean BCVA average change over

4.1

1.9

2.9

2.0

3.5

 

2.0

3 years, AUC approach (letters)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valur P

0.016

0.366

0.023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BCVA ≥ titjib ta’ 15-il ittra mil-

22.1

 

13.3

22.3

10.8

22.2

 

12.0

linja bażi f’Sena 3/Vista finali (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valur P

0.038

0.003

< 0.001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidla medja ta’ BCVA mil-linja

4.1

 

0.8

1.3

-0.0

2.6

 

0.4

bażi f’sena 3/vista finali (ittri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valur P

0.020

0.505

0.054

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidla medja tal-medja tal-ħxuna

 

 

 

 

 

 

 

 

tar-retina OCT fis-sottokamp

-101.1

 

-37.8

-120.7

-45.8

-111.6

 

-41.9

ċentrali fuq perjodu ta’ 3 snin,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metodoloġija AUC (µm)

 

 

 

 

 

 

 

 

Valur P

<0.001

< 0.001

< 0.001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-punti aħħarin primarji u dawk sekondarji ewlenin għall-analiżi miġbura għal pazjenti psewdofakiċi huma ppreżentati f’Tabella 3.

Tabella 3. Effikaċja f’pazjenti psewdofakiċi (studji miġbura 206207-010 u 206207-011)

 

DEX 700

Plaċebo

 

Punt Aħħari

N = 86

N = 101

Valur p

Bidla medja tal-medja ta’ BCVA fuq perjodu ta’ 3 snin,

6.5

1.7

< 0.001

metodoloġija AUC (ittri)

 

 

 

BCVA ≥ titjib ta’ 15-il ittra mil-linja bażi

23.3

10.9

0.024

f’Sena 3/Vista finali (%)

 

 

 

Bidla medja ta’ BCVA mil-linja bażi f’sena 3/vista

6.1

1.1

0.004

finali (ittri)

 

 

 

Bidla medja tal-medja tal-ħxuna tar-retina OCT fis-

-131.8

-50.8

< 0.001

sottokamp ċentrali fuq perjodu ta’ 3 snin, metodoloġija

 

 

 

AUC (µm)

 

 

 

Il-punti aħħarin primarji u dawk sekondarji ewlenin għall-analiżi miġbura għal pazjenti bi kwalunkwe kura fil-passat huma ppreżentati f’Tabella 4.

Tabella 4. Effikaċja f’pazjenti bi kwalunkwe kura fil-passat (studji miġbura 206207-010 u 206207-011

 

DEX 700

Sham

 

Punt Aħħari

N = 247

N = 261

P-value

 

 

 

 

Il-bidla medja tal-medja ta’ BCVA fuq perjodu ta’ 3

3.2

1.5

0.024

snin, metodoloġija AUC (ittri)

 

 

 

BCVA ≥ titjib ta’ 15-il ittra mil-linja bażi

21.5

11.1

0.002

f’Sena 3/Vista finali (%)

 

 

 

Bidla medja ta’ BCVA mil-linja bażi f’sena 3/vista

2.7

0.1

0.055

finali

 

 

 

Bidla medja tal-medja tal-ħxuna tar-retina OCT fis-

 

 

 

sottokamp ċentrali fuq perjodu ta’ 3 snin,

-126.1

-39.0

< 0.001

metodoloġija AUC (µm)

 

 

 

BRVO/CRVO

L-effikaċja ta’ OZURDEX kienet evalwata f’żewġ studji multiċentriċi u paralleli, double-blind, li fihom il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, ikkontrollati bi plaċebo, li kienu ddisinjati b’mod identiku li flimkien kienu jinkludu 1,267 pazjent li ntgħażlu b’mod każwali biex jirċievu il-kura b’impjanti ta’ dexamethasone ta’ 350 µg jew ta’ 700 µg, jew inkella plaċebo (studji 206207-008 u 206207-009). Total ta’ 427 intgħażlu b’mod każwali għal OZURDEX, 414 ingħataw dexamethasone 350 µg u 426 pazjenti ngħataw plaċebo.

Skont ir-riżultati miġburin tal-analiżi, il-kura b’impjanti OZURDEX, uriet inċidenza statistikament aktar sinifikanti ta’ persuni li rrispondew. Dawk li rrispondew kienu definiti bħala pazjenti li kisbu titjib ta’ ≥ 15-il ittra mil-linja bażi fl-aħjar ċarezza mnaqqsa kkoreġuta (BCVA), 90 jum wara l-injezzjoni ta’ impjant wieħed, meta mqabbla ma’ pazjenti li ngħataw plaċebo (p < 0.001).

Il-proporzjon ta’ pazjenti li laħqu kejl ta’ effikaċja primarja ta’ titjib ta’ ≥ 15-il ittra mil-linja bażi fil-BCVA wara injezzjoni ta’ impjant wiehed, qed jintwera f’Tabella 7. Effett tal-kura kien osservat fil-punt ta’ żmien tal-ewwel osservazzjoni ta’ jum 30. L-effett massimu tal-kura kien osservat f’jum 60 u d-differenza fl-inċidenza ta’ dawk li rrispondew kienet tiffavorixxi b’mod statistikament sinifikanti lil OZURDEX meta mqabbel ma’ plaċebo fil-punti kollha taż-żmien sa jum 90 wara

l-injezzjoni. Baqa’ jkun hemm proporzjon numerikament akbar ta’ persuni li rrispondew għal titjib ta’ ≥ 15-il ittra mil-linja bażi fil-BCVA f’pazjenti kkurati b’OZURDEX meta mqabbla ma’ pazjenti li ngħataw plaċebo f’jum 180.

Tabella 5. Proporzjon ta’ pazjenti b’titjib ta’ ≥ 15-il ittra mill-aħjar ċarezza mnaqqsa kkoreġuta fil-linja bażi fil-għajn li ġiet studjata (miġbura, popolazzjoni ITT)

 

OZURDEX

Plaċebo

Viżta

N = 427

N = 426

Jum 30

21.3% a

7.5%

Jum 60

29.3% a

11.3%

Jum 90

21.8% a

13.1%

Jum 180

21.5%

17.6%

a Proporzjon sinifikanti ogħla b’OZURDEX meta mqabbel ma’ plaċebo (p < 0.001)

Il-medja tal-bidla minn BCVA fil-linja bażi kienet akbar b’mod sinifikanti b’OZURDEX meta mqabbla ma’ plaċebo fil-punti kollha taż-żmien.

F’kull studju ta’ Fażi III u l-analiżi miġbura, iż-żmien biex jinkiseb titjib ta’ ≥ 15-il ittra (3 linji) fil-kurvi ta’ rispons kumulattiv tal-BCVA, kien differenti b’mod sinifikanti b’OZURDEX meta mqabbel ma’ plaċebo (p < 0.001) b’pazjenti kkurati b’OZURDEX li kisbu titjib ta’ 3 linji fil-BCVA iktar kmieni minn pazjenti kkurati bi plaċebo.

OZURDEX kien numerikament superjuri għal plaċebo fil-prevenzjoni ta’ telf ta’ vista kif muri minn proporzjon iktar baxx ta’ pazjenti li kellhom deterjorament ta’ ≥ 15-il ittra fil-vista fil-grupp li ngħata OZURDEX matul il-perjodu ta’ evalwazzjoni ta’ 6 xhur.

F’kull fażi tal-istudji ta’ Fażi III u l-analiżi miġbura, il-medja tal-ħxuna tar-retina kienet inqas b’mod sinifikanti, u l-medja ta’ tnaqqis mil-linja bażi kienet akbar b’mod sinifikanti, b’OZURDEX (-207.9 mikrons) meta mqabbla ma’ plaċebo (-95.0 mikron) f’jum 90 (p < 0.001, dejta miġbura). Għalhekk, l-effett tal-kura kif evalwat minn BCVA f’jum 90, kien issapportjat minn dan ir-riżultat anatomiku. Sa Jum 180, il-medja ta’ tnaqqis fil-ħxuna tar-retina (-119.3 mikrons) meta mqabbla ma’ plaċebo, ma kinitx sinifikanti.

Pazjenti li kellhom punteġġ BCVA ta’ < 84 JEW ħxuna tar-retina ta’ > 250 mikron kif imkejjel minn optical coherence tomography (OCT) li fl-opinjoni tal-investigatur, il-kura ma kinitx ser tpoġġi l-pazjent f’riskju; kienu eliġibbli biex jirċievu kura b’OZURDEX f’estensjoni open label. Mill- pazjenti li kienu kkurati fil-fażi open label, 98% irċivew injezzjoni b’OZURDEX bejn 5 u 7 xhur wara l-kura inizjali.

Fir-rigward tal-kura inizjali, ir-rispons massimu kien osservat f’jum 60 tal-fażi open label. Ir-rati ta’ rispons kumulattiv kienu ogħla matul il-fażi open label f’dawk il-pazjenti li kienu qed jirċievu żewġ injezzjonijiet konsekuttivi b’OZURDEX meta mqabbla ma’ dawk il-pazjenti li ma rċivewx injezzjoni b’OZURDEX fil-fażi inizjali.

Il-proporzjon ta’ persuni li rrispondew f’kull punt ta’ żmien kien dejjem akbar wara t-tieni kura meta mqabbel mal-ewwel kura. Id-dewmien tal-kura għal 6 xhur jirriżultata fi proporzjoni iktar baxx ta’ persuni li jirrispondu fil-punti kollha taż-żmien fil-fażi open label, meta mqabbel ma’ dawk li jirċievu t-tieni injezzjoni b’OZURDEX.

Uveite

L-effikaċja klinika ta’ OZURDEX ġiet evalwata fi studju wieħed, multiċentriku, masked, li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali għall-kura ta’ infjammazzjoni okulari tas-segment f’pazjenti b’uveite.

Total ta' 229 pazjent intgħażlu b'mod każwali biex jirċievu impjanti ta’ dexamethasone 350 µg jew 700 µg jew Plaċebo. Minn dawn, total ta’ 77 intgħażlu b’mod każwali biex jirċievu OZURDEX, 76 biex jirċievu dexamethasone 350 µg u 76 pazjent biex jirċievu Plaċebo. Total ta’ 95% tal-pazjenti temmew l-istudju ta’ 26 ġimgħa.

Il-proporzjon ta’ pazjenti b’punteġġ ta’ ċpar vitreuż ta’ 0 fil-għajn li ġiet studjata f’ġimgħa 8 (punt aħħari primarju) kien ta’ 4 darbiet ogħla b’OZURDEX (46.8%) meta mqabbel mal-plaċebo (11.8%), p < 0.001. Is-superjorità statistika nżammet sa, u inkluża, ġimgħa 26 (p ≤ 0.014) kif muri f’Tabella 6.

Il-kurvi tar-rata ta’ rispons kumulattiva (żmien sa meta jinkiseb punteġġ ta’ ċpar vitreuż ta’ 0) kienu differenti b’mod sinifikanti għall-grupp ta’ OZURDEX meta mqabbla mal-grupp tal-

Plaċebo (p < 0.001), bil-pazjenti li kienu qed jirċievu dexamethasone li wrew bidu iktar bikri u rispons akbar għall-kura.

It-tnaqqis fiċ-ċpar vitreuż kien akkompanjat minn titjib fiċ-ċarezza tal-vista. Il-proporzjon ta’ pazjenti b’titjib ta’ mill-inqas 15-il ittra mil-linja bażi BCVA fil-għajn li ġiet studjata f’ġimgħa 8 kien iktar minn 6 darbiet ogħla b’OZURDEX (42.9%) meta mqabbel mal-plaċebo (6.6%), p < 0.001. Superjorità statistika nkisbet f’ġimgħa 3 u nżammet sa, u inkluża, ġimgħa 26 (p < 0.001) kif muri f’Tabella 6.

Il-perċentwali ta’ pazjenti li kienu jeħtieġu mediċini ‘escape’ mil-linja bażi sa ġimgħa 8 kien kważi 3 darbiet inqas b’OZURDEX (7.8%) meta mqabbel mal-Plaċebo (22.4%), p = 0.012.

Tabella 6. Proporzjon ta’ pazjenti b’punteġġ ta’ ċpar vitreuż ta’ żero u titjib ta’ ≥ 15-il ittra mill-aħjar ċarezza mnaqqsa kkoreġuta fil-linja bażi fil-għajn li ġiet studjata (popolazzjoni ITT)

Viżta

Punteġġ ta’ Ċpar Vitreuż ta’ Żero

Titjib BCVA mil-linja bażi ta’ ≥15-il

 

 

 

 

ittra

 

DEX 700

Sham

DEX 700

Plaċebo

 

N = 77

N = 76

N = 77

N = 76

Ġimgħa 3

23.4%

11.8%

32.5%a

3.9%

Ġimgħa 6

42.9%a

9.2%

41.6%a

7.9%

Ġimgħa 8

46.8%a

11.8%

42.9%a

6.6%

Ġimgħa 12

45.5%a

13.2%

41.6%a

13.2%

Ġimgħa 16

40.3%b

21.1%

39.0%a

13.2%

Ġimgħa 20

39.0%c

19.7%

40.3%a

13.2%

Ġimgħa 26

31.2%d

14.5%

37.7%a

13.2%

a p < 0.001; b p = 0.010; c p = 0.009; d p = 0.014

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini iddifferiet l-obbligi li jiġu ppresentati riżultati tal-istudji b’OZURDEX f’wieħed jew iktar settijiet tal-popolazzjoni pedjatrika li jbatu b’okklużjoni vaskulari tar-retina u wkoll għal edima makulari dijabetika (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku).

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Konċentrazzjonijiet fil-plażma nkisbu minn sottosett ta’ 21 pazjent f’żewġ studji dwar l-effikaċja li damu 6 xhur, qabel id-dożaġġ u f’jiem 7, 30, 60, u 90 wara injezzjoni ġol-vitriju ta’ impjant wieħed għal ġol-vitriju li kien fih 350 µg jew 700 µg ta’ dexamethasone. Ħamsa u disgħin fil-mija tal-valuri tal-konċentrazzjoni ta’ dexamethasone fil-plażma għall-grupp li kien qed jieħu doża ta’ 350 µg u 86% għall-grupp li kien qed jieħu doża ta’ 700 µg kienu taħt il-limitu t’isfel ta’ kwantifikazzjoni

(0.05 ng/mL). L-ogħla valur ta’ konċentrazzjoni fil-plażma ta’ 0.094 ng/mL kien f’persuna waħda mill-grupp li kienet qed tieħu doża ta’ 700 µg. Ma jidhirx li l-konċentrazzjoni ta’ dexamethasone kienet marbuta mal-età, piż tal-ġisem, jew is-sess tal-pazjenti.

Il-konċentrazzjonijiet fil-plażma nkisbu minn sottogrupp ta’ pazjenti fiż-żewġ studji importanti ħafna dwar DME qabel id-dożaġġ u f’jiem 1, 7, u 21, u xhur 1.5 u 3 wara l-injezzjoni ġol-vitriju ta’ impjant wieħed ġol-vitriju li fih 350 mg jew 700 mg ta’ dexamethasone. Mija fil-mija tal-valuri tal- konċentrazzjoni ta’ dexamethasone fil-plażma għall-grupp li kien qed jieħu doża ta’ 350 µg u 90% għall-grupp li kien qed jieħu doża ta’ 700 µg kienu taħt il-limitu t’isfel ta’

kwantifikazzjoni (0.05 ng/mL). L-ogħla valur tal-konċentrazzjoni fil-plażma ta’ 0.102 ng/mL ġie osservat f’individwu 1 mill-grupp li kien qed jieħu doża ta’ 700 µg. Ma jidhirx li l-konċentrazzjoni ta’ dexamethasone fil-plażma hi marbuta mal-età, il-piż tal-ġisem, jew is-sess tal-pazjenti.

Fi studju fuq ix-xadini li dam 6 xhur wara injezzjoni waħda ta’ OZURDEX ġol-vitriju, is-Cmax ta’ dexamethasone fil-vitreous humour kien ta’ 100 ng/mL f’jum 42 wara l-injezzjoni u 5.57 ng/mL f’jum 91. Dexamethasone baqa’ jista’ jiġi osservat fil-vitreous wara 6 xhur mill-injezzjoni. L-ordni ta’ klassifikazzjoni tal-konċentrazzjoni ta’ dexamethasone kienet retina > ħabba tal-għajn > korp ċiljari > vitreous humour > aqueous humour > plażma.

Fi studju in vitro dwar il-metaboliżmu, wara l-inkubazzjoni ta’ [14C]-dexamethasone b’kornea tal-bniedem, korp ċiljari tal-ħabba tal-għajn, korojd, retina, vitreous humour, u tessut tal-isklera għal 18-il siegħa, l-ebda metaboliti ma kienu osservati. Dan hu konsistenti mar-riżultati li nkisbu minn studji dwar il-metaboliżmu okulari li saru fuq il-fniek u x-xadini.

Dexamethasone hu fl-aħħar mill-aħħar immetabolizzat għal lipidi u għal metaboliti li jinħallu fl-ilma li jistgħu jitneħħew fil-bila u fl-awrina.

Il-matriċi ta’ OZURDEX tiddegrada bil-mod għal lactic acid u glycolic acid permezz ta’ idrolisi sempliċi, imbagħad tiddegrada b’mod ulterjuri għal carbon dioxide u ilma.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

L-effetti fi studji mhux kliniċi kienu osservati biss f’dożi li kienu kkunsidrati li kienu ogħla b’mod suffiċjenti mid-doża massima fil-bniedem, u dan jindika ftit rilevanza għall-użu kliniku.

M’hemm l-ebda dejta disponibbli dwar il-mutaġeniċità, karċinoġeneċità, tossiċità riproduttiva jew waqt l-iżvilupp għal OZURDEX. Intwera li dexamethasone kien teratoġeniku fil-ġrieden u l-fniek wara għoti oftalmiku topiku.

L-espożizzjoni ta’ dexamethasone għall-għajn b’saħħitha/mhux ikkurata permezz ta’ diffużjoni kontralaterali ġiet osservata fil-fniek, wara l-forniment tal-impjant fin-naħa posterjuri tal-għajn.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Ester terminated 50:50 poly D,L-lactide-co-glycolide.

Acid terminated 50:50 poly D,L-lactide-co-glycolide.

6.2Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali m’għandux bżonn l-ebda kundizzjonijiet ta’ temperatura speċjali għall-ħażna.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Kull pakkett fih:

Impjant wieħed sterilizzat b’forma ta’ lasta tat-tip li jintreħa b’mod sostnut, li jista’ jiġi impjantat, li fih 700 mikrogramma ta’ dexamethasone, li jinsab gol-labra (magħmula minn azzar li ma jsaddadx) ta’ applikatur li jintrema wara li jintuża.

L-applikatur jikkonsisti fi planġer (magħmul minn azzar li ma jsaddadx) ġo labra fejn l-impjant jinżamm fil-post minn sleeve (tas-silicone). Il-planġer hu kkontrollat minn liver fuq in-naħa tal-korp tal-applikatur. Il-labra hi protetta minn għatu, u l-lever minn tab tas-sigurtà.

L-applikatur li fih l-impjant hu ppakkjat f’borża tal-fojl issiġillata li fiha dessikant.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

OZURDEX hu biex jintuża darba biss.

Kull applikatur jista’ jintuża biss għall-kura ta’ għajn waħda.

Jekk is-siġill tal-borża tal-fojl li jkun fiha l-applikatur ikun fih il-ħsara, l-applikatur m’għandux jintuża. Ġaladarba l-borża tal-fojl tinfetaħ l-applikatur ikun irid jintuża minnufih.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road,

Co.Mayo

Westport

L-Irlanda

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/10/638/001

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 27/07/2010

Data tal-aħħar tiġdid: 23/03/2015

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

XX/SSSS

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati