Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PegIntron (peginterferon alfa-2b) – Tikkettar - L03AB10

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaPegIntron
Kodiċi ATCL03AB10
Sustanzapeginterferon alfa-2b
ManifatturMerck Sharp

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna 50 mikrogramma

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

PegIntron 50 mikrogramma trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni peginterferon alfa-2b

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kunjett wieħed bit-trab fih 50 mikrogramma ta’ peginterferon alfa-2b u

jipprovdi 50 mikrogramma/0,5 ml ta’ peginterferon alfa-2b meta jiġi rikostitwit kif irrakkomandat.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: disodium phosphate, anhydrous; sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sucrose u polysorbate 80. Ampulla waħda ta’ solvent fiha 0,7 ml ilma għall-injezzjonijiet.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kunjett wieħed ta’ trab, ampulla waħda ta’ solvent

Kunjett wieħed ta’ trab, ampulla waħda ta’ solvent, siringa waħda għall-injezzjoni, 2 labriet tal- injezzjoni u mselħa waħda biex tnaddaf

4 kunjetti ta’ trab, 4 ampulli ta’ solvent

4 kunjetti ta’ trab, 4 ampulli ta’ solvent, 4 siringi għall-injezzjoni, 8 labriet tal-injezzjoni u 4 imsielaħ biex tnaddaf

6 kunjetti ta’ trab, 6 ampulli ta’ solvent

12-il kunjett ta’ trab, 12-il ampulla ta’ solvent, 12-il siringa għall-injezzjoni, 24 labra tal-injezzjoni u 12-il imselħa biex tnaddaf

50 mikrogramma/0,5 ml

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara r-rikostituzzjoni, uża s-soluzzjoni rikostitwita immedjatament jew fi żmien 24 siegħa meta tinħażen fi friġġ (2ºC - 8ºC).

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN Aħżen fi friġġ.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Wara li tkun inġibdet id-doża, kwalunkwe soluzzjoni li jkun għad baqa’ għandha tintrema.

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/131/001 (kunjett wieħed ta’ trab, ampulla waħda ta’ solvent)

EU/1/00/131/002 (kunjett wieħed ta’ trab, ampulla waħda ta’ solvent, siringa waħda għall-injezzjoni, 2 labriet tal-injezzjoni u mselħa waħda biex tnaddaf)

EU/1/00/131/003 (4 kunjetti ta’ trab, 4 ampulli ta’ solvent)

EU/1/00/131/004 (4 kunjetti ta’ trab, 4 ampulli ta’ solvent, 4 siringi għall-injezzjoni, 8 labriet tal- injezzjoni u 4 imsielaħ biex tnaddaf)

EU/1/00/131/005 (6 kunjetti ta’ trab, 6 ampulli ta’ solvent)

EU/1/00/131/026 (12-il kunjett ta’ trab, 12-il ampulla ta’ solvent, 12-il siringa għall-injezzjoni, 24 labra tal-injezzjoni u 12-il imselħa biex tnaddaf)

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

PegIntron 50 mcg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

PegIntron 50 mikrogramma – kunjett ta’ trab

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

PegIntron 50 mikrogramma trab għall-injezzjoni. peginterferon alfa-2b

SC

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

50 mcg/0,5 ml

6.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna 80 mikrogramma

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

PegIntron 80 mikrogramma trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni peginterferon alfa-2b

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kunjett wieħed bit-trab fih 80 mikrogramma ta’ peginterferon alfa-2b u

jipprovdi 80 mikrogramma/0,5 ml ta’ peginterferon alfa-2b meta jiġi rikostitwit kif irrakkomandat.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: disodium phosphate, anhydrous; sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sucrose u polysorbate 80. Ampulla waħda ta’ solvent fiha 0,7 ml ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kunjett wieħed ta’ trab, ampulla waħda ta’ solvent

Kunjett wieħed ta’ trab, ampulla waħda ta’ solvent, siringa waħda għall-injezzjoni, 2 labriet tal- injezzjoni u mselħa waħda biex tnaddaf

4 kunjetti ta’ trab, 4 ampulli ta’ solvent

4 kunjetti ta’ trab, 4 ampulli ta’ solvent, 4 siringi għall-injezzjoni, 8 labriet tal-injezzjoni u 4 imsielaħ biex tnaddaf

6 kunjetti ta’ trab, 6 ampulli ta’ solvent

12-il kunjett ta’ trab, 12-il ampulla ta’ solvent, 12-il siringa għall-injezzjoni, 24 labra tal-injezzjoni u 12-il imselħa biex tnaddaf

80 mikrogramma/0,5 ml

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara r-rikostituzzjoni, uża s-soluzzjoni rikostitwita immedjatament jew fi żmien 24 siegħa meta tinħażen fi friġġ (2ºC – 8ºC).

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN Aħżen fi friġġ.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Wara li tkun inġibdet id-doża, kwalunkwe soluzzjoni li jkun għad baqa’ għandha tintrema.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/131/006 (kunjett wieħed ta’ trab, ampulla waħda ta’ solvent)

EU/1/00/131/007 (kunjett wieħed ta’ trab, ampulla waħda ta’ solvent, siringa waħda għall-injezzjoni, 2 labriet tal-injezzjoni u mselħa waħda biex tnaddaf)

EU/1/00/131/008 (4 kunjetti ta’ trab, 4 ampulli ta’ solvent)

EU/1/00/131/009 (4 kunjetti ta’ trab, 4 ampulli ta’ solvent, 4 siringi għall-injezzjoni, 8 labriet tal- injezzjoni u 4 imsielaħ biex tnaddaf)

EU/1/00/131/010 (6 kunjetti ta’ trab, 6 ampulli ta’ solvent)

EU/1/00/131/027 (12-il kunjett ta’ trab, 12-il ampulla ta’ solvent, 12-il siringa għall-injezzjoni, 24 labra tal-injezzjoni u 12-il imselħa biex tnaddaf)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

PegIntron 80 mcg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

PegIntron 80 mikrogramma – kunjett ta’ trab

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

PegIntron 80 mikrogramma trab għall-injezzjoni. peginterferon alfa-2b

SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

80 mcg/0,5 ml

6. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna 100 mikrogramma

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

PegIntron 100 mikrogramma trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni peginterferon alfa-2b

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kunjett wieħed bit-trab fih 100 mikrogramma ta’ peginterferon alfa-2b u

jipprovdi 100 mikrogramma/0,5 ml ta’ peginterferon alfa-2b meta jiġi rikostitwit kif irrakkomandat.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: disodium phosphate, anhydrous; sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sucrose u polysorbate 80. Ampulla waħda ta’ solvent fiha 0,7 ml ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kunjett wieħed ta’ trab, ampulla waħda ta’ solvent

Kunjett wieħed ta’ trab, ampulla waħda ta’ solvent, siringa waħda għall-injezzjoni, 2 labriet tal- injezzjoni u mselħa waħda biex tnaddaf

4 kunjetti ta’ trab, 4 ampulli ta’ solvent

4 kunjetti ta’ trab, 4 ampulli ta’ solvent, 4 siringi għall-injezzjoni, 8 labriet tal-injezzjoni u 4 imsielaħ biex tnaddaf

6 kunjetti ta’ trab, 6 ampulli ta’ solvent

12-il kunjett ta’ trab, 12-il ampulla ta’ solvent, 12-il siringa għall-injezzjoni, 24 labra tal-injezzjoni u 12-il imselħa biex tnaddaf

100 mikrogramma/0,5 ml

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara r-rikostituzzjoni, uża s-soluzzjoni rikostitwita immedjatament jew fi żmien 24 siegħa meta tinħażen fi friġġ (2ºC - 8ºC).

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN Aħżen fi friġġ.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Wara li tkun inġibdet id-doża, kwalunkwe soluzzjoni li jkun għad baqa’ għandha tintrema.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/131/011 (kunjett wieħed ta’ trab, ampulla waħda ta’ solvent)

EU/1/00/131/012 (kunjett wieħed ta’ trab, ampulla waħda ta’ solvent, siringa waħda għall-injezzjoni, 2 labriet tal-injezzjoni u mselħa waħda biex tnaddaf)

EU/1/00/131/013 (4 kunjetti ta’ trab, 4 ampulli ta’ solvent)

EU/1/00/131/014 (4 kunjetti ta’ trab, 4 ampulli ta’ solvent, 4 siringi għall-injezzjoni, 8 labriet tal- injezzjoni u 4 imsielaħ biex tnaddaf)

EU/1/00/131/015 (6 kunjetti ta’ trab, 6 ampulli ta’ solvent)

EU/1/00/131/028 (12-il kunjett ta’ trab, 12-il ampulla ta’ solvent, 12-il siringa għall-injezzjoni, 24 labra tal-injezzjoni u 12-il imselħa biex tnaddaf)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

PegIntron 100 mcg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

PegIntron 100 mikrogramma – kunjett ta’ trab

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

PegIntron 100 mikrogramma trab għall-injezzjoni. peginterferon alfa-2b

SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

100 mcg/0,5 ml

6. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna 120 mikrogramma

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

PegIntron 120 mikrogramma trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni peginterferon alfa-2b

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kunjett wieħed bit-trab fih 120 mikrogramma ta’ peginterferon alfa-2b u

jipprovdi 120 mikrogramma/0,5 ml ta’ peginterferon alfa-2b meta jiġi rikostitwit kif irrakkomandat.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: disodium phosphate, anhydrous; sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sucrose u polysorbate 80. Ampulla waħda ta’ solvent fiha 0.7 ml ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kunjett wieħed ta’ trab, ampulla waħda ta’ solvent

Kunjett wieħed ta’ trab, ampulla waħda ta’ solvent, siringa waħda għall-injezzjoni, 2 labriet tal- injezzjoni u mselħa waħda biex tnaddaf

4 kunjetti ta’ trab, 4 ampulli ta’ solvent

4 kunjetti ta’ trab, 4 ampulli ta’ solvent, 4 siringi għall-injezzjoni, 8 labriet tal-injezzjoni u 4 imsielaħ biex tnaddaf

6 kunjetti ta’ trab, 6 ampulli ta’ solvent

12-il kunjett ta’ trab, 12-il ampulla ta’ solvent, 12-il siringa għall-injezzjoni, 24 labra tal-injezzjoni u 12-il imselħa biex tnaddaf

120 mikrogramma/0,5 ml

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara r-rikostituzzjoni, uża s-soluzzjoni rikostitwita immedjatament jew fi żmien 24 siegħa meta tinħażen fi friġġ (2ºC - 8ºC).

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN Aħżen fi friġġ.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Wara li tkun inġibdet id-doża, kwalunkwe soluzzjoni li jkun għad baqa’ għandha tintrema.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/131/016 (kunjett wieħed ta’ trab, ampulla waħda ta’ solvent)

EU/1/00/131/017 (kunjett wieħed ta’ trab, ampulla waħda ta’ solvent, siringa waħda għall-injezzjoni, 2 labriet tal-injezzjoni u mselħa waħda biex tnaddaf)

EU/1/00/131/018 (4 kunjetti ta’ trab, 4 ampulli ta’ solvent)

EU/1/00/131/019 (4 kunjetti ta’ trab, 4 ampulli ta’ solvent, 4 siringi għall-injezzjoni, 8 labriet tal- injezzjoni u 4 imsielaħ biex tnaddaf)

EU/1/00/131/020 (6 kunjetti ta’ trab, 6 ampulli ta’ solvent)

EU/1/00/131/029 (12-il kunjett ta’ trab, 12-il ampulla ta’ solvent, 12-il siringa għall-injezzjoni, 24 labra tal-injezzjoni u 12-il imselħa biex tnaddaf)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

PegIntron 120 mcg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

PegIntron 120 mikrogramma – kunjett ta’ trab

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

PegIntron 120 mikrogramma trab għall-injezzjoni. peginterferon alfa-2b

SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

120 mcg/0,5 ml

6. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna 150 mikrogramma

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

PegIntron 150 mikrogramma trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni peginterferon alfa-2b

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kunjett wieħed bit-trab fih 150 mikrogramma ta’ peginterferon alfa-2b u

jipprovdi 150 mikrogramma/0,5 ml ta’ peginterferon alfa-2b meta jiġi rikostitwit kif irrakkomandat.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: disodium phosphate, anhydrous; sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sucrose u polysorbate 80. Ampulla waħda ta’ solvent fiha 0.7 ml ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kunjett wieħed ta’ trab, ampulla waħda ta’ solvent

Kunjett wieħed ta’ trab, ampulla waħda ta’ solvent, siringa waħda għall-injezzjoni, 2 labriet tal- injezzjoni u mselħa waħda biex tnaddaf

4 kunjetti ta’ trab, 4 ampulli ta’ solvent

4 kunjetti ta’ trab, 4 ampulli ta’ solvent, 4 siringi għall-injezzjoni, 8 labriet tal-injezzjoni u 4 imsielaħ biex tnaddaf

6 kunjetti ta’ trab, 6 ampulli ta’ solvent

12-il kunjett ta’ trab, 12-il ampulla ta’ solvent, 12-il siringa għall-injezzjoni, 24 labra tal-injezzjoni u 12-il imselħa biex tnaddaf

150 mikrogramma/0,5 ml

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara r-rikostituzzjoni, uża s-soluzzjoni rikostitwita immedjatament jew fi żmien 24 siegħa meta tinħażen fi friġġ (2ºC - 8ºC).

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN Aħżen fi friġġ.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Wara li tkun inġibdet id-doża, kwalunkwe soluzzjoni li jkun għad baqa’ għandha tintrema.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/131/021 (kunjett wieħed ta’ trab, ampulla waħda ta’ solvent)

EU/1/00/131/022 (kunjett wieħed ta’ trab, ampulla waħda ta’ solvent, siringa waħda għall-injezzjoni, 2 labriet tal-injezzjoni u mselħa waħda biex tnaddaf)

EU/1/00/131/023 (4 kunjetti ta’ trab, 4 ampulli ta’ solvent)

EU/1/00/131/024 (4 kunjetti ta’ trab, 4 ampulli ta’ solvent, 4 siringi għall-injezzjoni, 8 labriet tal- injezzjoni u 4 imsielaħ biex tnaddaf)

EU/1/00/131/025 (6 kunjetti ta’ trab, 6 ampulli ta’ solvent)

EU/1/00/131/030 (12-il kunjett ta’ trab, 12-il ampulla ta’ solvent, 12-il siringa għall-injezzjoni, 24 labra tal-injezzjoni u 12-il imselħa biex tnaddaf)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

PegIntron 150 mcg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

PegIntron 150 mikrogramma – kunjett ta’ trab

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

PegIntron 150 mikrogramma trab għall-injezzjoni. peginterferon alfa-2b

SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

150 mcg/0,5 ml

6. OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

PegIntron – ampulla tas-solvent

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Solvent għal PegIntron

Ilma għall-injezzjonijiet

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

3. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI.

0,7 ml

6. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna 50 mikrogramma trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal- lest

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

PegIntron 50 mikrogramma trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest peginterferon alfa-2b

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Pinna waħda mimlija għal-lest fiha ammont suffiċjenti ta’ peginterferon alfa-2b biex tipprovdi 50 mikrogramma f’0,5 ml ta’ peginterferon alfa-2b meta tiġi rikostitwita kif irrakkomandat.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: disodium phosphate, anhydrous; sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sucrose u polysorbate 80. Solvent: ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest Pinna (CLEARCLICK) waħda, labra tal-injezzjoni u 2 imsielaħ biex tnaddaf 4 pinen (CLEARCLICK), 4 labriet tal-injezzjoni u 8 imsielaħ biex tnaddaf

12-il pinna (CLEARCLICK), 12-il labra tal-injezzjoni u 24 imselħa biex tnaddaf 50 mikrogramma/0,5 ml

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara r-rikostituzzjoni, uża s-soluzzjoni rikostitwita immedjatament jew fi żmien 24 siegħa meta tinħażen fi friġġ (2ºC - 8ºC).

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Wara li tinjetta d-doża, armi l-pinna f’kontenitur adattat.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/131/031 (pinna waħda, labra tal-injezzjoni waħda u 2 imsielaħ biex tnaddaf) EU/1/00/131/032 (4 pinen, 4 labriet tal-injezzjoni u 8 imsielaħ biex tnaddaf) EU/1/00/131/034 (12-il pinna, 12-labra tal-injezzjoni u 24 imselħa biex tnaddaf)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

PegIntron 50 mcg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Tikketta tal-pinna - PegIntron 50 mikrogramma trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

PegIntron 50 mikrogramma trab u solvent għall-injezzjoni. peginterferon alfa-2b

SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

50 mcg/0,5 ml

6. OĦRAJN

Pinna (CLEARCLICK)

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna 80 mikrogramma trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal- lest

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

PegIntron 80 mikrogramma trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest peginterferon alfa-2b

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Pinna waħda mimlija għal-lest fiha ammont suffiċjenti ta’ peginterferon alfa-2b biex tipprovdi 80 mikrogramma f’0,5 ml ta’ peginterferon alfa-2b meta tiġi rikostitwita kif irrakkomandat.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: disodium phosphate, anhydrous; sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sucrose u polysorbate 80. Solvent: ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest Pinna (CLEARCLICK) waħda, labra tal-injezzjoni u 2 imsielaħ biex tnaddaf 4 pinen (CLEARCLICK), 4 labriet tal-injezzjoni u 8 imsielaħ biex tnaddaf

12-il pinna (CLEARCLICK), 12-il labra tal-injezzjoni u 24 imselħa biex tnaddaf 80 mikrogramma/0,5 ml

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara r-rikostituzzjoni, uża s-soluzzjoni rikostitwita immedjatament jew fi żmien 24 siegħa meta tinħażen fi friġġ (2ºC - 8ºC).

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Wara li tinjetta d-doża, armi l-pinna f’kontenitur adattat.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/131/035 (pinna waħda, labra tal-injezzjoni waħda u 2 imsielaħ biex tnaddaf) EU/1/00/131/036 (4 pinen, 4 labriet tal-injezzjoni u 8 imsielaħ biex tnaddaf) EU/1/00/131/038 (12-il pinna, 12-labra tal-injezzjoni u 24 imselħa biex tnaddaf)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

PegIntron 80 mcg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Tikketta tal-pinna - PegIntron 80 mikrogramma trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

PegIntron 80 mikrogramma trab u solvent għall-injezzjoni. peginterferon alfa-2b

SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

80 mcg/0,5 ml

6. OĦRAJN

Pinna (CLEARCLICK)

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna 100 mikrogramma trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal- lest

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

PegIntron 100 mikrogramma trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest peginterferon alfa-2b

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Pinna waħda mimlija għal-lest fiha ammont suffiċjenti ta’ peginterferon alfa-2b biex tipprovdi 100 mikrogramma f’0,5 ml ta’ peginterferon alfa-2b meta tiġi rikostitwita kif irrakkomandat.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: disodium phosphate, anhydrous; sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sucrose u polysorbate 80. Solvent: ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest Pinna (CLEARCLICK) waħda, labra tal-injezzjoni u 2 imsielaħ biex tnaddaf 4 pinen (CLEARCLICK), 4 labriet tal-injezzjoni u 8 imsielaħ biex tnaddaf

12-il pinna (CLEARCLICK), 12-il labra tal-injezzjoni u 24 imselħa biex tnaddaf 100 mikrogramma/0,5 ml

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara r-rikostituzzjoni, uża s-soluzzjoni rikostitwita immedjatament jew fi żmien 24 siegħa meta tinħażen fi friġġ (2ºC - 8ºC).

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Wara li tinjetta d-doża, armi l-pinna f’kontenitur adattat.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/131/039 (pinna waħda, labra tal-injezzjoni waħda u 2 imsielaħ biex tnaddaf) EU/1/00/131/040 (4 pinen, 4 labriet tal-injezzjoni u 8 imsielaħ biex tnaddaf) EU/1/00/131/042 (12-il pinna, 12-labra tal-injezzjoni u 24 imselħa biex tnaddaf)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

PegIntron 100 mcg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Tikketta tal-pinna - PegIntron 100 mikrogramma trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

PegIntron 100 mikrogramma trab u solvent għall-injezzjoni. peginterferon alfa-2b

SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

100 mcg/0,5 ml

6. OĦRAJN

Pinna (CLEARCLICK)

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna 120 mikrogramma trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal- lest

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

PegIntron 120 mikrogramma trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest peginterferon alfa-2b

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Pinna waħda mimlija għal-lest fiha ammont suffiċjenti ta’ peginterferon alfa-2b biex tipprovdi 120 mikrogramma f’0,5 ml ta’ peginterferon alfa-2b meta tiġi rikostitwita kif irrakkomandat.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: disodium phosphate, anhydrous; sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sucrose u polysorbate 80. Solvent: ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest Pinna (CLEARCLICK) waħda, labra tal-injezzjoni u 2 imsielaħ biex tnaddaf 4 pinen (CLEARCLICK), 4 labriet tal-injezzjoni u 8 imsielaħ biex tnaddaf

12-il pinna (CLEARCLICK), 12-il labra tal-injezzjoni u 24 imselħa biex tnaddaf 120 mikrogramma/0,5 ml

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara r-rikostituzzjoni, uża s-soluzzjoni rikostitwita immedjatament jew fi żmien 24 siegħa meta tinħażen fi friġġ (2ºC - 8ºC).

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Wara li tinjetta d-doża, armi l-pinna f’kontenitur adattat.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/131/043 (pinna waħda, labra tal-injezzjoni waħda u 2 imsielaħ biex tnaddaf) EU/1/00/131/044 (4 pinen, 4 labriet tal-injezzjoni u 8 imsielaħ biex tnaddaf) EU/1/00/131/046 (12-il pinna, 12-labra tal-injezzjoni u 24 imselħa biex tnaddaf)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

PegIntron 120 mcg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Tikketta tal-pinna - PegIntron 120 mikrogramma trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

PegIntron 120 mikrogramma trab u solvent għall-injezzjoni. peginterferon alfa-2b

SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI.

120 mcg/0,5 ml

6. OĦRAJN

Pinna (CLEARCLICK)

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna 150 mikrogramma trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal- lest

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

PegIntron 150 mikrogramma trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest peginterferon alfa-2b

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Pinna waħda mimlija għal-lest fiha ammont suffiċjenti ta’ peginterferon alfa-2b biex tipprovdi 150 mikrogramma f’0,5 ml ta’ peginterferon alfa-2b meta tiġi rikostitwita kif irrakkomandat.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: disodium phosphate, anhydrous; sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sucrose u polysorbate 80. Solvent: ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest Pinna (CLEARCLICK) waħda, labra tal-injezzjoni u 2 imsielaħ biex tnaddaf 4 pinen (CLEARCLICK), 4 labriet tal-injezzjoni u 8 imsielaħ biex tnaddaf

12-il pinna (CLEARCLICK), 12-il labra tal-injezzjoni u 24 imselħa biex tnaddaf 150 mikrogramma/0,5 ml

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara r-rikostituzzjoni, uża s-soluzzjoni rikostitwita immedjatament jew fi żmien 24 siegħa meta tinħażen fi friġġ (2ºC - 8ºC).

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Wara li tinjetta d-doża, armi l-pinna f’kontenitur adattat.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/131/047 (pinna waħda, labra tal-injezzjoni waħda u 2 imsielaħ biex tnaddaf) EU/1/00/131/048 (4 pinen, 4 labriet tal-injezzjoni u 8 imsielaħ biex tnaddaf) EU/1/00/131/050 (12-il pinna, 12-il labra tal-injezzjoni u 24 imselħa biex tnaddaf)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

PegIntron 150 mcg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Tikketta tal-pinna - PegIntron 150 mikrogramma trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

PegIntron 150 mikrogramma trab u solvent għall-injezzjoni. peginterferon alfa-2b

SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI.

150 mcg/0,5 ml

6. OĦRAJN

Pinna (CLEARCLICK)

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati