Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pantecta Control (pantoprazole) – Fuljett ta’ tagħrif - A02BC02

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaPantecta Control
Kodiċi ATCA02BC02
Sustanzapantoprazole
ManifatturTakeda GmbH

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għal min qed jagħmel użu minnu

PANTECTA Control 20 mg pilloli gastro-reżistenti

Pantoprazole

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina peress li

fih informazzjoni

importanti għalik.

 

 

 

PANTECTA

 

 

awtorizzat

1.

X’inhu PANTECTA Control u għalxiex jintuża

 

 

-

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

 

 

-

Staqsi lill-ispiżjar tiegħek jekk tkun trid aktar tagħrif jew pariri.

 

 

-

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett

 

sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

 

-

Għandek tkellem tabib jekk ma tħossokx aħjar jew jekk tmur għall-agħar wara ġimagħtejn.

-

M’għandekx tieħu l-pilloli PANTECTA Control għal iktar minn 4 ġimgħat mingħajr ma tkellem

 

tabib.

 

 

 

F’dan il-fuljett:

 

 

 

2.

X’għandek tkun taf qabel ma tieħu PANTECTA Control

 

 

3.

Kif għandek tieħu PANTECTA Control

ħadux

 

 

 

 

4.

Effetti sekondarji possibbli

 

 

 

5.

Kif taħżen PANTECTA Control

 

 

 

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

 

 

 

1.X’inhu PANTECTA Control u għalxiex jintuża

lim’g PANTECTA Control fih is-sustanzainaliatt va pantoprazole, li timblokka l-’pompa’ li tipproduċi l-aċidu

fl-istonku. Għaldaqstant inaqqas l-ammont ta’ aċidu fl-istonku tiegħek.

PANTECTA Control jintuża għal kura għ l żmien qasir ta’ sintomi tar-rifluss (per eżempju qrusa fl- istonku, rigurġitazzjoni tal-aċ du) fl-adulti.

Rifluss hu fluss lura tal-aċ duċm ll- stonku għal ġol-gerżuma (“pajp tal-ikel”), li tista’ ssir infjammata u tuġgħek. Dan jista’ jikkawżalek sintomi bħal sensazzjoni ta’ ħruq bl-uġigħ fis-sider li jitla ‘l fuq sal- gerżuma (qrusa fl-istonku) u togħma qarsa fil-ħalq (rigurġitazzjoni tal-aċidu).

Jista’ jkollok solli v mis-sintomi tar-rifluss tal-aċidu u tal-qrusa fl-istonku wara jum wieħed biss ta’

kura b’PANTECTA Control, iżda din il-mediċina mhijiex intenzjonata li tagħtik solliev immedjat.

 

medi

Jista’ jkun meħ ieġ li tieħu l-pilloli għal 2-3 ijiem konsekuttivi biex ittaffi s-sintomi.

Għandek tkellem tabib jekk ma tħossokx aħjar jew jekk tmur għall-agħar wara ġimagħtejn.

2.

X’għandek tkun taf qabel ma tieħu PANTECTA Control

Prodott

Tiħux PANTECTA Control:

-jekk inti allerġiku għal pantoprazole jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina

PANTECTA(elenkati fis-sezzjoni 6).

-jekk qed tieħu mediċina li fiha atazanavir (għal kura ta’ infezzjoni bl-HIV). Ara “Mediċini oħra u PANTECTA Control).

Twissijiet u prekawzjonijiet

 

Kellem lit-tabib tiegħek qabel tieħu PANTECTA Control

 

-

jekk kont ikkurat/a għal qrusa fl-istonku jew indiġestjoni kontinwament għal 4 ġimgħat jew iktar

-

jekk għandek iktar minn 55 sena u qed tieħu kura ta’ kuljum għall-indiġestjoni mingħajr riċetta

 

tat-tabib

 

-

jekk għandek iktar minn 55 sena u għandek sintomi tar-rifluss ġodda jew sintomi li nbidlu dan l-

 

aħħar

 

-

jekk kellek operazzjoni minħabba ulċera gastrika jew tal-istonku

awtorizzat

 

 

-

jekk għandek problemi tal-fwied jew suffejra (sfura tal-ġilda jew fl-għajnejn)

-

jekk regolarment tara lit-tabib tiegħek għal problemi jew kundizzjonijiet serji

-

jekk ser ikollok endoskopija jew test tan-nifs imsejjaħ C-urea test.

 

Għid lit-tabib tiegħek immedjatament, qabel jew wara li tieħu din il-mediċina, jekk tinnota kwalunkwe mis-sintomi li ġejjin, li jistgħu jkunu sinjal ta’ marda oħra li tkun iktar serja:

-telf ta’ piż mhux intenzjonat (mhux marbut ma’ dieta jew programm ta’ eżerċizzju)

-rimettar, partikularment jekk ikun ripetut

-tirremetti d-demm; dan jista’ jidher bħala frak tal-kafè skur fir-rimettar tiegħek

-tinnota d-demm fl-ippurgar tiegħek; li jista’ jidher iswed jew qisu qatr n

-diffikultà biex tibla’ jew uġigħ meta tibla’

-tidher musfar u tħossok dgħajjef (anemija)

-uġigħ fis-sider

-uġigħ fl-istonkuadux

-

dijarea severa u/jew persistenti, għax din il-mediċina kienet ssoċjata ma’ żieda żgħira ta’ dijarea

 

infettiva.

ħ

 

 

It-tabib tiegħek jista’ jiddeċiedi li jkollok bżonn tagħmel xi testijiet.

 

 

m’g

Jista’ jkollok solliev mis-sintomi tar-rifluss tal-aċidu u tal-qrusa fl-istonku wara jum wieħed biss ta’

kura b’PANTECTA Control, iżda din il-mediċina hijiex intenzjonata li tagħtik solliev immedjat. M’għandekx tieħdu bħala miżura preventiva.li

minħabba nuqqas ta’ tagħr f dwarinaliis-sigurtà f’dan il-grupp ta’ etajiet iżgħar..

Jekk kont tbati minn qrusa ripetuta fl-istonku jew sintomi ta’ indiġestjoni għal xi żmien, ftakar biex tara lit-tabib tiegħek regolarment.

Tfal u adolexxenti

ċ

 

PANTECTA Control m’għandux j ntuża fi tfal u adolexxentili għadhom m’għalqux it-18-il sena

medi

Mediċini oħra u PANTECTA Control

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qed tuża riċentement użajt jew tista’ tuża kwalunkwe mediċina oħra. PANTECTA Control jista’ jwaqqaf ċertu mediċini oħra milli jaħdmu sew. Partikolarment mediċini li fihom xi wieħed mis-sustanzi attivi li ġejjin:

-a azanavir (jintuża għal kura ta’ infezzjoni bl-HIV). M’għandekx tuża CONTROLOC Control jekk qed tieħu atazanavir.

-ketoconazole (użat għal infezzjonijiet fungali).

-warfarin u phenprocoumon (jintużaw biex iraqqu d-demm u għall-prevenzjoni tal-emboli). Jista’ jkollok bżonn ta’ testijiet tad-demm addizzjonali

-methotrexate (użat għat-trattament ta’ artrite rewmatojdi, psorjasi, u kanċer) – jekk qed tieħu

methotrexate t-tabib tiegħek għandu mnejn iwaqqaf it-trattament tiegħek bi PANTECTA Control peress li pantoprazole jista’ jgħolli l-livelli ta’ methotrexate fid-demm.Prodott

Tiħux PANTECTA Control ma’ mediċini oħrajn li jillimitaw l-ammont ta’ aċidu li jiġi prodott fl- istonku tiegħek, bħal inibitur tal-pompa tal-proton ieħor (omeprazole, lansoprazole jew rabeprazole) jew antagonist ta’ H2 (eż. ranitidine, famotidine).

Madankollu, tista’ tieħu PANTECTA Control ma’ antaċidi (eż. magaldrate, alginic acid, sodium bicarbonate, aluminium hydroxide, magnesium carbonate, jew kumbinazzjonijiet tagħhom), jekk ikun meħtieġ.

Tqala u treddigħ

M’għandekx tieħu din il-mediċina jekk inti tqila jew qed tredda’

Jekk inti tqila jew qed tredda’, taħseb li tista tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib jew tal-ispiżjar tiegħek qabel tieħu din il-mediċina

Sewqan u tħaddim ta’ magni

Jekk ikollok effetti sekondarji bħal sturdament jew disturb fil-vista, m’għandekx issuq jew tuża magni.

3. Kif għandek tieħu PANTECTA Control

dubju.

Dejjem għandek tieħu din il-mediċina eżatt kif deskritt f’dan il-fuljett jew skont awtorizzatil-parir at- abib jew l- ispiżjar tiegħek. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi

Id-doża rakkomandata hija pillola waħda kuljum. Taqbiżx din id-doża rakkomandata ta’ 20 mg ta’ pantoprazole kuljum.

 

 

adux

Għandek tieħu din il-mediċina għal mill-inqas 2-3 ijiem konsekuttivi. Għandek tieqaf tieħu

PANTECTA Control meta ma jkollokx aktar sintomi. Jista’ jkollok solliev mis-sintomi tar-rifluss tal-

aċidu u tal-qrusa fl-istonku wara jum wieħed biss ta’ kura b’PANTECTA Control, iżda din il-mediċina

mhijiex intenzjonata li tagħtik solliev immedjat.

ħ

Jekk ma jkollok l-ebda solliev tas-sintomi wara li tkun ħadt din il-mediċina għal ġimagħtejn

kontinwament, kellem lit-tabib tiegħek.

li

 

Tieħux il-pilloli PANTECTA Control għal ktar mim’gnn 4 ġimgħat mingħajr ma tkellem lit-tabib tiegħek.

Ħu l-pillola qabel l-ikel, fl-istess ħin ku jum. Għandek tibla’ l-pillola sħiħa ma’ ftit ilma. Tomgħodx

jew taqsam il-pillola.

 

 

ċ

 

 

Jekk tieħu PANTECTA Controlinaliaktar milli suppost

 

medi

 

 

Għid lit-tabib jew lill-isp żjar t egħekjekk ħadt aktar mid-doża rakkomandata. Jekk hu possibbli ħu l-

mediċina u dan il-fuljett miegħek..

 

 

Jekk tinsa tieħu PANTECTA Control

M’għandekx tieħu doża doppja biex tpatti għal kull doża li tkun insejt tieħu. Ħu d-doża normali li jkun

imiss l-għada, fil-ħin tas-soltu.

Prodott

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4.

Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux fuq kulħadd.

Għid lit-tabib tiegħek immedjatament jew ikkuntattja d-dipartiment tal-emerġenza tal-eqreb sptar, jekk ikollok xi wieħed minn dawn l-effetti sekondarji serji. Tieħux iżjed din il-mediċina, iżda ħu dan il-fuljett u/jew il-pilloli miegħek.

-

Reazzjonijiet allerġiċi serji (rari: (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 f’1,000)): Reazzjonijiet

 

ta’ sensittività eċċessiva, dawk hekk imsejħa reazzjonijiet anafilattiċi, xokk anafilattiku u

 

anġjoedema. Sintomi tipiċi huma: nefħa fil-wiċċ, xufftejn, ħalq, ilsien u/jew gerżuma, li tista’

 

tikkawża diffikultà biex tibla’ jew biex tieħu n-nifs, urtikarja (raxx bħal dak ikkawżat mill-ħurrieq),

 

sturdament sever b’taħbit tal-qalb mgħaġġel ħafna u ħafna għaraq.

 

-

Reazzjonijiet serji tal-ġilda (frekwenza mhux magħrufa): raxx flimkien ma’ nefħa, infafet jew

 

tqaxxir tal-ġilda, telf ta’ ġilda u ħruġ ta’ demm madwar l-għajnejn, imnieħer, ħalq jew fil-partijiet

 

ġenitali, u deterjorament mgħaġġel tas-saħħa ġenerali tiegħek, jew raxx meta tkun espost/a għax-

 

xemx.

 

-

Reazzjonijiet serji oħra (frekwenza mhux magħrufa: frekwenza ma tistax tiġi stmata mit-

 

tagħrif disponibbli): sfurija tal-ġilda u l-għajnejn (minħabba ħsara severa fil-fwied), jew

 

problemi fil-kliewi bħal uġigħ meta tagħmel l-awrina u uġigħ fin-naħa t’isfel tad-dahar b d-deni.

Effetti sekondarji oħra jinkludu:

awtorizzat

 

 

-Effetti sekondarji mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 f’100):

uġigħ ta’ ras; sturdament; dijarea; dardir, rimettar; nefħa u gass fl-istonku; stitikezza; ħalq xott; uġigħ ta’ żaqq u skonfort; raxx tal-ġilda jew urtikarja; ħakk; tħossok dgħajjef, għajjien jew ġeneralment ma tħossokx tajjeb; problemi biex torqod; żieda fl-enzimi t l-fwied f’test tad-demm.

-Effetti sekondarji rari:

sens ta’ togħma distort jew jitlaq għal kollox, disturbi fil-vista bħal vista mċajpra; uġigħ fil-ġogi; uġigħ fil-muskoli; tibdil fil-piż; temperatura għolja tal-ġisem; nefħa tal-estremitajiet; depressjoni;

żieda fil-livelli tal-bilirubina u x-xaħam fid-demm (kienu osservati f’testijiet tad-demm), sider li jikber fl-irġiel, deni għoli u tnaqqis f’daqqa f’ċelluli grħnul ri t d-demm bojod fiċ-ċirkolazzjoni

(kif jidher fit-testijiet tad-demm).

-Effetti sekondarji rari ħafna (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 f’10,000): diżorjentament; tnaqqis fin-numru ta’ plejtlits fid-demm, li jista’ jikkawża li joħroġlok id-demmm’g

 

 

 

li

 

jew titbenġel iktar mis-soltu; tnaqqis f n-nu ru ta’ ċelluli bojod tad-demm, li jista’ jwassal għal

 

fil-livell

ta’ sodium f dinali-demm, tnaqqis fil-livell ta’ manjesju fid-demm.

 

infezzjonijiet iktar frekwenti, bi tnaqq s koeżistenti mhux normali fl-għadd ta’ ċelluli tad-demm

 

bojod u ħomor, kif ukoll fil-plejt ts (k f jidher fit-testijiet tad-demm).

-

Frekwenza mhux magħrufa:

 

 

 

ċ

 

alluċinazzjoni, konfużjo (speċjalment f’pazjenti bi storja medika ta’ dawn is-sintomi); tnaqqis

 

 

medi

Rappurtar tal-effetti sekon arji

Jekk ikollok xi eff tt s kondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju li

huwi x l nkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament

permezz

tas-siste a ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V

*. Billi tirrapporta l-effetti

Prodott

 

 

 

 

 

 

sekondarji is a’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediċina.

.

 

 

 

 

5.

Kif taħżen PANTECTA Control

Ż mm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna u fuq il-folja wara ‘EXP’. Id- data ta’ meta tiskadi tirreferi għal l-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif għandek tarmi mediċini li m’għandekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni ta’ l-ambjent.

6. Kontenut

tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih PANTECTA Control

-

Is-sustanza attiva hi pantoprazole. Kull pillola fiha 20 mg ta’ pantoprazole (bħala sodium

 

sesquihydrate).

-

Is-sustanzi l-oħra huma:

 

-

Qalba: sodium carbonate (anhydrous), mannitol, crospovidone, povidone K90, calcium

Il-pakketti fihom 7 jew 14-il pillola gastro-reżistenti. Jista’ jkun li mhux il-pakkettiawtorizzattad-daqsijiet kollha

 

 

stearate.

 

-

Kisja: hypromellose, povidone, titanium dioxide (E171), yellow iron oxide (E172),

 

 

propylene glycol, methacrylic acid-ethyl acrylate copolymer, sodium lauril sulfate,

 

 

polysorbate 80, triethyl citrate.

 

-

Linka tal-istampar: shellac, red, black and yellow iron oxide (E172), u soluzzjoni tal-

 

 

ammonja, ikkonċentrata.

Kif jidher PANTECTA Control u l-kontenut tal-pakkett

 

Il-pilloli gastro-reżistenti huma pilloli sofor, ovali, bikonvessi, miksija b’rita u stampati bi “P20” fuq

naħa waħda.

 

 

 

 

 

 

 

PANTECTA Control hu disponibbli f’folji Alu/Alu bi jew mingħajr cardbo rd reinforcement.

jkunu għall-skop kummerċjali.

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

ħ

Takeda GmbH

 

 

 

 

 

Byk-Gulden-Straße 2, 78467 Konstanz

 

 

Il-Ġermanja

 

 

 

 

 

Manifattur

 

 

 

li

m’g

 

Takeda GmbH

 

 

 

 

Sit tal-produzzjoni Oranienburg

inali

 

 

 

 

 

 

 

Lehnitzstraße 70-98, 16515 Oranienburg

 

 

 

Il-Ġermanja

 

 

 

 

 

 

 

Għal kull tagħrif dwar din il-med ċ a, jekk jogħġbok ikkuntattja lid-Detentur ta’ l-Awtorizzazzjoni

għat-tqegħid fis-Suq.

ċ

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

België/Belgique/Belgien

 

 

 

Lietuva

 

Takeda Belgium

 

 

 

Takeda, UAB

Tél/Tel: + 32 2 464 06 11

 

 

 

Tel: +370 521 09070

takeda-belgiu @takeda.com

 

 

lt-info@takeda.com

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

България

 

 

 

 

Luxembourg/Luxemburg

Такеда България

 

 

 

Takeda Belgium

Teл.: + 359 (2) 958 27 36

 

 

 

Tél/Tel: + 32 2 464 06 11

 

 

 

 

 

takeda-belgium@takeda.com

Česká republika

 

 

 

Magyarország

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Takeda Pharma Kft.

Tel: + 420 234 722 722

 

 

 

Tel: +361 2707030

Danmark

 

 

 

 

Malta

 

Takeda Pharma A/S

 

 

 

Takeda Italia S.p.A.

Tlf: + 45 46 77 11 11

 

 

 

Tel: +39 06 502601

Deutschland

Nederland

Takeda GmbH

Takeda Nederland bv

Tel: 0800 825 3324

Tel: +31 23 56 68 777

medinfo@takeda.de

nl.medical.info@takeda.com

Eesti

 

 

 

Norge

 

 

Takeda Pharma AS

 

 

 

Takeda Nycomed AS

 

Tel: +372 617 7669

 

 

 

Tlf: + 47 6676 3030

awtorizzat

info@takeda.ee

 

 

 

infonorge@takeda.com

 

 

 

 

Ελλάδα

 

 

 

Österreich

 

 

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε

 

 

 

Takeda Pharma Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 6729570

 

 

 

Tel: +43 (0)800-20 80 50

 

gr.info@takeda.com

 

 

 

 

 

 

España

 

 

 

Polska

 

 

Takeda Farmacéutica España S.A.

 

Takeda Polska Sp. z o.o.

 

Tel: + 349 1 714 9900

 

 

 

Tel.: + 48 22 608 13 00

 

spain@takeda.com

 

 

 

 

adux

 

France

 

 

 

Portugal

 

 

 

 

 

 

Takeda France S.A.S.

 

 

 

Takeda - Farmacê ticos Portugal, Lda.

Tél: + 33 1 46 25 16 16

 

 

 

Tel: + 351 21 120 1457

 

 

 

 

 

ħ

 

Hrvatska

 

 

 

România

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

Takeda Pharmaceuticals

 

 

 

Takeda Pharmaceuticals SRL

Croatia d.o.o.

 

 

 

Tel: + 40 21 335 03 91

 

Tel: +385 1 377 88 96

 

 

li

 

 

 

Ireland

 

 

Slovenija

 

 

 

 

 

 

 

Takeda Products Ireland Limited

 

Takeda GmbH, Podružnica

Tel: + 353 16 42 00 21

 

inali

 

Slovenija

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

Tel: + 386 (0) 59082480

 

Ísland

 

Slovenská republika

 

 

 

 

 

Vistor hf.

 

 

 

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +39 06 502601medi

 

 

Puh/Tel: + 358 20 746 5000

tel: +354 535 7000

 

 

 

Tel: +421 (2) 20602600

 

vistor@vistor.is

 

 

 

 

 

 

Italia

 

 

 

Suomi/Finland

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

Takeda I alia S.p.A.

 

 

 

Takeda Oy

 

 

Κύπρος

 

 

 

Sverige

 

 

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε

 

 

 

Takeda Pharma AB

 

Τηλ: +30 210 6729570

 

 

 

Tel: + 46 8 731 28 00

 

gr.info@takeda.com

 

 

 

infosweden@takeda.com

 

Latvija

 

 

 

United Kingdom

 

Takeda Latvia SIA

 

 

 

Takeda UK Limited

 

Tel: + 371 67840082

 

 

 

Tel: +44 (0)1628 537 900

 

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’<{XX/SSSS}>

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall- Mediċini: http://www.ema.europa.eu/.

Dan il-fuljett huwa disponibbli fil-lingwi kollha tal-UE fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini.

________________________________________________________________________________

_

 

Ċikkulata, peppermint, spearmint, ikel imxaħħam u moqli, ikel aċiduż, ikelawtorizzatimħawwar, frott taċ-

Ir-rakkomandazzjonijiet li ġejjin għal tibdil fl-istil ta’ ħajja u fid-dieta jistgħu wkoll jgħinu biex itaffu

l-qrusa fl-istonku jew sintomi marbuta mal-aċidu.

 

 

-

Evita ikliet kbar

 

 

 

-

Kul bil-mod

 

 

 

-

Tpejjipx iżjed

 

 

 

-

Naqqas il-konsum tal-alkoħol u tal-kafeina

 

 

-

Naqqas il-piż (jekk inti oħxon/ħoxna)

 

 

-

Evita ħwejjeġ jew ċintorini ssikkati

 

 

-

Tikolx inqas minn tliet sigħat qabel tmur torqod

 

 

-

Tella’ l-bedhead (jekk tbati minn sintomi ta’ bil-lejl)

 

 

-

Naqqas l-ammont ta’ ikel li tiekol li jista’ jikkawża qrusa fl-istonku. D n jist ’ jinkludi:

 

ċitru u ġjus tal-frott, tadam.

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

m’g

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

ċ

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati