Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PecFent (fentanyl) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - N02AB03

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaPecFent
Kodiċi ATCN02AB03
Sustanzafentanyl
ManifatturArchimedes Development Ltd

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

PecFent 100 mikrogramma/sprej għall-imnieħer, soluzzjoni

PecFent 400 mikrogramma/sprej għall-imnieħer, soluzzjoni

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

PecFent 100 mikrogramma/sprej għall-imnieħer, soluzzjoni

Kull ml ta’ soluzzjoni fih 1,000 mikrogramma ta’ fentanyl (bħala citrate) sprej 1 (100 mikrolitru) fih 100 mikrogramma ta’ fentanyl (bħala citrate)

Fliexken fihom:

0.95 ml (950 micrograms fentanyl) - Flixkun b’2 sprejs jew

1.55 ml (1.550 mikrogrammi ta’ fentanyl – Flixkun bi 8 sprejs

PecFent 400 mikrogramma/sprej għall-imnieħer, soluzzjoni

Kull ml ta’ soluzzjoni fih 4,000 mikrogramma ta’ fentanyl (bħala citrate)

Sprej 1 (100 mikrolitru) fih 400 mikrogramma ta’ fentanyl (bħala citrate)

Kull flixkun fih 1.55 ml (6.200 mikrogrammi ta’ fentanyl)

Eċċipjenti b’effett magħruf

Kull sprej fih 0.02 mg ta’ propyl parahydroxybenzoate (E216).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Sprej għall-imnieħer, soluzzjoni (sprej nażali)

Soluzzjoni akweja, minn ċara sa prattikament ċara u mingħajr kulur.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

PecFent hu indikat għall-immaniġġjar ta’ wġigħ temporanju li jseħħ għal għarrieda (breakthrough pain - BTP) f’persuni adulti li diġà qed jirċievu terapija ta’ manteniment bl-opjojdi għal uġigħ kroniku tal-kanċer. Uġigħ temporanju li jseħħ għal għarrieda hu aggravament temporanju ta’ wġigħ li jseħħ fi sfond ta’ uġigħ persistenti li jkun ikkontrollat b’xi mod ieħor.

Pazjenti li jkunu qed jirċievu terapija ta’ manteniment bl-opjojdi huma dawk li jkunu qed jieħdu mill- inqas 60 mg ta’ morfina orali kuljum, mill-inqas 25 mikrogramma ta’ fentanyl li jgħaddi minn ġol- ġilda kull siegħa, mill-inqas 30 mg ta’ oxycodone kuljum, mill-inqas 8 mg ta’ hydromorphone orali kuljum jew doża ekwianalġesika ta’ opjojd ieħor għal ġimgħa jew aktar.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-kura għandha tinbeda minn, u titkompla taħt is-superviżjoni ta’ tabib li għandu esperjenza fl- immaniġġjar ta’ terapija bl-opjojdi f’pazjenti bil-kanċer. It-tobba għandhom jżommu f’moħħhom il- potenzjal għal abbuż ta’ fentanyl.

Pożoloġija

PecFent għandu jiġi ttitrat għal doża “effettiva” li tipprovdi analġesija adegwata u timminimizza reazzjonijiet avversi mingħajr ma tikkawża reazzjonijiet avversi eċċessivi (jew intollerabbli), għal żewġ episodji ta’ BTP kkurati konsekuttivament. L-effikaċja ta’ doża mogħtija għandha tiġi evalwata fuq il-perjodu ta’ 30 minuta ta’ wara.

Il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati bir-reqqa sakemm tintlaħaq doża effettiva.

PecFent hu disponibbli f’żewġ qawwiet: 100 mikrogramma/sprej u 400 mikrogramma/sprej. Doża waħda ta’ PecFent tista’ tinkludi l-għoti ta’ sprej 1 (dożi ta’ 100 mikrogramma jew

400 mikrogramma) jew 2 sprejs (dożi ta’ 200 mikrogramma jew 800 mikrogramma) tal-istess qawwa

(jew qawwa ta’ 100 mikrogramma jew qawwa ta’ 400 mikrogramma).

Il-pazjenti m’għandhomx jużaw iktar minn 4 dożi kuljum. Il-pazjenti għandhom jistennew mill-inqas 4 sigħat wara li jieħdu doża qabel ma jikkuraw episodju ieħor ta’ BTP b’PecFent.

PecFent jista’ jforni dożi ta’ 100, 200, 400 u 800 mikrogrammi kif ġej:

Doża meħtieġa

Qawwa tal-prodott

Ammont

(mikrogrammi)

(mikrogrammi)

 

Sprej wieħed f’minfes wieħed

Sprej wieħed f’kull minfes

Sprej wieħed f’minfes wieħed

Sprej wieħed f’kull minfes

Doża tal-bidu

Id-doża tal-bidu ta’ PecFent għall-kura ta’ episodji ta’ BTP hi dejjem ta’ 100 mikrogramma (sprej wieħed), anki f’pazjenti li jaqilbu minn prodotti oħrajn li jkun fihom fentanyl għal BTP tagħhom.

Il-pazjent irid jistenna mill-inqas 4 sigħat qabel ma jikkura episodju ieħor ta’ BTP b’PecFent.

Metodu ta’ titrazzjoni

Il-pazjenti għandhom jingħataw riċetta ta’ provvista ta’ titrazzjoni inizjali ta’ titrazzjoni provvista ta’ flixkun wieħed (2 sprejs jew 8 sprejs) ta’ PecFent 100 mikrogramma/sprej.

Pazjenti li d-doża tal-bidu tagħhom tkun ta’ 100 mikrogramma u li jeħtieġu li jittitraw għal doża ogħla minħabba nuqqas ta’ effett jistgħu jingħataw parir biex jużaw żewġ sprejs ta’

100 mikrogramma (wieħed f’kull minfes) għall-episodju li jmiss ta’ BTP. Jekk din id-doża ma tirnexxix, il-pazjent jista’ jingħata riċetta għal flixkun ta’ PecFent 400 mikrogramma/sprej u jingħata parir biex jaqleb għal sprej wieħed ta’ 400 mikrogramma għall-episodju ta’ wġigħ li jkun imiss. Jekk din id-doża ma tirnexxix, il-pazjent jista’ jingħata parir biex iżid id-doża għal żewġ sprejs ta’ 400 mikrogramma (wieħed f’kull minfes).

Mill-bidu tal-kura, il-pazjenti għandhom jiġu segwiti mill-qrib u d-doża tiġi ttitrata sakemm tintlaħaq doża effettiva u tiġi kkonfermata għal żewġ episodji ta’ BTP kkurati konsekuttivament.

Titrazzjoni f’pazjenti li jkunu qed jaqilbu bejn prodotti li jkun fihom fentanyl li jerħu b’mod immedjat

Jista’ jkun hemm differenzi sostanzjali fil-profil farmakokinetiku ta’ prodotti mediċinali b’fentanyl li jerħu b’mod immedjat, li jirriżultaw f’differenzi klinikament importanti fir-rata u l-grad ta’ assorbiment ta’ fentanyl. Għalhekk, meta jkunu qed jaqilbu bejn prodotti mediċinali b’fentanyl indikati għal kura ta’ wġigħ temporanju li jseħħ għal għarrieda, li jinkludi formulazzjonijiet intranażali, hu essenzjali li l-pazjenti jiġu ttitrati mill-ġdid bil-prodott mediċinali l-ġdid, u mhux jaqilbu fuq bażi ta’ doża b’doża (mikrogramma b’mikrogramma).

Terapija ta’ manteniment

Ġaladarba tkun ġiet stabbilita doża effettiva waqt it-titrazzjoni, il-pazjent għandu jkompli jieħu din id- doża sa massimu ta’ 4 dożi kuljum.

Aġġustament mill-ġdid tad-doża

Ġeneralment, id-doża ta’ manteniment ta’ PecFent għandha tiżdied biss fejn id-doża kurrenti ma jirnexxilhiex tikkura b’mod adegwat il-BTP għal diversi episodji konsekuttivi.

Evalwazzjoni tad-doża tat-terapija bl-opjojdi fl-isfond tista’ tkun meħtieġa jekk il-pazjenti jkollhom b’mod konsistenti iktar minn erba’ episodji ta’ BTP kull 24 siegħa.

Jekk ir-reazzjonijiet avversi ikunu intollerabbli jew persistenti, id-doża għandha titnaqqas jew il-kura b’PecFent tinbidel b’analġesiku ieħor.

It-twaqqif tal-kura

PecFent għandu jitwaqqaf immedjatament jekk il-pazjent ma jkollux iżjed episodji ta’ uġigħ temporanju li jseħħ għal għarrieda. Il-kura għal uġigħ persistenti fl-isfond għandha tinżamm skont kif ingħatat ir-riċetta.

Jekk it-twaqqif tat-terapija tal-opjojdi kollha jkun meħtieġ, il-pazjent għandu jiġi segwit mit-tabib, għax titrazzjoni gradwali ’l isfel tat-terapija bl-opjojdi hi meħtieġa sabiex tiġi evitata l-possibbiltà ta’ effetti ta’ twaqqif f’daqqa meta tieqaf tieħu l-mediċina.

Popolazzjonijiet speċjali

Persuni anzjani (li għandhom iktar minn 65 sena)

Fil-programm ta’ provi kliniċi b’PecFent, 104 (26.1%) tal-pazjenti kellhom iktar minn 60 sena, 67 (16.8%) kellhom iktar minn 65 sena u 15 (3.8%) iktar minn 75 sena. Ma kien hemm l-ebda indikazzjoni li pazjenti aktar anzjani kellhom tendenza li jittitraw għal dożi iktar baxxi jew kellhom iktar reazzjonijiet avversi. Madankollu, minħabba l-importanza tal-funzjoni tal-kliewi u tal-fwied fil- metaboliżmu u fit-tneħħija ta’ fentanyl, għandu jkun hemm attenzjoni addizzjonali fl-użu ta’ PecFent f’persuni anzjani. M’hemmx dejta disponibbli dwar il-farmakokinetika ta’ PecFent.

Indeboliment tal-fwied jew tal-kliewi

PecFent għandu jingħata b’kawtela lil pazjenti b’indeboliment moderat jew sever tal-fwied jew tal- kliewi (ara sezzjoni 4.4).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u effikaċja ta’ PecFent fit-tfal u adolexxenti li jkollhom inqas minn 18-il sena ma ġewx determinati s’issa.

Dejta mhux disponibbli.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

PecFent hu għall-użu fl-imnieħer biss.

Il-flixkun għandu jitneħħa mill-kontenitur reżistenti għat-tfal immedjatament qabel ma jintuża u l- għatu protettiv jitneħħa. Il-flixkun jrid jiġi pprajmjat qabel l-ewwel użu billi żżommu jħares ’il fuq u sempliċement tagħfas u terħi l-finger grips fuq kull naħa tan-nozzle sakemm tidher bar ħadra fil- counting window (dan għandu jseħħ wara erba’ sprejs).

Flixkun b’2 sprejs:

Il-flixkun b’2 sprejs ma jistax jerġa’ jiġi pprajmjat u ladarba ż-żewġ dożi jintużaw, jew jekk ikunu għaddew aktar minn 5 ijiem minn meta jkun sar il-prajming, il-flixkun u l-kontenut għandhom jintremew kif deskritt fis-sezzjoni 6.6.

Flixkun bi 8 sprejs:

Jekk il-prodott ma jkunx intuża għal 5 ijiem, għandu jerġa’ jiġi pprajmjat billi tisprejja darba. Il- pazjent għandu jingħata parir biex jikteb id-data tal-ewwel użu fl-ispazju pprovdut fuq it-tikketta tal- kontenitur reżistenti għat-tfal.

Biex tagħti PecFent, iż-żennuna titpoġġa distanza qasira (madwar 1 ċm) ġol-minfes u ppuntata ftit lejn il-bridge tal-imnieħer. Imbagħad jingħata sprej billi tagħfas u terħi l-finger grips fuq kull naħa taż- żennuna. Ser jinstema’ klikk u n-numru li jidher fil-counter ser jiżdied b’wieħed.

Il-pazjenti għandhom jingħataw parir li jistgħu ma jħossux l-isprej li jkun qed jingħata, u li għalhekk, huma għandhom jiddependu fuq il-klikk li jinstema’ u n-numru fuq il-counter li jkun qed jiżdied biex jikkonfermaw li l-isprej ikun ġie fornut.

Il-qtar tal-isprej ta’ PecFent jiffurmaw ġel ġol-imnieħer. Il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex ma jnaddfux imneħirhom immedjatament wara l-għoti ta’ PecFent.

L-għatu protettiv għandu jitpoġġa lura f’postu wara kull użu u l-flixkun jitpoġġa fil-kontenitur reżistenti għat-tfal għal ħażna mingħajr periklu.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1.

Pazjenti mingħajr terapija ta’ manteniment b’opioid minħabba li hemm riskju miżjud ta’ depressjoni respiratorja.

Tnaqqis respiratorju sever jew kundizzjonijiet ostruttivi severi fil-pulmun.

Kura ta’ uġigħ akut minbarra uġigħ li jinħass.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Il-pazjenti u dawk li jieħdu ħsiebhom jridu jingħataw parir li PecFent fih sustanza attiva f’ammont li jista’ jkun fatali għal tifel/tifla.

Sabiex jiġu mminimizzati r-riskji ta’ reazzjonijiet avversi marbuta mal-opjojdi u biex tiġi identifikata d-doża effettiva, hu essenzjali li l-pazjenti jiġu mmonitorjati mill-qrib minn persuni professjonali fil- qasam tas-saħħa matul il-proċess tat-titrazzjoni.

Hu importanti li l-kura b’opjojdi li jaġixxu għal żmien twil li tintuża biex tikkura l-uġigħ persistenti ta’ pazjent tkun ġiet stabbilita qabel ma tinbeda t-terapija b’PecFent.

Tnaqqis respiratorju

Hemm riskju ta’ tnaqqis respiratorju klinikament sinifikanti assoċjat mal-użu ta’ fentanyl. Pazjenti li jkollhom uġigħ u li jirċievu terapija kronika bl-opjojdi, jiżviluppaw tolleranza għal tnaqqis respiratorju, u għaldaqstant ir-riskju ta’ tnaqqis respiratorju f’dawn il-pazjenti jitnaqqas. L-użu fl-istess ħin ta’ mediċini li jnaqqsu l-attività tas-sistema nervuża ċentrali jista’ jżid ir-riskju ta’ tnaqqis respiratorju (ara sezzjoni 4.5).

Mard pulmonari kroniku

F’pazjenti b’mard pulmonari ostruttiv kroniku, fentanyl jista’ jikkawża reazzjonijiet avversi aktar serji. F’dawn il-pazjenti, l-opjojdi jistgħu jnaqqsu l-impuls li wieħed jieħu n-nifs u jżidu r-reżistenza fil- passaġġ tan-nifs.

Żieda fil-pressjoni intrakranjali

PecFent għandu jingħata biss b’kawtela estrema f’pazjenti li jistgħu jkun partikularment suxxettibbli għall-effetti intrakranjali taż-żamma ta’ CO2, bħal dawk b’evidenza ta’ żieda fil-pressjoni intrakranjali jew koxjenza indebolita. L-opjojdi jistgħu jaħbu l-kors kliniku ta’ pazjenti b’feriti fir-ras u għandhom jintużaw biss jekk ikunu klinikament meħtieġa.

Mard kardijaku

Fentanyl jista’ jipproduċi bradikardija. PecFent, għalhekk, għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti li jkollhom bradiarritmija preċedenti jew diġà eżistenti.

Ħsara fil-funzjoni tal-fwied jew tal-kliewi

Flimkien ma’ dan, PecFent għandu jingħata b’kawtela lil pazjenti b’indeboliment tal-fwied jew tal- kliewi. L-influwenza ta’ indeboliment tal-fwied u tal-kliewi fuq il-farmakokinetika tal-prodott mediċinali ma kinitx evalwata; madankollu, meta li jingħata minn ġol-vina, intwera li t-tneħħija ta’ fentanyl tinbidel meta jkun hemm indeboliment tal-fwied u tal-kliewi minħabba tibdil fit-tneħħija metabolika u proteini tal-plażma. Għalhekk, għandha tingħata attenzjoni speċjali matul il-proċess ta’ titrazzjoni f’pazjenti li jkollhom indeboliment moderat jew sever tal-fwied jew tal-kliewi.

Għandha tingħata konsiderazzjoni bir-reqqa lil pazjenti b’ipovolemija u pressjoni baxxa.

Abbuż potenzjali u tolleranza

It-tolleranza u d-dipendenza fiżika u/jew psikoloġika jistgħu jiżviluppaw wara l-għoti ripetut ta’ opjojdi bħal fentanyl. Madankollu, dipendenza ijatroġenika wara l-użu terapewtiku tal-opjojdi hi rari.

L-atleti għandhom jiġu infurmati li l-kura b’fentanyl tista’ twassal għal testijiet tad-doping b’riżultat pożittiv.

Sindrome tas-Serotonin

Hija rakkomandata kawtela meta PecFent jingħata fl-istess ħin ma’ prodotti mediċinali li jaffettwaw is-sistemi tan-newrotrasmettituri serotoninerġiċi.

L-iżvilupp ta’ sindrome tas-serotonin li jista’ jkun ta’ periklu għall-ħajja jista’ jseħħ bl-użu konkomitanti ta’ prodotti mediċinali serotonerġiċi bħall-Inibituri Selettivi tat-Teħid mill-Ġdid tas- Serotonin (SSRIs) u l-Inibituri tat-Teħid mill-Ġdid tas-Serotonin Norepinephrine (SNRIs), u ma’ prodotti mediċinali li jdgħajfu l-metaboliżmu tas-serotonin (inklużi l-Inibituri tal-Monoamine Oxidase [MAOIs]). Dan jista’ jseħħ fi ħdan id-doża rakkomandata (ara sezzjoni 4.5).

Is-sindrome tas-serotonin jista’ jinkludi bidliet fl-istat mentali (eż. aġitazzjoni, alluċinazzjonijiet, koma), instabilità awtonomika (eż. takikardija, pressjoni tad-demm instabbli, ipertermija), abnormalitajiet newromuskolari (eż. iperrifleksija, nuqqas ta’ koordinazzjoni, riġidità), u/jew sintomi gastrointestinali (eż. dardir, rimettar, dijarea).

Jekk ikun issuspettat is-sindrome tas-serotonin, il-kura b’PecFent għandha titwaqqaf.

Mnejn jingħata

PecFent hu maħsub għall-użu fl-imnieħer biss, u m’għandux jingħata minn xi post ieħor. Minħabba l- proprjetajiet fiżiko-kimiċi ta’ eċċipjenti inklużi fil-formulazzjoni, injezzjoni ġol-vini jew intra-arterjali trid tiġi evitata b’mod partikulari.

Kundizzjonijiet nażali

Jekk il-pazjent ikollu episodji rikorrenti ta’ ħruġ ta’ demm mill-imnieħer jew skonfort jew nażali waqt li jkun qed jieħu PecFent, metodu alternattiv ta’ għoti għal kura ta’ wġigħ temporanju li jseħħ għal għarrieda għandu jiġi kkunsidrat.

Eċċipjenti ta’ PecFent

PecFent fih propyl parahydroxybenzoate (E216). Propyl parahydroxybenzoate jista’ jikkawża reazzjonijiet allerġiċi (li possibbilment iseħħu wara ċertu żmien) u b’mod rari ħafna, bronkospażmu (jekk il-prodott mediċinali ma jingħatax b’mod korrett).

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Fentanyl jiġi metabolizzat primarjament permezz tas-sistema ta’ isoenzimi ta’ ċitokrom uman P450 3A4 (CYP3A4), għalhekk interazzjonijiet potenzjali jistgħu jseħħu meta PecFent jingħata fl-istess ħin ma’ prodotti mediċinali li jaffettwaw l-attività ta’ CYP3A4. L-għoti flimkien ma’ prodotti mediċinali li jikkaġunaw żieda fl-attività ta’ 3A4, jista’ jnaqqas l-effikaċja ta’ PecFent. L-użu fl-istess ħin ta’ PecFent ma’ inibituri qawwija ta’ CYP3A4 (eż. ritonavir, ketoconazole, itraconazole, troleandomycin, clarithromycin, u nelfinavir) jew inibituri moderati ta’ CYP3A4 (eż. amprenavir, aprepitant, diltiazem, erythromycin, fluconazole, fosamprenavir, meraq tal-grejpfrut, u verapamil), jista’ jirriżulta f’żieda fil- konċentrazzjonijiet ta’ fentanyl fil-plażma, li potenzjalment tista’ tikkawża reazzjonijiet avversi serji tal-mediċina, li jinkludu tnaqqis respiratorju fatali. Pazjenti li jkunu qed jirċievu PecFent fl-istess ħin ma’ inibituri moderati jew qawwija ta’ CYP3A4, għandhom jiġu mmonitorjati b’kawtela għal perjodu twil ta’ żmien. It-tnaqqis fid-doża għandu jsir b’kawtela.

L-użu fl-istess ħin ta’ mediċini li jnaqqsu l-attività tas-sistema nervuża ċentrali, li jinkludu opjojdi oħrajn, sedattivi jew mediċini ipnotiċi, anestetiċi ġenerali, phenothiazines, trankwillanti, rilassanti tal- muskoli skeletriċi, antistamini sedattivi u alkoħol jistgħu jipproduċu effetti addizzjonali li jnaqqsu l- attività.

Prodotti mediċinali serotoninerġiċi:

L-għoti fl-istess ħin ta’ fentanyl ma’ prodott mediċinali serotoninerġiku, bħal Inibitur Selettiv tat-

Teħid mill-Ġdid tas-Serotonin (SSRI) jew Inibitur tat-Teħid mill-Ġdid tas-Serotonin Norepinephrine (SNRI) jew Inibitur tal-Monoamine Oxidase (MAOI), jista’ jżid ir-riskju tas-sindrome tas-serotonin, li hija kundizzjoni li tista’ tkun ta’ periklu għall-ħajja.

PecFent mhuwiex rakkomandat għall-użu f’pazjenti li rċivew Inibituri ta’ Monoamine Oxidase (MAO) fl-14-il ġurnata ta’ qabel minħabba li potenzjament sever u imprevedibbli minn inibituri ta’ MAO ġie rrappurtat b’analġeżiċi opjojdi.

L-użu fl-istess ħin ta’ agonisti/antagonisti parzjali tal-opjojdi (eż. buprenorphine, nalbuphine jew pentazocine) mhuwiex rakkomandat. Għandhom affinità għolja għal riċetturi tal-opjojdi b’attività intrinsika relattivament baxxa u, għalhekk, parzjalment jantagonizzaw l-effett analġesiku ta’ fentanyl u jistgħu jikkaġunaw sintomi ta’ meta wieħed jieqaf jieħu l-mediċina f’pazjenti dipendenti fuq l-opjojdi.

Intwera li l-użu fl-istess ħin ta’ oxymetazoline mogħti mill-imnieħer inaqqas l-assorbiment ta’ PecFent (ara sezzjoni 5.2). Għalhekk, l-użu fl-istess ħin ta’ dikonġestanti li jdejqu l-vini li jingħataw mill- imnieħer waqt it-titrazzjoni mhuwiex rakkomandat, għax dan jista’ jwassal għal pazjenti li jittitraw għal doża li hi ogħla minn dik meħtieġa. Il-kura ta’ manteniment b’PecFent tista’ wkoll tkun inqas effettiva f’pazjenti b’rinite meta tingħata fl-istess ħin ma’ dikonġestant li jdejjaq il-vini. Jekk dan iseħħ, il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex iwaqqfu d-dikonġestant tagħhom.

L-użu fl-istess ħin ta’ PecFent u prodotti mediċinali oħrajn (minbarra oxymetazoline) li jingħataw minn ġol-imnieħer ma ġiex evalwat fil-provi kliniċi. Kuri oħrajn mogħtija minn ġol-imnieħer għandhom jiġu evitati fi żmien 15-il minuta mid-dożaġġ b’PecFent.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Hemm dejta limitata dwar l-użu ta’ fentanyl f’nisa tqal. Studji f’annimali urew effett tossiku fuq is- sistema riproduttiva (ara 5.3). Mhux magħruf ir-riskju potenzjali fuq in-nies. PecFent m’għandux jintuża waqt it-tqala ħlief jekk ikun hemm bżonn ċar.

Wara kura fit-tul, fentanyl jista’ jikkawża sintomi ta’ meta wieħed jieqaf jieħu din il-mediċina fit- tarbija tat-twelid. Hu rakkomandat li fentanyl ma jintużax waqt l-uġigħ tal-ħlas u l-ħlas (li jinkludi Ċesarja), għax fentanyl jgħaddi minn ġol-plaċenta u jista’ jikkawża tnaqqis respiratorju fil-fetu. Jekk PecFent jingħata, antidot għat-tifel/tifla għandu jkun disponibbli fil-pront.

Treddigħ

Fentanyl hu eliminat fil-ћalib tas-sider tal-bniedem u jista’ jikkawża sedazzjoni u tnaqqis respiratorju fit-tarbija li tkun qed terda’. Fentanyl hu kontra-indikat waqt treddigħ, u t-treddigħ m’għandux jerġa’ jinbeda sa mill-inqas 5 ijiem wara l-aħħar għoti ta’ fentanyl.

Fertilità

M’hemm l-ebda dejta klinika dwar l-effett ta’ fentanyl fuq il-fertilità.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Opjojdi analġesiċi jistgħu jindebbolixxu l-ħila mentali u/jew fiżika meħtieġa biex issuq jew tħaddem makkinarju.

Il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex ma jsuqux jew iħaddmu makkinarju jekk ikollhom ngħas, sturdament, jew disturb tal-vista jew reazzjonijiet avversi oħrajn li jistgħu jindebbolixxu l-ħila tagħhom li jsuqu jew iħaddmu makkinarju.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Reazzjonijiet avversi tipiċi tal-opjojdi għandhom ikunu mistennija b’PecFent. B’mod frekwenti, dawn ser jieqfu jew jonqsu fl-intensità bit-tkomplija tal-użu tal-prodott mediċinali, hekk kif il-pazjent jiġi ttitrat għall-iktar doża adattata. Madankollu, l-iktar reazzjonijiet avversi serji huma tnaqqis respiratorju

(li potenzjalment jwasslu għal apnea jew waqfien respiratorju), tnaqqis ċirkolatorju, pressjoni baxxa u xokk, u l-pazjenti kollha għandhom jiġu mmonitorjati għal dawn il-kundizzjonijiet.

L-istudji kliniċi ta’ PecFent kienu maħsuba biex jevalwaw is-sigurtà u l-effikaċja fil-kura ta’ BTP, u l- pazjenti kollha kienu wkoll fuq terapija bl-opjojdi fl-isfond, bħal morfina li tintreħa b’mod sostnut jew fentanyl li jgħaddi minn ġol-ġilda, għall-uġigħ persistenti tagħhom. Għalhekk mhuwiex possibbli li wieħed jifred b’mod definittiv l-effetti ta’ PecFent waħdu.

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin kienu irrapportati b’PecFent u/jew komposti oħra li fihom fentanyl waqt studji kliniċi u fl-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq (frekwenzi definiti bħala komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100); rari (≥1/10,000 sa <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000); mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli).

 

Komuni

Mhux komuni

Mhux magħruf

Infezzjonijiet u

 

Pnewmonja

 

infestazzjonijiet

 

Nażofarinġite

 

 

 

Farinġite

 

 

 

Rinite

 

Disturbi tad-demm u

 

Newtropenja

 

tas-sistema limfatika

 

 

 

Disturbi fis-sistema

 

Sensittività eċċessiva

 

immuni

 

 

 

Disturbi fil-

 

Deidrazzjoni

 

metaboliżmu u n-

 

Ipergliċemija

 

nutrizzjoni

 

Nuqqas t’aptit

 

 

 

Żieda fl-aptit

 

 

Komuni

Mhux komuni

Mhux magħruf

Disturbi psikjatriċi

Diżorjentament.

Abbuż mid-droga

Insomnja

 

 

Delirju

 

 

 

Alluċinazzjoni

 

 

 

Stat ta’ konfużjoni

 

 

 

Dipressjoni

 

 

 

Nuqqas ta’

 

 

 

attenzjoni/disturbi ta’

 

 

 

iperattività

 

 

 

Ansjetà

 

 

 

Burdata ewforika

 

 

 

Nervożità

 

Disturbi fis-sistema

Indeboliment fis-

Tintilef minn sensik

 

nervuża

sens tat-togħma

Livell baxx ta’ koxjenza

 

 

Sturdament

Konvulżjoni

 

 

Ngħas

Telf tas-sens tat-togħma

 

 

Uġigħ ta’ ras

Anosmija

 

 

 

Indeboliment tal-

 

 

 

memorja

 

 

 

Parosmija

 

 

 

Disturb fid-diskors

 

 

 

Sedazzjoni

 

 

 

Letarġija

 

 

 

Rogħda

 

Disturbi fil-widnejn u

 

Mejt

 

fis-sistema labirintika

 

 

 

Disturbi fil-qalb

 

Ċijanosi

 

Disturbi vaskulari

 

Insuffiċjenza

Fwawar

 

 

kardjovaskulari

 

 

 

Limfedema

 

 

 

Pressjoni baxxa

 

 

 

Fwawar jaħarqu

 

Disturbi respiratorji,

Tinfaraġ

Ostruzzjoni fin-naħa ta’

Waqfien respiratorju

toraċiċi u medjastinali

 

fuq tal-pajp tan-nifs

 

 

Ħruġ ta’ likwidu

Uġigħ faringolarinġeali

 

 

mill-imnieħer

Rinalġja

 

 

Skonfort nażali

Disturb fil-mukuża

 

 

 

nażali

 

 

 

Sogħla

 

 

 

Dispnea

 

 

 

Għatis

 

 

 

Konġestjoni fin-naħa ta’

 

 

 

fuq tal-apparat

 

 

 

respiratorju

 

 

 

Konġestjoni nażali

 

 

 

Ipoestesija intranażali

 

 

 

Irritazzjoni fil-gerżuma

 

 

 

Postnasal drip

 

 

 

Nixfa nażali

 

 

Komuni

Mhux komuni

Mhux magħruf

Disturbi gastro-

Rimettar

Perforazzjoni intestinali

 

intestinali

Nawseja

Peritonite

 

 

Stitikezza

Ipoestesija orali

 

 

 

Parestesija orali

 

 

 

Dijarea

 

 

 

Dardir

 

 

 

Uġigħ addominali

 

 

 

Disturb fl-ilsien

 

 

 

Ulċerazzjoni tal-ħalq

 

 

 

Dispepsja

 

 

 

Ħalq niexef

 

Disturbi fil-ġilda u fit-

Ħakk tal-ġilda

Għaraq eċċessiv

 

tessuti ta’ taħt il-ġilda

 

Urtikarja

 

Disturbi muskolu-

 

Artralġja

 

skeletriċi u tat-tessuti

 

Kontrazzjonijiet tal-

 

konnettivi

 

muskoli

 

Disturbi fil-kliewi u fis-

 

Anurja

 

sistema urinarja

 

Disurja

 

 

 

Proteinurja

 

 

 

Eżitazzjoni urinarja

 

Disturbi fis-sistema

 

Emorraġija vaġinali

 

riproduttiva u fis-sider

 

 

 

Disturbi ġenerali u

 

Uġigħ mhux kardijaku

Sindrome ta’ meta

kondizzjonijiet ta’

 

fis-sider

titwaqqaf il-mediċina*

mnejn jingħata

 

Astenja

 

 

 

Tertir ta’ bard

 

 

 

Edema tal-wiċċ

 

 

 

Edema periferali

 

 

 

Disturb fil-mod kif timxi

 

 

 

Deni

 

 

 

Għeja kbira

 

 

 

Telqa

 

 

 

Għatx

 

Investigazzjonijiet

 

Tnaqqis fl-għadd tal-

 

 

 

plejtlits

 

 

 

Żieda fil-piż

 

Korriment u

 

Waqgħat

 

avvelenament u

 

Użu ħażin tal-mediċina

 

komplikazzjonijiet ta’

 

b’mod intenzjonali

 

xi proċedura

 

Żball fil-mediċina

 

*Ara s-sezzjoni li jmiss hawn taħt

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Sintomi ta’ meta wieħed iwaqqaf l-opjojdi bħal dardir, rimettar, dijarea, ansjetà, tertir ta’ bard, rogħda, u għaraq ġew osservati b’fentanyl transmukożali.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Is-sintomi ta’ doża eċċessiva ta’ fentanyl mogħti minn ġol-imnieħer huma mistennija li jkunu simili fin-natura tagħhom għal dawk ta’ fentanyl mogħti ġol-vini u opjojdi oħrajn, u huma estensjoni tal- azzjonijiet farmakoloġiċi tiegħu, bl-iktar effett sinifikanti serju jkun dak ta’ tnaqqis respiratorju.

L-immaniġġjar immedjat ta’ doża eċċessiva ta’ opjojdi jinkludi li jiġi żgurat passaġġ tan-nifs mingħajr ostakoli, stimulazzjoni fiżika u verbali tal-pazjent, evalwazzjoni tal-livell ta’ koxjenza, stat ventilatorju u ċirkolatorju, u ventilazzjoni assistita (sapport ventilatorju) jekk meħtieġ.

Għal kura ta’ doża eċċessiva (bligħ aċċidentali) f’persuna li qatt ma ħadet opjojdi fil-passat, għandu jinkiseb aċċess ġol-vini, u naloxone jew antagonisti oħrajn tal-opjojdi għandhom jintużaw kif klinikament indikat. It-tul ta’ żmien ta’ tnaqqis respiratorju wara doża eċċessiva jista’ jkun itwal mill- effetti tal-azzjoni tal-antagonist tal-opjojdi (eż. il-half life ta’ naloxone tvarja minn 30 sa 81 minuta) u l-għoti ripetut jista’ jkun meħtieġ. Għal dettalji dwar użu bħal dan, is-Sommarju tal-Karatteristiċi tal- Prodott tal-antagonist tal-opjojd individwali għandu jiġi kkonsultat.

Għal kura ta’ doża eċċessiva f’pazjenti li jkollhom kura ta’ manteniment bl-opjojdi, għandu jinkiseb aċċess ġol-vini. L-użu prudenti ta’ naloxone jew antagonist ieħor tal-opjojdi jista’ jkun meħtieġ f’xi każijiet, iżda ġie assoċjat mar-riskju li jikkawża sindrome akut ta’ meta wieħed jieqaf tieħu l-mediċina.

Għandu jkun innutat li għalkemm żidiet statistikament sinifikanti fil-livell tas-Cmax kienu osservati wata t-tieni doża ta’ PecFent mogħtija jew siegħa jew sagħtejn wara d-doża tal-bidu, din iż-żieda mhijiex ikkunsidrata li hi kbira biżżejjed biex tissuġġerixxi li akkumulazzjoni li hi klinikament ta’ tħassib jew espożizzjoni eċċessiva ser isseħħ, u tipprovdi marġni wiesgħa ta’ sigurtà għall-intervall rakkomandat tad-doża ta’ erba’ sigħat.

Għalkemm ebusija tal-muskoli li tinterferixxi mar-respirazzjoni ma ġietx osservata wara l-użu ta’ PecFent, dan hu possibbli b’fentanyl u opjojdi oħrajn. Jekk isseħħ, għandha tiġi mmaniġġjata bl-użu ta’ ventilazzjoni assistita, minn antagonist tal-opjojdi, u bħala alternattiva finali, minn sustanza ta’ mblukkar newromuskolari.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Analġesiċi; opjojdi, derivattivi ta’ phenylpiperidine; Kodiċi ATC:

N02AB03.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Fentanyl hu analġesiku opjojd li jinteraġixxi fil-biċċa l-kbira tiegħu mar-riċettur-µ tal-opjojdi. L- azzjonijiet terapewtiċi primarji tiegħu huma analġesija u sedazzjoni. L-effetti farmakoloġiċi sekondarji huma tnaqqis respiratorju, bradikardija, ipotermija, stitikezza, mijosi, dipendenza fiżika u ewforija.

Effetti farmakodinamiċi

Sar studju double-blind, li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, ikkontrollat bil-plaċebo, tat-tip crossover, li fih 114-il pazjent li kellhom bħala medja minn 1 sa 4 episodji ta’ wġigħ temporanju li jseħħ għal għarrieda (BTP – break through pain) kuljum waqt li kienu qed jieħdu terapija ta’ manteniment bl-opjojdi, ġew irreġistrati f’fażi inizjali ta’ titrazzjoni open-label sabiex tiġi identifikata doża effettiva ta’ PecFent (Studju CP043). Il-pazjenti li jkunu ser jibdew il-fażi double-blind kienu kkurati sa 10 episodji ta’ BTP jew b’PecFent (7 episodji) jew bi plaċebo (3 episodji) f’ordni każwali.

Mill-pazjenti li daħlu fil-fażi ta’ titrazzjoni, 7 (6.1%) biss ma kinux kapaċi jiġu ttitrati għal doża effettiva minħabba n-nuqqas ta’ effikaċja, u 6 (5.3%) irtiraw mill-istudju minħabba avvenimenti avversi.

Il-punt aħħari primarju kien il-paragun bejn it-total ta’ differenza ta’ intensità tal-uġigħ wara

30 minuta mid-dożaġġ (SPID30), li kien 6.57 fl-episodji kkurati b’PecFent meta mqabbel ma’ 4.45 għal plaċebo (p<0.0001). L-SPID għal episodji kkurati b’PecFent kien ukoll differenti b’mod sinifikanti għal plaċebo wara 10 15, 45 u 60 minuta wara l-għoti.

Il-medja tal-punteġġi tal-intensità tal-uġigħ (73 pazjent) għall-episodji kollha kkurati b’PecFent (459 episodji) meta mqabbla ma’ dawk ikkurati bi plaċebo (200 episodju) kienu iktar baxxi b’mod sinifikanti wara 5, 10, 15, 30, 45 u 60 minuta wara l-għoti (ara Figura 1).

Figura 1: Medja (± SE) ta’ Punteġġi tal-Intensità tal-Uġigħ f’Kull Punt ta’ Ħin (Popolazzjoni mITT)

Ħin (minuti)

PecFent

Plaċebo

Nota: Punteġġi ta’ Intensità tal-Uġigħ (medja tal-medja tal-persuni) wara l-għoti ta’ PecFent u Plaċebo

*Tnaqqis sinifikanti kien osservat fl-alpha (livell ta’ <=0.05 bejn PecFent u Plaċebo f’dak il-punt ta’ ħin.

**Tnaqqis sinifikanti kien osservat fl-alpha (livell ta’ <=0.01 bejn PecFent u Plaċebo f’dak il-punt ta’ ħin.

L-effikaċja superjuri ta’ PecFent fuq il-plaċebo kienet appoġġjata minn dejta minn riżultati aħħarin sekondarja li jinkludu n-numru ta’ episodji ta’ BTP b’solliev minn uġigħ klinikament sinifikanti, definit bħala t-tnaqqis fil-punteġġ tal-intensità tal-uġigħ ta’ mill-inqas 2 (Figura 2).

Figura 2: Solliev minn Uġigħ Klinikament Sinifikanti – PecFent vs plaċebo: % ta’ Episodji ta’ Pazjenti Bi Tnaqqis ta’ ≥2 Punti fl-Intensità tal-Uġigħ

Plaċebo

Episodji (%)

**p=0.011 vs plaċebo

***p<0.0001 vs plaċebo

Ħin mid-dożaġġ (minuti)

Fi studju double-blind, li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, ikkontrollat b’komparatur (Studju 044), li kien imfassal bħal Studju 043 li twettaq fuq pazjenti tolleranti għall-opjojdi li kellhom uġigħ temporanju tal-kanċer li jseħħ għal għarrieda, li kienu fuq dożi stabbli ta’ opjojdi skedati regolarment, intwera li PecFent kien superjuri għal morphine sulfate li jintreħa b’mod immedjat (IRMS). Is- superjorità ntweriet mill-punt aħħari primarju, id-Differenza ta’ Intensità tal-Uġigħ fi żmien 15-

il minuta, li kienet ta’ 3.02 f’pazjenti kkurati b’PecFent meta mqabbla ma’ 2.69 f’pazjenti kkurati b’IRMS (p=0.0396).

Fi studju fit-tul, open-label, dwar is-sigurtà (Studju 045), 355 pazjent ipparteċipaw fil-fażi ta’ kura ta’ 16-il ġimgħa, li matulha 42,227 episodju ta’ wġigħ temporanju tal-kanċer li seħħ għal għarrieda (BTP) kienu kkurati b’PecFent. Mija minn dawn il-pazjenti komplew il-kura sa 26 xahar f’fażi ta’ estensjoni. Mit-355 pazjent ikkurati fil-fażi ta’ kura open-label, 90% ma kellhom bżonn l-ebda żieda fid-doża.

Fl-istudju (CP043) li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, ikkontrollat bi plaċebo, 9.4% ta’ 459 episodji ta’ BTP ikkurati b’PecFent fi 73 pazjent kienu jeħtieġu l-użu ta’ xi prodotti mediċinali (ta’ salvataġġ) addizzjonali fi żmien 60 minuta mid-dożaġġ. Matul l-istudju open-label (CP045) li sar fuq perjodu ta’ żmien itwal dan kien ta’ 6.0% minn 42,227 episodju fi 355 pazjent ikkurati b’PecFent matul sa 159 jum ta’ kura.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Introduzzjoni ġenerali

Fentanyl hu lipofiliku ħafna u jistgħu jiġi assorbit malajr ħafna minn ġol-mukuża nażali u iktar bil- mod mir-rotta gastrointestinali. Hu suġġett għal metaboliżmu first pass fil-fwied u intestinali u l- metaboliti ma jikkontribwixxux għall-effett terapewtiċi ta’ fentanyl.

PecFent juża s-sistema ta’ forniment nażali tal-mediċina PecSys biex jimmodula l-forniment u l- assorbiment ta’ fentanyl. Is-sistema PecSys tippermetti li l-prodott jiġi sprejjat fiż-żona ta’ quddiem tal-kavità nażali bħala raxx fin ta’ qtar, li jsir ġel hekk kif imiss mal-joni tal-calcium li jkun hemm fil- mukuża nażali. Fentanyl jiġi diffuż mill-ġel u jiġi assorbit minn ġol-mukuża nażali; dan l-assorbiment ta’ fentanyl immodulat mill-ġel, irażżan il-livell massimu ta’ konċentrazzjoni fil-plażma (Cmax), filwaqt li jippermetti l-kisba ta’ ħin bikri għal dak il-massimu (Tmax).

Assorbiment

Fi studju farmakokinetiku li qabbel PecFent (100, 200, 400 u 800 mikrogramma) ma’ fentanyl citrate orali transmukożali (OTFC, 200 mikrogramma), intwera li fentanyl ġie assorbit malajr wara l-għoti ta’ doża waħda intranażali ta’ PecFent, b’medjan tat-Tmax li varja minn 15 sa 21 minuta (Tmax għal OTFC kien ta’ madwar 90 minuta). Il-varjabilità tal-farmakokinetika ta’ fentanyl kienet konsiderevoli wara l- kura kemm b’PecFent kif ukoll b’OTFC. Il-bijodisponibilità relattiva ta’ fentanyl mill-kura b’PecFent meta mqabbla mal-OTFC ta’ 200 mikrogramma kienet ta’ madwar 120%.

Il-parametri farmakokinetici ewlenin huma murija fit-tabella li jmiss:

Parametri farmakokinetiċi f’persuni adulti li jkunu qed jirċievu PecFent u OTFC

Parametri

 

PecFent

 

OTFC

farmakokinetiċi

(medja (%CV))

mikrogramma

mikrogramma

mikrogramma

mikrogramma

mikrogramma

Tmax (sigħat)*

0.33 (0.08-

0.25 (0.17-

0.35 (0.25-

0.34 (0.17-

1.50 (0.50

 

1.50)

1.60)

0.75)

3.00)

-8.00)

Cmax (pg/ml)

351.5 (51.3)

780.8 (48.4)

1552.1 (26.2)

2844.0 (56.0)

317.4 (29.9)

AUC

2460.5 (17.9

4359.9 (29.8)

7513.4 (26.7)

17272 (48.9)

3735.0 (32.8)

(pg.siegħa/ml)

 

 

 

 

 

t1/2 (siegħa)

21.9 (13.6)

24.9 (51.3)

15.0 (24.7)

24.9 (92.5)

18.6 (31.4)

*Dejta għat-Tmax ippreżentata bħala medjan (medda).

 

 

 

 

Il-kurvi għal kull livell ta’ doża huma simili fil-forma, b’livelli ta’ doża li tiżdied jipproduċu livelli

jiżdiedu ta’ fentanyl fil-plażma. Il-proporzjonalità mad-doża ntweriet għas-Cmax u ż-żona taħt il-kurva

(AUC) fil-medda tad-doża ta’ 100 mikrogramma sa 800 mikrogramma (ara Figura 3). Jekk wieħed

jaqleb għal PecFent minn prodott ieħor li fih fentanyl għal BTP, hemm bżonn ta’ titrazzjoni

indipendenti mid-doża b’PecFent għax il-bijodisponibilità bejn il-prodotti tvarja b’mod sinifikanti.

Figura 3: Medja ta’ konċentrazzjonijiet ta’ fentanyl fil-plażma wara dożi waħidhom ta’ PecFent u

OTFC f’persuni b’saħħithom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pg/ml)

 

 

 

 

 

A. Doża ta’ PecFent 100 µg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Doża ta’ PecFent 200 µg

 

fil-Plażma

 

 

 

 

 

C. Doża ta’ PecFent 400 µg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Doża ta’ PecFent 800 µg

 

Fentanyl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Doża ta’ OTFC 200 µg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5

1.5

2.5

3.5

 

 

 

 

 

Ħin (sigħat)

 

 

 

 

Twettaq studju farmakokinetiku biex jevalwa l-assorbiment u t-tollerabilità ta’ doża waħda ta’ PecFent f’pazjenti li kellhom rinite allerġika staġjonali kkaġunata mill-polline, meta tqabblu l-istati unchallenged, l-istat challenged b’mod akut (riniktiku) u mbagħad ikkurat b’oxymetazoline.

Ma kien hemm kien l-ebda effett klinikament sinifikanti ta’ rinite akuta fuq is-Cmax, it-Tmax jew l- espożizzjoni totali għal fentanyl, meta tqabblu l-istati unchallenged mal-istati challenged b’mod akut. Wara l-kura ta’ stat rinitiku akut b’oxymetazoline, kien hemm tnaqqis fis-Cmax u fl-espożizzjoni, u żidiet fit-Tmax li kienu statistikament, u possibbilment klinikament, sinifikanti.

Distribuzzjoni

Fentanyl hu lipofiliku ħafna u hu ddistribwit tajjeb lil hemm mis-sistema vaskulari, b’volum apparenti kbir ta’ distribuzzjoni. Dejta miksuba mill-annimali wriet li, wara l-assorbiment, fentanyl jiġi ddistribwit malajr lill-moħħ, il-qalb, il-pulmun, il-kliewi u l-milsa, segwit minn distribuzzjoni mill-

ġdid aktar bil-mod lil muskoli u xaħam.

It-twaħħil tal-proteini mal-plażma ta’ fentanyl hu ta’ 80 – 85%. Il-proteina ewlenija tat-twaħħil hi glikoproteina alpha-1-acid, iżda kemm l-albumina kif ukoll il-lipoproteini jikkontribwixxu b’xi mod. Il-porzjon ħieles ta’ fentanyl jiżidiet mal-aċidożi.

Bijotrasformazzjoni

Il-passaġġi metaboliċi wara l-għoti nażali ta’ PecFent ma kinux ikkaratterizzati fl-istudji kliniċi. Fentanyl jiġi metabolizzat fil-fwied għal norfentanyl minn isoform ta' ċitokrom CYP3A4. Norfentanyl mhuwiex attiv farmakoloġikament fi studji li saru fuq l-annimali. Iktar minn 90% minnu jiġi eliminat permezz ta’ bijotrasformazzjoni għal N-dealkylated u hydroxylated metaboliti inattivi.

Eliminazzjoni

Id-dispożizzjoni ta’ fentanyl wara l-għoti intranażali ta’ PecFent ma kinitx ikkaratterizzati fi studju dwar il-bilanċ tal-piż. Inqas minn 7% ta’ doża mogħtija ta’ fentanyl titneħħa mhux mibdula fl-awrina u madwar 1% biss titneħħa mhux mibdula fl-ippurgar. Il-metaboliti jitneħħew primarjament fl-awrina, waqt li t-tneħħija fl-ippurgar hi inqas importanti.

It-tneħħija totali ta’ fentanyl mill-plażma wara l-għoti ġol-vini hi ta’ madwar 42 L/siegħa.

Linearità/nuqqas ta’ linearità

Il-proporzjonalità mad-doża ntweriet għal Cmax u AUC fid-medda tad-doża ta’ 100 mikrogramma sa 800 mikrogramma.

L-effett ta’ indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied fuq il-farmakokinetika ta’ PecFent ma ġiex studjat.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer, ma’ juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

Studji dwar it-tossiċità embrijo-fetali waqt l-iżvilupp li saru fuq il-firien u l-fniek ma żvelaw l-ebda malformazzjonijiet kkaġunati mill-kompost jew varjazzjonijiet waqt l-iżvilupp meta ngħataw matul il- perjodu ta’ organoġenesi.

Fi studju dwar il-fertilità u l-iżvilupp embrijoniku bikri li sar fuq il-firien, kien osservat effett medjat mill-irġiel f’dożi għoljin (300 mcg/kg/jum, s.c.) u dan hu konsistenti mal-effetti sedattivi ta’ fentanyl fi studji li saru fuq l-annimali.

Fi studji dwar l-iżvilupp ta’ qabel u wara t-twelid li saru fuq il-firien, ir-rata ta’ sopravivenza tal-frieħ tnaqqset b’mod sinifikanti f’dożi li jikkawżaw tossiċità materna severa. Sejbiet addizzjonali f’dożi li kienu tossiċi għall-omm fi frieħ F1, kienu dewmien fl-iżvilupp fiżiku, funzjonijiet sensorjali, riflessi u mġiba. Dawn l-effetti jistgħu jkunu jew effetti indiretti minħabba attenzjoni materna mibdula u/jew tnaqqis fir-rata ta’ treddigħ jew effett dirett ta’ fentanyl fuq il-frieħ.

Studji dwar ir-riskju ta’ kanċer (bijoassaġġ alternattiv tal-ġilda li dam 26 ġimgħa fi ġrieden transġeniċi Tg.AC; studji dwar ir-riskju ta’ kanċer taħt il-ġilda fuq il-firien li dam sentejn) b’fentanyl ma kkaġuna l-ebda sejbiet li jindikaw potenzjal onkoġeniku. Evalwazzjoni ta’ slides tal-moħħ mill-istudju dwar il- karċinoġeniċità żvelat leżjonijiet fil-moħħ fl-annimali li ngħataw dożi għoljin ta’ fentanyl citrate.

Mhix magħrufa r-rilevanza ta’ dawn is-sejbiet għall-bnedmin.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Pectin (E440)

Mannitol (E421)

Phenylethyl alcohol

Propyl parahydroxybenzoate (E216)

Sucrose

Hydrochloric acid 0.36% jew sodium hydroxide (għal aġġustament tal-pH)

Ilma ppurifikat

6.2Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Flixkun b’2 sprejs:

18-il xahar

Wara l-prajming, uża fi żmien 5 ijiem.

Flixkun bi 8 sprejs: 3 snin

Wara li jintuża għall-ewwel darba: 60 jum

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25 °C.

Tagħmlux fil-friża.

Żomm il-flixkun fil-kontenitur reżistenti għat-tfal sabiex tilqa’ mid-dawl.

Aħżen il-flixkun fil-kontenitur reżistenti għat-tfal il-ħin kollu, anki meta jispiċċa.

6.5In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Flixkun (ħġieġ ċar ta’ Tip I) mgħammar b’metering pump li tinkorpora dose counter li jinstema’ u għatu protettiv (għatu abjad solidu għaż-2 sprejs u għatu transluċidu għat-8 sprejs). F’kull każ, il- prodott jiġi ppakkjat f’kontenitur reżistenti għat-tfal qisu qoxra ta’ arzella.

Fliexken fihnom:

0.95 ml li jiżguraw l-għoti ta’ 2 sprejs sħaħ jew

1.55 ml li jiżguraw l- għoti ta’ 8 sprejs sħaħ.

Il-fliexken fil-kontenituri tagħhom reżistenti għat-tfal huma fornuti f’kaxxi tal-kartun li jkun fihom: Għal flixkun ta’ 2 sprejs: flixkun wieħed

Għal flixkun ta’ 8 sprejs: flixkun wieħed, 4 jew 12-il flixkun.

Jista’ jkun li mhux il- preżentazzjonijiet jew il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Fliexken parzjalment użati ta’ PecFent jista’ jkun fihom biżżejjed mediċina biex jagħmlu l-ħsara jew ikunu ta’ periklu għall-ħajja għal tifel/tifla. Anki jekk ikun fadal ftit jew l-ebda mediċina fil-flixkun, PecFent irid jintrema kif suppost, billi jiġu segwiti l-passi li ġejjin:

oPazjenti u persuni li jieħdu ħsieb il-pazjenti jridu jingħataw parir biex jarmu kif suppost il- fliexken kollha mhux użati, parzjalment użati u użati ta’ PecFent. Il-pazjent għandu jingħata istruzzjonijiet dwar kif jagħmel dan b’mod korrett.

oJekk ikun fadal xi sprejs terapewtiċi mhux mixtieqa fil-flixkun, il-pazjent għandu jingħata istruzzjonijiet biex joħroġhom kif ġej:

Flixkun ta’ 2 sprejs:

oJimmira l-isprej ’il bogħod minnu nnifsu (u kwalunkwe nies oħrajn) u joħroġ l-isprej li jkun fadal sakemm jidher in-numru “2” bl-aħmar fil-counting window u ma jkunx fadal iktar sprejs

terapewtiċi sħaħ x’joħorġu minn ġol-flixkun.

oWara li l-counter ikun wasal sa “2”, il-pazjent għandu jkompli jimbotta ’l isfel fuq l-imqabad tal-iswaba’ (ser ikun hemm xi żieda fir-reżistenza) għal total ta’ erba’ darbiet biex joħroġ kwalunkwe mediċina residwa minn ġol-flixkun.

oWara li 2 sprejs terapewtiċi jkunu ġew sprejjati, il-pazjent mhux ser jisma’ klikk u l-counter mhux ser juri iktar minn “2”; sprejs addizzjonali li joħorġu mhux ser ikunu sprejs sħaħ u m’għandhomx jintużaw b’mod terapewtiku.

Flixkun ta’ 8 sprejs:

oJimmira l-isprej ’il bogħod minnu nnifsu (u kwalunkwe nies oħrajn) u joħroġ l-isprej li jkun fadal sakemm jidher in-numru “8” bl-aħmar fil-counting window u ma jkunx fadal iktar sprejs terapewtiċi sħaħ x’joħorġu minn ġol-flixkun.

oWara li l-counter ikun wasal sa “8”, il-pazjent għandu jkompli jimbotta ’l isfel fuq l-imqabad tal-iswaba (ser ikun hemm xi żieda fir-reżistenza) għal total ta’ erba’ darbiet biex joħroġ

kwalunkwe mediċina residwa minn ġol-flixkun.

oWara li 8 sprejs terapewtiċi jkunu ġew sprejjati, il-pazjent mhux ser jisma’ klikk u l-counter mhux ser juri iktar minn “8”; sprejs addizzjonali li joħorġu mhux ser ikunu sprejs sħaħ u m’għandhomx jintużaw b’mod terapewtiku.

Hekk kif PecFent ma jkunx meħtieġ aktar, il-pazjenti u membri tal-familja tagħhom għandhom jingħataw parir biex jarmu sistematikament kwalunkwe flixkun li jkun fadal kemm jista’ jkun malajr billi jpoġġuhom lura ġol-kontenitur reżistenti għat-tfal u jarmuhom, skont ir-rekwiżiti lokali jew jeħduhom lura l-ispiżerija.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Archimedes Development Ltd

Albert Einstein Centre

Nottingham Science and Technology Park, University Boulevard

Nottingham

NG7 2TN

Ir-Renju Unit

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/10/644/007

EU/1/10/644/001

EU/1/10/644/002

EU/1/10/644/005

EU/1/10/644/003

EU/1/10/644/004

EU/1/10/644/006

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 31 ta’ Awwissu 2010

Data tal-aħħar tiġdid: 17 Lulju 2015

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati