Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pantecta Control (pantoprazole) - A02BC02

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaPantecta Control
Kodiċi ATCA02BC02
Sustanzapantoprazole
ManifatturTakeda GmbH

Pantecta Control

pantoprazole

awtorizzat

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport Pubbliku Ewropew ta’ Val tazzjoni (EPAR) għal Pantecta Control. Dan jispjega kif il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) ivvaluta l-

Kif jintuża Pantecta Control?

Id-doża rakkomandata ta’ Pantecta Control hija ta’ pillola waħda darba kuljum sakemm jieqfu s- sintomi. Il-pazjent jista’ jeħtieġ li jieħu l-mediċina għal jumejn jew tlieta wara xulxin biex jittaffew is-

kontinwament, il-pazjenti għandhom ikellmu lit-tabib tagħhom. Il-pazjenti m’għandhomx jieħdu l- mediċina għal aktar minn erba’ ġimgħat mingħajr ma jkellmu lit-tabib tagħhom.

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Kif ġie studjat Pantecta Control?

Il-pilloli għandhom jinbelgħu sħaħ mal-ilma qabel l-ikel u m’għandhomx jintmagħdu jew jitfarrku.

Kif jaħdem Pantecta Control?

Is-sustanza attiva f’Pantecta Control, pantoprazole, hija inibitur tal-pompa tal-proton. Taħdem billi

Mediċini li fihom pantoprazole ilhom disponibbli fl-Unjoni Ewropea (UE) sa mill-1994. Il-mediċina ta’ referenza, Pantecta, hija disponibbli biss permezz ta’ riċetta tat-tabib. Tintuża għall-kura għal żm en twil u tintuża wkoll fil-kura ta’ firxa usa’ ta’ mard gastrointestinali (kundizzjonijiet li jaffettwaw l ll- intestin) milli Pantecta Control.

Minħabba li pantoprazole ilu jintuża għal ħafna snin, l-applikant ippreżenta dejta mill-materjal

episodju wieħed ta’ qrusa fl-istonku fit-tlett ijiem qabel bdew l-istuaduxji. L-ewwel studju qabbel pantoprazole ma’ plaċebo (kura finta) f’219-il adult, u t-tieni qabblu ma’ ranitidine (mediċina oħra li tintuża fil-kura tas-sintomi ta’ rifluss tal-aċidu) fi 344 adult.ħIl-kejl ewlieni ta’ effikaċja kien l-għadd ta’ pazjenti b’sintomi ta’ qrusa fl-istonku fl-ewwel ġimagħtejn tal-kura.

xjentifiku stampat. L-applikant ippreżenta wkoll tagħrif minn żewġ studji ewlenin li eżaminaw l-effetti

ta’ pantoprazole 20 mg f’total ta’ 563 adult li kellhom is-sintomi ta’ rifl ss tal-aċidu, inkluż mill-inqas

Pantoprazole kien iktar effettiv mill-plaċeboliu m nnm’granitidine fit-titjib tas-sintomi ta’ rifluss tal-aċidu.

Liema benefiċċji wera Pantecta Control waqt l-istudji mwettqa?

Fl-ewwel studju, 74% tal-pazjenti li kienu qegħd n jieħdu pantoprazole (80 minn 108) u 43% ta’ dawk li kienu qegħdin jieħdu plaċebo (48 minn 111) ma kellhomx qrusa fl-istonku wara ġimagħtejn.

Pantoprazole kien ukoll aktar effettiv mi -p aċebo fit-tnaqqis tas-sintomi ta’ rigurġitazzjoni tal-aċidu.

Fit-tieni studju, 70% tal-pazjenti li kie u qegħdin jieħdu pantoprazole (121 minn 172) u 59% ta’ dawk li kienu qegħdin jieħdu ranitid ne (102 minn 172) ma kellhomx qrusa fl-istonku wara ġimagħtejn ta’

għal xi sustanza oħra tiegħu. M’għandux jintuża ma’ atazanavir (mediċina li tintuża għall-kura ta’ infezzj ni bil-virus tal-immunodefiċjenza umana [HIV].

Għaliex ġie approvat Pantecta Control?

hemm esperjenza twila ta’ sigurtà bil-mediċina bħala mediċina bir-riċetta. Huwa kien ukoll tal-opinjoni li, abbażi tal-esperjenza tal-użu ta’ pantoprazole, id-disponibbiltà ta’ Pantecta Control mingħajr superviżjoni medika hija xierqa. Is-CHMP iddeċieda li l-benefiċċji ta’ Pantecta Control huma akbar mir- riskji tiegħu u rrakkomanda li jingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

ħadux lim’g ċinali medi
Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f'03-2013.

Informazzjoni oħra dwar Pantecta Control

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE kollha għal Pantecta Control fit-12 ta’ Ġunju 2009.

L-EPAR sħiħ għal Pantecta Control jista’ jinstab fis-sit tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Għal aktar informazzjoni rigward il-

kura b’Pantecta Control, aqra l-fuljett ta' tagħrif (huwa parti wkoll mill-EPAR) jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

awtorizzat

Prodott

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati