Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PecFent (fentanyl) – Tikkettar - N02AB03

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaPecFent
Kodiċi ATCN02AB03
Sustanzafentanyl
ManifatturArchimedes Development Ltd

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

PecFent 100 mikrogramma/sprej għall-imnieħer, soluzzjoni

Fentanyl

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull sprej fih 100 mg ta’ fentanyl (bħala citrate).

Kull ml ta’ soluzzjoni fih 1,000 mikrogramma ta’ fentanyl (bħala citrate)

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll: pectin (E440), mannitol (E421), phenylethyl alcohol, propyl parahydroxybenzoate (E216), sucrose, ilma ppurifikat u hydrochloric acid (0.36%) jew sodium hydroxide għal aġġustament tal-pH. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar tagħrif.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Sprej għall-imnieħer, soluzzjoni

[Flixkun b’2 sprejs:]

1 flixkun – 0.95 ml (2 sprejs) kull flixkun

[Flixkun bi 8 sprejs:]

flixkun 1 – 1.55 ml (8 sprejs) f’kull flixkun4 fliexken – 1.55 ml (8 sprejs) f’kull flixkun

12 fliexken – 1.55 ml (8 sprejs) f’kull flixkun

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għall-imnieħer

[Flixkun b’2 sprejs:]

Jekk PecFent ma jkunx intuża għal 5 ijiem, erġa’ pprajmja billi tisprejja darba.

[Flixkun bi 8 sprejs:]

Jekk PecFent ma jkunx intuża għal 5 ijiem, erġa’ pprajmja billi tisprejja darba.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Din il-mediċina għandha tintuża biss minn pazjenti li jkunu qed jieħdu opjojdi oħrajn.

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

[Flixkun b’2 sprejs:]

Wara l-prajming, uża fi żmien 5 ijiem.

[Flixkun bi 8 sprejs:]

Wara l-ewwel użu, użah fi żmien 60 jum

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C. Tagħmlux fil-friża.

Żomm il-flixkun fil-kontenitur reżistenti għat-tfal sabiex tilqa’ mid-dawl.

Aħżen il-flixkun ta’ PecFent fil-kontenitur reżistenti għat-tfal il-ħin kollu, anki meta jispiċċa.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Archimedes Development Ltd

Nottingham

NG7 2TN

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/10/644/007 100 mikrogramma, 2 sprejs, 1 flixkun

EU/1/10/644/001 100 mikrogramma, 8 sprejs, 1 flixkun

EU/1/10/644/002 100 mikrogramma, 8 sprejs, 4 fliexken

EU/1/10/644/005 100 mikrogramma, 8 sprejs, 12-il flixkun

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

PecFent 100

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-KONTENITUR REŻISTENTI GĦAT-TFAL (CRC)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

PecFent 100 mikrogramma/sprej għall-imnieħer, soluzzjoni

Fentanyl

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull sprej fih 100 mg ta’ fentanyl (bħala citrate).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll: pectin (E440), mannitol (E421), phenylethyl alcohol, propyl parahydroxybenzoate (E216), sucrose, ilma ppurifikat u hydrochloric acid (0.36%) jew sodium hydroxide għal aġġustament tal-pH. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għall-imnieħer

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

[Flixkun b’2 sprejs:]

Jekk l-isprej ma jkunx intuża fi żmien 5 ijiem wara l-prajming, dan għandu jintrema.

[Flixkun bi 8 sprejs:]

Jekk PecFent ma jkunx intuża għal 5 ijiem, erġa’ pprajmja billi tisprejja darba.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Din il-mediċina għandha tintuża biss minn pazjenti li jkunu qed jieħdu opjojdi oħrajn.

8. DATA TA’ SKADENZA

Flixkun b’2 sprejs:

Wara l-prajming, uża fi żmien 5 ijiem.

Data tal-prajming: ……….

Flixkun bi 8 sprejs:

Wara l-ewwel użu, użah fi żmien 60 jum

Data ta’ l-ewwel użu: ……….

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C. Tagħmlux fil-friża.

Żomm il-flixkun fil-kontenitur reżistenti għat-tfal sabiex tilqa’ mid-dawl.

Aħżen il-flixkun ta’ PecFent fil-kontenitur reżistenti għat-tfal il-ħin kollu, anki meta jispiċċa.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Archimedes Development Ltd

Nottingham

NG7 2TN

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

13. NUMRU TAL-LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

PecFent 100 mikrogramma/sprej għall-imnieħer, soluzzjoni

Fentanyl

Użu għall-imnieħer

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.95 ml – 2 sprejs

1.55 ml – 8 sprejs

6.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

PecFent 400 mikrogramma/sprej għall-imnieħer, soluzzjoni

Fentanyl

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull sprej fih 400 mg ta’ fentanyl (bħala citrate)

Kull ml ta’ soluzzjoni fih 4,000 mikrogramma ta’ fentanyl (bħala citrate)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll: pectin (E440), mannitol (E421), phenylethyl alcohol, propyl parahydroxybenzoate (E216), sucrose, ilma ppurifikat u hydrochloric acid (0.36%) jew sodium hydroxide għal aġġustament tal-pH. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Sprej għall-imnieħer, soluzzjoni

flixkun 1 – 1.55 ml (8 sprejs) f’kull flixkun 4 fliexken – 1.55 ml (8 sprejs) f’kull flixkun 12 fliexken – 1.55 ml (8 sprejs) f’kull flixkun

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu. Użu għall-imnieħer

Jekk PecFent ma jkunx intuża għal 5 ijiem, erġa’ pprajmja billi tisprejja darba.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Din il-mediċina għandha tintuża biss minn pazjenti li jkunu qed jieħdu opjojdi oħrajn.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara l-ewwel użu, użah fi żmien 60 jum

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C. Tagħmlux fil-friża.

Żomm il-flixkun fil-kontenitur reżistenti għat-tfal sabiex tilqa’ mid-dawl.

Aħżen il-flixkun ta’ PecFent fil-kontenitur reżistenti għat-tfal il-ħin kollu, anki meta jispiċċa.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Archimedes Development Ltd

Nottingham

NG7 2TN

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/10/644/003 400 mikrogramma, 8 sprejs, 1 flixkun

EU/1/10/644/004 400 mikrogramma, 8 sprejs, 4 fliexken

EU/1/10/644/006 400 mikrogramma, 8 sprejs, 12-il flixkun

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

PecFent 400

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-KONTENITUR REŻISTENTI GĦAT-TFAL (CRC)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

PecFent 400 mikrogramma/sprej għall-imnieħer, soluzzjoni

Fentanyl

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull sprej fih 400 mg ta’ fentanyl (bħala citrate)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll: pectin (E440), mannitol (E421), phenylethyl alcohol, propyl parahydroxybenzoate (E216), sucrose, ilma ppurifikat u hydrochloric acid (0.36%) jew sodium hydroxide għal aġġustament tal-pH. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għall-imnieħer

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jekk PecFent ma jkunx intuża għal 5 ijiem, erġa’ pprajmja billi tisprejja darba.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Din il-mediċina għandha tintuża biss minn pazjenti li jkunu qed jieħdu opjojdi oħrajn.

8. DATA TA’ SKADENZA

Wara l-ewwel użu, użah fi żmien 60 jum

Data ta’ l-ewwel użu: ……….

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C. Tagħmlux fil-friża

Żomm il-flixkun fil-kontenitur reżistenti għat-tfal sabiex tilqa’ mid-dawl.

Aħżen il-flixkun ta’ PecFent fil-kontenitur reżistenti għat-tfal il-ħin kollu, anki meta jispiċċa.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Archimedes Development Ltd

Nottingham

NG7 2TN

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

13. NUMRU TAL-LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

PecFent 400 mikrogramma/sprej għall-imnieħer, soluzzjoni

Fentanyl

Użu għall-imnieħer

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1.55 ml - 8 sprejs

6. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati